Connect with us

Μεσσηνία

Συνάντηση Βασιλόπουλου με τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Θυμάτων Βίας

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Συνάντηση Βασιλόπουλου με τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Θυμάτων Βίας 1

Συνάντηση με τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Θυμάτων Βίας, Βασιλική-Σοφία Κατσίποδα, κοινωνιολόγο, Μαρία Στρατάκου, κοινωνική λειτουργό και Δήμητρα Μιχαλοπούλου, ψυχολόγο είχε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος. Οι εργαζόμενες στο Κέντρο ενημέρωσαν το Δήμαρχο για τη λειτουργία αυτής της Δομής και το παραχθέν – επί εξαετία – έργο. Ο Θ. Βασιλόπουλος τόνισε ότι οι υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο είναι σημαντικές και ευχήθηκε στα στελέχη του περαιτέρω επιτυχή επιτέλεση των καθηκόντων τους.

Η απολογιστική έκθεση που επέδωσαν τα στελέχη του Κέντρου στο Δήμαρχο έχει ως εξής:

«Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Καλαμάτας εντάσσεται στο Πανελλαδικής εμβέλειας Δίκτυο Υποστηρικτικών Δομών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-2020 και εποπτεύεται επιστημονικά από το ΚΕΘΙ (Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας).

Η Υπηρεσία ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Αύγουστο του 2013, συμπληρώνοντας μέχρι σήμερα 6 χρόνια λειτουργίας. Παρέχει δωρεάν υπηρεσίες εξατομικευμένης συμβουλευτικής στήριξης σε γυναίκες θύματα βίας, καθώς και σε όσες υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις. Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Καλαμάτας στελεχώνεται από τριμελή διεπιστημονική ομάδα, που αποτελείται από μία Κοινωνιολόγο, μία Κοινωνική Λειτουργό και μία Ψυχολόγο,

διασφαλίζοντας αυστηρά το απόρρητο της συμβουλευτικής και τις αρχές δεοντολογίας. Το κανονιστικό πλαίσιο των Συμβουλευτικών Κέντρων προβλέπει επιπλέον την πρόσληψη Νομικού Συμβούλου. Σε ό,τι αφορά το Συμβουλευτικό Κέντρο του Δήμου Καλαμάτας, είχε προκηρυχθεί θέση για Νομικό Σύμβουλο το 2014, αλλά δεν υπήρξε ενδιαφέρον. Ωστόσο, πρόκειται να γίνουν εκ νέου σχετικές ενέργειες άμεσα για την κάλυψη της παραπάνω θέσης, η οποία είναι καίριας σημασίας για την υπηρεσία. Επί του παρόντος τα αιτήματα των ωφελουμένων γυναικών που αφορούν σε νομική στήριξη, εξυπηρετούνται μέσα από τη διαδικασία παραπομπής σε Νομικούς Συμβουλευτικών Κέντρων άλλων πόλεων, μέσω της τηλεφωνικής συμβουλευτικής.

Το συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών παρέχει ένα σύνολο εξειδικευμένων Υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν σε:

