Connect with us
Επιμελητηρίο

Μεσσηνία

Εισήγηση Χ. Αναστασόπουλου στο ΔΣ για τον προγραμματισμό τουριστικής προβολής του Δήμου Καλαμάτας

Ανέβηκε

στις

Εισήγηση Χ. Αναστασόπουλου στο ΔΣ για τον προγραμματισμό τουριστικής προβολής του Δήμου Καλαμάτας 1
Κοινοποιησέ το

kafemauroeidis

«Οι θέσεις του συνδυασμού «Ανοιχτός Δήμος – Ενεργοί Πολίτες» σχετικά με τον Προγραμματισμό Δράσεων της Τουριστικής Προβολής του Δήμου Καλαμάτας για το 2020»

Χρήστος Αναστασόπουλος

Του Χρήστου Αναστασόπουλου

Δημοτικού Συμβούλου της Παράταξης «Ανοιχτός Δήμος – Ενεργοί Πολίτες»

 

Ως μέλος της Επιτροπής Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας, θέλω, σχετικά με τον προγραμματισμό δράσεων της τουριστικής προβολής του Δήμου Καλαμάτας για το 2020, να καταθέσω τις απόψεις μας. Αν και το όραμα της δημοτικής αρχής δεν έχει καθοριστεί ή δεν έχει κοινοποιηθεί ακόμα, δεν μπορούμε να μην αξιολογήσουμε θετικά την προσπάθεια από μέρους της, της αναβάθμισης των θεμάτων που άπτονται της τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου.

Ευελπιστώντας να μην αποδειχθούν στην πορεία λέξεις κενές περιεχομένου, οι συχνές αναφορές στον ανθρωποκεντρισμό και στην αειφορία δημιουργούν μια καλή βάση αξιακού πλαισίου του εγχειρήματος. Για την παράταξή μας, οι αξίες του ανθρωποκεντρισμού και της αειφορίας συνιστούν τους βασικούς πυλώνες οι οποίοι καθορίζουν σταθερά τη σκέψη, τις επιλογές και τη δράση μας.

Με παρέμβασή μας, η οποία έτυχε ευρείας αποδοχής στην επιτροπή, δομήθηκαν καλύτερα, ως προς τη σειρά υλοποίησης, οι επιμέρους προγραμματισθείσες δράσεις. Οι ετήσιοι στόχοι πρέπει να υπηρετούν το στρατηγικό σχεδιασμό, άρα, αυτός πρέπει να προηγείται, και όχι το αντίθετο. Το όραμα, η φιλοσοφία, το αξιακό πλαίσιο και η ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, προηγούνται του καθορισμού της ταυτότητας και της μοναδικότητας του τουριστικού μας προϊόντος και των στρατηγικών επιδιώξεων, οι οποίες αποτελούν τη βάση για επιχειρησιακό, ετήσιο προγραμματισμό με στοχοθεσία που αναλύεται σε επιμέρους δράσεις.

Τα επικοινωνιακά εργαλεία προώθησης και προβολής του τουριστικού μας προϊόντος, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο εφόσον ολοκληρωθούν τα προαναφερόμενα βήματα, γιατί το μήνυμα που θα προβάλλουν δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητο από τα ευρήματα των αναλύσεων και του καθορισμού της τουριστικής μας ταυτότητας. Όμως, το Μάρκετινγκ δεν ταυτίζεται μόνο με τα εργαλεία προώθησης και προβολής. Στην ολιστική του διάσταση, ως διαδικασία αρχίζει από τη φάση του σχεδιασμού με το να αναζητούνται, να ερευνώνται και να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις τόσο των επισκεπτών, των δυνητικών επισκεπτών όσο και όλων των εμπλεκομένων μερών, που σε ατομικό, συλλογικό ή θεσμικό επίπεδο σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό, καθώς και όσων, δεν σχετίζονται μεν με αυτόν αλλά πρέπει να έχουν το δικαίωμα έκφρασης άποψης για τον τρόπο ανάπτυξης του τόπου τους.

Δεδομένου πως ο βαθμός ικανοποίησης των επισκεπτών προκύπτει από τη διαφορά της προσδοκίας τους έναντι αυτού που βίωσαν, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η προσέλκυσή τους, στην οποία εστιάζει ο εν λόγω προγραμματισμός, δεν αρκεί για το καλύτερο και με χρονική διάρκεια αποτέλεσμα. Αυτό που βιώνει ο επισκέπτης πρέπει να είναι τουλάχιστον εφάμιλλο με τις προσδοκίες του και γιατί όχι, σε ιδεατό επίπεδο, να τις ξεπερνά. Καταλυτικό ρόλο στην όλη προσπάθεια θα διαδραματίσουν αφενός η συνειδητοποίηση πως το εγχείρημα δεν αφορά μόνο την αρμόδια Αντιδημαρχία και την αντίστοιχη Επιτροπή, αλλά πρέπει να εμπλακεί η δημοτική αρχή στο σύνολό της και αφετέρου η αναγκαιότητα συστηματικής προσπάθειας διαμόρφωσης της κατάλληλης κουλτούρας στο σύνολο της κοινωνίας, η οποία θα δημιουργήσει ευνοϊκό περιβάλλον επίτευξης των τιθέμενων στόχων.

Με την προϋπόθεση, λοιπόν,:

  • της σταθερής προσήλωσης στις αξίες του ανθρωποκεντρισμού και της αειφορίας,
  • της πιστής εφαρμογής των βημάτων του στρατηγικού σχεδιασμού,
  • της υιοθέτησης της φιλοσοφίας του Μάρκετινγκ με την ολιστική του διάσταση,
  • της τήρησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, των κανόνων νομιμότητας και διαφάνειας στις διαδικασίες ανάθεσης των επιμέρους έργων,
  • της ενημέρωσης τόσο της Επιτροπής όσο και του Δ.Σ. σχετικά με την πορεία των δράσεων και των παραδοτέων από κάθε φάση,
  • της δέσμευσης του συνόλου της Δημοτικής Αρχής στην κατεύθυνση του εγχειρήματος

 

και με εποικοδομητική διάθεση, υπερψηφίζουμε, καταρχήν, τον προγραμματισμό των δράσεων και τον αντίστοιχο προϋπολογισμό, επιφυλασσόμενοι για τη στάση μας κατά την πορεία εφαρμογής  του.

 

sesamiikonio
Κοινοποιησέ το
Advertisement

Facebook

Πρόσφατα Άρθρα

AddUrl.gr | Κατάλογος Ιστοσελίδων

ΔΗΜΟΦΙΛΗ