Connect with us

Ειδήσεις απο Μεσσηνία

Μιχάλης Αντωνόπουλος: Ανάπτυξη βοτανικού πάρκου στο αγροκήπιο Ταϋγέτου

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Μιχάλης Αντωνόπουλος: Ανάπτυξη βοτανικού πάρκου στο αγροκήπιο Ταϋγέτου 1
Κοινοποιησέ το

Μιχάλης Αντωνόπουλος

Δημοτικός Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ Πελοποννήσου και Δυτ. Ελλάδας

Μιχάλης ΑντωνόπουλοςΟ Ταΰγετος είναι ένα εντυπωσιακό όρος με μήκος περίπου 70 km, βρίσκεται στην Πελοπόννησο και είναι το υψηλότερο όρος αυτής (2407 m). Έχει μεγάλη ποικιλία διαφορετικών περιβαλλόντων, στην οποία οφείλει την πλούσια βοτανική του αξία. Στον Ταΰγετο φύονται πλήθος διαφορετικών φυτικών ειδών, από τα οποία 120 είναι ελληνικά ενδημικά είδη και 32 αποκλειστικά ενδημικά είδη του όρους. Μόνο στις υψηλότερες ζώνες βλάστησης του όρους φύονται πάνω από 300 είδη φυτών, από τα οποία τα 55 είναι ελληνικά ενδημικά και τα 12 αποκλειστικά ενδημικά των περιοχών αυτών. Η μεγαλύτερη περιοχή του όρους είναι περιοχή ‘Natura’.  Πολλά από τα είδη (τόσο τα τοπικά ενδημικά όσο και τα ελληνικά ενδημικά) είναι υπό εξαφάνιση (Red Book of Species). Το όρος, και τα είδη που φιλοξενεί, αποτελούν ξεχωριστό και διάσημο σε όλο τον κόσμο προορισμό για περιπατητές, ορειβάτες και βοτανολόγους από την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Η συγκεκριμένη πρόταση προέρχεται σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το τμήμα φυτικής παραγωγής Καλαμάτας, προκειμένου να αποτελέσει έναν από τους βασικούς άξονες ανάπτυξης του Ταϋγέτου, μέσα από το πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης «ΟΧΕ» που είναι σε διαβουλευση. Ο χώρος που θα αξιοποιηθεί είναι το υπάρχον αγροκήπιο πλησίον της Αρτεμισίας, σε μια περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος με πολλαπλά οφέλη για την ευρύτερη περιοχή.   Η δραστηριότητα αποτελείται α) από καταγραφή και μελέτη των ενδημικών φυτών, β) αναπαραγωγή με σύγχρονες μεθόδους μικροπολλαπλασιασμού και γ) φιλοξενία των φυτών του Ταϋγέτου σε ένα επισκέψιμο Βοτανικό Πάρκο. Η δημιουργία του Βοτανικού Πάρκου θα έχει τους παρακάτω στόχους.  Τη διαφύλαξη του γενετικού υλικού και της βιοποικιλότητας,  Εκπαιδευτικό ρόλο. Θα είναι επισκέψιμο το πάρκο, από σχολεία, τουρίστες, περιπατητές, ορειβάτες και βοτανολόγους.  Την προβολή και κατοχύρωση οικολογικής ταυτότητας  για την ευρύτερη περιοχή.

Τα οφέλη από την υλοποίηση της πρότασης είναι πολλαπλά. Η προτεινόμενη δράση δύναται να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά οικοσυστήματα που αφορούν τις περιοχές Natura 2000. Τόσο σε σχέση με τα ίδια τα υπο-μελέτη φυτά, όσο και για τους οικοτόπους. Αναλυτικότερα, τα οφέλη μετά την υλοποίηση της πρότασης θα αφορούν.

Τη διατήρησή των ενδημικών φυτών του Ταϋγέτου μέσα από τη δημιουργία των βάσεων γενετικού υλικού στο Βοτανικό Πάρκο.  Τα γενικότερα κοινωνικό-οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη του Δήμου Καλαμάτας, της περιφέρειας Πελοποννήσου και της Ελληνικής επικράτειας σε σχέση με το οικοσύστημα του Ταϋγέτου, το οποίο αποτελεί ένα εξέχουσας σημασίας σημείο αναφοράς της Μεσογειακής χλωρίδας και τον εγχώριο και πανευρωπαϊκό τουρισμό που σχετίζεται με όλα τα παρακάτω.

  • Περιβαλλοντικές δράσεις για την προστασία, τη διατήρηση, τη μελέτη και την παρατήρηση της χλωρίδας.
  • Την ψυχαγωγία που αφορά ορειβατικές δραστηριότητες, ορειβατικούς και βοτανικούς περιπάτους.
  • Τη μελέτη και καταγραφή τοπίων και ειδών της ιδιαίτερης χλωρίδας και πανίδας του όρους.
  • Την εκπαίδευση των νέων (μαθητών και φοιτητών) για θέματα που αφορούν τη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον.
  • Την συνολική περιβαλλοντική και οικονομική αναβάθμιση του Ταϋγέτου και των τοπικών κοινοτήτων.

