Connect with us

Πολιτικά

Συνάντηση ΟΤΟΕ με στελέχη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας – ΌΧΙ ΑΛΛΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Κοινοποιησέ το

Ο επικεφαλής του Νομαρχιακού Παραρτήματος της ΟΤΟΕ στον νομό Λάρισας, Κώτσιος Αθανάσιος με δελτίο τύπου στο e-magazine KalamataTimes.gr, ενημερώνει τους τραπεζοϋπαλλήλους του νομού Μεσσηνίας για την συνάντηση της ΟΤΟΕ με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και με στελέχη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. ΌΧΙ ΑΛΛΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ

Αναλυτικά:

Όχι άλλη συρρίκνωση!
Οι Τράπεζες έχουν ρόλο και ευθύνη απέναντι
στις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας!

Ο επικεφαλής του Νομαρχιακού Παραρτήματος της ΟΤΟΕ στον νομό Λάρισας, Κώτσιος Αθανάσιος με δελτίο τύπου στην εφημερίδα KalamataTimes, ενημερώνει τους τραπεζοϋπαλλήλους του νομού Μεσσηνίας για την συνάντηση της ΟΤΟΕ με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
και με στελέχη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Την Παρασκευή 18-12-2020, μετά από σχετικό αίτημα της ΟΤΟΕ, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης συνάντηση του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα της ΟΤΟΕ με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) κ. Martin Czurda και στελέχη του Ταμείου.
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η κατάσταση στον κλάδο των Τραπεζών και ειδικότερα οι συνεχιζόμενες πολιτικές συρρίκνωσής τους σε καταστήματα, δραστηριότητες και προσωπικό, που κατά την ΟΤΟΕ βρίσκονται σε πλήρη αναντιστοιχία με τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας, ενώ αποδυναμώνουν τον ρόλο των Τραπεζών στην ανάπτυξη.

Επειδή το ΤΧΣ είναι βασικός μέτοχος σε συστημικές Τράπεζες, έχει δε ευρύτερο ρόλο και λόγο στο Τραπεζικό σύστημα, η ΟΤΟΕ ζήτησε να πληροφορηθεί τις θέσεις και τις προθέσεις του για τα ζητήματα αυτά.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι της ΟΤΟΕ επισήμαναν, μεταξύ άλλων, ότι:

– Η πανδημία έδειξε ότι η πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της οικονομίας και των συναλλαγών, αλλά και ανέδειξε τον αναντικατάστατο ρόλο των εργαζομένων και του δικτύου καταστημάτων στη διαδικασία αυτή, σε μια χώρα με γεωγραφικές ιδιομορφίες και με έντονη νησιωτικότητα.

– Παρά ταύτα, οι Τράπεζες συνεχίζουν την κούρσα συρρίκνωσης και περιορισμού κόστους, συναγωνιζόμενες μεταξύ τους ποιά θα κλείσει περισσότερα καταστήματα και θα μειώσει περισσότερο το προσωπικό της. Δημιουργούν έτσι συνθήκες αποκλεισμού για μεγάλο κομμάτι της πελατείας, που είτε θεωρείται «μη επικερδές», είτε δεν έχει πρόσβαση σε ψηφιακά κανάλια εξυπηρέτησης λόγω γνώσεων, κόστους ή έλλειψης υποδομών. Όμως η πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και τις υπηρεσίες του είναι απαραίτητο στοιχείο κοινωνικής ένσωμάτωσης και μείωσης ανισοτήτων.

– Η σύγκριση δεδομένων Ελλάδας και χωρών Ευρωζώνης, ακόμα και χωρών με πολύ υψηλότερο βαθμό ψηφιοποίησης στις Τράπεζες, είναι συντριπτική.

Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στη συρρίκνωση δικτύου και προσωπικού, στη συρρίκνωση γενικότερα της δυνατότητας χρηματοπιστωτικής κάλυψης της οικονομίας, δημιουργώντας μια  κατάσταση εντελώς αναντίστοιχη με τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας. Τούτο προκαλεί έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια, καταφέρει πλήγματα στην απαραίτητη εμπιστοσύνη της πελατείας και υποσκάπτει την ικανότητα των Τραπεζών να στηρίξουν την ανάπτυξη στη μετά -Covid εποχή, με τη διαχείριση των σημαντικότατων κονδυλίων που θα διατεθούν από τα Ταμεία της Ε.Ε. για το σκοπό αυτό.

