Connect with us

Πολιτικά

1821, Αγώνας για ποια ελευθερία;

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

1821, Αγώνας για ποια ελευθερία; 1

Γράφει ο Γιώργος Δημητρούλιας
Εκδότης «το Αντίδοτο», τέως δημοτικός σύμβουλος Καλαμάτας

«Η επανάστασις η εδική μας δεν ομοιάζει με καμμιάν απ’ όσαις γίνονται σήμερον εις την Ευρώπην. Της Ευρώπης αι επαναστάσεις εναντίον των διοικήσεών των είναι εμφύλιος πόλεμος ο εδικός μας πόλεμος ήτον ο πλέον δίκαιος, ήτον έθνος με άλλο έθνος, ήτον με ένα λαόν όπου ποτέ δεν ηθέλησε να αναγνωρισθεί ως τοιούτος, ούτε να ορκισθή, παρά μόνον ότι έκαμνε η βία ΄ ούτε ο Σουλτάνος ηθέλησε ποτέ να θεωρήσει τον Ελληνικόν λαόν ως λαόν, αλλ’ ως σκλάβους. Μιαν φοράν, όταν επήραμεν  το Ναύπλιον ήλθε ο Άμιτον να με ιδή ΄ μου είπε ότι οι Έλληνες πρέπει να ζητήσουν συμβιβασμόν, και η Αγγλία να μεσιτεύση ΄ εγώ του απεκρίθηκα, ότι αυτό δεν γίνεται ποτέ, ελευθερία ή θάνατος ΄ εμείς  Καπετάν Άμιλτον ποτέ συμβιβασμόν δεν εκάμαμεν με τους Τούρκους ΄ άλλους έκοψε, άλλους εσκλάβωσε με το σπαθί  και άλλοι, καθώς εμείς, εζούσαμεν ελεύθεροι από γεννεά εις  γεννεά ΄ ο βασιλεύς μας εσκοτώθη, καμμία συνθήκη δεν έκαμε ΄ η φρουρά του είχε παντοτεινόν πόλεμον με τους Τούρκους και δυο φρούρια ήταν πάντοτε ανυπότακτα – με είπε, ποια είναι η βασιλική φρουρά του, ποία είναι τα φρούρια; – η φρουρά του Βασιλέως μας είναι οι λαγόμενοι Κλέφται, τα φρούρια η Μάνη και το Σούλι  και τα βουνά ΄ έτζι δεν με ωμίλησε πλέον».

Διήγησις Συμβάντων της Ελληνικής Φυλής από τα 1770 εως τα 1836, Υπαγόρευσε Θεόδωρος Κωνσταντίνου Κολοκοτρώνης.

Ο λόγος που με έκανε να γράψω αυτό το άρθρο είναι ο ορυμαγδός λιβελογραφημάτων σχετικά με την Εθνική μας Επανάσταση, που θέλουν ντε και καλά να μας πείσουν ότι αυτή ήταν επηρεασμένη από την Γαλλική επανάσταση. Θα μπορούσα όλους αυτούς τους νεόκοπους καθηγητάδες και ψευτοδιανοούμενους και τους λοιπούς, που όλοι μαζί αποτελούν σήμερα την «ελίτ» αυτού του τόπου να τους βραχυκυκλώσω με μια απλή ερώτηση: «Αν δεν γινόταν η Γαλλική επανάσταση το 1789, δεν θα γινόταν και η Εθνική μας Επανάσταση το 1821;».

Θα παραθέσω βασικά στοιχεία της Γαλλικής επανάστασης για όσους ακόμα προβληματίζονται και για να δείξω στους υπολοίπους, που αποτελούν τον άγρια χαρατσωμένο λαό από την «ελίτ», την επικαιρότητα μιας ανάλογης Εθνικής Επανάστασης. Μη φοβάστε, αγαπητοί, γιατί μπορεί να γίνει και με άλλα μέσα εκτός των όπλων.

Βασικά στοιχεία της Γαλλικής επανάστασης.

