Connect with us

Πολιτικά

Ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Χρ. Αναστασόπουλου για το νερό βρύσης και το Δ. Κ. Πτήσεων

Ανέβηκε

στις

ερώτηση στο δημοτικό συμβούλιο του χρ. αναστασόπουλου για το νερό βρύσης και το δ. κ. πτήσεων 3
Κοινοποιησέ το

τυροπωλείον delicatessen

«Πως θα εφαρμόσετε τη νέα Οδηγία της Ε.Ε. για την κατανάλωση νερού βρύσης;»

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 4ης Μαρτίου του 2020 κατέθεσα ερώτηση σχετική με την αναγκαιότητα στροφής στο νερό βρύσης. Εν συντομία, ανέφερα πως πριν από λίγα χρόνια, το Δίκτυο «Μεσόγειος SOS» ανέλαβε μια πρωτοβουλία προώθησης της αξίας του νερού βρύσης ως δημόσιου αγαθού, δεδομένου του ότι το σύγχρονο καταναλωτικό πρότυπο με την ευρεία χρήση εμφιαλωμένου νερού έχει ως αποτέλεσμα οικονομικές επιβαρύνσεις και σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το 2017, το Δίκτυο, σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ, την ΕΥΑΘ και την Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ), παρουσίασε την πρωτοβουλία «Επι-στροφή στη Βρύση». Βασικές συνιστώσες της οποίας αποτελούν η ευαισθητοποίηση των πολιτών με κατάλληλες καμπάνιες, η ανάπτυξη δικτύου δημόσιων κρηνών και η ευαισθητοποίηση και δέσμευση των επιχειρήσεων εστίασης να σερβίρουν δωρεάν νερό βρύσης ενώ σημαντικό εργαλείο προώθησης της ιδέας, αποτελεί η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα (mobile application) που δημιούργησε το Δίκτυο. Επισήμανα επίσης, πως οι δημόσιες βρύσες στο Δήμο μας είναι ελάχιστες, ενώ δεν εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο και χρήζουν αντικατάστασης, ελλείψει λειτουργικότητας. Τότε, κύριε Δήμαρχε, εκφράσατε μεν το ενδιαφέρον σας για το ζήτημα, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχετε αναλάβει κάποια σχετική πρωτοβουλία.

Εν τω μεταξύ, η Ε.Ε., υιοθετώντας  αίτημα της πρώτης ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών υπό τον τίτλο «Right2Water», για τη βελτίωση της πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό,  εξέδωσε σχετική Οδηγία που τίθεται σε ισχύ την τρέχουσα περίοδο. Η οδηγία στοχεύει στη μείωση της κατανάλωσης εμφιαλωμένου νερού ενώ θεσπίζει νέους κανόνες διασφάλισης της υψηλής ποιότητας του νερού βρύσης. Τα κράτη – μέλη καλούνται να εξασφαλίσουν τη δωρεάν παροχή νερού στα δημόσια κτίρια, να ενθαρρύνουν τα καταστήματα μαζικής εστίασης προς αυτή την κατεύθυνση και να φροντίσουν να βελτιωθεί η πρόσβαση ευάλωτων και μειονοτικών ομάδων, σε υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό.

Τονίζω, πως πέρα από την ανταπόκριση στην εν λόγω Οδηγία, η σημασία του ζητήματος για το Δήμο μας έγκειται στο ότι συνιστά ανταπόκριση στο δικαίωμα πρόσβασης πολιτών και επισκεπτών σε πόσιμο νερό στους δημόσιους χώρους, συνιστά στοιχείο που καθιστά την πόλη φιλική προς τους επισκέπτες και απτή απόδειξη οικολογικής ευαισθησίας, με τη σημαντική μείωση του πλαστικού που συνεπάγεται η επιτυχία του εγχειρήματος. Ρωτώ λοιπόν τη δημοτική αρχή, αφού δεν είναι πλέον στη διακριτική σας ευχέρεια η στροφή στο νερό βρύσης, ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβετε και σε ποιες ενέργειες θα προβείτε στην κατεύθυνση επιτυχίας του εγχειρήματος;

Και τοποθέτηση για:

«Επιπτώσεις από τη δημιουργία του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου Πτήσεων»

Μετά και τις πρόσφατες ανακοινώσεις, η συμφωνία μεταξύ της χώρας μας και της ισραηλινής εταιρείας Elbit Systems Ltd για τη δημιουργία Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου Πτήσεων, ολοκληρώνεται. Μια συμφωνία με fast track διαδικασίες, χωρίς διαβούλευση και ενημέρωση, όπως καταγγέλλουν κόμματα της αντιπολίτευσης. Μια συμφωνία που, σύμφωνα με δημοσιεύματα και κατατεθειμένες απόψεις, δημιουργεί πλήθος ερωτημάτων για το κατά πόσο ικανοποιεί τα οικονομικά, τα πολιτικά και εν γένει τα εθνικά μας συμφέροντα. Μετατοπιζόμενοι από το μακροεπίπεδο στο μικροεπίπεδο, και συγκεκριμένα σε αυτό της περιοχής μας, η συμφωνία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένου πως το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω της αναβάθμισης της 120 ΠΕΑ.

