Connect with us
Επιμελητηρίο

Ειδήσεις απο Μεσσηνία

Εγκαίνια Ιερού Ναού Αγ. Τριάδος Στούπας Δυτ. Μάνης

Ανέβηκε

στις

Εγκαίνια Ιερού Ναού Αγ. Τριάδος Στούπας Δυτ. Μάνης 15
Κοινοποιησέ το

Τήν Κυριακή 26/9/2021 τελέσθηκαν τά ἐγκαίνια τοῦ νέου Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Στούπας στή Δυτική Μάνη ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ’ καί Σεβ. Μητροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστης κ. Ἀθανασίου.

Εγκαίνια Ιερού Ναού Αγ. Τριάδος Στούπας Δυτ. Μάνης 16

Ὁ συγκεκριμένος ναός θεμελιώθηκε τό 2003 ἀπό τόν ἀείμνηστο ἱερέα π. Νικόλαο Πρέκα, (πρώην λιμενικός), καταγομένου ἀπό τήν Ἀμοργό καί ἐγκατεστημένου μετά τήν χειροτονία του στή Στούπα, μέ τήν συμπαράσταση πολλῶν εὐεργετῶν καί δωρητῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων καί τοῦ κ. Παναγιώτου Ρήγα, διδασκάλου, ὁ ὁποῖος καί παρέστη στήν τελετή τῶν ἐγκαινίων, ἄγων τό 102ο ἔτος τῆς ἡλικίας του.

Ἰδιαίτερα, ἡ συμμετοχή τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστης κ. Ἀθανασίου ἀπό τήν ἡρωϊκή Μακεδονία στήν ἡρωϊκή Μάνη, προσέδωκε μεγάλη εὐλογία στήν ὅλη ἱερή τελετουργία.

Εγκαίνια Ιερού Ναού Αγ. Τριάδος Στούπας Δυτ. Μάνης 17

Ἀφ’ ἑσπέρας, στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ναοῦ μετά τήν ὑποδοχή τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ ἐγκαινισμοῦ, τελέσθηκε ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστης κ. Ἀθανασίου, ὁ ὁποῖος καί ὡμίλησε τονίζοντας, στό σπουδαῖο πατερικό θεῖο κήρυγμά του, τήν πνευματική ὠφέλεια τῶν ψυχῶν μας μέ τήν ἀδιάκοπη παρουσία τῶν ἁγίων.

Εγκαίνια Ιερού Ναού Αγ. Τριάδος Στούπας Δυτ. Μάνης 18

Ἡ κυρίως ἡμέρα τῶν Ἐγκαινίων (Κυριακή 26.9.21) πάλιν μέ τήν συμμετοχή τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστης κ. Ἀθανασίου ἀφοῦ τελέσθηκε ὁ Ὄρθρος, ὅπου ἐψάλησαν τά καθιερωμένα (τοῦ Ἀναστασίμου Ὄρθρου, τῶν Ἐγκαινίων, τοῦ ἑορταζομένου ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί τῆς Ἁγίας Τριάδος (τοῦ Ναοῦ)), ἀκολούθησε ἡ τελετή τῶν Ἐγκαινίων ὡς προδιαγράφεται στό τυπικό τῆς Ἐκκλησίας, ἑρμηνεύοντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου Γ’ ὡρισμένα κύρια σημεῖα τῆς ὅλης τελετῆς. Μετά τό πέρας καί τῆς Θ. Λειτουργίας τελέσθηκε Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου π. Νικολάου Πρέκα, τοῦ πρώτου ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ καί ὑπέρ ἀναπαύσεως πάντων τῶν εὐεργετῶν, δωρητῶν καί ἐπιτρόπων.