Ξεκινώντας αναφέρω τι γράφουν τα σχολικά βιβλία για την Γαλλική επανάσταση: η ύπαρξη τριών τάξεων στις οποίες ήταν διαιρεμένη η Γαλλική κοινωνία, τους ευγενής, τον κλήρο και την ετερόκλητη Τρίτη τάξη, όπως είναι επίσης γνωστός ο ανταγωνισμός ανάμεσα στην αριστοκρατία, που μονοπωλούσε μαζί με τον βασιλιά την πολιτική εξουσία, και την αστική τάξη, που παρά την οικονομική της δύναμη, ήταν πολιτικά παραγκωνισμένη και διεκδικούσε διαχείριση των κοινών. Εξάλλου τονίζεται συχνά η συμβολή του Διαφωτισμού στην διάβρωση του συστήματος των αξιών της προεπαναστατικής κοινωνίας, που δημιούργησε τις προϋποθέσεις στο επίπεδο των συνειδήσεων για την επανάσταση.

Όμως τα πράγματα στην ιστορική έρευνα παρουσιάζονται διαφορετικά. Η αριστοκρατία και η αστική τάξη δεν αποτελούν ενιαίες κοινωνικά ομάδες και επιπλέον δεν υπήρχαν στεγανά όρια μεταξύ τους. Κατά τον 18ο αιώνα πολλοί ευγενείς είχαν επιδοθεί σε κερδοφόρες επιχειρήσεις «καπιταλιστικού» τύπου στις αποικίες, ενώ πλούσιοι αστοί είχαν αγοράσει και καλλιεργούσαν γεωργικές εκτάσεις, που ήταν θεμελιακό στοιχείο της αριστοκρατίας. Ασκούσαν, επίσης οι αστοί, υψηλά λειτουργήματα στο κράτος, ακόμη και υπουργικά, και συχνά δέχονταν από τον βασιλιά τίτλους ευγενείας. Όσο για την επίδραση των ιδεών του Διαφωτισμού, ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτη στους κατ’ εξοχήν εκπροσώπους της οικονομικής αστικής τάξης, δηλαδή τους επικεφαλής της προβιομηχανικής ακόμη κοινωνίας, αυτούς που αντιμάχονταν την ισχύουσα κοινωνική κατάσταση, ενώ αντίθετα ήταν πολύ διαδεδομένες σε μια μερίδα καλλιεργημένων ευγενών.

Αλλά και η Γαλλική επανάσταση  ως ιστορικό φαινόμενο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους ερευνητές. Πρόκειται για ενιαίο γεγονός με ποικίλες φάσεις ή για σύνολο διαδοχικών εκδηλώσεων διαφορετικών ως προς τον χαρακτήρα τους; Τρεις δηλαδή ανεξάρτητες επαναστάσεις που απλώς συναντήθηκαν εκείνη την στιγμή, της επανάστασης της Συντακτικής Συνέλευσης, της επανάστασης των λαϊκών μαζών του Παρισιού, τους γνωστούς «αβράκωτους» και της επανάστασης των χωρικών.

Ένα άλλο ερώτημα που ανακύπτει είναι γιατί η επανάσταση εκδηλώθηκε αυτήν την εποχή στην Γαλλία όταν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες ζούσαν κάτω από καθεστώτα του ιδίου τύπου με την κυριαρχία της αριστοκρατίας.

Αναλύοντας τρεις επαναστάσεις.

Πολλές ερμηνείες εδόθησαν για τα αίτια της Γαλλικής επανάστασης σύμφωνα με το ιδεολογικό στίγμα του καθενός, αλλά εδώ πρέπει να σταθούμε στην πραγματεία του Tocqueville «Το παλαιό καθεστώς και η επανάσταση», όπου η αναλυτική και η συνθετική μέθοδος συμπλέκονται και η ιστορία εμπλουτίζεται από παρατηρήσεις κοινωνιολογικού χαρακτήρα. Ο Tocqueville αποδεικνύει ότι στην οργάνωση του κράτους η Γαλλική επανάσταση όχι μόνο δεν αποτελεί τομή, αλλά αντίθετα εκφράζει μια συνέχεια: συμπληρώνει και ενισχύει την τάση της κεντρικής μοναρχίας για συγκεντρωτική διοίκηση. Και η ισότητα μεταξύ των πολιτών που θεσμοθέτησε η Γαλλική επανάσταση θα ήταν, πιστεύει, η αναπόφευκτη κατάληξη του καθεστώτος της κεντρικής μοναρχίας που απέβλεπε στην κατάργηση των ιδιαίτερων προνομίων των τάξεων.