Η αναβάθμιση αυτή συνεπάγεται κατακόρυφη αύξηση της πτητικής δραστηριότητας, δεδομένου πως στις ορισθείσες στη συμφωνία ώρες πτήσεων πρέπει να προστεθούν και όσες, άγνωστο πόσες, θα προκύψουν ως αποτέλεσμα της προσέλκυσης πιλότων από άλλες χώρες. Η επιβάρυνση σε επίπεδο ηχορύπανσης, το αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, ως αποτέλεσμα των ρύπων που θα εκλύονται στην ατμόσφαιρα, και ο αυξημένος κίνδυνος ατυχημάτων συνιστούν μερικές μόνο από τις αρνητικές επιπτώσεις που σχετίζονται με αυτή την αύξηση. Προβληματισμό επίσης προκαλούν, ο κίνδυνος που εγκυμονεί η συμφωνία για την ειρήνη και την ασφάλεια της περιοχής μας, η πιθανή χρήση μαχητικών αεροσκαφών για εκπαιδευτικούς σκοπούς καθώς και η κλιμάκωση χρήσης του πεδίου βολής της Σχίζας, που σημειωτέον τυγχάνει περιοχή ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000. Επιπρόσθετα, η δημιουργία του Κέντρου αναμένεται να επιδράσει ποικιλοτρόπως αρνητικά στην προοπτική ανάπτυξης του πολιτικού αεροδρομίου και να αποτελέσει τροχοπέδη στην προσπάθεια ανάδειξής του σε πύλη εισόδου της Πελοποννήσου. Ενώ, αναμφίβολα, η εξέλιξη αυτή περιορίζει τη δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου μας αλλά και της Μεσσηνίας, γενικότερα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δεδομένου πως ο Τουρισμός συνιστά τον βασικό πυλώνα ανάπτυξης της περιοχής μας.

Παρόλο που προκαλούνται βάσιμοι προβληματισμοί και ανακύπτουν ερωτήματα που χρήζουν συγκεκριμένων και εμπεριστατωμένων απαντήσεων, η Πολιτεία δεν φρόντισε, ως όφειλε, ηθικά τουλάχιστον, να διαβουλευτεί με την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης ή αν μη τι άλλο να προβεί σε πλήρη σχετική ενημέρωση. Αντίθετα, δημιούργησε τετελεσμένα. Αρκετοί πολιτικοί παράγοντες της περιοχής υιοθετούν άκριτα τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, επαναλαμβάνοντας σε όλους τους τόνους πως η περιοχή θα έχει μόνο οφέλη. Τοπικοί φορείς, που όφειλαν να διατυπώσουν άποψη, σιωπούν. Ταυτόχρονα, η Δημοτική Αρχή επιδεικνύει, για μια ακόμα φορά, καθυστερημένα αντανακλαστικά, δεν διαμαρτύρεται για την απαξίωση της τοπικής κοινωνίας και του Δημοτικού μας Συμβουλίου ενώ συντάσσεται με την κυβερνητική απόφαση και δεν διεκδικεί.

Ο αντίλογος στις διαβεβαιώσεις δεν είναι ιδιαίτερα δυσχερής. Η διαβεβαίωση, λόγου χάρη, πως δεν θα υπάρξει επίπτωση στον Τουρισμό με την πρόβλεψη μειωμένης πτητικής δραστηριότητας κατά την περίοδο της τουριστικής περιόδου, εννοώντας για έναν ή δύο μήνες στη διάρκεια του καλοκαιριού,  ουσιαστικά αποτελεί έμμεση απόδειξη βασιμότητας του σχετικού προβληματισμού, όταν πρωταρχικός στόχος της τουριστικής μας πολιτικής είναι ή πρέπει να είναι η επιμήκυνση της περιόδου αυτής, αν είναι δυνατόν, και στις 365 ημέρες το χρόνο. Ενώ, απορίας άξιο είναι ποια είναι, τελικά, αυτά τα οφέλη τα οποία αναφέρονται χωρίς να συγκεκριμενοποιούνται. Εκτός εάν, ως οφέλη εννοούνται αυτά που επικαλούνται, ως τέτοια, οι θιασώτες της παρωχημένης άποψης πως η περιφερειακή ανάπτυξη επιτυγχάνεται αποκλειστικά μέσω της δημιουργίας ή της αναβάθμισης τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και στρατιωτικών δομών.

Κατόπιν των ανωτέρω, κάνω έκκληση προς το δημοτικό συμβούλιο να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του  για την απαξίωσή του και τη διαφωνία του για τη συμφωνία, και αν δεν είναι δυνατή πλέον η ακύρωσή της, να απαιτήσει, τουλάχιστον, ολοκληρωμένη και αντικειμενική ενημέρωση, έστω και εκ των υστέρων, συγκεκριμένα αντισταθμιστικά οφέλη, έμπρακτες δεσμεύσεις για την ανάπτυξη του πολιτικού αεροδρομίου και για την απρόσκοπτη ανάπτυξη του Τουρισμού στην περιοχή μας.

ερώτηση στο δημοτικό συμβούλιο του χρ. αναστασόπουλου για το νερό βρύσης και το δ. κ. πτήσεων 4Χρήστος Αναστασόπουλος

Οικονομολόγου, MSc

Δημοτικού Συμβούλου – «Ανοιχτός Δήμος-Ενεργοί Πολίτες»

kafemauroeidiskafemauroeidiskafemauroeidis
Κοινοποιησέ το
Advertisement

Facebook

Πρόσφατα Άρθρα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