– Σε όρους αποτελεσματικότητας (δείκτης εξόδων/έσοδα), το Τραπεζικό Σύστημα στην Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στο 38,48%, έναντι 54,6% το 2015. Τα αντίστοιχα μεγέθη (μέσοι όροι) για την Ευρωζώνη είναι 66,7%, έναντι 59,3% το 2015. Είναι, με άλλα λόγια, σε πολύ καλύτερη θέση στη σχέση κόστους-εσόδων από τα περισσότερα τραπεζικά συστήματα της Ευρωζώνης.

– Εχουν ήδη δημιουργηθεί τεράστια προβλήματα και ελλείψεις από τη συνεχιζόμενη μείωση προσωπικού με τις εθελούσιες εξόδους, ενώ η τηλεργασία εφαρμόζεται χωρίς κατάλληλη προετοιμασία και χωρίς το απαραίτητο ενισχυμένο θεσμικό πλαίσιο.

– Οι παραπάνω εξελίξεις και οι αντίστοιχες επιλογές των Τραπεζών, που με τις μονόπλευρες παρεμβάσεις τους στο σκέλος της μείωσης του κόστους και όχι της αύξησης των εσόδων, έχουν καλύψει στο υπερδιπλάσιο τους στόχους μείωσης καταστημάτων και απασχόλησης των πλάνων εξυγίανσης, ελάχιστα σχετίζονται, μέχρι σήμερα, με τις επιταγές της τεχνολογίας, πόσο μάλλον με τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας. Δεν μπορούν τα πάντα να γίνουν ψηφιακά. Η Τραπεζική Πίστη βασίζεται πρώτιστα στην εξυπηρέτηση ανθρώπων από ανθρώπους και στην εξειδικευμένη διαπροσωπική επαφή.

– Το ΤΧΣ, ως βασικός μέτοχος σε συστημικές Τράπεζες, θα πρέπει να παρέμβει ώστε αυτές οι καταστάσεις να μην προσλάβουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις, να εστιάσουν οι τράπεζες στην ενίσχυση των εσόδων και να καταστούν ικανές να στηρίξουν την πραγματική οικονομία και την κοινωνία, κάτι για το οποίο οι εκπρόσωποι της ΟΤΟΕ εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους.

Σε απάντηση στα παραπάνω, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΧΣ κ. Martin Czurda ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι:

• Πρέπει να βρεθεί η σωστή ισορροπία ανάμεσα στην κερδοφορία και την ευθύνη των Τραπεζών απέναντι στην κοινωνία.

• Οι Τράπεζες αντιμετωπίζουν την πρόκληση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων αλλά και του μικρού μεγέθους της αγοράς στην οποία ανταγωνίζονται (σημείωση ΟΤΟΕ: και ποιός τις έδιωξε από τα Βαλκάνια και τις άλλες διεθνείς τους δραστηριότητες;), που λόγω και της κρίσης και του περιορισμού των εισοδημάτων αφήνουν μικρά περιθώρια επηρεασμού και διεύρυνσης του σκέλους των εσόδων τους. Για αυτό οι τράπεζες παρεμβαίνουν κυρίως στο σκέλος περιορισμού του κόστους και των δαπανών τους.

• Ο τραπεζικός κλάδος υπάγεται σε αυστηρές ρυθμίσεις και όρους διαχείρισης κινδύνων από το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα, που τους δημιουργούν προβλήματα αποτελεσματικότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν μπορούν να παίξουν ευέλικτα και ικανοποιητικά τον ρόλο τους, ιδίως στη χρηματοδότηση start-ups και νέων δραστηριοτήτων. Για αυτό πολλές δραστηριότητές τους εξωτερικεύονται σε τρίτες επιχειρήσεις, που εκτελούν τραπεζικές εργασίες. Σημαντικός αριθμός τραπεζοϋπαλλήλων έχει μάλιστα διοχετευθεί στις δραστηριότητες αυτές.

• Το ΤΧΣ δεν είναι ένας ψυχρός μέτοχος των τραπεζών, έχει επίγνωση της κοινωνικής τους ευθύνης και ότι η κατάσταση είναι γενικότερα σοβαρή.