Εδώ η Γαλλική επανάσταση έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την Ελληνική Επανάσταση που είναι εθνικοαπελευθερωτική και εθνεγερτική, ταιριάζει δε, με την Αμερικανική Επανάσταση που όπως μας λέει ο Dominique Venner στο βιβλίο του «Ο Λευκός Ήλιος των Ηττημένων»: «Σε αντίθεση με την γαλλική επανάσταση που θα εξυψώσει σε δόγμα την παντοδυναμία της κεντρικής εξουσίας, η αμερικανική επανάσταση είναι έργο των αριστοκρατών και μάλιστα των αγγλοσαξόνων αριστοκρατών. Εξαιτίας της ιδιοσυγκρασίας, του συμφέροντος, της εμπειρίας τους, αντιτίθενται σε οτιδήποτε απειλεί, περιορίζει την ελευθερία και την αυτονομία του ατόμου».  Με μία όμως σημαντική διαφορά, εδώ η αριστοκρατία είναι αυτή των όπλων, δηλαδή οι Κλέφτες.

 

«Ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα».

Ας περάσουμε τώρα στο σύνθημα της Γαλλικής επανάστασης «Ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα». Πολύ γρήγορα με την πίεση της επιχειρηματικής αστικής τάξης η ελευθερία γίνεται οικονομικός όρος από πολιτικός και εδώ έχουμε την αφετηρία της ελεύθερης αγοράς και του καπιταλισμού που στις 2 Μαρτίου 1791 με νόμο καταργεί τα κλειστά επαγγέλματα. Η πολιτική ισότητα που προκηρύχτηκε στις 29 Αυγούστου 1789 με την «Διακήρυξη των δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη», ανετράπη το 1791 όταν στο σύνταγμα που θεσπίστηκε τότε θα γίνει διάκριση ως προς τα δικαιώματα των πολιτών με βάση τα εισοδήματά τους.

Αξίζει λίγο να σταθώ στον μασονικό όρο   «αδελφότητα». Στην Γαλλική επανάσταση ο κλήρος θεωρείται στοιχείο αντιδραστικό και έτσι ξεκινά μια «αποχριστιανοποίηση» της Γαλλίας με αφαίρεση όλων των μυστηρίων από την Εκκλησία την εισαγωγή νέων λατρειών και της αθεΐας. Η τελευταία απόπειρα να εισαχθεί νέα θρησκευτική λατρεία θα είναι στα τέλη της Συντακτικής Συνέλευσης και στην εποχή του Διευθυντηρίου με την «Θεοφιλανθρωπία». Θρησκευτική σύλληψη που συνδέεται με τον ελευθεροτεκτονισμό. Μπορεί κάποιος να μου πει τι σχέση έχει η Ελληνική Επανάσταση του 1821 με τους μασόνους;

Γιατί γίνονται οι επιθέσεις στην Ελληνική Παράδοση;

Την ουσία μας την λέει σε ένα παλαιό άρθρο του ο κ. Χρήστος Γιανναράς: «Δεν μπορούν ή δεν θέλουν να ξέρουν οι εξωραϊστές της αλλοτρίωσης, ότι η κοινωνική αφομοίωση του Διαφωτισμού προϋποθέτει ιστορική εμπειρία σκοταδισμού: να έχει προηγηθεί μεσαίωνας, βατικάνεια θεοκρατία, ιερές Εξετάσεις, πίνακες απαγορευμένων βιβλίων, Propaganda Fidei, νομιμοποίηση βασανιστηρίων στην ανακριτική διαδικασία. Αν στην Ελλάδα δεν είχαμε τέτοιο παρελθόν, πώς να προσληφθεί ατόφιος (και όχι κριτικά προσαρμοσμένος στις δικές μας ανάγκες) ο Διαφωτισμός… Αν ο Ελληνισμός δεν γνώρισε σκοτεινό μεσαίωνα, πρέπει να του τον φτιάξουμε – να έχουμε και οι Έλληνες οπωσδήποτε παρελθόν ανάλογα με τα πεφωτισμένα έθνη της Ευρώπης. Κατακλύζονται λοιπόν οι προοδευτικές εφημερίδες από οργή, πάθος και μένος για την τυραννική κληρικοκρατία που βασάνισε (περισσότερο και από τους Τούρκους) τον Ελληνισμό και τον κοτζαμπασισμό που εξέθρεψε η  Ορθοδοξία, για τον διωγμό της νεωτερικής επιστήμης από την Εκκλησία, για τους ανθέλληνες Φαναριώτες, για το Πατριαρχείο που πρόδωσε την εθνεγερσία…» […] «… με αυτές τις προπαγανδιστικές μυθοπλασίες που στα κυριακάτικα αθηναϊκά φύλλα υπογράφονται από ονόματα με τους πλέον βαρύγδουπους τίτλους κοινωνικής καταξίωσης στην Ελλάδα» θέλουν να αποδείξουν «ότι: το αρχαίο ελληνικό πνεύμα επέζησε στην Δυτική Ευρώπη και αλλού – πάντως όχι στο Βυζάντιο. Συνεχιστής του είναι η Αναγέννηση και ο Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός».

