Connect with us

πρέπει να δεις

Ποιες οι προτάσεις της Ε.Υ.Π.Σ.Ν Μεσσηνίας στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του υπ. Προστασίας του Πολίτη

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Ποιες οι προτάσεις της Ε.Υ.Π.Σ.Ν Μεσσηνίας στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του υπ. Προστασίας του Πολίτη 1

Ποιες οι προτάσεις της Ε.Υ.Π.Σ.Ν Μεσσηνίας στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του υπ. Προστασίας του Πολίτη

Από τις 30 Δεκεμβρίου έως και τις 13 Ιανουαρίου 2020 βρίσκεται υπό δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, υπό τον τίτλο «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις».
Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης, ζήτησε τη συμβολή και συμμετοχή όλων μέσω της διατύπωσης απόψεων και παρατηρήσεων επί των σχετικών ρυθμίσεων του νομοσχεδίου στο οποίο περιλαμβάνεται και η αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ

Σωτήρης ΔημάκηςΜεταξύ των άρθρων που βρίσκονται υπό διαβούλευση βρίσκονται η Διάρθρωση των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, οι Αρμοδιότητες και λειτουργία Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) και αρμοδιότητες και λειτουργία Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.), ο καθορισμός των οργανικών θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού και Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.), Αρχαιότητα, Προέλευση και Διάκριση Πυρονόμων, Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών και πολλά άλλα τα οποία «Δύναται να επηρεάσουν», όπως μας εξηγεί σήμερα ο γενικός γραμματέας της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Μεσσηνίας, Σωτήρης Δημάκης «τη ζωή των πυροσβεστών!» και συνεχίζει «Υπάρχουν θετικά σημεία αλλά και αρκετά αρνητικά τα οποία θέλουν προσοχή, περισσότερη συζήτηση και μελέτη ακόμα και αλλαγή ακριβώς επειδή μπορούν να επηρεάσουν πάρα πολύ τις ζωές όλων των πυροσβεστών»

Η ΠΟΕΥΠΣ και ακολούθως οι διοικήσεις των κατά τόπους Πυροσβεστικών Ενώσεων ζήτησαν τη συγκέντρωση προτάσεων που μπορούν θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην βελτίωση του σχεδίου.
«Ενημερώσαμε τα μέλη σε όλες τις υπηρεσίες και τα κλιμάκια του νομού ζητώντας να καταθέσουν προτάσεις και απόψεις (μέχρι τις 7 Ιανουαρίου) και όσα αναφέρονται στην επιστολή μας είναι τα σημεία στα οποία εστιάζουμε και τα οποία θεωρούμε πως πρέπει να τύχουν περισσότερης ΠΡΟΣΟΧΗΣ, ΜΕΛΕΤΗΣ και ΑΛΛΑΓΗΣ.»

Το νέο σχέδιο θα ψηφιστεί στις 17 Ιανουαρίου, λίγες ημέρες νωρίτερα (στις 14/1/20) έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση –συζήτηση όλων των Ενώσεων της χώρας υπό την ΠΟΕΥΠΣ, κατά την οποία θα ληφθούν αποφάσεις για το τί μέλλει γενέσθαι και σε επίπεδο κινητοποιήσεων.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ. Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Οι απόψεις, παρατηρήσεις και προτάσεις των μελών της Ε.Υ.Π.Σ. Ν. Μεσσηνίας και των μελών του Δ.Σ. για τις κάτωθι διατάξεις του υπό διαβούλευση σχεδίου «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της ΓΓΠΠ, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις» είναι:

«Η Ένωσή μας δηλώνει την αντίθεση της με συγκεκριμένες προς ψήφιση διατάξεις του υπό διαβούλευση σχεδίου και συγκεκριμένα:

1. Βαθμολόγιο. Σε κανένα ένστολο σώμα του Κράτους, δεν υφίσταται αυτή η αντιμετώπιση προς τα μεσαία και χαμηλόβαθμα στελέχη, τα οποία στην περίπτωση του Π.Σ. δεν απολαμβάνουν βαθμολογικής-μισθολογικής εξέλιξης.

2. Αναδρομικότητα μορίων. Να δοθεί με τη ψήφιση του Νόμου στους υπάλληλους αναδρομικά το σύνολο των μορίων που δικαιούνται και να μην εφαρμοστεί το άρθρο 164 παρ. 2.

3. Έτη πραγματικής Υπηρεσίας και όριο ηλικίας. Να μεταρρυθμιστεί το άρθρο 162 παρ. 2, έτσι ώστε να μην μετατίθενται, χωρίς αίτησή τους, από το νομό συμφερόντων τους οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι από το βαθμό του Πυρονόμου και κάτω που είτε έχουν συμπληρώσει είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό Σώμα είτε έχουν συμπληρώσει την ηλικία των πενήντα (50) ετών.