• Ενημέρωση και Εξειδικευμένη Πληροφόρηση σε θέματα Έμφυλης Βίας
• Ψυχολογική στήριξη και Συμβουλευτική με την οπτική του φύλου
• Κοινωνική στήριξη και Συμβουλευτική με την οπτική του φύλου
• Εργασιακή στήριξη και Συμβουλευτική για την προώθηση στην αγορά εργασίας και την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας
• Νομική στήριξη, Συμβουλευτική και Πληροφόρηση για τα δικαιώματα των γυναικών, τους σχετικούς νόμους, τις απαιτούμενες διαδικασίες για την υποβολή μήνυσης, καταγγελίας, κ.ά.
• Παραπομπή ή/και συνοδεία όταν απαιτείται σε Ξενώνες Φιλοξενίας, στις Αστυνομικές και Εισαγγελικές Αρχές, στο Δικαστήριο, σε Νοσοκομεία, σε Φορείς αρμόδιους για Προνοιακά ή άλλα Επιδόματα, σε Φορείς Απασχόλησης, σε Φορείς Προστασίας και Υποστήριξης των παιδιών τους κ.ο.κ.
• Δράσεις δικτύωσης με άλλους φορείς και υπηρεσίες εκτός και εντός του Δικτύου
• Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού σε θέματα έμφυλης βίας και ισότητας των φύλων, για την πρόληψη και την καταπολέμηση του φαινομένου.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Καλαμάτας υποστηρίζει συμβουλευτικά μόνο ενήλικες γυναίκες, που υφίστανται ή έχουν υποστεί στο παρελθόν βία οποιασδήποτε μορφής (ψυχολογική, συναισθηματική, λεκτική, σωματική, σεξουαλική, οικονομική κ.λπ.), είτε στο οικογενειακό πλαίσιο, είτε ευρύτερα στην κοινωνία (ενδοοικογενειακή/συντροφική βία, βιασμό, απόπειρα βιασμού, σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία, σε κοινωνικό χώρο κ.λπ.)

Ωστόσο, οι πόρτες του Κέντρου είναι ανοιχτές για όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως φύλου, προκειμένου να πληροφορηθούν για θέματα ισότητας των φύλων και για τρόπους παροχής αρωγής σε τρίτο οικείο τους πρόσωπο που αντιμετωπίζει το πρόβλημα της βίας.

Επίσης, το Κέντρο δέχεται γυναίκες που έχουν υπάρξει θύματα πορνείας ή παράνομης διακίνησης και εμπορίας με σκοπό την οικονομική / σεξουαλική εκμετάλλευση (trafficking).
Τέλος, δέχεται γυναίκες που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. άνεργες, μονογονείς, μετανάστριες, πρόσφυγες, ΑΜΕΑ κ.λπ.).
Το Συμβουλευτικό Κέντρο λειτουργεί σε συνδυασμό με:

• Την πανελλαδικής εμβέλειας Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900 της ΓΓΙΦ, που προσφέρει υπηρεσίες ενημέρωσης και τηλεφωνικής συμβουλευτικής σε γυναίκες θύματα βίας (σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες τον χρόνο)

• Τα σαράντα (40) Συμβουλευτικά Κέντρα των Δήμων και της ΓΓΙΦ

• Τους δεκαεννέα (19) ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους των Δήμων και τους δύο (2) ξενώνες φιλοξενίας του ΕΚΚΑ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μιλώντας με αριθμητικά στοιχεία, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Καλαμάτας, από την αρχή της λειτουργίας του έως τις 31/8/2019, έχει εξυπηρετήσει συνολικά τετρακόσιες είκοσι επτά (427) ωφελούμενες, θύματα βίας και πολλαπλών διακρίσεων, περιλαμβανομένων των δύο προγραμματικών περιόδων (ΕΣΠΑ1 & ΕΣΠΑ2).

Ως Κοινωνική Δομή του Δήμου αποτέλεσε και αποτελεί υπηρεσία πρώτης γραμμής, καλύπτοντας την ανάγκη παροχής υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες-θύματα βίας και υλοποιώντας παράλληλα δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας όλων των μορφών στην τοπική κοινωνία.