Πολιτικά

ΠΑΣΚΕΔΙ: Το 70% του κλάδου μένει προκλητικά ξεκρέμαστο

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

ΠΑΣΚΕΔΙ: Το 70% του κλάδου μένει προκλητικά ξεκρέμαστο 14

ΠΑΣΚΕΔΙ

Μεγάλο προβληματισμό σε όλες τις τάξεις της Εστίασης έχει προξενήσει μια προκλητική παράλειψη στα μέχρι τώρα μέτρα που έλαβε άμεσα η κυβέρνηση για τον κλάδο, προκειμένου να ενισχύσει τους επιχειρηματίες μετά την τρομακτική καταστροφή που υπέστησαν πρώτοι λόγω της καραντίνας για τον κορωνοϊό.

Όπως αναφέρει σχετικό δημοσίευμα στο site toy ΠΑΣΚΕΔΙ «Το επίδομα των 800 ευρώ για 45 ημέρες (17,70 ευρώ / ημέρα) όχι για όλο τον κλάδο ΑΛΛΑ για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος με μέχρι και 5 εργαζομένους προκαλεί πολλά ερωτηματικά για το πώς θα μπορέσει να τα βγάλει πέρα η πλειονότητα των καταστηματαρχών, που προφανώς απασχολούν μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού, είτε ατομική, Ο.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ. Έχοντας αναστείλει τη λειτουργία τους (στις 13 Μαρτίου, ημέρα Παρασκευή, που όλα τα μαγαζιά μας αγόρασαν προμήθειες 3 ημερών) με άγνωστη ημερομηνία επαναλειτουργίας μέσα σε μια από τις πιο παραγωγικές περιόδους του έτους και μπαίνοντας στην τελική ευθεία για το καλοκαίρι, είναι δραματικό το γεγονός ότι ένα συντριπτικό ποσοστό ιδιοκτητών καταστημάτων Εστίασης μένει εκτός από αυτή την ελάχιστη ενίσχυση που είναι πολύτιμη για τους ίδιους και τις οικογένειές τους…

Μιλώντας με απλά μαθηματικά, η απόφαση αυτή είναι σαν να πετάει κυριολεκτικά σαν την τρίχα από ζυμάρι το 70% του κλάδου της Εστίασης!

Την ΄΄βαριά βιομηχανία΄΄ την βουλιάζουν ΄΄ελαφρά τη καρδία΄΄.

Ούτως ή άλλως τα πράγματα στην Εστίαση δεν ήταν ρόδινα. Εδώ και δεκαετίες οι καταστηματάρχες βρίσκονται ουσιαστικά αντιμέτωποι με μια σειρά από σκληρές φορολογικές επιβαρύνσεις, αυξήσεις ΦΠΑ από 13% στο 24%, ΕΦΚΑ, ΕΝΦΙΑ, τέλη επιτηδεύματος, εισφορές αλληλεγγύης, αυξήσεις τεράστιες σε ΔΕΚΟ, φυσικό αέριο, πετρέλαιο κίνησης, δημοτικά τέλη, με αυτόφωρα, με χιλιάδες πρόστιμα από ωράρια, κοινόχρηστους χώρους, μουσικά δικαιώματα, ηχορυπάνσεις και και και… η λίστα αν τη δούμε αναλυτικά είναι ατελείωτη, με κερασάκι στην τούρτα φυσικά τον επίμαχο αντικαπνιστικό νόμο…

