Γιώργος Λεβεντάκης :Πρόγραμμα Συνδυασμού “ΑΝ.Ο.Δ.Ο.Σ Τριφυλίας”

Γιώργος Λεβεντάκης – Υποψήφιος Δήμαρχος Τριφυλίας:Πρόγραμμα Συνδυασμού “ΑΝ.Ο.Δ.Ο.Σ Τριφυλίας”:

Γιώργος Λεβεντάκης :Πρόγραμμα Συνδυασμού “ΑΝ.Ο.Δ.Ο.Σ Τριφυλίας” 2Γιώργος Λεβεντάκης :Πρόγραμμα Συνδυασμού “ΑΝ.Ο.Δ.Ο.Σ Τριφυλίας” 3Γιώργος Λεβεντάκης :Πρόγραμμα Συνδυασμού “ΑΝ.Ο.Δ.Ο.Σ Τριφυλίας” 4Γιώργος Λεβεντάκης :Πρόγραμμα Συνδυασμού “ΑΝ.Ο.Δ.Ο.Σ Τριφυλίας” 5