• Παρά τις επιμέρους διαφορές απόψεων, το ΤΧΣ, όπως και η ΟΤΟΕ, επιθυμεί ένα υγιές Τραπεζικό Σύστημα που να στηρίζει την απασχόληση και την οικονομία. Πρέπει, κατά συνέπεια, όλοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να κάνουμε τις Τράπεζες πιο αποδοτικές. ‘Ηδη το ΤΧΣ έχει αναλάβει πρωτοβουλίες προς την Ελληνική Ενωση Τραπεζών για τις νέες τεχνολογίες στον κλάδο, ώστε αυτές να περιορίσουν το κόστος χωρίς να πλήξουν την απασχόληση.

Στο σημείο αυτό ο κ. Czurda διαβεβαίωσε την ΟΤΟΕ ότι ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί και ότι το ΤΧΣ επιθυμεί να εργαστεί μαζί της για την αντιμετώπιση της δυσκολότερης, σήμερα, πρόκλησης, να επανέλθουν οι Τράπεζες σε υγιή κερδοφορία και να ξεκινήσει η διαδικασία ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της ΟΤΟΕ:

– Τόνισαν ότι γνωρίζουν τα προβλήματα του κλάδου, που καταφανώς δεν σχετίζονται με το σκέλος του κόστους. ‘Ομως  η ίδια η ακολουθούμενη τακτική των Τραπεζών υπονομεύει την προοπτική διευρυνσης εσόδων, τη δυναμική και τον γενικότερο ρόλο τους στην οικονομία, πόσο μάλλον όταν συστηματικά εκχωρούνται δραστηριότητες και αγορές στον λιγότερο ρυθμισμένο παρατραπεζικό τομέα.

– Επισήμαναν ότι η συρρίκνωση του Τραπεζικού Συστήματος δεν είναι -και δεν πρέπει να θεωρείται- μονόδρομος, αλλιώς αντί να χτίζουμε και να στηρίζουμε την ανάπτυξη  θα μείνουμε εγκλωβισμένοι σε ένα φαύλο κύκλο, διαχειριζόμενοι τη συλλογική μιζέρια και καταλήγοντας  να έχουμε Τράπεζες-περίπτερα ή μπουτίκ για λίγους εκλεκτούς, εν μέσω ενός υπερτροφικού παρατραπεζικού τομέα.

– Τόνισαν ότι προϋπόθεση για να βγει η χώρα και η οικονομία από τα αδιέξοδα είναι να υπάρχει ανάπτυξη.  ‘Άρα οι Τράπεζες θα πρέπει να είναι ικανές να στηρίξουν την ανάπτυξη, την πραγματική οικονομία και τη δημιουργία εισοδημάτων, συνεπώς να διευρύνουν τις δραστηριότητες και τα έσοδά τους, αντί της σημερινής ισοπεδωτικής συρρίκνωσης. Αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση των αναγκών σε προσωπικό και σημεία πώλησης, αντί για τη μεθοδευόμενη μείωση.

–  Εξέφρασαν τη βούληση της Ομοσπονδίας να συμβάλλει στη δημιουργία ενός ισχυρού και κοινωνικά υπεύθυνου Τραπεζικού συστήματος, που δεν θα εκχωρεί ωφέλιμο χώρο στο παρατραπεζικό σύστημα και δεν θα δημιουργεί στους πελάτες και στις τοπικές κοινωνίες αίσθημα εγκατάλειψης και συνθήκες αποκλεισμού, ούτε βέβαια στους εργαζόμενους στον κλάδο  συνθήκες αβεβαιότητας και έλλειψης προοπτικής. Οι εργαζόμενοι είναι, άλλωστε, ο κύριος πλουτοπαραγωγικός πόρος, η πραγματική δύναμη των Τραπεζών και τους αξίζει ανάλογη μεταχείριση.

– Δήλωσαν, τέλος, ότι επενδύουν στο βασικό ρόλο του ΤΧΣ να βρεθεί οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμη λύση μετάβασης των Τραπεζών στην επόμενη μέρα, ώστε να δημιουργηθούν και οι κατάλληλες συνθήκες προάσπισης, από το ΤΧΣ, της περιουσίας που διαχειρίζεται. Είναι δε ανοικτοί στη συνέχιση των συζητήσεων και των κατάλληλων πρωτοβουλιών για να υπάρξει ένας νέος οδικός χάρτης για το Τραπεζικό Σύστημα, ικανός να διασφαλίσει το μέλλον της χώρας και του κλάδου, ανταποκρινόμενος τόσο στις ανάγκες της οικονομίας, όσο και της κοινωνίας.

