Connect with us

Ειδησεις απο Καλαματα

Χρήστος Αναστασόπουλος για την Τουριστική Προβολή του Δήμου Καλαμάτας 2021

Ανέβηκε

στις

χρήστος αναστασόπουλος για την τουριστική προβολή του δήμου καλαμάτας 2021 1
Κοινοποιησέ το

Η τοποθέτηση του Χρήστου Αναστασόπουλου, Δημοτικού Συμβούλου με την παράταξη «Ανοιχτός Δήμος – Ενεργοί Πολίτες» στο Δημοτικό συμβούλιο της 5ης Απριλίου 2021 με θέμα:

«Οι θέσεις μας σχετικά με τον Προγραμματισμό Δράσεων της Τουριστικής Προβολής του Δήμου Καλαμάτας για το 2021»

Στην αρχή της θητείας σας  χαιρετήσαμε, ως παράταξη, τον ορισμό αντιδημάρχου με αρμοδιότητα την Τοπική Ανάπτυξη, τον Τουρισμό και την Επιχειρηματικότητα καθώς και τη συγκρότηση της αντίστοιχης επιτροπής. Με εποικοδομητική διάθεση, υπερψηφίσαμε τον προγραμματισμό των δράσεων και τον αντίστοιχο προϋπολογισμό για το 2020, που εισηγηθήκατε, δηλώνοντας όμως παράλληλα την επιφύλαξή μας για τη στάση που θα τηρούσαμε στη συνέχεια καθώς και πως τα κριτήρια που θα καθόριζαν τη στάση μας είναι:

  • η σταθερή προσήλωση  στις αξίες του ανθρωποκεντρισμού και της αειφορίας,
  • η πιστή εφαρμογή των βημάτων του στρατηγικού σχεδιασμού,
  • η υιοθέτηση της φιλοσοφίας του Μάρκετινγκ με την ολιστική του διάσταση,
  • η τήρηση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, των κανόνων νομιμότητας και διαφάνειας στις διαδικασίες ανάθεσης των επιμέρους έργων,
  • η ενημέρωση τόσο της Επιτροπής όσο και του Δ.Σ. σχετικά με την πορεία των δράσεων και των παραδοτέων από κάθε φάση και
  • η δέσμευση του συνόλου της Δημοτικής Αρχής στην κατεύθυνση του εγχειρήματος.