Σε κάθε περίπτωση ο Ταΰγετος θα εξελιχθεί σε ένα τόπο προορισμού ανταποδοτικό και φιλόξενο όπως ακριβώς τον περιγράφει η ιστορία του μέσα στους αιώνες.


Κοινοποιησέ το

Ειδήσεις απο Μεσσηνία

Πρόσκληση 3,7 εκ. ευρώ για ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Πρόσκληση 3,7 εκ. ευρώ για ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων 4
Κοινοποιησέ το

Πρόσκληση για συμμετοχή στη δράση “Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού”, απευθύνει η ΕΥΔΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η εν λόγω δράση -με συνολική δημόσια δαπάνη 3.750.000 ευρώ- υπάγεται στο πρόγραμμα “Ενίσχυση επιχειρηματικότητας για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις 2014 – 2020” στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, το οποίο εντάσσεται στο ΠΕΠ.

Στοχεύει δε, α) στην ενίσχυση των εν λόγω επιχειρήσεων για τη χρήση υπηρεσιών και προϊόντων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), τα οποία θα τις καταστήσουν ανταγωνιστικές στην αγορά μέσω των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ και β) στην εξοικονόμηση πόρων και προσφορά ανταγωνιστικών και φιλικών προς το περιβάλλον υπηρεσιών.

Επιδοτούμενες δαπάνες είναι, α) Λογισμικό και Υπηρεσίες Εφαρμογών Λογισμικού, β) Συστήματα Αυτοματισμού (άμεσα συνδεδεμένα με τις ΤΠΕ), γ) Ιστοσελίδα – Ηλεκτρονικό Κατάστημα (e-shop), δ) Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (hardware), ε) Λοιπές Υπηρεσίες (μέγιστης διάρκειας έως την ολοκλήρωση του έργου) και στ) Μισθολογικό Κόστος (Νέο Προσωπικό).

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ, τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά Βιβλία και έχουν μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές, α) Ανώνυμη Εταιρία, β) Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, γ) Ομόρρυθμη — Ετερόρρυθμη Εταιρία, δ) ΙΚΕ, ε) Συνεταιρισμός, στ) ΚοινΣΕπ του Ν. 4430/2016 όπως ισχύει και ζ) Ατομική Επιχείρηση.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες δικαιούχων, α) η Κατηγορία Α δηλαδή υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι 31/12/2018 έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και β) η Κατηγορία B στην οποία υπάγονται οι νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω

κατηγορία, ενώ έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης.

Η δημόσια δαπάνη ανά κατηγορία είναι, 3.000.000 ευρώ για την Κατηγορία Α και 750.000 ευρώ για την Κατηγορία Β. Σημειώνεται δε ότι στην περίπτωση μη κάλυψης του προϋπολογισμού μίας εκ των δύο κατηγοριών είναι δυνατή η μεταφορά του αδιάθετου προϋπολογισμού στην άλλη κατηγορία.

Ο προϋπολογισμός για κάθε υποβληθησόμενο επενδυτικό σχέδιο μπορεί να κυμαίνεται από 10.000 έως 60.000 ευρώ και το ποσοστό ενίσχυσης είναι 70%.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και τις 3 το μεσημέρι της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου 2020 μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν, α) από την ΕΥΔΕΠ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ) Περιφέρειας Πελοποννήσου (τηλ. 271 3 601380 / e-mail: ilampropoulou@mou.gr, URL: http://www.evdpelop.qr) και β) την Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων/ΕΦΕΠΑΕ (τηλ. 261 0 622711 / e-mail: efd@diaxeiristiki.gr, URL: www.diaxeiristiki.gr).

ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων


Κοινοποιησέ το
Συνέχεια ανάγνωσης

Ειδήσεις απο Μεσσηνία

Μάνη: Η γέννηση της Ωραίας Ελένης στη βραχονησίδα “Πέφνο”

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Η   ΓΕΝΝΗΣΗ  ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ
Κοινοποιησέ το

Πριν λίγες ημέρες ολοκληρώθηκε μια εθελοντική προσπάθεια όπου τοποθετήθηκε ένα γλυπτό πάνω σε βραχονησίδα στον Άγιο Δημήτριο Δυτικής Μάνης. Η όλη προσπάθεια έγινε υπό το συντονισμό του καθηγητή κυρίου Πέτρου Θέμελη και η υλοποίηση από το γλύπτη Γιάννη Γκούζο.

