Connect with us

Πολιτικά

1821, Αγώνας για ποια ελευθερία;

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

1821, Αγώνας για ποια ελευθερία; 1
Κοινοποιησέ το

Γράφει ο Γιώργος Δημητρούλιας
Εκδότης «το Αντίδοτο», τέως δημοτικός σύμβουλος Καλαμάτας

«Η επανάστασις η εδική μας δεν ομοιάζει με καμμιάν απ’ όσαις γίνονται σήμερον εις την Ευρώπην. Της Ευρώπης αι επαναστάσεις εναντίον των διοικήσεών των είναι εμφύλιος πόλεμος ο εδικός μας πόλεμος ήτον ο πλέον δίκαιος, ήτον έθνος με άλλο έθνος, ήτον με ένα λαόν όπου ποτέ δεν ηθέλησε να αναγνωρισθεί ως τοιούτος, ούτε να ορκισθή, παρά μόνον ότι έκαμνε η βία ΄ ούτε ο Σουλτάνος ηθέλησε ποτέ να θεωρήσει τον Ελληνικόν λαόν ως λαόν, αλλ’ ως σκλάβους. Μιαν φοράν, όταν επήραμεν  το Ναύπλιον ήλθε ο Άμιτον να με ιδή ΄ μου είπε ότι οι Έλληνες πρέπει να ζητήσουν συμβιβασμόν, και η Αγγλία να μεσιτεύση ΄ εγώ του απεκρίθηκα, ότι αυτό δεν γίνεται ποτέ, ελευθερία ή θάνατος ΄ εμείς  Καπετάν Άμιλτον ποτέ συμβιβασμόν δεν εκάμαμεν με τους Τούρκους ΄ άλλους έκοψε, άλλους εσκλάβωσε με το σπαθί  και άλλοι, καθώς εμείς, εζούσαμεν ελεύθεροι από γεννεά εις  γεννεά ΄ ο βασιλεύς μας εσκοτώθη, καμμία συνθήκη δεν έκαμε ΄ η φρουρά του είχε παντοτεινόν πόλεμον με τους Τούρκους και δυο φρούρια ήταν πάντοτε ανυπότακτα – με είπε, ποια είναι η βασιλική φρουρά του, ποία είναι τα φρούρια; – η φρουρά του Βασιλέως μας είναι οι λαγόμενοι Κλέφται, τα φρούρια η Μάνη και το Σούλι  και τα βουνά ΄ έτζι δεν με ωμίλησε πλέον».

Διήγησις Συμβάντων της Ελληνικής Φυλής από τα 1770 εως τα 1836, Υπαγόρευσε Θεόδωρος Κωνσταντίνου Κολοκοτρώνης.

Ο λόγος που με έκανε να γράψω αυτό το άρθρο είναι ο ορυμαγδός λιβελογραφημάτων σχετικά με την Εθνική μας Επανάσταση, που θέλουν ντε και καλά να μας πείσουν ότι αυτή ήταν επηρεασμένη από την Γαλλική επανάσταση. Θα μπορούσα όλους αυτούς τους νεόκοπους καθηγητάδες και ψευτοδιανοούμενους και τους λοιπούς, που όλοι μαζί αποτελούν σήμερα την «ελίτ» αυτού του τόπου να τους βραχυκυκλώσω με μια απλή ερώτηση: «Αν δεν γινόταν η Γαλλική επανάσταση το 1789, δεν θα γινόταν και η Εθνική μας Επανάσταση το 1821;».

Θα παραθέσω βασικά στοιχεία της Γαλλικής επανάστασης για όσους ακόμα προβληματίζονται και για να δείξω στους υπολοίπους, που αποτελούν τον άγρια χαρατσωμένο λαό από την «ελίτ», την επικαιρότητα μιας ανάλογης Εθνικής Επανάστασης. Μη φοβάστε, αγαπητοί, γιατί μπορεί να γίνει και με άλλα μέσα εκτός των όπλων.