Κλείνοντας τη συνάντηση, και οι δυο πλευρές αναγνώρισαν την κρισιμότητα της συγκυρίας, την πολλαπλότητα και την πολυπλοκότητα των προβλημάτων και προκλήσεων για το Τραπεζικό Σύστημα αλλά και την ανάγκη συνέχισης του διαλόγου για την εξεύρεση αποδεκτών λύσεων.

Η αυτοκτονική συρρίκνωση και αποψίλωση των Τραπεζών στη χώρα μας πρέπει να σταματήσει.

Και αυτό δεν ενδιαφέρει μόνο εμάς τους τραπεζοϋπάλληλους, που υπερασπιζόμαστε τη δουλειά και το μέλλον μας.
Ενδιαφέρει τις επιχειρήσεις, τους μικρομεσαίους, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες, τους φορείς και τους εκπροσώπους τους.

Το δικαίωμα ισότιμης μεταχείρισης και πρόσβασης στις τραπεζικές υπηρεσίες, που είναι προϋπόθεση ομαλής κοινωνικής ενσωμάτωσης και συμμετοχής στην ανάπτυξη, ενδιαφέρει κάθε πολίτη.

Η επόμενη μέρα στον κλάδο, στην οικονομία, στην κοινωνία δεν μπορεί να είναι η πεπατημένη, με υφεσιακές λογικές συρρίκνωσης και αποδυνάμωσης των Τραπεζών, ενός βασικού εργαλείου για την ανάπτυξη της χώρας.

Για αυτό απαιτείται διάλογος, συμμαχίες και συντονισμένη δράση όλων των ενδιαφερόμενων φορέων της επιχειρηματικότητας, της εργασίας, της αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας.

Η Ομοσπονδία μας, πιστή στο θεσμικό της ρόλο, θα συνεχίσει τις προσπάθειες σε αυτή την κατεύθυνση, με παρεμβάσεις στην Κυβέρνηση, στις Τράπεζες, στους αρμόδιους θεσμούς και συλλογικούς φορείς.

Οι μεγάλες προκλήσεις είναι μπροστά μας.


Κοινοποιησέ το

Πολιτικά

Η εργαλιοποίηση της πανδημίας στην σκέψη της Αριστεράς

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Κοινοποιησέ το

«Σε μια εποχή παγκόσμιου ψεύδους, το να λες την αλήθεια είναι μια πράξη επαναστατική».

Γράφει ο Γιώργος Δημητρούλιας,

εκδότης «το Αντίδοτο»,

τέως δημοτικός σύμβουλος Καλαμάτας.

George Orwell, 1903-1950

Η κρίση της πανδημίας ήρθε για να ολοκληρώσει την διαδικασία αποσύνθεσης μιας μάλλον παρασιτικής οικονομίας, διαλύοντας τις οικονομικές και κοινωνικές δομές, πλευροκοπώντας τον τελευταίο μεγάλο τομέα της οικονομικής δομής, τον τουρισμό.

Όταν ξεκίνησε η επιδημία του covid-19, όλοι δουλικά τήρησαν τα μέτρα των ειδικών ιατρών που σε συνεργασία με το κράτος έβαλαν κυριολεκτικά στον γύψο έναν ολόκληρο λαό. Όποιος πρόβαλε την παραμικρή αντίσταση, για την κατάλυση των εθνικών και θρησκευτικών δρωμένων ή εορτών, κατηγορείτο σαν «ψεκασμένος», «σκοταδιστής» ή «φασίστας» (αν και ετυμολογικά ο φασισμός ορίζεται σαν αυθαιρεσία της εξουσίας, δηλαδή κρατική επιβολή).

Ακόμα και οι πιστοί ακόλουθοι της ελληνικής Αριστεράς που έμπρακτα διαδήλωσαν το πιστεύω τους (όπως στις 17 Νοέμβρη, για τον Κουφοντίνα, κλπ) και ένοιωσαν στην πλάτη τους τις γκλοπιές των ματατζήδων, είδαν την ηγεσία τους (τον σύντροφο Κουτσούμπα, τον σύντροφο Τσίπρα και λοιπούς συντρόφους) να εμβολιάζονται on camera εκτελώντας τις εντολές των αφεντικών τους.

Ένας «ψεκασμένος» από τα Αριστερά.