Στό Ἀναλόγιο ἔψαλε ἡ χορωδία τοῦ καθηγητοῦ κ. Κυριάκου Κισκηρέα, ἐνῶ ἡ ὅλη τελετουργία μεταδόθηκε ἀπό τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς «Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας» εὐγενική προσφορά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ πρός τήν Ἱ. Μητρόπολη Μάνης. Ἡ συμμετοχή τῶν ἱερέων καί τῶν πιστῶν ὑπῆρξε λίαν συγκινητική, ὁ δέ νῦν ἐφημέριος π. Σταῦρος Λουκαρέας εἶχε μεριμνήσει σέ ἄριστο βαθμό τήν ὅλην τελετήν, προσέτι δέ, ὁ καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Γιάτρισσας π. Χρυσόστομος Πανταζῆς ἐπεμελήθη λίαν ἱεροπρεπῶς τοῦ Ἐγκαινισμοῦ τοῦ Ναοῦ.

Εγκαίνια Ιερού Ναού Αγ. Τριάδος Στούπας Δυτ. Μάνης 19

Ἀξίζει ν’ ἀναφερθεῖ ὅτι τά ἱερά λείψανα (ἀπότμημα αὐτῶν) τά ὁποῖα καί τέθηκαν στό «φυτό» τῆς Ἁγίας Τραπέζης ἦσαν: Τῶν ἁγίων Ἱερομαρτύρων Ἐλευθερίου, Μερκουρίου, Προκοπίου, Τρύφωνος καί ἁγ. Γεωργίου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων. Τά δέ ἀντιμήνσια προερχόντουσαν ἀπὸ τήν Ἱ. Μονή Τατάρνης, φιλοτεχνηθέντα ἀπό ἀδελφό τῆς ὡς ἄνω Ἱ. Μονῆς, ὁ ὁποῖος εἶχε τήν ἔμπνευση τοῦ ἔργου του ἀπό πρωτότυπο ἀντιμήνσιο τοῦ Ἐπισκόπου Λιτζᾶς καί Ἀγράφων Ἰακώβου (†1652) πού σώζεται στήν Ἱ. Μονή.

Εγκαίνια Ιερού Ναού Αγ. Τριάδος Στούπας Δυτ. Μάνης 20

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος Γ’ στόν κύριο λόγο του, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σισανίου καί Σιατίστης κ. Ἀθανάσιον γιά τήν ἀποδοχή τῆς προσκλήσεως τόνισε καί τά ἑξῆς: «Τά ἐγκαίνια ἑνός ὀρθοδόξου χριστιανικοῦ Ναοῦ εἶναι ἕνα εὐσεβέστατο καί εὐλαβέστατο ἱστορικό γεγονός. Μοναδικό καί ἀνεπανάληπτο. Ναί, τῷ ὄντι εἶναι μεγάλο πνευματικό γεγονός τά Ἐγκαίνια ἑνός Ναοῦ. Καί τοῦτο, καθ’ ὅ,τι ἐγκαινιάζεται ἕνας «οἶκος τοῦ Θεοῦ» καί ἁγιάζεται συνάμα ὁ τόπος τοῦτος μέ τήν θεία Χάρι. Ὁ ναός εἰκονίζει τόν ἐν Τριάδι Θεόν.

Βέβαια ὁ Θεός δέν κατοικεῖ σέ ὡρισμένο χῶρο ὡς Ἀχώρητος καί Πανταχοῦ Παρών. Ὁ Θεός «οὐκ ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ οὐδέ ὑπό χειρῶν ἀνθρώπων θεραπεύεται προσδεόμενός τινός» (Πράξ. 17, 24-25) καί ἀκόμη «Πνεῦμα ὁ Θεός καί τούς προσκυνοῦντας Αὐτόν ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν» (Ἰω. 4,24). Παρ’ ὅτι ὁ Θεός δέν ἔχει ἀνάγκη κατοικίας, ἐν τούτοις, ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἀνάγκη τόπου συνάξεως πρός ὁμαδική ἐκδήλωση τῶν πρός τόν Θεόν αἰσθημάτων του καί πρός τέλεσιν τῆς εὐαρέστου λογικῆς λατρείας.

