Πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 1/10/2021   στο χώρο του ΔΙΕΚ (πρώην Δημοτικό Σχολείο Αντικαλάμου) η τελετή αγιασμού για την έναρξη των μαθημάτων στο ΔΙΕΚ Βοηθός Νοσηλευτικής του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, παρουσία της Διοικήτριας του Νοσοκομείου κ.Ελένης Αλειφέρη, μελών του ΔΣ του Γ.Ν.Μεσσηνίας και στελεχών του Νοσοκομείου.

Η Σχολή Βοηθών Νοσοκόμων του Γ.Ν. Καλαμάτας ιδρύθηκε το 1963 με το Β.Δ.  437 / 1963 και λειτουργεί από το 1965. Με την υπ’ αρ. 12972/2015 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ), αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας» (Β’ 1038), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.24571/2015 απόφαση του Υπουργού Υγείας (Β’ 1553) λειτουργεί ως Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, με διάρκεια σπουδών 5 εξάμηνα.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» του ΔΙΕΚ, κατά τη διάρκεια των σπουδών  λαμβάνουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε ό,τι αφορά τις βασικές νοσηλευτικές πράξεις, οι οποίες μαζί με την αποκτηθείσα εμπειρία από το πρακτικό μέρος της κατάρτισής του, τους καθιστούν ικανούς να ανταποκριθούν σε ένα ευρύ πεδίο επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Ο τίτλος σπουδών χορηγείται στους αποφοίτους ΔΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, που αντιστοιχεί στο επίπεδο 5 από τα 8 επίπεδα. Η Σχολή στελεχώνεται από έμπειρο και επιστημονικά καταρτισμένο, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης προσωπικό, παρέχοντας υψηλού επίπεδου πρόγραμμα σπουδών.

Φέτος είναι η πρώτη φορά που τα ΔΙΕΚ συμπεριλήφθηκαν στο παράλληλο μηχανογραφικό των πανελληνίων εξετάσεων. Στο σχολικό έτος 2021-2022 θα φοιτήσουν 32 νέοι σπουδαστές εκ των οποίων οι 8 προήλθαν από το παράλληλο μηχανογραφικό.

Περισσότερες πληροφορίες: κ.Γκούζου Μαρία, Διευθύντρια ΔΙΕΚ

email: diek@nosokomeiokalamatas.gr

τηλέφωνο: 27210 85203

ιστοσελίδα: www.nosokomeiokalamatas.gr

πατήστε εδώ για να δείτε τον οδηγό σπουδών