4. Αναβάθμιση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Αύξηση Οργανικών Θέσεων Νομού Μεσσηνίας.

5. Μη κατάληψη οργανικών θέσεων. Οι εξαιρούμενοι των μεταθέσεων και αποσπάσεων κατ’ άρθρο 162, να μην καταλαμβάνουν τις οργανικές θέσεις στο Νομό.

6. Μετακινήσεις. Να πραγματοποιούνται οι μετακινήσεις εντός Νομού λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνον τα λιγότερα μόρια του υπαλλήλου, αλλά επιπλέον και κοινωνικά κριτήρια, όπως οικογενειακή κατάσταση, τόπος διαμονής κ.λ.π.

Επιπλέον η σχετική απόφαση περί μετακινήσεις να λαμβάνεται από αντίστοιχο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων και Αποσπάσεων.

ΕΠΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

-Εάν μετά τη σχολή Αρχιπυροσβεστών και στα ΕΞΙ χρόνια στο βαθμό του Αρχιπυροσβέστη απονέμεται ο βαθμός του Πυρονόμου, τότε αυτοί που παρέμειναν ΕΝΝΕΑ χρόνια στο βαθμό για να γίνουν Πυρονόμοι και δεν έχουν ακόμα συμπληρώσει την πενταετία που αναφέρει το άρθρο 39, θα πρέπει να τους δίνεται το δικαίωμα να πάνε στη σχολή για επιμόρφωση όπως αυτοί που συμπληρώνουν πενταετία στο βαθμό. Με το παραπάνω άρθρο δίνει το δικαίωμα στους Πυρονόμους με τρία χρόνια στο βαθμό να πάνε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα στη σχολή για να γίνουν Ανθυποπυραγοί. Πρέπει να γίνει μια αλλαγή για αυτούς που παρέμειναν 9 χρόνια στο βαθμό του Απστη και να τους δοθεί το δικαίωμα στα λιγότερα χρόνια παραμονής στο βαθμό του Πυρονόμου να μεταβούν μόνο για επιμόρφωση ώστε να τους απονεμηθεί ο βαθμός και όχι δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα.

-Πρέπει να δοθεί ο βαθμός του Υπαρχιπυροαβέστη άμεσα με την εφαρμογή του συγκεκριμένου Νόμου και μάλιστα αναδρομικά για το λόγω του ότι, όπως αναγνωρίζεται μισθολογικά η προϋπηρεσία ως Π.Π.Υ., πρέπει να αναγνωριστεί και βαθμολογικά, αφού ξεκάθαρα αναφέρεται στο Νόμο με τον οποίο έχουν προσληφθεί (νόμος 3938 άρθρο 15. Παράγραφος

Ποιες οι προτάσεις της Ε.Υ.Π.Σ.Ν Μεσσηνίας στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του υπ. Προστασίας του Πολίτη

πρέπει να δεις

9χρονος από Πάτρα «Μην το πείτε στη μαμά μου…Τρώμε μία εβδομάδα ρύζι»

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

9χρονος από Πάτρα «Μην το πείτε στη μαμά μου…Τρώμε μία εβδομάδα ρύζι» 8

Τρώμε μία εβδομάδα ρύζι

Αυτό έγραψε ένα παιδί από την Πάτρα, όταν πήγε μαζί με τους γονείς του στο «Φωτεινό αστέρι» για να παραλάβουν ρούχα

Ο 9χρονος, κάθισε κάποια στιγμή να ζωγραφίσει αλλά αντί για ζωγραφιά, άφησε αυτό το σημείωμα που κάνει καρδιές να ραγίσουν…

«Η κατάσταση είναι τραγική. Και μέσα από ένα μικρό παιδί μαθαίνεις την αλήθεια. Το συγκεκριμένο αγοράκι κατά την παραμονή του στο «Φωτεινό αστέρι» κάθισε να ζωγραφίσει για λίγο στα τραπεζάκια που έχουμε στον χώρο μας.

Έγραψε αυτό το σημείωμα και μας το έδωσε» αναφέρει η υπεύθυνη της οργάνωσης κυρία Νικολακοπούλου, η οποία τονίζει ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για τρόφιμα.

«Αυτό που ζούμε και βλέπουμε αυτή την περίοδο, δεν το έχουμε ζήσει ξανά. Έρχονται άνθρωποι με ντροπή και ζητάνε, αν έχουμε να τους δώσουμε γάλα και μακαρόνια» αναφέρει χαρακτηριστικά η κυρία Νικολακοπούλου.

 

Συνέχεια ανάγνωσης

πρέπει να δεις

Δείτε ΕΔΩ τους βαθμούς των Πανελληνίων 2020

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Δείτε ΕΔΩ τους βαθμούς των Πανελληνίων 2020 9

βαθμοί Πανελληνίων 2020

Τέλος μπαίνει σήμερα (10/07) στην αγωνία των υποψηφίων καθώς αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ όλης της χώρας.