Έλα όμως που ανακάλυψα ότι κυρίαρχοι μέντορες της διεθνούς Αριστεράς αμφιβάλλουν και αντιτάσσονται στις ενέργειες της κρατικής αυθαιρεσίας εξαιτίας της πανδημίας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τον πιο επιδραστικό σήμερα Ιταλό φιλόσοφο Τζόρτζιο Αγκάμπεν που επηρεάζει σημαντικά την σκέψη της ριζοσπαστικής Αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου. Είχε προσκληθεί στην Ελλάδα από το αριστερό «Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς» και την Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Γράφει στο κείμενό του «Η επινόηση μιας πανδημίας»:

«…γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι αρχές προσπαθούν με όλα τα μέσα να δημιουργήσουν ένα κλίμα πανικού προκαλώντας έτσι, μια πραγματική κατάσταση εξαίρεσης;

…Πρώτο απ’ όλα, εκδηλώνεται για μια ακόμα φορά η αυξανόμενη τάση να χρησιμοποιείται η κατάσταση εξαίρεσης ως το κανονικό υπόδειγμα διακυβέρνησης. Το νομοθετικό διάταγμα που εγκρίθηκε από την κυβέρνηση, «για λόγους υγιεινής και δημόσιας ασφάλειας», καταλήγει σε μια πραγματική στρατιωτικοποίηση…

Η δυσαναλογία των μέτρων (που ελήφθησαν) απέναντι σε μια κανονική γρίπη … είναι προφανής … μετά την εξάντληση της τρομοκρατίας ως δικαιολογίας για την λήψη μέτρων εξαίρεσης, η εφεύρεση μιας επιδημίας θα μπορούσε να προσφέρει το ιδανικό πρόσχημα για την απεριόριστη διεύρυνση ανάλογων μέτρων».

Την ίδια στιγμή που άλλοι, υποτίθεται, αιρετικοί φιλόσοφοι της Αριστεράς, σαν τον αγαπημένο διανοητή του συντρόφου Τσίπρα, Σλαβόι Ζίζεκ, έχουν προσκυνήσει τα αφεντικά της Παγκοσμιοποίησης, ο Αγκάμπεν γράφει στο «Μολυσματική νόσος»:

«Ακόμη πιο θλιβερή από τους περιορισμούς των ελευθεριών που συνεπάγονται οι πρόσφατες αποφάσεις είναι, κατά την γνώμη μου, η δυνατότητα εκφυλισμού των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων. Ο άλλος άνθρωπος, όποιος και αν είναι, ακόμα και αγαπημένος, δεν θα πρέπει να πλησιαστεί ή να αγγιχθεί… Η έννοια του πλησίον έχει καταλυθεί».

Και συνεχίζει στις «Διευκρινίσεις»: «… το πρώτο πράγμα που αποκαλύπτει το κύμα πανικού που παραλύει την χώρα είναι ότι η κοινωνία μας δεν πιστεύει πλέον σε τίποτα εκτός από την γυμνή ζωή. Είναι σαφές ότι  οι Ιταλοί, μπροστά στον κίνδυνο να αρρωστήσουν, είναι πρόθυμοι να θυσιάσουν σχεδόν τα πάντα, τις κοινωνικές συνθήκες διαβίωσης, τις κοινωνικές σχέσεις, την εργασία, ακόμα και τις φιλίες, τα συναισθήματα και τις θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις…».

Και άλλος «καθώς πρέπει» Αριστερός «ψεκασμένος».

Τον πρώην σύμβουλο του Φρανσουά Μιτεράν, Μπερνάρ Ανρί Λεβί, οι περισσότεροι θα τον ξέρουν από τις στήλες του έγκυρου «Βήματος» και ο οποίος συστρατεύεται με τον Αγκάμπεν. Αυτός προσφεύγει προνομιακά στο ιερό τέρας της Γαλλικής φιλοσοφίας Μισέλ Φουκώ:

«Ο Μισέλ Φουκώ, στο τέλος της ζωής του, έδειχνε μια αληθινή εμμονή σε αυτό που αποκαλούσε θρίαμβο της «ιατρικής εξουσίας» και της γενικευμένης «ιατρικοποίησης» της κοινωνίας.

