Connect with us
Επιμελητηρίο

Πολιτικά

Παράταση δηλώσεων ζητά ο Περικλης Μαντάς για λογιστές που νοσούν από COVID-19

Ανέβηκε

στις

Παράταση δηλώσεων ζητά ο Περικλης Μαντάς για λογιστές που νοσούν από COVID-19 1
Κοινοποιησέ το

kafemauroeidis

Την διεύρυνση του πλαισίου παρατάσεων και διευκολύνσεων που παρέχει η πολιτεία σε λογιστές και φοροτεχνικούς που αποδεδειγμένα νοσούν από COVID-19, ώστε να καλυφθούν και άλλες περιπτώσεις ανωτέρας βίας, ζήτησε με Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς.

 

Όπως σημειώνει ο κ. Μαντάς στην ερώτησή του, η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πανδημία, «έθεσε σε εφαρμογή ένα ευρύ εθνικό σχέδιο με στόχο την άμβλυνση των επιπτώσεων στην οικονομία και την εργασία», θεσμοθετώντας πολλαπλά μέτρα στήριξης της πραγματικής οικονομίας (διαδοχικοί κύκλοι Επιστρεπτέας Προκαταβολής, ΤΕΠΙΧ ΙΙ, Ταμείο Εγγυοδοσίας, αναστολή συμβάσεων εργασίας, αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, μείωση ενοικίων, κ.ο.κ.). Τα μέτρα όμως αυτά επιβάρυναν τους λογιστές και φοροτεχνικούς με σημαντικό πρόσθετο φόρτο εργασίας, αφού κατά κύριο λόγο αυτοί ανέλαβαν να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες καταχωρίσεις στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, ενώ παράλληλα καταστάθηκαν απολύτως απαραίτητοι για την εύρωστη λειτουργία των επαγγελματιών και επιχειρήσεων που υποστηρίζουν.

 

Σύμφωνα με τον βουλευτή, η κυβέρνηση αναγνώρισε τις επιπλέον δυσκολίες που έχουν ανακύψει και για τον λόγο αυτό νομοθέτησε τη δυνατότητα παράτασης της υποβολής των φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων που πραγματοποιούν λογιστές και φοροτεχνικοί, στην περίπτωση που αποδεδειγμένα νοσούν από COVID-19.

 

Σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Μαντάς ζητά να εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ που ακόμα εκκρεμεί με την οποία καθορίζονται οι επιμέρους λεπτομέρειες της ρύθμισης, καθώς και ζητά η προσέγγιση αυτή «να μην αφορά μόνο στην COVID-19 αλλά να επεκταθεί και σε άλλες περιπτώσεις που υφίσταται ανωτέρα βία». Ειδικότερα σημειώνει ότι «εφόσον η πολιτεία ορθά αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα που έχουν οι λογιστές και οι φοροτεχνικοί», θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα και για τις περιπτώσεις τεκμηριωμένης ασθένειας που δεν επιτρέπουν στον λογιστή-φοροτεχνικό να εργαστεί, καθώς και ειδική πρόβλεψη για τις περιπτώσεις εγκυμοσύνης ή θανάτου, όπου θα πρέπει να οριστεί διάθεση επαρκούς χρονικού διαστήματος «για την υποβολή των πάσης φύσεως φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων». Τέλος ο βουλευτής ζητά να υπάρξει «θέσπιση ποινών», ώστε να αποφευχθεί η τυχόν καταστρατήγηση των ευνοϊκών αυτών ρυθμίσεων.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

 

 

 

Αθήνα, 08/03/2022

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς:   Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κων/νο Χατζηδάκη

 

    Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα

 

 

Θέμα: «Λογιστές-Φοροτεχνικοί: Διεύρυνση παρατάσεων COVID-19

και σε άλλες περιπτώσεις ανωτέρας βίας»

 

Αξιότιμοι κύριοι υπουργοί,

 