Εγκαίνια Ιερού Ναού Αγ. Τριάδος Στούπας Δυτ. Μάνης 21

Ἔτσι ὁ Ναός εἶναι τόπος συνάξεως πρός λατρείαν τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, τοῦ ζῶντος Θεοῦ. Εἶναι εὐλογημένος χῶρος, Ἅγιος χῶρος καί οἶκος. Δέν εὐχόμεθα συνεχῶς «ὑπέρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου…»; Ἐδῶ στό Ναό προσφέρουμε ὕμνους, προσευχές, δοξολογίες, εὐχαριστήριες ἱκεσίες. Ἐδῶ προσφέρουμε τά δάκρυα μας στόν Κύριο. Στά σκηνώματα τοῦ Θεοῦ, ἐδῶ στό Ναό ἡ κατάθεση τῆς χαρᾶς καί τῆς λύπης. Ἐδῶ εἶναι τό πνευματικόν μας καταφύγιον. Ἐδῶ ἀπό τήν βάπτισή μας μέχρι τήν ἐξόδιο Ἀκολουθία. Ἐδῶ προπαντός ἡ συμμετοχή μας στή Θεία Εὐχαριστία, ἡ Μετάληψις τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

Γι’ αὐτό καί ἕνας ὀρθόδοξος Ναός ἀπό τήν ἀρχιτεκτονική του, τήν διακόσμηση, τήν ἁγιογράφηση, ἀπ’ ὅλα τά μέρη τοῦ ναοῦ, τόν Νάρθηκα, τόν κυρίως Ναό, τό Ἱερό Βῆμα μέχρι καί αὐτό τό Κωδωνοστάσιο, ὅλα διαπνέονται ἀπό τό πνεῦμα τῆς ὀρθόδοξης πνευματικότητος καί σκοπόν ἔχουν τήν σωτηρία τῶν ψυχῶν μας.

Εγκαίνια Ιερού Ναού Αγ. Τριάδος Στούπας Δυτ. Μάνης 22

Ἔτσι ὁ ναός εἶναι σύμβολο τῶν ἐπιγείων καί οὐρανίων. Καί μᾶς διδάσκει τόν πνευματικόν μας ἀγῶνα, τόν ἁγιασμόν μας, τόν ἐσωτερικόν ἁγιασμόν μας, τήν πορεία μας πρός τόν Παράδεισον. Ὀφείλουμε, λοιπόν, νά προσέχουμε. Καμμία ἀσέβεια – ἀταξία, ἀλλά φόβος Θεοῦ, ἱεροπρέπεια. Γιατί οἱ ἄγγελοί μᾶς βλέπουν. Ἔτσι, νά ἀγαπᾶμε τόν ναόν. Νά ἐρχόμαστε στό ναό. Νά εἴμεθα εὐεργέτες τοῦ ναοῦ. Νά κτίζουμε ἱερούς ναούς. Νά μήν ἀφαιροῦμε τίποτα. Νά προσθέτουμε στό Ναό. Νά εὐλογούμεθα ἀπό τό ναό καί προπαντός νά γινόμεθα καί μεῖς ἔμψυχοι ναοί τοῦ Παναγίου Πνεύματος στή ζωή μας».

Στήν τελετή τῶν Ἐγκαινίων παρεστήσαν οἱ Ἀντιδήμαρχοι τοῦ Δήμου Δυτικῆς Μάνης, κ.κ. Μπασᾶκος Παναγιώτης καί Ἀνδροβιτσανέας Εὐάγγελος, ὁ πρόεδρος τοῦ Δημ. Συμβουλίου Δήμου Δυτ. Μάνης  κ. Κισκήρας Χρῆστος, ὁ Διοικητής τοῦ Ἀ.Τ. Δυτ. Μάνης, Ὑπαστυνόμος Α’, Χρονόπουλος Παναγιώτης, ἐκπρόσωποι Συλλόγων, ἀντιπροσωπεία τοῦ Σχολείου τῆς περιοχῆς, ὁ χορευτικός Σύλλογος «Λεύκιππος» τοῦ κ. Δημήτρη Μανημάνη καί πλῆθος κόσμου.

pralinaspourgitissesamiikoniokafemauroeidis
Κοινοποιησέ το
Advertisement

Facebook

Πρόσφατα Άρθρα

AddUrl.gr | Κατάλογος Ιστοσελίδων

ΔΗΜΟΦΙΛΗ