Συγκεκριμένα, κατά την πρώτη προγραμματική περίοδο 2007-2013, εξυπηρετήθηκαν εκατόν δέκα επτά (117) ωφελούμενες, οι οποίες δέχθηκαν τις υπηρεσίες του Κέντρου και επρόκειτο για περιπτώσεις βίας. Στο πλαίσιο της παρούσας πράξης (δεύτερη προγραμματική περίοδος) με Κωδικό ΟΠΣ 5000957 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020», η οποία περιλαμβάνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου (ΣΚ) Δήμου Καλαμάτας, με τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Καλαμάτας», από τον Δεκέμβριο του 2015 (ημερομηνία έναρξης της πράξης), όταν ξεκίνησε η νέα προγραμματική περίοδος που αφορά στο ΕΣΠΑ 2014-2020, το Συμβουλευτικό Κέντρο Καλαμάτας εξυπηρέτησε αιτήματα από τριακόσιες έντεκα (311) ωφελούμενες συνολικά.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία των μηνιαίων απολογιστικών εκθέσεων που προκύπτουν από τα δεδομένα που καταχωρούν ηλεκτρονικά τα στελέχη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης), που υποστηρίζει τεχνικά το Δίκτυο, το Κέντρο Συμβουλευτικής έχει δεχθεί 236 αιτήματα πληροφόρησης, 204 κοινωνικής στήριξης, 197 ψυχολογικής στήριξης, 42 εργασιακής στήριξης, 73 νομικής στήριξης, 53 νομικής βοήθειας, 19 φιλοξενίας, 17 ανεύρεσης εργασίας και 10 κοινωνικών παροχών. Επιπλέον, για το συγκεκριμένο διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί 289 εξωτερικές παραπομπές γυναικών σε άλλες δομές και υπηρεσίες. Σε ό,τι αφορά στις υπηρεσίες συμβουλευτικής του Κέντρου, πραγματοποιήθηκαν δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα (2180) συνεδρίες.

Σχετικά με τις δράσεις δικτύωσης με τοπικούς φορείς και οργανισμούς, αλλά και μεταξύ των δομών του Δικτύου της ΓΓΙΦ (Γενικής Γραμματείας Ισότητας), έχει πραγματοποιηθεί συνεργασία και διασύνδεση με 334 φορείς στα 6 χρόνια λειτουργίας, ενώ παράλληλα ο κατάλογος διαρκώς αυξάνεται με τον προγραμματισμό δημιουργίας νέων επαφών, αλλά και τη διατήρηση των παλαιών επαφών, μέσω προγραμματισμού επικαιροποίησης των συνεργασιών.

Συγκεκριμένα, το Συμβουλευτικό Κέντρο του Δήμου έχει πραγματοποιήσει 124 νέες επαφές και 176 διατηρήσεις παλαιών επαφών, 312 επαφές συνεργασίας με άλλους φορείς, 177 επαφές συνεργασίας με άλλους φορείς και υπηρεσίες για συγκεκριμένες περιπτώσεις συμβουλευτικής γυναικών και 384 επαφές εσωτερικής συνεργασίας με άλλες Δομές του Δικτύου (Συμβουλευτικά, Ξενώνες, ΓΓΙΦ και ΚΕΘΙ). Τέλος, κατά το ίδιο διάστημα, το Συμβουλευτικό Κέντρο προέβη σε 562 ενέργειες εσωτερικής συνεργασίας με το Δήμο για διάφορα διοικητικά θέματα της Υπηρεσίας.

Η πράξη ένταξης των Συμβουλευτικών Κέντρων Γυναικών προϋποθέτει και απαιτεί ακόμη την δημιουργία ενός συνόλου δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινωνίας για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών σε όλες τις μορφές της.
Με βάση ένα γενικό απολογισμό, το Συμβουλευτικό Κέντρο έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει κατά τη δεύτερη προγραμματική περίοδο (Δεκέμβριος 2015 έως σήμερα) συνολικά εξήντα (60) δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, με στόχο τη μετάδοση ενός υγιούς προτύπου σχέσης ανάμεσα στα δύο φύλα αλλά και γενικότερα στις διαπροσωπικές σχέσεις, καταργώντας τα στερεότυπα που προάγουν τη βία και τη θυματοποίηση των γυναικών.

Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής: Εκδηλώσεις (διοργανώσεις / συνδιοργανώσεις / συμμετοχές / Συναντήσεις Ευαισθητοποίησης), Δελτία Τύπου / Αρθρογραφία, Συνεντεύξεις στα ΜΜΕ κ.λπ.

Για όλα τα παραπάνω στοιχεία τηρείται φυσικός φάκελος στο αρχείο της Υπηρεσίας».