Είναι γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή που η πανδημία φάνηκε ότι θα πλήξει και τη χώρα μας, η κυβέρνηση έθεσε άμεσα σε εφαρμογή ένα ευρύ εθνικό σχέδιο με στόχο την άμβλυνση των επιπτώσεών της, κυρίως στους τομείς της οικονομίας και της εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο υλοποιήθηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικά προγράμματα στήριξης της πραγματικής οικονομίας, έτσι ώστε εργαζόμενοι, επιτηδευματίες και επιχειρήσεις να λάβουν ουσιαστική στήριξη μέσω διαδοχικών κύκλων Επιστρεπτέας Προκαταβολής, του ΤΕΠΙΧ ΙΙ και του Ταμείου Εγγυοδοσίας, ενώ παράλληλα δόθηκαν οι δυνατότητες αναστολής σύμβασης εργασίας, αποζημίωσης ειδικού σκοπού και μείωσης ενοικίων, μαζί με πολλά άλλα μέτρα που περιόρισαν σε σημαντικό βαθμό το οικονομικό αποτύπωμα των υγειονομικών μέτρων ανάσχεσης της πανδημίας.

 

Είναι επίσης γεγονός ότι η εφαρμογή των παραπάνω εργαλείων οικονομικής στήριξης δημιούργησε ένα σημαντικό πρόσθετο βάρος σε χιλιάδες λογιστές και φοροτεχνικούς που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα. Κατά κύριο λόγο αυτοί ήταν που κλήθηκαν να πραγματοποιήσουν τις καταχωρίσεις εργαζομένων και επιχειρήσεων στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες του υπουργείου Οικονομικών, του υπουργείου Εργασίας, της ΑΑΔΕ και των Περιφερειών, σηκώνοντας έτσι ένα επιπλέον και σημαντικό εργασιακό φορτίο, το οποίο προστέθηκε στη τακτική τους εργασία για την υποστήριξη των πελατών τους.

 

Η κυβέρνηση αναγνωρίζοντας την κατάσταση και τις πρόσθετες δυσκολίες που έχουν ανακύψει για τους λογιστές και τους φοροτεχνικούς, θεσμοθέτησε τη δυνατότητα παράτασης της υποβολής των φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων που πραγματοποιούν λογιστές και φοροτεχνικοί, στην περίπτωση που αποδεδειγμένα νοσούν από COVID-19 (Ν.4764/2020, άρθρο 93). Παρότι όμως ο νόμος προβλέπει τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης αυτής, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ και έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης του υπουργού Οικονομικών και του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση με αποτέλεσμα η ρύθμιση να μένει πρακτικά ανενεργή.

 

Ταυτόχρονα γίνεται επίσης αντιληπτό ότι εφόσον η πολιτεία ορθά αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα που έχουν οι λογιστές και οι φοροτεχνικοί απέναντι στους πελάτες τους και προχωρά στη θέσπιση ειδικών συνθηκών και παρατάσεων στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας λογιστής ή φοροτεχνικός δεν είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες του, αυτή η προσέγγιση θα πρέπει να μην αφορά μόνο στην COVID-19 αλλά να επεκταθεί και σε άλλες περιπτώσεις που υφίσταται ανωτέρα βία. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο και λειτουργικό να τροποποιηθεί ο ανωτέρω νόμος ώστε να καλύπτει επιπλέον και όλες τις περιπτώσεις τεκμηριωμένης ασθένειας, καθώς και εγκυμοσύνης ή θανάτου, με εν συνεχεία διάθεση επαρκούς χρόνου για την υποβολή των πάσης φύσεως φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και με θέσπιση ποινών ώστε να αποφευχθεί η καταστρατήγηση του μέτρου.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

 

  1. Σκοπεύει η κυβέρνηση να προχωρήσει στην έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία να εξειδικεύεται το μέτρο παράτασης της υποβολής των φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων που πραγματοποιούν λογιστές και φοροτεχνικοί οι οποίοι αποδεδειγμένα νοσούν από COVID-19;

 

  1. Εξετάζεται η διεύρυνση του ειδικού πλαισίου που ισχύει για λογιστές και φοροτεχνικούς που νοσούν από COVID-19 (Ν.4764/2020, άρθρο 93), ώστε να καλύπτονται και οι περιπτώσεις τεκμηριωμένης ασθένειας, εγκυμοσύνης και θανάτου;

 

  Ο ερωτών βουλευτής
   
  Περικλής Π. Μαντάς

Βουλευτής Μεσσηνίας

spourgitissesamiikonio
Κοινοποιησέ το
Advertisement

Facebook

Πρόσφατα Άρθρα

AddUrl.gr | Κατάλογος Ιστοσελίδων

ΔΗΜΟΦΙΛΗ