Βασικά στοιχεία της Γαλλικής επανάστασης.

Ξεκινώντας αναφέρω τι γράφουν τα σχολικά βιβλία για την Γαλλική επανάσταση: η ύπαρξη τριών τάξεων στις οποίες ήταν διαιρεμένη η Γαλλική κοινωνία, τους ευγενής, τον κλήρο και την ετερόκλητη Τρίτη τάξη, όπως είναι επίσης γνωστός ο ανταγωνισμός ανάμεσα στην αριστοκρατία, που μονοπωλούσε μαζί με τον βασιλιά την πολιτική εξουσία, και την αστική τάξη, που παρά την οικονομική της δύναμη, ήταν πολιτικά παραγκωνισμένη και διεκδικούσε διαχείριση των κοινών. Εξάλλου τονίζεται συχνά η συμβολή του Διαφωτισμού στην διάβρωση του συστήματος των αξιών της προεπαναστατικής κοινωνίας, που δημιούργησε τις προϋποθέσεις στο επίπεδο των συνειδήσεων για την επανάσταση.

Όμως τα πράγματα στην ιστορική έρευνα παρουσιάζονται διαφορετικά. Η αριστοκρατία και η αστική τάξη δεν αποτελούν ενιαίες κοινωνικά ομάδες και επιπλέον δεν υπήρχαν στεγανά όρια μεταξύ τους. Κατά τον 18ο αιώνα πολλοί ευγενείς είχαν επιδοθεί σε κερδοφόρες επιχειρήσεις «καπιταλιστικού» τύπου στις αποικίες, ενώ πλούσιοι αστοί είχαν αγοράσει και καλλιεργούσαν γεωργικές εκτάσεις, που ήταν θεμελιακό στοιχείο της αριστοκρατίας. Ασκούσαν, επίσης οι αστοί, υψηλά λειτουργήματα στο κράτος, ακόμη και υπουργικά, και συχνά δέχονταν από τον βασιλιά τίτλους ευγενείας. Όσο για την επίδραση των ιδεών του Διαφωτισμού, ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτη στους κατ’ εξοχήν εκπροσώπους της οικονομικής αστικής τάξης, δηλαδή τους επικεφαλής της προβιομηχανικής ακόμη κοινωνίας, αυτούς που αντιμάχονταν την ισχύουσα κοινωνική κατάσταση, ενώ αντίθετα ήταν πολύ διαδεδομένες σε μια μερίδα καλλιεργημένων ευγενών.

Αλλά και η Γαλλική επανάσταση  ως ιστορικό φαινόμενο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους ερευνητές. Πρόκειται για ενιαίο γεγονός με ποικίλες φάσεις ή για σύνολο διαδοχικών εκδηλώσεων διαφορετικών ως προς τον χαρακτήρα τους; Τρεις δηλαδή ανεξάρτητες επαναστάσεις που απλώς συναντήθηκαν εκείνη την στιγμή, της επανάστασης της Συντακτικής Συνέλευσης, της επανάστασης των λαϊκών μαζών του Παρισιού, τους γνωστούς «αβράκωτους» και της επανάστασης των χωρικών.

Ένα άλλο ερώτημα που ανακύπτει είναι γιατί η επανάσταση εκδηλώθηκε αυτήν την εποχή στην Γαλλία όταν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες ζούσαν κάτω από καθεστώτα του ιδίου τύπου με την κυριαρχία της αριστοκρατίας.

Αναλύοντας τρεις επαναστάσεις.