Η δύσκολη ώρα λόγω κορωνοϊού έφτασε ωστόσο για όλους. Η απόφαση ΝΠ θα έπρεπε να στηρίζει έμπρακτα και όχι να καταδικάζει σε έναν αργό και βασανιστικό θάνατο όλους τους επαγγελματίες της Εστίασης, έναν κλάδο που είναι 100% βέβαιο ότι θα αποτελέσει την αφετηρία της επανασυγκρότησης της εγχώριας και τουριστικής οικονομίας (33 εκατομμύρια τουρίστες που αφήνουν στα ταμεία της Ελλάδας 12,5 δισ. ευρώ κάνοντας κατανάλωση στα καταστήματα Εστίασης και τα καταλύματα), όταν όλα αρχίσουν να επανέρχονται την επόμενη μέρα μετά την άρση της καραντίνας.

Δυστυχώς το όριο των 5 εργαζόμενων για το επίδομα των 800 ευρώ είναι πολύ περισσότερο καταδικαστικό για χιλιάδες οικογένειες ακόμα και από τον κορωνοϊό. Η διαπίστωση είναι τραγική αλλά καλύτερα να μην περιμένουμε την ώρα που θα αποδειχθεί και αληθινή. Καλούμε άμεσα την κυβέρνηση και στελέχη της να συμπεριλάβουν όλο τον κλάδο χωρίς εξαιρέσεις γιατί η ώρα του μεγάλου μπαμ στην Εστίαση πλησιάζει και ο κρότος θα είναι τεράστιος. Ας δουλέψουμε όλοι μαζί για να χτίσουμε μια καλύτερη επόμενη μέρα.»

 

Συνέχεια ανάγνωσης

Πολιτικά

Χαρίτσης: Δεν πρέπει να χαθούν κι άλλες θέσεις εργασίας ούτε να δούμε νέα λουκέτα στις επιχειρήσεις

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Χαρίτσης: Δεν πρέπει να χαθούν κι άλλες θέσεις εργασίας ούτε να δούμε νέα λουκέτα στις επιχειρήσεις 15

Αλέξης Χαρίτσης

«Άμεσες και εμπροσθοβαρείς παρεμβάσεις» στο μέτωπο της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού ζήτησε ο βουλευτής Μεσσηνίας και εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. «Αυτό που δεν πρέπει να γίνει, είναι να χαθούν κι άλλες θέσεις εργασίας και να δούμε λουκέτα στις επιχειρήσεις» πρόσθεσε, καλώντας «για ριζοσπαστικά μέτρα και γενναία ένεση ρευστότητας στην αγορά, ώστε να σταθούν στα πόδια τους επιχειρήσεις και εργαζόμενοι».

«Έχουμε τις δημιοσιονομικές δυνατότητες για δομικές παρεμβάσεις», τόνισε, αναφερόμενος στη μη ισχύ των στόχων για το πρωτογενές πλεόνασμα, τη μη εγγραφή των δαπανών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού στον προϋπολογισμό, καθώς και «στο μαξιλάρι ασφαλείας των 35 δισ. ευρώ που δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ και μας δίνει μία δημοσιονομική ισορροπία που δεν είχε ποτέ η χώρα μας».

Ο Αλ. Χαρίτσης αντέτεινε ότι «την ώρα που η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία και η Ισπανία προβαίνουν σε γενναίες παρεμβάσεις άνω του 20% του ΑΕΠ, την ώρα που η Γερμανία, ενώ κλείνει τα μάτια για τις άλλες χώρες, στο εσωτερικό της δίνει άνω του 50% του ΑΕΠ, τα μέτρα της κυβέρνησης Μητσοτάκη αγγίζουν μόλις το 3,5% του ΑΕΠ». «Όμως, οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης ήρθαν για να μείνουν και δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με μέτρα-ασπιρίνες», υπογράμμισε.