 

Μεσσηνία

Ο πλούτος των ελαιοκομικών προϊόντων της μεσσηνιακής γης στη Detrop Boutique

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Ο πλούτος των ελαιοκομικών προϊόντων της μεσσηνιακής γης στη Detrop Boutique 14

Detrop Boutique

Πέτυχε το στόχο της η συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στην έκθεση Detrop Boutique 2020 στη Θεσσαλονίκη, 22-24 Φεβρουαρίου, παρουσιάζοντας αποκλειστικά τον πλούτο των ελαιοκομικών προϊόντων που παράγει όλη η μεσσηνιακή γη.

Ο πλούτος των ελαιοκομικών προϊόντων της μεσσηνιακής γης στη Detrop Boutique 15

Ο Δήμος Καλαμάτας, με τη συνδιοργάνωση του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, επέλεξε να παρουσιάσει στοχευμένα το ελαιόλαδο και τις ελιές μας κυρίως, στους επαγγελματίες επισκέπτες από Βαλκανικές χώρες και όλη τη Βόρεια Ελλάδα, κερδίζοντας τις εντυπώσεις. Η μεγάλη ποικιλία ποιοτικών προϊόντων όλου του νομού, η γευσιγνωσία που έγινε σε συνεργασία με το Σχολείο Ελιάς και Ελαιολάδου Καλαμάτας, αλλά και η γενικότερη εικόνα του stand, απέσπασαν θετικά σχόλια Ελλήνων και ξένων επισκεπτών.

Ο πλούτος των ελαιοκομικών προϊόντων της μεσσηνιακής γης στη Detrop Boutique 16

To stand εμβαδού 35 τ.μ., με γραφικά που προβάλλουν την ελαιοκομία του τόπου και παρουσιάζουν τη «Μάνα Ελιά», ένα μνημείο της φύσης, προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των επισκεπτών, πολλοί εκ των οποίων δεσμεύτηκαν να επισκεφτούν τον τόπο. Τον Δήμο Καλαμάτας στη διάρκεια της έκθεσης εκπροσώπησε η αντιδήμαρχος Ελένη Αλειφέρη και ο Δημοτικός Σύμβουλος Μιχάλης Αντωνόπουλος. Η Αντιδήμαρχος εξέφρασε την ικανοποίησή της τόσο από την ανταπόκριση των επαγγελματιών όσο και από τη γενική εικόνα της συμμετοχής του δήμου και των εταιρειών.

Ο πλούτος των ελαιοκομικών προϊόντων της μεσσηνιακής γης στη Detrop Boutique 17

Σημαντικός είναι ο απολογισμός αναφορικά με το ενδιαφέρον που εκδήλωσε ο ελληνικός και ξένος επαγγελματικός κόσμος.

Σχεδόν 70 επαγγελματίες, οι μισοί εκ των οποίων Ελληνες και οι υπόλοιποι κυρίως από Βαλκανικές χώρες (Πολωνία, Βουλγαρία, Σερβία, Γερμανία, Κροατία, Ρουμανία, Ρωσία, Βέλγιο, Μ. Βρετανία κ.α.), εκδήλωσαν σοβαρό ενδιαφέρον για τα μεσσηνιακά προϊόντα. Αρκετοί εκ των ενδιαφερομένων συμμετείχαν στη γευσιγνωσία ελαιολάδου που έγινε με τη συμμετοχή της Βελούδως Βελισσάρη από το Σχολείο Ελιάς και Ελαιολάδου Καλαμάτας, το απόγευμα του Σαββάτου και το πρωί της Κυριακής, στον χώρο του περιπτέρου.

Να σημειωθεί πως τη Δευτέρα το περίπτερο επισκέφθηκαν μαθητές, και σπουδαστές σχολών της Βορείου Ελλάδας, με αντικείμενο την τεχνολογία τροφίμων και τη γεωπονία. Όσον αφορά στα εκθέματα των εταιρειών που συμμετείχαν, ανταποκρινόμενες στο κάλεσμα του Επιμελητηρίου, μετά το πέρας της έκθεσης, διατέθηκαν στο Χαμόγελο του Παιδιού.