Πολλές ερμηνείες εδόθησαν για τα αίτια της Γαλλικής επανάστασης σύμφωνα με το ιδεολογικό στίγμα του καθενός, αλλά εδώ πρέπει να σταθούμε στην πραγματεία του Tocqueville «Το παλαιό καθεστώς και η επανάσταση», όπου η αναλυτική και η συνθετική μέθοδος συμπλέκονται και η ιστορία εμπλουτίζεται από παρατηρήσεις κοινωνιολογικού χαρακτήρα. Ο Tocqueville αποδεικνύει ότι στην οργάνωση του κράτους η Γαλλική επανάσταση όχι μόνο δεν αποτελεί τομή, αλλά αντίθετα εκφράζει μια συνέχεια: συμπληρώνει και ενισχύει την τάση της κεντρικής μοναρχίας για συγκεντρωτική διοίκηση. Και η ισότητα μεταξύ των πολιτών που θεσμοθέτησε η Γαλλική επανάσταση θα ήταν, πιστεύει, η αναπόφευκτη κατάληξη του καθεστώτος της κεντρικής μοναρχίας που απέβλεπε στην κατάργηση των ιδιαίτερων προνομίων των τάξεων.

Εδώ η Γαλλική επανάσταση έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την Ελληνική Επανάσταση που είναι εθνικοαπελευθερωτική και εθνεγερτική, ταιριάζει δε, με την Αμερικανική Επανάσταση που όπως μας λέει ο Dominique Venner στο βιβλίο του «Ο Λευκός Ήλιος των Ηττημένων»: «Σε αντίθεση με την γαλλική επανάσταση που θα εξυψώσει σε δόγμα την παντοδυναμία της κεντρικής εξουσίας, η αμερικανική επανάσταση είναι έργο των αριστοκρατών και μάλιστα των αγγλοσαξόνων αριστοκρατών. Εξαιτίας της ιδιοσυγκρασίας, του συμφέροντος, της εμπειρίας τους, αντιτίθενται σε οτιδήποτε απειλεί, περιορίζει την ελευθερία και την αυτονομία του ατόμου».  Με μία όμως σημαντική διαφορά, εδώ η αριστοκρατία είναι αυτή των όπλων, δηλαδή οι Κλέφτες.

 

«Ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα».

Ας περάσουμε τώρα στο σύνθημα της Γαλλικής επανάστασης «Ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα». Πολύ γρήγορα με την πίεση της επιχειρηματικής αστικής τάξης η ελευθερία γίνεται οικονομικός όρος από πολιτικός και εδώ έχουμε την αφετηρία της ελεύθερης αγοράς και του καπιταλισμού που στις 2 Μαρτίου 1791 με νόμο καταργεί τα κλειστά επαγγέλματα. Η πολιτική ισότητα που προκηρύχτηκε στις 29 Αυγούστου 1789 με την «Διακήρυξη των δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη», ανετράπη το 1791 όταν στο σύνταγμα που θεσπίστηκε τότε θα γίνει διάκριση ως προς τα δικαιώματα των πολιτών με βάση τα εισοδήματά τους.

Αξίζει λίγο να σταθώ στον μασονικό όρο   «αδελφότητα». Στην Γαλλική επανάσταση ο κλήρος θεωρείται στοιχείο αντιδραστικό και έτσι ξεκινά μια «αποχριστιανοποίηση» της Γαλλίας με αφαίρεση όλων των μυστηρίων από την Εκκλησία την εισαγωγή νέων λατρειών και της αθεΐας. Η τελευταία απόπειρα να εισαχθεί νέα θρησκευτική λατρεία θα είναι στα τέλη της Συντακτικής Συνέλευσης και στην εποχή του Διευθυντηρίου με την «Θεοφιλανθρωπία». Θρησκευτική σύλληψη που συνδέεται με τον ελευθεροτεκτονισμό. Μπορεί κάποιος να μου πει τι σχέση έχει η Ελληνική Επανάσταση του 1821 με τους μασόνους;

Γιατί γίνονται οι επιθέσεις στην Ελληνική Παράδοση;