Για το υγειονομικό σκέλος της πανδημίας, ο Αλ. Χαρίτσης χαρακτήρισε «καθυστερημένη και κατώτερη των περιστάσεων την πρόταση της κυβέρνησης για την ένταξη των πρωτοβάθμιων μονάδων υγείας στο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση της πανδημίας», κάτι που «εξαρχής είχαμε ζητήσει καθώς «τα νοσοκομεία δεν μπορούν να αντέξουν αυτό το φορτίο». «Πρέπει να αξιοποιηθούν οι 125 Τοπικές Μονάδες Υγείας που δημιούργησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ», επισήμανε ο κ. Χαρίτσης. Ενώ έθιξε εμφατικά την κρισιμότητα «των μέσων ατομικής προστασίας για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, που βλέπουμε να μετρά πολλά θύματα σε άλλες χώρες. Οι ομοσπονδίες των γιατρών και νοσηλευτών σε ανακοινώσεις τους, εκφράζουν την αγωνία τους για τις ελλείψεις».

Σχετικά με τις προσλήψεις στο τομέα της υγείας, τόνισε πως «δυστυχώς η κυβέρνηση δεν έχει δώσει πλήρη εικόνα ούτε για την πορεία των 2.000 προσλήψεων» τις οποίες χαρακτήρισε ανεπαρκείς, και ζήτησε να «ξεπαγώσει η διαδικασία για τις 4.000 μόνιμες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών που είχαν προκηρυχθεί από το ΣΥΡΙΖΑ τους πρώτους μήνες του 2019 και ακόμη εκκρεμούν». Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι «το 2015-2019 έγιναν συνολικά 19,5 χιλιάδες προσλήψεις μόνιμου και επικουρικού υγειονομικού προσωπικού» και ότι ήταν «ο ΣΥΡΙΖΑ που κατάφερε να επαναφέρει τον κανόνα 1 προς 1 για τις προσλήψεις στην υγεία».

Τέλος, ο Αλ. Χαρίτσης τόνισε ότι «η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών έχει επιδείξει αίσθημα υπευθυνότητας και κοινωνικής αλληλεγγύης, ίσως περισσότερο από ότι σε άλλες χώρες», και ότι «είναι υψίστης σημασίας η συλλογική ευθύνη που εκφράζεται από τη συντεταγμένη πολιτεία». «Είμαστε μια ανοικτή, δημοκρατική κοινωνία, και δεν μπορούμε να επιβάλλουμε μόνο περιορισμούς», κατέληξε.

Δείτε εδώ το σχετικό βίντεο:

Συνέχεια ανάγνωσης

Πολιτικά

Ο βουλευτής Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης συγχαίρει την Καπνοβιομηχανία Καρέλια

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

χρυσομαλλης

Μίλτος Χρυσομάλλης – Καπνοβιομηχανία Καρέλια

Αισθάνομαι την ανάγκη να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τη Μεσσηνιακή Καπνοβιομηχανία Καρέλια Α.Ε. και φυσικά την οικογένεια Καρέλια, για την άμεση ανταπόκρισή της στην προσπάθεια της κυβέρνησης να θωρακίσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας στον αγώνα κατά της πανδημίας του κορωνοϊού. Δε χρειάστηκε παρά ελάχιστος χρόνος για να αποδείξει έμπρακτα την αλληλεγγύη και την κοινωνική της ευαισθησία, δωρίζοντας 50 πλήρως εξοπλισμένους σταθμούς Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, ένας αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 10% των υφιστάμενων κλινών στη χώρα μας.

Σε μια περίοδο που όλοι μας δοκιμαζόμαστε από τις συνέπειες της πανδημίας και καλούμαστε στο πλαίσιο της ατομικής μας ευθύνης να συνεισφέρουμε με τον τρόπο μας στην προστασία του υπέρτατου αγαθού της Υγείας, η προσφορά της οικογένειας Καρέλια είναι ακόμα μια τρανή απόδειξη ότι όλοι μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την υγειονομική κρίση και σύντομα να την ξεπεράσουμε.

Και πάλι συγχαίρω την οικογένεια Καρέλια για τη σημαντική συμβολή της στην κοινή μας προσπάθεια και ελπίζω η προσφορά της να συνεχίζει να βρίσκει μιμητές.

Μίλτος Χρυσομάλλης
Βουλευτής Μεσσηνίας

Συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Πρόσφατα Άρθρα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