Αυτό το Μεσσηνιακό. . olive bar που διοργάνωσε ο Δήμος Καλαμάτας, με συνδιοργανωτή το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, κέρδισε τις εντυπώσεις στη Detrop Boutique, στη Θεσσαλονίκη, στοχεύοντας σε νέες αγορές για τα μεσσηνιακά προϊόντα. Σε αυτή τη φάση η βαλκανική αγορά δείχνει πως μπορεί να αποτελέσει δυναμικό συνεργάτη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος συνεχίζει τις επαφές με τη ΔΕΘ-Helepxo, κάτι που επιβεβαιώθηκε κατά την παρουσία και τις συναντήσεις που είχε στη Θεσσαλονίκη την π. εβδομάδα ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος.

 

Συνέχεια ανάγνωσης

Μεσσηνία

Εθελοντική αιμοδοσία των υπαλλήλων της Περιφέρειας στο Διοικητήριο

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Εθελοντική αιμοδοσία των υπαλλήλων της Περιφέρειας στο Διοικητήριο 18

Εθελοντική αιμοδοσία

Εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου από το Σύλλογο Εργαζομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, στον τέταρτο όροφο του Διοικητηρίου στην αίθουσα «Π. Φωτέας»

Η αιμοδοσία είναι μια προσφορά αγάπης και αλληλεγγύης προς το συνάνθρωπο, δέκα λεπτά από το χρόνο μας μπορούν να σώσουν μια ζωή!

 

Συνέχεια ανάγνωσης

Μεσσηνία

Hμερίδα για εκπαιδευτικούς «Η μπάντα των απορριμματοφόρων» στο 13ο Δημοτικό Καλαμάτας

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Hμερίδα για εκπαιδευτικούς «Η μπάντα των απορριμματοφόρων» στο 13ο Δημοτικό Καλαμάτας 19

«Η μπάντα των απορριμματοφόρων»

Η μουσική και ο ήχος στην εκπαίδευση μέσα από την επανάχρηση υλικών.

Αυτός ήταν το κύριο θέμα επιμορφωτικής ημερίδας για εκπαιδευτικούς που πραγματοποίησαν το  Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Καλαμάτας σε συνεργασία με το ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών, τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας (Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης) και τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας, το πρωινό του Σαββάτου 22 Φεβρουαρίου 2020 στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας. Στην ημερίδα, με  τίτλο «Η μπάντα των απορριμματοφόρων»,  ακούστηκαν και συζητήθηκαν σημαντικές σύγχρονες πρακτικές για το περιβάλλον.

Hμερίδα για εκπαιδευτικούς «Η μπάντα των απορριμματοφόρων» στο 13ο Δημοτικό Καλαμάτας 20

Οι εκπαιδευτικοί του ΚΠΕ Καλαμάτας, Ιωάννα Ραβάνη και Γεώργιος Αργυροηλιόπουλος, παρουσίασαν τους στόχους της ημερίδας και έδωσαν το λόγο στην Σοφία Θεοδωρίδου, Υπεύθυνη λειτουργίας του ΚΠΕ Έδεσσας-Γιαννιτσών, η οποία με την εισήγησή της, «Δημιουργική σκέψη, διαφοροποιημένη προσέγγιση στη διαχείριση της καθημερινότητας» παρουσίασε πρακτικές που έχουν συντονίσει και εφαρμόσει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας αλλά και της τοπικής κοινωνίας για μείωση της πλαστικής σακούλας καθώς και το θεωρητικό υπόβαθρο που πλαισίωσε τις εκπαιδευτικές δράσεις. Βασική παράμετρος των καλών πρακτικών που παρουσίασε ήταν η πραγμάτωση διαβούλευσης μεταξύ των εκπαιδευτικών φορέων, της περιφέρειας, των δήμων, αλλά και των εμπορικών και επιχειρηματικών συλλόγων της περιοχής καθώς και άλλων φορέων για την απόφαση των δράσεων ευαισθητοποίηση αλλά και την υποστήριξή τους από όλους τους εμπλεκόμενους.