Την ουσία μας την λέει σε ένα παλαιό άρθρο του ο κ. Χρήστος Γιανναράς: «Δεν μπορούν ή δεν θέλουν να ξέρουν οι εξωραϊστές της αλλοτρίωσης, ότι η κοινωνική αφομοίωση του Διαφωτισμού προϋποθέτει ιστορική εμπειρία σκοταδισμού: να έχει προηγηθεί μεσαίωνας, βατικάνεια θεοκρατία, ιερές Εξετάσεις, πίνακες απαγορευμένων βιβλίων, Propaganda Fidei, νομιμοποίηση βασανιστηρίων στην ανακριτική διαδικασία. Αν στην Ελλάδα δεν είχαμε τέτοιο παρελθόν, πώς να προσληφθεί ατόφιος (και όχι κριτικά προσαρμοσμένος στις δικές μας ανάγκες) ο Διαφωτισμός… Αν ο Ελληνισμός δεν γνώρισε σκοτεινό μεσαίωνα, πρέπει να του τον φτιάξουμε – να έχουμε και οι Έλληνες οπωσδήποτε παρελθόν ανάλογα με τα πεφωτισμένα έθνη της Ευρώπης. Κατακλύζονται λοιπόν οι προοδευτικές εφημερίδες από οργή, πάθος και μένος για την τυραννική κληρικοκρατία που βασάνισε (περισσότερο και από τους Τούρκους) τον Ελληνισμό και τον κοτζαμπασισμό που εξέθρεψε η  Ορθοδοξία, για τον διωγμό της νεωτερικής επιστήμης από την Εκκλησία, για τους ανθέλληνες Φαναριώτες, για το Πατριαρχείο που πρόδωσε την εθνεγερσία…» […] «… με αυτές τις προπαγανδιστικές μυθοπλασίες που στα κυριακάτικα αθηναϊκά φύλλα υπογράφονται από ονόματα με τους πλέον βαρύγδουπους τίτλους κοινωνικής καταξίωσης στην Ελλάδα» θέλουν να αποδείξουν «ότι: το αρχαίο ελληνικό πνεύμα επέζησε στην Δυτική Ευρώπη και αλλού – πάντως όχι στο Βυζάντιο. Συνεχιστής του είναι η Αναγέννηση και ο Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός».


Κοινοποιησέ το

Πολιτικά

Κορωνοϊός: Τι αλλάζει από σήμερα στη χώρα με τα νέα μέτρα

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Κορωνοϊός: Τι αλλάζει από σήμερα στη χώρα με τα νέα μέτρα 14
Κοινοποιησέ το

Τα 1030 κρούσματα κορωνοϊού σε μια εβδομάδα σήμαναν συναγερμό στη χώρα με την κυβέρνηση να προχωρά σε νέα δέσμη περιοριστικών μέτρων, ώστε να αναχαιτιστεί η διάδοση του ιού. Tα νέα μέτρα για τον περιορισμό του κορωνοϊού ανακοίνωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη.

Αναλυτικά τα νέα μέτρα για τον κορωνοϊό

–  Η προγραμματισμένη για το διάστημα 5-13 Σεπτεμβρίου 2020, 85η Διεθνής Εκθεση Θεσσαλονίκης δεν θα πραγματοποιηθεί. Ο πρωθυπουργός θα παραβρεθεί στη Θεσσαλονίκη με την καθιερωμένη ομιλία, που θα εκφωνήσει στις 5 Σεπτεμβρίου σε περιορισμένο ακροατήριο.

– Με βάση την πορεία και την αξιολόγηση των επιδημιολογικών δεδομένων αποφασίστηκε ότι από τις 17/8 για την είσοδο στην Ελλάδα καθίσταται υποχρεωτική η προσκόμιση αρνητικού τεστ μοριακού ελέγχου για τον κορωνοϊό (PCR test), που θα έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν, για όσους ταξιδεύουν με πτήσεις από τις εξής χώρες: Σουηδία, Τσεχία, Βέλγιο, Ισπανία και Ολλανδία.