Σχεδόν σαράντα χρόνια αργότερα, με τον κορωνοϊό, φθάσαμε εκεί ακριβώς. Με την ιατρικοποίηση, εννοούσε πρώτα απ’ όλα τη σχεδόν θρησκευτική πίστη στον λόγο του θεραπευτή και την αντικατάσταση του κυβερνήτη από τον γιατρό στον ρόλο του αγαθού ποιμένα που καθοδηγεί τις κοινωνίες. Ειλικρινά, είμαστε τόσο μακριά όταν βλέπουμε παγκόσμιους ηγέτες να περιβάλλονται από επιστημονικά συμβούλια με ένα φωτοστέφανο κύρους που θα ήθελαν να χρησιμοποιούν σαν φυλαχτό; Απαγορεύεται να παίρνεται προκαταβολικά τον λόγο χωρίς να έχετε προκαταβολικά την έγκριση αυτής της νέας εξουσίας; …η δημοκρατική συζήτηση, η δημοκρατική απόφαση, εν ολίγοις η πολιτική, δεν αξίζουν τίποτε εάν δεν έχουν επικυρωθεί αναλόγως από την ιατρική εξουσία;

…Είμαστε άραγε τόσο σίγουροι ότι η διατήρηση της υγείας αποτελεί την τελευταία λέξη της ζωής; Δεν υπάρχουν άλλες αξίες- η ελευθερία, για παράδειγμα, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη- που μετράνε τόσο όσο η  επιβίωση ή ακόμα και η ζωή;».

Η νέα θρησκεία της νεοφιλελεύθερης ιατρικής.

Στο Αγκαμπενικό αφήγημα, η πανδημία συνιστά «ένα νέο θρησκευτικό πόλεμο» ανάμεσα στην θρησκεία, το Χρήμα και την ιατρική. «Η λατρευτική πρακτική δεν είναι πλέον ελεύθερη κα εθελοντική, υποκείμενη μόνο σε κυρώσεις πνευματικής φύσης, αλλά πρέπει να επιβληθεί ως υποχρεωτική… Η κοσμική εξουσία πρέπει να διασφαλίζει ότι η λειτουργία της ιατρικής θρησκείας, η οποία συμπίπτει πλέον με το σύνολο της ζωής, τηρείται όντως αυστηρά».

Ένας Έλληνας  επιστήμονας διεθνούς κύρους, ο Γιάννης Ιωαννίδης, καθηγητής στο πανεπιστήμιο Στάνφορντ της Καλιφόρνιας, καθώς και άλλοι γιατροί λοιμωξιολόγοι της ομάδας του ισχυρίζονται ότι η πανδημία του covid-19 είναι μια μορφή γρίπης με ανάλογα θύματα. Το ίδιο ισχυρίζονται και άλλοι γιατροί, ειδικοί επί του θέματος, παγκοσμίως, όπως ο Γάλλος λοιμωξιολόγος Ντιντιέ Ραούλτ με μεγάλη επιδραστικότητα και μηντιακή προβολή. Ο Γιάννης Ιωαννίδης αποκάλυψε τους δεσμούς των γιατρών με τις φαρμακευτικές εταιρείες.

Στο μυαλό μου ήρθε αμέσως το σκάνδαλο Novartis, όταν οι πολιτικοί αλληλοκατηγορούνταν για μίζες, αλλά πηγαίνοντας

ακόμα πιο πέρα σκέφτηκα την πρόσφατη συγχώνευση των εταιριών γιγάντων Monsanto με την Bayer και την άλλη όψη του νεοφιλελευθερισμού που είναι η σύμπλευση του κράτους με το παγκόσμιο μεγάλο κεφάλαιο που αναπτύχθηκε, συγκεντροποιήθηκε και έδρασε στην συγκεκριμένη περίοδο της πανδημίας. Γιατί μπορεί να χάθηκαν τρισεκατομμύρια από την μεσαία τάξη αλλά οι ελίτ έβγαλε δισεκατομμύρια και το μόνο που απομένει είναι η παγκόσμια κυριαρχία τους.

Στην «Ιατρική ως θρησκεία» ο Αγκάμπεν γράφει:

«Η επιδημία όπως υποδηλώνει η ετυμολογία του όρου (δήμος σημαίνει στα ελληνικά ο λαός ως πολιτικό σώμα και πόλεμος επιδήμιος είναι στον Όμηρο ο εμφύλιος πόλεμος), είναι πρωτίστως μια πολιτική έννοια, η οποία ετοιμάζεται να γίνει το νέο έδαφος της παγκόσμιας πολιτικής – ή της μη-πολιτικής».