Hμερίδα για εκπαιδευτικούς «Η μπάντα των απορριμματοφόρων» στο 13ο Δημοτικό Καλαμάτας 21

Τη σκυτάλη ανέλαβε ο Δημήτριος Σαρρής, Μουσικός του 13ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, ο οποίος εκπροσωπώντας τη συντονιστική ομάδα του Εθνικού Δικτύου για τον Ήχο στην Εκπαίδευση μας γνώρισε βιωματικά με το εθνικό πρόγραμμα «Διάφανες σημαίες». Οι «διάφανες σημαίες» (http://edulab.sch.gr/flags/) αναρτούνται σε σημεία με προνομιακό ηχητικό περιβάλλον, σύμφωνα με μετρήσεις και αξιολογήσεις που κάνουν οι σχολικές μονάδες.  Η Ευαγγελία Μακρή, Νηπιαγωγός, έχοντας υλοποιήσει πρόγραμμα ανάρτησης διάφανης σημαίας στο 7ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας, πέρυσι, παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα που ακολούθησε, τις δυσκολίες που συνάντησε αλλά και σπουδαία συμπεράσματα και αποτελέσματα που είχε στο σχολείο της σχετικά με την ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών της.

Hμερίδα για εκπαιδευτικούς «Η μπάντα των απορριμματοφόρων» στο 13ο Δημοτικό Καλαμάτας 22

Οι εισηγητές της ημερίδας (από αριστερά: Ιωάννα Ραβάνη, Γεώργιος Αργυροηλιόπουλος, Θεόδωρος Παπαϊωάννου, Σοφία Θεοδωρίδου, Δημήτριος Σαρρής, Ευαγγελία Μακρή)

Το εργαστηριακό μέρος της ημερίδας ανέλαβε ο Θεόδωρος Παπαϊωάννου, εκπαιδευτικός του ΚΠΕ Έδεσσας-Γιαννιτσών, οποίος μέσα από τη μαγεία ενός παραμυθιού μας παρουσίασε μουσικά όργανα από άχρηστα υλικά, τρόπους αξιοποίησής τους στην εκπαίδευση με αποκορύφωμα τη δημιουργία ανάλογης μπάντας στο σχολείο. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί κατασκευάσαμε ένα «φλάουτο» (slide flute) από πλαστικούς σωλήνες και μαζί με «σείστρα» από κλαδιά ελιάς και καπάκια από αναψυκτικά, με γυάλινα μπουκάλια καθώς και διαφόρων ειδών κρουστά από πλαστικά δοχεία και σακούλες, δημιουργήσαμε την πρώτη «μπάντα των απορριμματοφόρων» στην Καλαμάτα και καταφέραμε να αναπαράγουμε τη μελωδία από τρία τραγούδια που ακούμε συνήθως στις σχολικές εορτές.

Hμερίδα για εκπαιδευτικούς «Η μπάντα των απορριμματοφόρων» στο 13ο Δημοτικό Καλαμάτας 23

Κατασκευή «φλάουτου» (slide flute) από ανακυκλώσιμα υλικά

Το γεγονός ότι καταφέραμε σε μικρό χρονικό διάστημα να δημιουργήσουμε μια ορχήστρα, αναπαράγοντας ρυθμικά ήχους αλλά και μελωδίες (με 4 νότες, για αρχή), ενθουσίασε τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και με την καθολική υποστήριξη από τους εισηγητές σίγουρα θα έχουμε σύντομα στη Μεσσηνία διαφορετικού τύπου μπάντες στα σχολεία να πλαισιώνουν τις σχολικές εορτές.

 

Η Ημερίδα στηρίχτηκε στη συνεργασία των Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:

  • του τοπικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Ρήματα και Απορρίμματα: Μειώνω – Επαναχρησιμοποιώ – Ανακυκλώνω» που συντονίζει το ΚΠΕ Καλαμάτας
  • του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αξιοβίωτη Ανάπτυξη, με τίτλο ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΑ «ΑΧΡΗΣΤΑ»,  το οποίο συντονίζει το ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών
  • του Εθνικού Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης «Ήχος: Περιβάλλον, Άνθρωπος, Πολιτισμός» που συντονίζει η Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας.

 

Συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Πρόσφατα Άρθρα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