–  Σε ό,τι αφορά τα χερσαία σύνορα, από τις 17/8 καθίσταται υποχρεωτική η προσκόμιση αρνητικού τεστ μοριακού ελέγχου (PCR test) για όλους τους εισερχόμενους από τα χερσαία σύνορα. Το τεστ θα πρέπει επίσης να έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν από την είσοδο στην Ελλάδα. Η υποχρέωση προσκόμισής του συμπεριλαμβάνει επίσης τους Ελληνες πολίτες και τους έχοντες άδειες διαμονής. Το τεστ πρέπει να έχει διενεργηθεί στη χώρα προέλευσης και όχι στην Ελλάδα.


Κοινοποιησέ το
Συνέχεια ανάγνωσης

Πολιτικά

Η «φίλη» μας η Μέρκελ: Μας γονάτισε οικονομικά και τώρα στηρίζει τον Ερντογάν

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Η «φίλη» μας η Μέρκελ: Μας γονάτισε οικονομικά και τώρα στηρίζει τον Ερντογάν 15
Κοινοποιησέ το

Μοιραία και καταστροφική για την Ελλάδα η καγκελάριος της Γερμανίας.

Συνέδεσε το όνομά της, μαζί με τον τέως υπουργό Οικονομικών τον Βόλφαγκανγκ Σόιμπλε, με την οικονομική κατάρρευση της Ελλάδας, με τα μνημόνια, τις επιτροπείες, την τρόικα και τον απόλυτο έλεγχο των οικονομικών μας.

Η Άνγκελα Μέρκελ, λίγο πριν φύγει από την γερμανική καγκελαρία και εγκαταλείψει και την πολιτική, αποδεικνύεται μοιραία και για τα εθνικά ζητήματα της χώρας μας, μιας και η γερμανική προεδρία στην Ε.Ε. συμπίπτει με την χειρότερη κρίση στα ελληνοτουρκικά μετά το 1996 και τα τραγικά γεγονότα των Ιμίων.

Δυστυχώς για την Ελλάδα, η Ευρώπη είναι και πάλι απούσα στις διαφορές της με την Τουρκία. Παρά το γεγονός ότι το Oruc Reis πραγματοποίησε ουσιαστικά εισβολή σε ευρωπαϊκό έδαφος, το διευθυντήριο των Βρυξελλών κοιμάται και αφήνει το καθεστώς Ερντογάν να απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα, ένα από τα παλαιότερα, ιστορικότερα και σίγουρα από τα πιο δοκιμαζόμενα μέλη της.

Τα αντανακλαστικά της προεδρεύουσας Γερμανίας αποδεικνύονται και πάλι απελπιστικά αργά και κυρίως άστοχα και επικίνδυνα, επιβεβαιώνοντας πως οι τεχνοκράτες της Ευρώπης που γονάτισαν οικονομικά την Ελλάδα επί μια δεκαετία το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να λειτουργούν ως αδίστακτοι τοκογλύφοι και τίποτα περισσότερο. Καμία σχέση με εξωτερική πολιτική, καμία σχέση με στρατηγική και διπλωματία. Μόνο αριθμοί, μόνο χρήμα και σκληρά μέτρα για τις χώρες που χτυπήθηκαν από την οικονομική κρίση.

Στην διάρκεια της προηγούμενης ελληνοτουρκικής κόντρας, στις 21 Ιουλίου, η προεδρεύουσα της ΕΕ, Γερμανία, αντέδρασε αφού ο τουρκικός Στόλος είχε βγει από το λιμάνι του Ακσάζ μαζικά και κατευθύνονταν προς το Καστελόριζο και αφού της είχε τηλεφωνήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέγοντάς ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν αστειεύονται και πως αν χρειαστεί θα ανοίξουν πυρ.