Οι νενέκοι της Παγκοσμιοποίησης, οι ελίτ πέρα και πάνω από τους λαούς και τα Έθνη, θέλουν να σχεδιάσουν και να επιβάλλουν μια παγκόσμια δικτατορία. Θα τους αφήσουμε;


Κοινοποιησέ το
Συνέχεια ανάγνωσης

Πολιτικά

Πέτρος Τατούλης: «Φάμπρικα ρουσφετολογικών προσλήψεων με πρόσχημα τον Covid-19»

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Κοινοποιησέ το

Δελτίο Τύπου της “Νέας Πελοποννήσου” & του Πέτρου Τατούλη

Εφαρμόζοντας πολιτικές πλήρους αδιαφάνειας και απόλυτης ρουσφετολογίας, η Περιφερειακή Αρχή του κ. Νίκα «εκμεταλλεύεται» τις ειδικές διατάξεις για την πρόσληψη συμβασιούχων, λόγω της πανδημίας Covid-19, προκειμένου να δημιουργήσει «στρατό» με προσλήψεις «εκλεκτών» της, χωρίς να τηρείται καμία απολύτως διαφανής διαδικασία.

Η Περιφερειακή Αρχή προχωρά σε προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση τετράμηνων και οκτάμηνων με παρατάσεις, χωρίς να έχει καν την ευθιξία να προκηρύσσει τις συγκεκριμένες θέσεις, έστω με ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας ή με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Πριν ενάμιση περίπου μήνα (με την με αριθμ.22/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) αποφασίστηκε η πρόσληψη (127) συμβασιούχων, με πρόσχημα τις διατάξεις για το Covid-19, όπου (13) μόνο θέσεις αφορούσαν προσωπικό υγειονομικών ειδικοτήτων (ιατρών, εποπτών Δημόσιας Υγείας, νοσοκόμων κ.τ.λ.), ενώ όλες οι υπόλοιπες αφορούσαν άλλες ειδικότητες (μηχανικούς, γεωτεχνικούς, διοικητικούς και εργάτες και οδηγούς).

Το σύνολο αυτών των προσλήψεων έγινε χωρίς προκήρυξη, χωρίς ανακοίνωση, χωρίς τη δυνατότητα ίσων ευκαιριών σε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες.

Ξεπερνώντας κάθε όριο ρουσφετολογίας με σημερινή της απόφαση η Οικονομική Επιτροπή (228/2021) αποφάσισε την παράταση των συμβάσεων των συγκεκριμένων (127) συμβασιούχων αλλά παράλληλα και την πρόσληψη (7) νέων συμβασιούχων-τρείς (3) με ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού-Οικονομικού (ένας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας-Αρκαδίας-Μεσσηνίας) και τέσσερις (4) με ειδικότητα τεχνικών οδηγών στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας.

Οι συμβάσεις των εφτά (7) νέων συμβασιούχων θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021!!! Χωρίς προκήρυξη, χωρίς αξιολόγηση, χωρίς ενημέρωση άλλες εφτά (7) προσλήψεις με απόλυτη αδιαφάνεια.

Είναι ντροπή ο κ.Νίκας να εκμεταλλεύεται την αγωνία των συμπολιτών μας για μια θέση εργασίας έστω και με οκτάμηνη σύμβαση και να μην δίνει το δικαίωμα σε όλους όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν ακόμα και μία αίτηση.

Ο άκρατος λαϊκισμός του και η πολιτική του ανηθικότητα φθάνουν στο σημείο να αφήνει να διαρρέεται η άποψη ότι «θα προσπαθήσει να μονιμοποιήσει αρκετά μεγάλο αριθμό από τους προσληφθέντες συμβασιούχους».

Παρακμή, κατάντια και εκμετάλλευση της αγωνίας για μια θέση εργασίας.

Η παράταξη μας θα προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες εκ του Νόμου ενέργειες προκειμένου να αποκατασταθεί αυτή η αδικία και η υστέρηση ίσων ευκαιριών απέναντι σε όλους τους πολίτες, ιδιαίτερα σήμερα που η ανεργία βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και αυτές οι οκτάμηνες συμβάσεις αποτελούν ανάσα για πάρα πολλές οικογένειες.

Οι «άριστοι» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι προφανώς οι «αρεστοί» στον κ.Νίκα.

Υγ.1. Και ενώ μέχρι σήμερα… ο εκπρόσωπος της παράταξης του κ.Δέδε στην Οικονομική Επιτροπή ψήφιζε κατά αυτών των προσλήψεων για λόγους αδιαφάνειας σύμφωνα με όσα δήλωνε με στεντόρεια φωνή ένα μήνα πριν στην Οικονομική Επιτροπή (Απόφαση 22/2021), σήμερα ξαφνικά… ψήφισε υπέρ!!! Συμφωνεί δηλαδή με τον τρόπο διοίκησης του κ.Νίκα καθώς και με τις διαδικασίες αδιαφάνειας που ακολουθεί.