Οι 100.000 υποψήφιοι για εισαγωγή στις 77.970 θέσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα μάθουν τις βαθμολογίες τους νωρίς το μεσημέρι, καθώς μετά τις 12:00 αυτές θα αναρτηθούν στα σχολεία ενώ θα είναι διαθέσιμες και ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας.

Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να μάθουν τις βαθμολογίες τους στα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού είτε επισκεπτόμενοι το λύκειό τους είτε στη διεύθυνση https://results.it.minedu.gov.gr.

Έτσι θα δουν οι υποψήφιοι τη βαθμολογία τους

Για την εισαγωγή στην πλατφόρμα αρκεί να πληκτρολογήσουν τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Όσον αφορά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στα σχολεία, υπενθυμίζεται ότι για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά στοιχεία του ανά εξεταζόμενο μάθημα και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.

Σημεώνεται, ότι από αύριο, Σάββατο 11 Ιουλίου, μέχρι και την επόμενη Παρασκευή, 17 Ιουλίου, όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει πλέον να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό δελτίο τους, επιλέγοντας «Οριστικοποίηση», στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://exams.it.minedu.gov.gr.

Όπως έχει επισημανθεί από το υπουργείο Παιδείας, μετά την παρέλευση της προθεσμίας κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο του. Έτσι, προτείνεται στους υποψήφιους να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό -το οποίο θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου- ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.

Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (εκτός από την προγραμματισμένη εφημερία τους) θα λειτουργήσουν επιπλέον μία ημέρα, η οποία θα ανακοινωθεί προσεχώς, για να υποστηρίξουν τους υποψηφίους στην ηλεκτρονική υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων.

Πηγή

Συνέχεια ανάγνωσης

πρέπει να δεις

Άρση μέτρων: Καταργείται το όριο των 6 ατόμων ανά τραπέζι σε καφέ και εστιατόρια

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Άρση μέτρων: Καταργείται το όριο των 6 ατόμων ανά τραπέζι σε καφέ και εστιατόρια 10

Καταργείται το όριο των 6 ατόμων ανά τραπέζι

Δεν υποχρεούνται, πλέον, οι καταναλωτές μέσα σε εμπορικά κέντρα να φορούν μάσκα, ενώ καταργείται και το όριο των έξι ατόμων ανά τραπέζι στους χώρους εστίασης, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των συναρμόδιων υπουργών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Δ1α/ΓΠ.οικ.42887/2020).

Η απόφαση για τους: «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» ισχύει από τις 7 Ιουλίου 2020 έως και τις 12 Ιουλίου 2020.

Η μάσκα παραμένει υποχρεωτική στα εμπορικά κέντρα μόνο για το προσωπικό. Υποχρεωτική είναι η χρήση μάσκας στους χώρους προσέλευσης και αναμονής των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και εντός των οχημάτων και των συρμών, για το προσωπικό και τους επιβάτες.

Με την ίδια ΚΥΑ καταργείται ο περιορισμός που υπήρχε στον αριθμό των ατόμων που επιτρεπόταν να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι στα εστιατόρια, δηλαδή καταργείται το πλαφόν των 6 ατόμων ανά τραπέζι στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ενώ διατηρείται ο μέγιστος αριθμός πελατών και οι αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται τόσο στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όσο και στα εμπορικά καταστήματα δεν αλλάζουν.

Επίσης προβλέπεται πως σε όλα τα λεωφορεία δημόσιας χρήσης (λεωφορεία αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ, λεωφορεία μεμονωμένων αυτοκινητιστών άγονων γραμμών, τουριστικά λεωφορεία και ειδικά τουριστικά λεωφορεία περιήγησης πόλεων ανοικτού ή κλειστού τύπου), σε λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης, καθώς και στα λεωφορεία δημοτικής συγκοινωνίας, στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΑΣΘ ΑΕ, στα μέσα σταθερής τροχιάς αρμοδιότητας ΣΤΑΣΥ ΑΕ, όπως επίσης στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις, επιτρέπεται η μεταφορά επιβατών μέχρι πλήρωσης ποσοστού 65% του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού μεταφερόμενων επιβατών ανά όχημα/συρμό.

Σε ό,τι αφορά τα επιβαλλόμενα πρόστιμα εξοφλούνται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, μέσω ηλεκτρονικού παράβολου (e-παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, που εκδίδεται, είτε απευθείας από την ιστοσελίδα https://www.gsis.gr/e-paravolo, είτε από τις τράπεζες, είτε από τη Δ.Ο.Υ. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του προστίμου αποστέλλεται από τις αρμόδιες Αρχές, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, ο νόμιμος τίτλος στη Δ.Ο.Υ. κατοικίας του παραβάτη προκειμένου να βεβαιωθεί.

Πηγή

Συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Πρόσφατα Άρθρα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