Ακόμα όμως και όταν αντέδρασε, η απάντησή της προς τον Ερντογάν ήταν ήπια, ζητώντας του να αποχωρήσουν τα καράβια και αυτή θα πείσει τον Μητσοτάκη να καθίσει στο τραπέζι των συνομιλιών όπου θα τεθούν επί τάπητος όλα τα ζητήματα. Και όταν λέμε όλα, εννοούμε αυτά που απαιτεί η Τουρκία, το αγαπημένο και χαϊδεμένο παιδί της Γερμανίας. Καθόρισε λοιπόν με τον Τούρκο πρόεδρο την ατζέντα και έχει πλέον την απαίτηση η Ελλάδα να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Αυτό επιβεβαιώθηκε και κατά τη διάρκεια της κρίσης που είναι σε εξέλιξη. Για μια ακόμη φορά η Γερμανία αντέδρασε καθυστερημένα, αφήνοντας τον Ερντογάν να δώσει εντολή απόπλου στο τουρκικό ερευνητικό το οποίο συνοδεύεται από πολεμικά πλοία.

Είναι να τρελαίνεται κανείς βλέποντας τη χώρα που προεδρεύει στην ΕΕ να αφήνει ένα τρίτο κράτος να εισβάλει σε ευρωπαϊκό έδαφος με πολεμικά πλοία και όχι απλά να μην αντιδρά, αλλά να καλεί τη χώρα που δέχεται την εισβολή να καθίσει να μιλήσει με τον εισβολέα. Πραγματικά, αδιανόητα πράγματα.

Βλέποντας τις δηλώσεις των Γερμανών αξιωματούχων μπορείτε να αντιληφθείτε το ρόλο που παίζουν, αλλά επίσης και την ασχετοσύνη τους αναφορικά με τις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο.

Ο εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών, Κρίστοφερ Μπούργκερ, εξέφρασε την ανησυχία του για τις εξελίξεις, κάνοντας λόγο αφ’ ενός για «λάθος μήνυμα» που στέλνει η Τουρκία με απόφασή της να διεξαγάγει σεισμολογικές έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο και καλώντας αφ’ ετέρου την Αθήνα και την Άγκυρα να επιλύσουν «όλα τα ανοιχτά ζητήματα» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να ξεκινήσουν απ’ ευθείας διμερή διάλογο.

Αντιλαμβάνεστε τι λέει; Ενώ η Ελλάδα έχει διαμηνύσει σε όλους τους τόνους πως το μόνο ζήτημα που είναι προς συζήτηση – επίλυση με την Τουρκία είναι το ζήτημα των θαλασσίων ζωνών, η Γερμανία καλεί την Αθήνα να συζητήσει όλα τα δήθεν «ανοιχτά ζητήματα», τα οποία τονίζουμε πως είναι διευθετημένα από διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις. Τι κάνει λοιπόν η καγκελαρία; Ικανοποιεί το αίτημα Ερντογάν και γυρνάει την πλάτη στην Ελλάδα. Απλά και ξεκάθαρα.

Στο ίδιο μήκος κύματος και o κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ, ο οποίος απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ προτίθεται να μεσολαβήσει εκ νέου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, δήλωσε πως η ομοσπονδιακή κυβέρνηση παρακολουθεί «πολύ προσεκτικά» πώς διαμορφώνονται οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και το γεγονός ότι υπάρχουν εκεί πρόσφατα εκ νέου εντάσεις.

«Αυτό μας ανησυχεί πολύ. Το σημαντικό και το επειγόντως απαραίτητο είναι οι εμπλεκόμενοι, η Ελλάδα και η Τουρκία, να επιδιώξουν την απ’ ευθείας συνομιλία μεταξύ τους, να συζητήσουν μεταξύ τους απευθείας -και ελπίζουμε και να λύσουν- τα διαφιλονικούμενα ζητήματα Δικαίου της Θάλασσας» συνέχισε ο κ. Ζάιμπερτ, για να προσθέσει «η γερμανική κυβέρνηση βρίσκεται σε επαφή και με τις δύο πλευρές και, όπου μπορεί να φανεί χρήσιμη, θα το κάνει, αλλά το αποφασιστικό είναι η απ’ ευθείας συνομιλία».