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΑ “ΠΕΦΝΟ”

Ο περιηγητής Παυσανίας το 150 μ.Χ. αναφέρει οτι στη βραχονησίδα “Πέφνος” που βρίσκεται στο λιμάνι του Αγίου Δημητρίου Δυτικής Μάνης, γεννήθηκαν οι Διόσκουροι και οτι εκεί υπήρχαν δυο χάλκινα αγάλματά τους. Δυστυχώς πλέον τα αγάλματα δεν υπάρχουν, διότι πιθανότατα εκλάπησαν κάποια στιγμή στα μετέπειτα χρόνια. Η ανάγκη να επανατοποθετήσουμε τα κλεμμένα αγάλματα και να αναβιώσουμε τις αξίες του Ελληνικού πολιτισμού, μας έκαναν να δημιουργήσουμε εκ νέου ενα άγαλμα πάνω στη συγκεκριμένη βραχονησίδα.
Με την καθοδήγηση και τη βοήθεια του αξιότιμου καθηγητή αρχαιολογίας κυρίου Πέτρου Θέμελη, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε το δύσκολο έργο της τοποθέτησης. Η διαδικασία έγινε με μεθόδους που θυμίζουν τα αρχαία χρόνια, αφου όλα τα υλικά κουβαλήθηκαν χέρι-χέρι με ψαροκαϊκο. Το άγαλμα που δημιουργήθηκε απεικονίζει το Δία ο οποίος μεταμορφώθηκε σε κύκνο και ενώθηκε με τη Λήδα και απο την ένωση αυτή προέκυψε ενα αυγό, μέσα απο το οποίο ξεπήδησαν η “Ωραία Ελένη” και οι Διόσκουροι. Το μύθο αυτό εξηγεί ποιητικά ο κύριος Πέτρος Θέμελης στο παρακάτω κείμενό του, το οποίο θα αναρτηθεί σε μαρμάρινη πλάκα ακριβώς απέναντι απο τη βραχονησίδα, στο λιμάνι του Αγίου Δημητρίου:
“Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ απο τον Πέτρο Θέμελη”
Η   ΓΕΝΝΗΣΗ  ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ
Σύμφωνα με πανάρχαιο μύθο που διασώζεται στην τραγωδία του Ευριπίδη «Ελένη» (στ. 17 και 252),  ο ύπατος των θεών Ζευς, ερωτευμένος με την πανέμορφη Λήδα, σύζυγο του βασιλιά της Σπάρτης Τυνδάρεω, μεταμορφωμένος σε πάλλευκο Κύκνο καταδιωκόμενο τάχα από αετό, κατέφυγε για προστασία στην τρυφερή αγκαλιά της Λήδας. Η κρυφή, ερωτική ένωση θεού και θνητής ολοκληρώθηκε στο βραχώδες νησάκι Πέφνος, κοντά στην ακτή, όπου αργότερα, η Λήδα έφερε στο φως το περίφημο αυγό, από όπου ξεπήδησαν με τη σειρά οι Διόσκουροι Κάστωρ και Πολυδεύκης και η «Ωραία Ελένη», η μοιραία γυναίκα του Μενέλαου, του Πάρη και της άμοιρης Τροίας. Στο νησάκι της Πέφνου ήταν ανιδρυμένα στην αρχαιότητα χάλκινα αγάλματα των Διοσκούρων, σήμερα προβάλλει εκεί ένα σύγχρονο έργο που εικονίζει το σμίξιμο του Κύκνου-Δία με τη Λήδα.
τοποθέτηση γλυπτού σε βραχονησίδα στον Άγιο Δημήτριο Δυτικής Μάνης
Στις 22 Αυγούστου 2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 20:00, στον λιμάνι του Αγίου Δημητρίου Δυτικής Μάνης, θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του γλυπτού απο τον κύριο Θέμελη. Έπειτα θα ακολουθήσει σύντομη μουσική εκδήλωση με την Άγη Μουσουλέα και το Στράτο Νικολόπουλο.


Κοινοποιησέ το
Συνέχεια ανάγνωσης

Ειδήσεις απο Μεσσηνία

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στο Χανδρινού Μεσσηνίας

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στο Χανδρινού Μεσσηνίας 5
Κοινοποιησέ το

Υπό έλεγχο τέθηκε νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας 10 Αυγούστου η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι, σε δασική έκταση στην περιοχή του Χανδρινού, στην Π.Ε. Μεσσηνίας.

Στην εν λόγω περιοχή βρέθηκαν άμεσα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, 48 πυροσβέστες, 13 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ένα ελικόπτερο και 4 αεροσκάφη, που αποδύθηκαν στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς υπό τον συντονισμό του περιφερειακού διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πελοποννήσου αρχιπύραρχου Θανάση Κολυβήρα.

Τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων συνέδραμαν μηχανήματα της Π.Ε. Μεσσηνίας και του Δήμου Πύλου – Νέστορος, όπως επίσης και πολλοί κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι έσπευσαν επίσης με τα τρακτέρ τους.

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στο Χανδρινού Μεσσηνίας 6

Από την πρώτη στιγμή επί τόπου βρέθηκαν επίσης, μεταξύ άλλων, ο διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Μεσσηνίας πύραρχος Δημήτρης Γεωργανάς, ο αντιπεριφερειάρχης Στάθης Αναστασόπουλος, στελέχη του Δήμου Πύλου – Νέστορος, καθώς και ο προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Μεσσηνίας Παναγιώτης Τζαβάρας.

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στο Χανδρινού Μεσσηνίας 7


Κοινοποιησέ το
Συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Πρόσφατα Άρθρα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