Connect with us

Ειδησεις απο Καλαματα

Η Οικονομάκου επισκέφτηκε και ενημερώθηκε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη Θουρία

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Μαρία Οικονομάκου - Θουρία

Μαρία Οικονομάκου – Θουρία

Ε­πί­σκε­ψη  στη Το­πι­κή Κοι­νό­τη­τα Θου­ρί­ας πραγ­μα­το­ποί­η­σε η ε­πι­κε­φα­λής του συν­δυα­σμού «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ξε­κι­νά­με» Μα­ρί­α Οι­κο­νο­μά­κου συ­νο­δευ­ό­με­νη α­πό το δη­μο­τι­κό σύμ­βου­λο Λε­ω­νί­δα Λιά­ππα όπου εί­χε συ­νάν­τη­ση με τον πρό­ε­δρο της Κοι­νό­τη­τας Κων­σταν­τί­νο Κυ­ρι­α­κό­που­λο.

Μαρία Οικονομάκου - Θουρία

 

Ο κ. Κυ­ρι­ακό­που­λος ε­νη­μέ­ρω­σε α­να­λυ­τι­κά την κα Οι­κο­νο­μά­κου για τα προ­βλή­μα­τα της Θου­ρί­ας και συγκεκριμένα:  την πα­ρα­βα­τι­κό­τη­τα που έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, το ρέ­μα των Α­γί­ων Θε­ο­δώ­ρων από το οποίο φαίνεται να απειλείται η περιοχή καθώς ένα τμήμα του, έχει κλείσει από φερτά υλικά, το γή­πε­δο της Θου­ρί­ας, τους σκου­πι­δό­το­πους, την κοι­νο­τι­κή και α­γρο­τι­κή ο­δο­ποι­ί­α που βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση, την α­ξι­ο­ποί­η­ση του πα­λαι­ού Γυ­μνα­σί­ου Θου­ρί­ας, τη δι­ά­νοι­ξη δα­σι­κών δρό­μων, καθώς  και για το αίτημα για κα­τα­σκευ­ή στον ΑΣΟ, α­θλη­τι­κών εγ­κα­τα­στά­σε­ων .

Στη συνέχεια με­τέ­βη­σαν επιτόπου και εί­δαν α­πό κον­τά τα δι­α­χρο­νι­κά προ­βλή­μα­τα που δυ­σκο­λεύ­ουν την κα­θη­με­ρι­νό­τη­τα των δη­μο­τών της Θου­ρί­ας.

Μαρία Οικονομάκου - Θουρία

Η κα Οι­κο­νο­μά­κου σε δή­λω­σή της με­τά την συ­νάν­τη­ση τό­νι­σε: «Σή­με­ρα ο συν­δυα­σμός «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ξε­κι­νά­με», ξε­κι­νά α­πό την Θου­ρί­α, σει­ρά ε­πι­σκέ­ψε­ων που θα έ­χει με ό­λους τους προ­έ­δρους των Δη­μο­τι­κών Κοι­νο­τή­των. Κα­τα­γρά­φου­με σε συ­νερ­γα­σί­α με τους προ­έ­δρους ό­λα τα με­γά­λα προ­βλή­μα­τα που αν­τι­με­τω­πί­ζουν οι μό­νι­μοι κά­τοι­κοι και θα προ­σπα­θή­σου­με να τα φέ­ρου­με στην ε­πι­φά­νεια για την ε­πί­λυ­σή τους. Ο συν­δυα­σμός μας άλ­λω­στε γι’ αυ­τό δη­μι­ουρ­γή­θη­κε, για να εί­ναι πάν­τα δί­πλα στα κα­θη­με­ρι­νά προ­βλή­μα­τα των δη­μο­τών μας.

Ό­σον α­φο­ρά στην ση­με­ρι­νή μου ε­πί­σκε­ψη στην Θου­ρί­α, έ­χω να δη­λώ­σω, ό­τι θα προ­σπα­θή­σω να α­να­δεί­ξω ε­γώ και οι συ­νερ­γά­τες μου τα προ­βλή­μα­τα στα ο­ποί­α έ­γι­να α­πο­δέ­κτης. Άλ­λω­στε με­ρι­κά α­πό αυ­τά τα έ­χου­με φέ­ρει ή­δη στο δη­μο­τι­κό συμ­βού­λιο με τη μορ­φή ε­ρω­τή­σε­ων, ό­πως το γή­πε­δο που έχει μετατραπεί σε βοσκότοπο καθώς και την α­ξι­ο­ποί­η­ση του εμ­βλη­μα­τι­κού κτι­ρί­ου του πα­λαι­ού Γυ­μνα­σί­ου της Θου­ρί­ας, το ο­ποί­ο αυ­τή τη στιγ­μή εί­ναι υ­πό κα­τάρ­ρευ­ση».