Η Γερμανία και η καγκελάριος Μέρκελ αποδεικνύονται μοιραίοι για την Ελλάδα. Αφού μας διέλυσαν οικονομικά, τώρα ήρθε η ώρα να μας χτυπήσουν κάνοντας πλάτες στους Τούρκους και στον Ερντογάν που απειλεί τους πάντες. Και δυστυχώς εμείς, συνεχίζουμε να συνομιλούμε μαζί τους και να τους θεωρούμε σοβαρούς διαμεσολαβητές και άξιους συνομιλητές.

Καμία τύχη…

Πηγή


Κοινοποιησέ το
Συνέχεια ανάγνωσης

Πολιτικά

Ελλάδα – Αίγυπτος: Τα οφέλη της συμφωνίας ΑΟΖ – Τι κερδίζει η χώρα μας

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Ελλάδα - Αίγυπτος: Τα οφέλη της συμφωνίας ΑΟΖ – Τι κερδίζει η χώρα μας 16
Κοινοποιησέ το

Τα οφέλη της συμφωνίας

Οφέλη συμφωνίας ΑΟΖ με Αίγυπτο: Τα ελληνοτουρκικά αλλάζουν, μετά την υπογραφή για τη συμφωνία ΑΟΖ μεταξύ Αθήνας και Καΐρου. Το ίδιο ισχύει και για τα δεδομένα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Πρόκειται για μια πολύ ισορροπημένη συμφωνία. Είναι απόλυτα σύμφωνη με το Δίκαιο της Θάλλασας.

Έτσι, επιβεβαιώνεται πανηγυρικά η ελληνική θέση. Δηλαδή, πως τα νησιά έχουν κυριαρχικά δικαιώματα υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Επιπλέον, κατοχυρώνει την επήρεια των ελληνικών νησιών σε θαλάσσιες ζώνες. Η Άγκυρα από την πλευρά της απειλεί πια ανοιχτά με αποχώρηση από τις διερευνητικές επαφές, ενώ στην ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο των εξωτερικών κάνει λόγο για «ανύπαρκτη» συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου υποστηρίζοντας πως «η δήθεν περιοχή ευθύνης βρίσκεται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας».

Οφέλη συμφωνίας ΑΟΖ με Αίγυπτο: Κίνηση ματ από την Αθήνα

Η κίνηση «ματ» της Αθήνας να υπογράψει συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ με το Κάιρο. Όλα αυτά λίγες ημέρες πριν την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών με την Τουρκία αλλάζει πλήρως τα δεδομένα στα ελληνοτουρκικά. Οκτώ μήνες μετά το τουρκολυβικό σύμφωνο, έρχεται με μια συμφωνία για να το διεμβολίσει. Επιπλέον, την ίδια στιγμή δημιουργεί πλέον μια νομική διαφορά μεταξύ των δυο συμφωνιών.

Το συγκεκριμένο γεγονός που δίνει τη δυνατότητα προσφυγής των τεσσάρων εμπλεκόμενων μερών στη Χάγη για να επιλύσουν τη συνοριακή διαφορά που προκύπτει. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές των διαπραγματέυσεων μεταξύ Αθήνας και Καϊρου. Η συμφωνία ενδυναμώνει την Αθήνα. Επίσης, σε ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις της με την Άγκυρα στις διερευνητικές επαφές, δεν υπάρχει πλέον μόνο το τουρκλιβυκό σύμφωνο στο τραπέζι.

