Connect with us
Επιμελητηρίο

Ειδησεις απο Καλαματα

Απάντηση του Δήμου Καλαμάτας για τις άδειες κοινοχρήστων χώρων

Ανέβηκε

στις

Απάντηση του Δήμου Καλαμάτας για τις άδειες κοινοχρήστων χώρων 1
Κοινοποιησέ το

https://www.navarinochallenge.com/

Σε χθεσινή ανακοίνωση ο Σύλλογος Καταστημάτων Εστίασης & Αναψυχής Καλαμάτας, αναφέρθηκε στις άδειες κοινοχρήστων χώρων των καταστημάτων, όπου τους ζητούν από το Δήμο Καλαμάτας, να προπληρώσουν, αν και δεν έχουν βγει οι κανονιστικές για τη φετινή σεζόν.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης & Αναψυχής Καλαμάτας

Η απάντηση του Δήμου Καλαμάτας

Προς αποφυγή παρερμηνειών και με σκοπό την ορθή ενημέρωση των επιχειρηματιών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, από το Δήμο γίνονται γνωστά τα ακόλουθα:

ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Για τα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, εφαρμόζονται τα όσα περιγράφονται στις διατάξεις του Ν.4668/2020 όπως αυτός τροποποιήθηκε πρόσφατα από το Ν. 4795/2021, που αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η εφαρμογή του μέτρου εκτίνεται έως την 31η.10.2021, με απόφαση της υπηρεσίας του οικείου δήμου που είναι αρμόδια για τη διαχείριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου, υπό την επιφύλαξη του ν. 3028/2002 (Α’ 153) και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ο οποίος μπορεί να εκτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο, συνεχόμενο ή μη της υφιστάμενης παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και υπό την προϋπόθεση, ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιούμενων της χρήσης αυτού.

Ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης ή να είναι ικανός για την ανάπτυξη του ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων που προβλέπονται στην ήδη κατεχόμενη άδεια χρήσης, και πάντως δεν μπορεί να είναι τριπλάσιος από την αρχική παραχώρηση. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Προκειμένου περί πλατειών, στις οποίες προβάλλονται καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, η πρόσθετη παραχώρηση χώρου γίνεται κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 13 του β.δ. 24.9/20.10.1958 (Α’ 171). Προκειμένου περί οδών, η παραχώρηση χρήσης τους λαμβάνει χώρα, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής και αφορά το τμήμα προ των καταστημάτων ή στην προβολή αυτών. Για τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους ισχύει αναλόγως το άρθρο 13 του βασιλικού διατάγματος του τετάρτου εδαφίου. Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη μόνιμων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών, καθώς και η εγκατάσταση ηχείων, στον χώρο που παραχωρείται σύμφωνα με το άρθρο αυτό.

Επίσης έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του Ν. 4688/2020 και συγκεκριμένα: «Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η κατά την παρ. 1 παραχώρηση πρόσθετου χώρου, με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής επέρχεται μείωση των τελών χρήσης αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων και πάντως όχι άνω του πενήντα τοις εκατό (50%). Εφόσον δεν είχε χορηγηθεί αρχικά άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, είναι δυνατή η χορήγηση κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, άδειας για την ανάπτυξη αριθμού τραπεζοκαθισμάτων ίσου με την επιβαλλόμενη μείωση στον εσωτερικό ή αύλιο χώρο ή στο προκήπιο του καταστήματος».

ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Όσον αφορά τα Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της από 20/3/2020 Π.Ν.Π. όπως αυτή έχει τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα οι οποίες ορίζουν τη μηδενική καταβολή τελών για τις επιχειρήσεις που έμειναν κλειστές με εντολή Δημόσιας Αρχής.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Καλαμάτας εφάρμοσε απαρέγκλιτα την ανωτέρω διάταξη για το χρονικό διάστημα από 14 Μαρτίου 2020 έως και 31 Μαΐου 2020 και κατεύθυνε τους ιδιοκτήτες των ανωτέρω επιχειρήσεων να υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση (https://eservices.kalamata.gr/login) προκειμένου να λάβουν την έκπτωση που προβλέπεται κατά τα ως άνω οριζόμενα. Σύμφωνα με ενημέρωση από τη Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου, η εκκαθάριση των αιτήσεων αυτών έχει ολοκληρωθεί. Πρόκειται για περίπου 780 αιτήσεις του 2020, που εξακολουθούν να ισχύουν και για το διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2020 έως και 30 Απριλίου 2021.

Για νέες αιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις υποβάλλουν στην πλατφόρμα του Δήμου Καλαμάτας (https://eservices.kalamata.gr/login) από τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 και έως την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021.

Σημειώνεται ότι για τα Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού που αφορούν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εποχικής λειτουργίας που χρησιμοποιούν ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους, έχει ψηφιστεί από το Δ.Σ. Καλαμάτας και είναι σε ισχύ 6μηνη απαλλαγή.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σε σύσκεψη, υπό τον Δήμαρχο, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 13 Μαΐου 2021, δόθηκε ενημέρωση από τον Προϊστάμενο της Δημοτικής Αστυνομίας σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά κοινόχρηστους χώρους και τις άδειες που εκδίδονται από το Τμήμα Προσόδων του Δήμου. Όπως έγινε γνωστό, εν αναμονή της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η Δημοτική Αστυνομία όπου καλείται από επιχειρηματίες παρέχει ενημέρωση για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας. Μέχρι σήμερα δεν έχουν διενεργηθεί έλεγχοι για άδειες που αφορούν σε κοινόχρηστους χώρους χρήσης 2021 και δεν έχει υπάρξει σύνταξη σχετικών εκθέσεων, παρά μόνο συστάσεις.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι τα θέματα αυτά αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης σε πρόσφατη συνάντηση του Δημάρχου με εκπροσώπους του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής Καλαμάτας. Ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος όπως έχει κατ’ επανάληψη τονίσει, θα συνεχίσει να στηρίζει τις επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας που προσφέρουν, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της επιχειρηματικής κοινότητας και των πολιτών.

186474331 323877625756935 5183909612711202289 n

https://pralina.gr/spourgitissesamikafemauroeidis
Κοινοποιησέ το
Advertisement

Facebook

Πρόσφατα Άρθρα

AddUrl.gr | Κατάλογος Ιστοσελίδων

ΔΗΜΟΦΙΛΗ