Δυστυχώς, η πορεία διαψεύδει τις αρχικές προσδοκίες. Φυσικά, η πρόθεσή μας δεν είναι μηδενιστική, αναγνωρίζουμε επιμέρους προσπάθειες και δράσεις, αλλά αυτές δεν αρκούν για μια ολιστική αντιμετώπιση ενός τόσο σοβαρού ζητήματος και η πανδημία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως άλλοθι για όλα όσα έγιναν ή δεν έγιναν. Ενώ ο ανθρωποκεντρισμός και η αειφορία τυγχάνουν συχνής αναφοράς στα κείμενα του προγραμματισμού σας, δεν έχετε δώσει ακόμα απτές αποδείξεις ότι διαπνέεστε από αυτές. Το όραμά σας για το Δήμο μας, ως τουριστικό πόλο έλξης, δεν έχει καθορισθεί ή δεν έχει ακόμα κοινοποιηθεί. Τα βήματα του στρατηγικού σχεδιασμού, με τη σειρά που απαιτείται, δεν ακολουθούνται. Αναμφίβολα, η πανδημία έκανε ασταθές και απρόβλεπτο το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούμε, για συνθήκες όμως όπως αυτές, θα μπορούσε κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί ο ευέλικτος τύπος προγραμματισμού και η ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων. Χωρίς τον καθορισμό των στρατηγικών επιδιώξεων δεν είναι δυνατή  η ανάπτυξη  επιχειρησιακού, ετήσιου προγραμματισμού με στοχοθεσία που αναλύεται σε επιμέρους δράσεις. Στο πλαίσιο αυτό, είναι ακατανόητο το ότι δεν υλοποιήθηκαν, ή δεν ξεκίνησαν έστω να υλοποιούνται, οι προγραμματισμένες δράσεις σχετικά με τις υπηρεσίες εμπειρογνωμοσύνης για το στρατηγικό σχέδιο Τουρισμού, ανάπτυξης και εφαρμογής συστήματος τουριστικής ταυτότητας και  σχεδίου Μάρκετινγκ – στρατηγικής επικοινωνίας και προβολής. Θα φτάσουμε στο μέσο της θητείας σας και ακόμα δεν θα έχει αναπτυχθεί η ταυτότητα του προορισμού Καλαμάτα, δεν θα έχει καθορισθεί η μοναδικότητα του τουριστικού μας προϊόντος. Παράλληλα, η αντίληψη που έχετε για το Μάρκετινγκ απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί ολιστική. Το ταυτίζετε με την προώθηση, την προβολή, με τη διαφήμιση, ενώ στην ολιστική του διάσταση εφαρμόζεται σε πρώιμο στάδιο, ήδη από τη φάση του σχεδιασμού, με το να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις όλων των εμπλεκομένων μερών, φορέων και πολιτών. Ο καθορισμός της τουριστικής μας ταυτότητας θα έπρεπε να έχει προηγηθεί της χρήσης των εργαλείων προώθησης και προβολής του τουριστικού μας προϊόντος, γιατί το περιεχόμενο του μηνύματος που προβάλλεται δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητο από αυτήν. Επιπλέον, οι υπηρεσίες που αφορούν τις δράσεις που υλοποιήθηκαν ανατέθηκαν με απευθείας διαδικασίες, μέσα σε ένα γενικευμένο κλίμα εργαλειοποίησης της πανδημίας για αντίστοιχες πρακτικές, ενώ η επιτροπή δεν ενημερωνόταν για την πορεία υλοποίησης των δράσεων και για τα όποια παραδοτέα προέκυπταν. Επίσης, πριν λίγους μήνες, η εν λόγω αντιδημαρχία καταργήθηκε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε συμβολικό επίπεδο, και ο Τουρισμός ως αντικείμενο απαξιώθηκε, συνιστώντας πλέον ένα μικρό μόνο μέρος της νεοσυσταθείσας Αντιδημαρχίας Νέων Έργων, Πολεοδομίας, Προγραμματισμού και Τουρισμού. Είναι προφανές, πως η ευρύτητα και ο απαιτητικός χαρακτήρας των αρμοδιοτήτων του αρμόδιου αντιδημάρχου περιορίζουν σημαντικά τη δυνατότητα ενασχόλησής του με τα θέματα που άπτονται του Τουρισμού. Επιπρόσθετα, σε ζητήματα άρρηκτα συνδεδεμένα με την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής η δημοτική αρχή δεν τήρησε την ανάλογη στάση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν α) η αναβάθμιση της 120 ΠΕΑ σε Διεθνές Εκπαιδευτικό Κέντρο Πτήσεων, β) η επαναλειτουργία του πεδίου βολής της Σχίζας, η χρήση του οποίου μάλιστα επίκειται να κλιμακωθεί στο μέλλον λόγω της ανωτέρω αναβάθμισης και γ) το ζήτημα του προϊόντος ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας, της ναυαρχίδας του αγροδιατροφικού μας τομέα και της γαστρονομίας μας.

Ως προς την επιτροπή και τη λειτουργία της, ερωτηματικά δημιουργεί καταρχάς, το γεγονός πως ο Τουρισμός και η Επιχειρηματικότητα δεν ανήκουν πλέον στη σφαίρα αρμοδιότητας του ίδιου αντιδημάρχου. Σε αντίθεση με την αρχική δήλωση προθέσεων, η επιτροπή αντιμετωπίζεται διεκπεραιωτικά. Συνεδριάζει σπανίως και μόνο για να εισηγηθεί επί προγραμματισμού και απολογισμού δράσεων ενώ για σημαντικά ζητήματα που αφορούν το αντικείμενό της παρακάμπτεται, όπως στην περίπτωση του μνημονίου συνεργασίας του Δήμου με το Σωματείο «Διάζωμα». Ο ρόλος της  επιτροπής, και ιδιαίτερα λόγω του ότι στα μέλη της συγκαταλέγονται και εκπρόσωποι φορέων του Τουρισμού, μπορεί και πρέπει να διευρυνθεί. Στο πλαίσιο του γνωμοδοτικού και εισηγητικού της χαρακτήρα, μπορεί να λειτουργήσει ως ομάδα επεξεργασίας σημαντικών ζητημάτων, επίκαιρων και μη. Ζητημάτων όπως αυτών που αναφέρθηκαν παραπάνω αλλά και άλλων, όπως οι επιπτώσεις της πανδημίας στον τουριστικό κλάδο της περιοχής μας και η εξεύρεση τρόπων στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων που βάλλονται τόσο έντονα εδώ και έναν χρόνο. Επιπλέον, θα μπορούσε να συμβάλλει στη συζήτηση για ένα νέο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών και να συνάδει με τα χαρακτηριστικά της περιοχής μας, στοχεύοντας πρωτίστως στη διασύνδεση του αγροδιατροφικού με τον τουριστικό τομέα και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

kafemauroeidiskafemauroeidiskafemauroeidis
Κοινοποιησέ το
Advertisement

Facebook

Πρόσφατα Άρθρα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