Η επιλογή της τμηματικής συμφωνίας επελέγη, διότι αυτό φαίνεται πως επιθυμούσε το Κάιρο. Την ίδια στιγμή και λόγω της νέας πραγματικότητας που είχε διαμορφωθεί με το τουρκολιβυκό σύμφωνο, η ελληνική πλευρά φαίνεται πως βιαζόταν να βρει μια καλή συμφωνία. Αυτό, διότι ήθελε να το ακυρώσει. Σύμφωνα με πηγές με άριστη γνώση των διαπραγματεύσεων, το επόμενο διάστημα θα υπάρχει κάποια πρόνοια. Σκοπός είναι να ολοκληρωθεί με συμπερίληψη και των περιοχών που είναι εκτός αυτής. Όπως ανέφεραν χθες διπλωματικές πηγές, «Η παρούσα οριοθέτηση είναι τμηματική. Δηλαδή, αποτελεί τμήμα συνολικής μεταγενέστερης οριοθέτησης μεταξύ των δύο χωρών». Ενώ, πάντα σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, «Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά η παράνομη απόπειρα της Τουρκίας να οριοθετήσει ΑΟΖ απευθείας με την Αίγυπτο. Αυτό, διότι παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα των ελληνικών νησιών σε θαλάσσιες ζώνες».

Ελλάδα-Αίγυπτος: Τα οφέλη της συμφωνίας ΑΟΖ – Τι κερδίζει η χώρα μας – Όλο το παρασκήνιο μέχρι τις υπογραφές - Εικόνα 1

Οφέλη συμφωνίας ΑΟΖ με Αίγυπτο: Το παρασκήνιο της συμφωνίας

Η συμφωνία συνομολογήθηκε με το Κάιρο μετά από 13 γύρους διαπραγματεύσεων και 15 χρόνια μετά την έναρξη τους καθώς και 8 μήνες μετά τη συμφωνία Άγκυρας-Τρίπολης. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, προηγήθηκαν προχθές το βράδυ τρεις γύροι τηλεφωνικών επικοινωνιών. Αυτές έγιναν μεταξύ του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών και του Αιγύπτιου ομολόγου του.

Όταν οι δυο πλευρές έφτασαν κοντά στην συμφωνία, ο Νίκος Δένδιας συνομίλησε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος και φέρεται να έδωσε το πράσινο φως για το ταξίδι του κ. Δένδια στο Κάιρο. Ακολούθησε νέα τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Δένδια και Σούκρι, πριν ο Νίκος Δένδιας μπει στο αεροπλάνο και ταξιδέψει για το Κάιρο.

Οφέλη συμφωνίας ΑΟΖ με Αίγυπτο: Η αντίδραση της Τουρκίας

Η Τουρκία κάθε άλλο παρά ευχαριστημένη είναι από αυτή την εξέλιξη, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι το 2013 βρέθηκε η ίδια πολύ κοντά στην υπογραφή ΑΟΖ με την Αίγυπτο σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, ωστόσο η συμφωνία ναυάγησε μετά την ανατροπή των φιλότουρκων Αδελφών Μουσουλμάνων. Μάλιστα η Άγκυρα επέμενε να δίνει στην Αίγυπτο 30% και 40% περισσότερο ΑΟΖ απ’ ότι η ελληνική πλευρά, σε βάρος βεβαίως των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε άκυρη τη συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου για την οριοθέτηση ΑΟΖ, κάνοντας λόγο για παραβίαση των δικαιωμάτων της Τουρκίας και της Λιβύης. Μιλώντας στο πρακτορείο Anadolu, τόνισε ότι το κείμενο και ο χάρτης της συμφωνίας δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, προσθέτοντας: «Ωστόσο, είναι προφανές από τις συντεταγμένες ότι η συμφωνία όχι μόνο παραβιάζει τα δικαιώματα και την υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας, αλλά επίσης της Λιβύης».

«Ως εκ τούτου, μια συμφωνία που παραβιάζει την υφαλοκρηπίδα μας, την οποία έχουμε δηλώσει στον ΟΗΕ, είναι άκυρη» σημείωσε, ενώ κατηγόρησε την Ελλάδα και την Κύπρο πως επιχειρούν να υπογράψουν συμφωνίες με την Αίγυπτο και το Ισραήλ αγνοώντας την Τουρκία.

Πηγή


Κοινοποιησέ το
Συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Πρόσφατα Άρθρα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