Μαρία Οικονομάκου - Θουρία Μαρία Οικονομάκου - Θουρία

Ειδησεις απο Καλαματα

Επίσκεψη του Μητροπολίτη Μεσσηνίας στον Δήμαρχο Καλαμάτας

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας στον Δήμαρχο Καλαμάτας

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας στον Δήμαρχο Καλαμάτας

Επίσκεψη στον Δήμαρχο Καλαμάτας κ. Αθανάσιο Βασιλόπουλο πραγματοποίησε σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020, ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, συνοδευόμενος από συνεργάτες του.

Κατά τή συνάντηση συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος για δράσεις που μπορεί να υλοποιηθούν σε συνεργασία Δήμου και τοπικής Εκκλησίας.

Ο Μητροπολίτης με το πέρας της επίσκεψης εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Δήμαρχο για την αγάπη και το πνεύμα συνεργασίας με τα οποία περιβάλλει τόσο τον ίδιο, όσο και την Ιερά Μητρόπολη.

Ο Δήμαρχος με τη σειρά του ευχαρίστησε το Μητροπο­λίτη για την τιμητική επίσκεψη, τονίζοντας τη  στενή και εποικοδο­μητική συνεργασία που έχει μαζί του.

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας στον Δήμαρχο Καλαμάτας

Συνέχεια ανάγνωσης

Ειδησεις απο Καλαματα

Καλαμάτα: Μάνα έφερε στον κόσμο το 8ο παιδί της και είναι κούκλος (video)

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Καλαμάτα 8ο παιδί

Καλαμάτα 8ο παιδί

Γέννησε στην Καλαμάτα για 8η φορά και η πολύτεκνη οικογένεια έγινε 10μελής. Η ευτυχιμένοι γονείς πλέουν ξανά σε πελάγη ευτυχίας…

Μια από τις πιο ξεχωριστές ειδήσεις εδώ και πολύ καιρό και μια από τις πιο θετικές που έχουμε καταγράψει τις τελευταίες μέρες. Ένα υγιέστατο αγοράκι είναι το 8ο παιδί της οικογένειας του Θεόδωρου Νίκα και της Γεωργίας Σακκάκου.

Η πολύτεκνη μητέρα έφερε στον κόσμο το νέο μέλος της οικογένειας, την Παρασκευή το πρωί (03-07-2020) στην κλινική “City Hospital”.

Η ίδια πανευτυχής περιέγραψε τα συναισθήματά της, όπως και ο πατέρας σημειώνοντας πως τα παιδιά είναι ευτυχία και πως ποτέ δεν αποτέλεσαν εμπόδιο οι όποιες δυσκολίες στο να αυξηθεί και να γίνει πλέον 10μελής η ευτυχισμένη οικογένεια από την Καλαμάτα.

Να σημειωθεί πως τον τοκετό που κύλησε ομαλά έφερε εις πέρας ο μαιευτήρας – γυναικολόγος Ανδρέας Πολυδώρου, με την συμβολή ως β’ χειρουργού του Β. Νίκα, της παιδιάτρου Χ. Κυριακοπούλου-Πολυδώρου, του αναισθησιολόγου Σ. Νταβουντί και της μαίας Γ. Μουτεβελή.

ΠΗΓΗ 

Συνέχεια ανάγνωσης

Ειδησεις απο Καλαματα

Τάκης Βασιλόπουλος: Σύντομα τουαλέτες σε όλα τα γήπεδα του Δήμου Καλαμάτας

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

τακης βασιλοπουλος

Τάκης Βασιλόπουλος για τουαλέτες στα γήπεδα

Την εικόνα γηπέδων όπου οι θεατές δεν μπορούν να κάνουν την ανάγκη τους ανθρώπινα σε δημόσιες τουαλέτες και αναγκάζονται να ουρούν σε δέντρα αλλα και φράχτες, την έχουμε ζήσει όλοι οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου, ο  πρόεδρος του αθλητικού φορέα του Δήμου Καλαμάτας Τάκης Βασιλόπουλος, σε πρόσφατη επικοινωνία, μας διαβεβαίωσε ότι προτεραιότητα του, όλα τα γήπεδα να προσφέρουν στους θεατές τις απαιτούμενες συνθήκες υγιεινής   όπως αυτές οφείλουν να είναι εν έτη 2020, σύντομα όλα τα γήπεδα όπως μας διαβεβαίωσε θα έχουν αυτοτελή χώρο με W.C. και νιπτήρες για το κοινό.

Οφείλουμε να γνωστοποιήσουμε καταγγελίες πολιτών αθλητών χρόνια τώρα για της συνθήκες σε όλα τα γήπεδα της πόλης ακομα και για το Εθνικό στάδιο όπου όπως θα δείτε και στην φωτογραφία αναγνώστη που μας κοινοποίησε, οι τουαλέτες είναι σπασμένες ακομα και σήμερα μη μπορώντας μικρά παιδιά να εξυπηρετηθούν για την καθημερινή τους ανάγκη.

τουαλέτες στα γήπεδα

Συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Πρόσφατα Άρθρα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