Αντιλαμβανόμαστε ότι καθοριστικός παράγοντας για την «κωλοτούμπα» είναι οι (4) θέσεις οδηγών στην Π.Ε. Κορινθίας…

Υγ.2. Μετά την χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την «λυτρωτική» ψήφο του κ.Δέδε στο θέμα της Τροποποίησης του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας) της Περιφέρειας που εδώ και μήνες προσπαθεί να περάσει ο κ. Νίκας είναι φανερό πλέον ότι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το σύστημα «ΣΥΡΙΖΟ-ΝΙΚΑΣ» καλά κρατεί!!
Κατά τα άλλα… ο κ.Δέδες περιμένει τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τον εκλογικό Νόμο, για να μας εκφράσει την «αριστερή» του ιδεολογία.


Κοινοποιησέ το
Συνέχεια ανάγνωσης

Πολιτικά

Συνάντηση Μίλτου Χρυσομάλλη με το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Μεσσηνίας

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Κοινοποιησέ το

Συνάντηση με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Μεσσηνίας είχε ο βουλευτής Μεσσηνίας της ΝΔ Μίλτος Χρυσομάλλης, προκειμένου να συζητήσουν σειρά αιτημάτων του κλάδου, που ενδεικτικά στη Μεσσηνία απαρτίζεται από περίπου 5.000 εργαζόμενους.

Τα μέλη του Δ.Σ. παρουσίασαν αναλυτικά σειρά αιτημάτων του κλάδου, με προεξάρχον την υποχρεωτική εφαρμογή της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των Ξενοδοχοϋπαλλήλων, που υπογράφηκε τον Ιανουάριο του 2021, τα οποία περιλαμβάνουν ακόμα την παράταση του επιδόματος ανεργίας και την καταβολή επιπλέον ποσού για κάθε παιδί, την μείωση των απαραίτητων ενσήμων για την καταβολή επιδόματος ανεργίας σε νέους ασφαλισμένους, την αύξηση των ελέγχων για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, αλλά και ζητήματα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά που ανέκυψαν μετά την θέση σε ισχύ του νόμου Κατρούγκαλου.

Ο Μίλτος Χρυσομάλλης άκουσε προσεκτικά τα μέλη του Σωματείου και συζήτησε διεξοδικά τα αιτήματά του, καταγράφοντας για κάποια τη διαφωνία του, ενώ παράλληλα δεσμεύτηκε να μεταφέρει ορισμένα εξ’ αυτών στον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας και να στηρίξει και τις σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες, που τυχόν απαιτηθούν για να ικανοποιηθούν. Πρότεινε, δε, οι επαφές των δύο μερών να συνεχίσουν, προκειμένου να συζητούνται ζητήματα που αφορούν όχι μόνο τους εργαζόμενους αλλά και συνολικά τον κλάδο του τουρισμού στη Μεσσηνία, με στόχο την ενίσχυση του κλάδου και του τουριστικού προϊόντος του νομού.

«Είχαμε μια εποικοδομητική συνάντηση με το Προεδρείο του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Μεσσηνίας σε ιδιαίτερα καλό κλίμα και τους ευχαριστώ θερμά. Τα μέλη του Δ.Σ. μου μετέφεραν σειρά αιτημάτων, για ορισμένα εκ των οποίων δεσμεύτηκα να τα μεταφέρω στον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας και να τα στηρίξω ηθικά και νομοθετικά. Αδιαμφισβήτητα, ο κλάδος αποτελεί τον πραγματικό πυλώνα στήριξης του τουριστικού προϊόντος της Μεσσηνίας, αλλά και ολόκληρης της χώρας, και γι’ αυτό οφείλουμε να ακούσουμε με προσοχή και να ενσκύψουμε στα προβλήματά του. Γιατί τουρισμός δεν είναι μόνο το πολιτιστικό μας απόθεμα, η παράδοσή μας, το περιβάλλον και το κλίμα μας, είναι οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας και οι άνθρωποι του τουρισμού, για τους οποίους πρέπει να υπάρξει η κατάλληλη πρόνοια, δεδομένων των συνθηκών που βιώνει η χώρα μας», δήλωσε ο Μίλτος Χρυσομάλλης.


Κοινοποιησέ το
Συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Πρόσφατα Άρθρα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