Connect with us
Επιμελητηρίο

Ειδήσεις απο Μεσσηνία

Ο καθηγητής Θάνος Κριεμάδης νέος πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Ανέβηκε

στις

Ο καθηγητής Θάνος Κριεμάδης νέος πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 1
Κοινοποιησέ το

Έχοντας υπηρετήσει 21 έτη το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ο Καθηγητής Θάνος Κριεμάδης, ψηφίστηκε ομόφωνα Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη. Προηγουμένως, είχε διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού με έδρα τη Σπάρτη του οποίου υπήρξε εμπνευστής και συνδημιουργός με τον αείμνηστο Καθηγητή Θεόδωρο Αυγερινό.

 

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας έχει ως αποστολή του την παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές-τριες στα αντικείμενα της διοικητικής επιστήμης και της τεχνολογίας, με απώτερο στόχο την ανάδειξη των κρίσιμων πλεονεκτημάτων του συνδυασμού τους (της διοικητικής επιστήμης με την τεχνολογία), δημιουργώντας μελλοντικά επαγγελματίες με ευρεία διεπιστημονική γνώση και αποδοχή για τη στελέχωση επιχειρήσεων και οργανισμών σε τομείς, μοχλούς για την οικονομική ανάπτυξη. Το Τμήμα διαθέτει έμπειρο επιστημονικό και διοικητικό ανθρώπινο δυναμικό το οποίο πιστεύει στη δύναμη της ομαδικής εργασίας και της συνεχούς βελτίωσης.

Όραμα του Τμήματος είναι η ακαδημαϊκή ποιότητα-αρτιότητα προς όφελος των φοιτητών-τριων του και όλων των ενδιαφερομένων μερών και η στενή του συνεργασία με επιστημονικούς, παραγωγικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο προς όφελος της παγκόσμιας κοινότητας.

Οι στόχοι τους οποίους θα επιδιώξει ο νέος Πρόεδρος του  Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Καθηγητής Θάνος Κριεμάδης με τους συναδέλφους του (Καθηγητές, Διοικητικό και Τεχνικό ανθρώπινο δυναμικό) για την υλοποίηση του Οράματος και ειδικότερα σε σχέση με τη διασύνδεση του Τμήματος με την παραγωγή και την αγορά είναι:

 

(α) η καλλιέργεια και διάχυση μιας νέας οργανωσιακής κουλτούρας με αποδέκτες τόσο τους φοιτητές-τριες του Τμήματος όσο και τους συμμετέχοντες στις επιστημονικές και συμβουλευτικές δράσεις του Τμήματος (κύρια από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Περιφέρεια Αττικής). Μία νέα οργανωσιακή κουλτούρα που βασίζεται στις Αξίες της ποιότητας, της συνεχούς βελτίωσης, της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού, της ομαδικής εργασίας, της καινοτομίας και δημιουργικότητας, του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης, του Χρυσού Κανόνα, της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας. Ο επιτυχής μετασχηματισμός στην πατρίδα μας μπορεί να πραγματωθεί αποτελεσματικά όταν ηγούνται άτομα που ενεργούν βάσει της νέας οργανωσιακής κουλτούρας εμπνευσμένα από τις παραπάνω αρχές.

Αυτός ο στόχος θα υλοποιηθεί μέσω όλων των επιμορφωτικών και συμβουλευτικών δράσεων που θα πραγματοποιήσουν τα Εργαστήρια του Τμήματος σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς και συμβούλους επιχειρήσεων του εσωτερικού και εξωτερικού.

 

(β) η ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων τόσο των φοιτητών-τριων όσο και των στελεχών διοίκησης των επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών κυρίως της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Αττικής, που είναι οι άμεσοι ωφελούμενοι των εξειδικευμένων επιμορφωτικών και συμβουλευτικών δράσεων.

 

(γ) η ενθάρρυνση των φοιτητών-τριων του Τμήματος αλλά και ενδιαφερομένων μερών κύρια από τις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Αττικής να συμμετάσχουν στις επιμορφωτικές και συμβουλευτικές δράσεις σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας σε συνεργασία με τη Θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων Corallia που έχει έδρα το Μαρούσι- Αθήνα, τη Θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων Orange Grove με έδρα το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών και τη Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων Αθηνών (ΘΕΑ) με έδρα την Αθήνα μία εξαιρετικά επιτυχημένη πρωτοβουλία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ). Η συνεργασία με τις προαναφερόμενες Θερμοκοιτίδες παρέχει στους συμμετέχοντες (φοιτητές-τριες, στελέχη επιχειρήσεων και επιχειρηματίες) τη δυνατότητα δωρεάν υπηρεσιών επιμόρφωσης, συμβουλευτικής καθοδήγησης από ειδικούς του χώρου διοίκησης επιχειρήσεων, υποστήριξης στη δημιουργία της Μελέτης Εφικτότητας (Feasibility Study) και του Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) και της εξεύρεσης χρηματοδότησης.

 

(δ) η διάχυση της γνώσης που αφορά: (α) στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών, όπως των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ΕRP) τα οποία υποστηρίζουν τις βασικές επιχειρησιακές λειτουργίες και ειδικότερα τη χρηματοοικονομική διοίκηση, τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη διαχείριση των πελατειακών σχέσεων, της εφοδιαστικής αλυσίδας, των διαδικασιών παραγωγής καθώς και εργαλεία ανάλυσης, και (β) στην Επιχειρηματική Ευφυϊα (Business Intelligence) που περιλαμβάνει μία τεράστια ποικιλία πηγών πληροφόρησης, οι οποίες μπορούν να συνεισφέρουν θετικά στη βελτίωση της λήψης αποφάσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, σε συνδυασμό με τις εφαρμογές λογισμικού, τις τεχνολογίες και τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την ανάλυσή της (Τεχνητή Νοημοσύνη, Μηχανική Μάθηση).

 

(ε) η  υλοποίηση επιμορφωτικών, ερευνητικών και συμβουλευτικών δράσεων σε Μη-Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς (ΜΚ0) αλλά και οργανισμούς της Δημόσιας Διοίκησης (π.χ. νέες δράσεις που αφορούν στην εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης ΚΠΑ), ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτομιών στο δημόσιο, επιχειρησιακός και ψηφιακός μετασχηματισμός στη δημόσια διοίκηση).

Το Τμήμα έχει ήδη συνάψει στρατηγική συμμαχία με το Διοικητικό Επιμελητήριο το οποίο έχει ως μέλη του πτυχιούχους διοικητικών επιστημών οι οποίοι είναι κυρίως στελέχη της δημόσιας διοίκησης και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Θα πραγματοποιηθούν από κοινού επιμορφωτικές και ερευνητικές δράσεις με ωφελούμενους τόσο τους φοιτητές-τριες όσο και τα στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων.

Ήδη το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας προσφέρει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Δημόσια Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός» στο οποίο εκπαιδεύονται κυρίως στελέχη της δημόσιας διοίκησης σε νέες μεθόδους και εργαλεία επιχειρησιακού μετασχηματισμού των δημόσιων οργανισμών καθώς και ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών.

Επιτυγχάνοντας τους παραπάνω στόχους το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας θα αποτελέσει την κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης της επιστήμης καθώς και της παραγωγής, προσφέροντας πλήρως εκπαιδευμένα στελέχη στην ολοένα εξελισσόμενη και απαιτητική αγορά εργασίας.

pralinaspourgitissesamiikoniokafemauroeidis
Κοινοποιησέ το
Advertisement

Facebook

Πρόσφατα Άρθρα

AddUrl.gr | Κατάλογος Ιστοσελίδων

ΔΗΜΟΦΙΛΗ