Connect with us
Επιμελητηρίο

Ειδήσεις απο Μεσσηνία

Κοινή αίτηση παροχής των εγγράφων για τα 2.099.320,32 ευρώ του Τζάνε – Καλαμάκι

Ανέβηκε

στις

Κοινή αίτηση παροχής των εγγράφων για τα 2.099.320,32 ευρώ του Τζάνε - Καλαμάκι 1
Κοινοποιησέ το

ΚΟΙΝΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 2.099.320,32 ευρώ ΤΟΥ ΤΖΑΝΕ- ΚΑΛΑΜΑΚΙ

Των επικεφαλής των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου: Δέδε Γεώργιου, Μπουντρούκα

Ιωάννη, Γόντικα Νικόλαου, Πετράκου Αθανάσιου, Λυμπεροπούλου Δήμητρας , Κάτσαρη Παναγιώτη

Προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

Προς τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών κ.κ. Μουταφίδη Γεώργιο και Σμυρνιώτη Μιχάλη

Προς τους Διευθυντές των Συναρμόδιων Υπηρεσιών

Προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Πελοποννήσου

 

  1. Με βάση την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου την Δευτέρα 30

Μαΐου 2022 για το θέμα:

«Η απόφαση – έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής του 9ου

(Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών (9ου ΑΠΕ) του έργου:

Επαρχιακή Οδός Ριζόμυλος – Κορώνη, τμήμα γέφυρα Τζάνε – Έξοδος

Καλαμακίου (Χ.Θ. 2+840 έως Χ.Θ. 10+160)/ Β φάση, προϋπολογισμού

23.400.000 ευρώ, Αναδόχου: ΠΕΤΡΗΣ Α.Τ.Ε., συνολικής δαπάνης 21.767.426,80

ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με υπέρβαση κατά 2.099.320,32 ευρώ (με

Φ.Π.Α.)»

Η οποία μεταξύ των άλλων αναφέρει "1.Να ανασταλεί η εφαρμογή της απόφασης να δοθούν στην ανάδοχο εταιρεία 2.099.320,32 ευρώ (με Φ.Π.Α.) επιπλέον. 2.Να παγώσει η επιπλέον αποζημίωση του μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της και3.

Να μην προχωρήσει καμία πληρωμή αποζημιωτικού αιτήματος πριν γνωστοποιηθούν στα μέλη του

Περιφερειακού Συμβουλίου επανυπολογιστούν με ειδική τεκμηρίωση και διαφάνεια τα συνολικά στοιχεία που συνεκτιμώνται για τον καθορισμό της επιπλέον αποζημίωσης . Αφού ληφθούν υπόψιν όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη συνεδρίαση ,ελεγχθούν όλα τα τιμολόγια αγοράς των υλικών και όλα αποδεικτικά μεταφοράς των υλικών, και αφαιρεθούν οι ποσότητες των υλικών που χρησιμοποίησε η ανάδοχος εταιρεία απ’ την περιοχή του έργου όπως ο νόμος ορίζει. Επιπλέον να κατατεθούν όλα τα στοιχεία και τα πρακτικά της συνεδρίασης σε όλες τις ελεγκτικές αρχές και στην Εισαγγελία & quot;

  1. Με δεδομένο ότι δεν έχουν δοθεί μέχρι σήμερα τα έγγραφα που έχει ζητήσει με την αίτηση του στις 2 Ιουνίου 2022 ο συνάδελφος Πετράκος Αθανάσιος και τα οποία είναι:

«1. Τελική επιμέτρηση του έργου

  1. Αντίγραφα όλων των ΑΠΕ και όλων των εγγράφων που περιέχει ο κάθε ΑΠΕ (Τεχνική

έκθεση, Πρωτόκολλα Νέων Τιμών, κυρίως σώμα ,εγκρίσεις κλπ)

  1. Τα πρωτοκόλλα παραλαβής που αφορούν τις παραλαβές αδρανών υλικών προελεύσεωςλατομείου, τα πρωτοκόλλα παραλαβής που αφορούν τις παραλαβές αδρανών υλικών προελεύσεως εκσκαφών εντός του έργου, τα πρωτόκολλα παραλαβής που αφορούν τις παραλαβές αδρανών υλικών προελεύσεως από χώρους εκτός της περιοχής του έργου σύμφωνα με τις αναφορές των εμπλεκομένων υπηρεσιών δασικών αστυνομικών υπηρεσιών, Τμήμα περιβάλλοντος ΠΕ Μεσσηνίας επιθεωρητή μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος.
  2. Πότε η διευθύνουσα υπηρεσία έλαβε γνώση από τις εμπλεκόμενες αρμόδιες υπηρεσίες(δασαρχείο, αστυνομία, Τμήμα περιβάλλοντος ΠΕ Μεσσηνίας, επιθεωρητή μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος και τυχών άλλες υπηρεσίες, για το γεγονός ότι παράγονται υλικά λατομείου εντός και εκτός του έργου.
  3. Σε τι ενέργειες προέβηκε η Διευθύνουσα Υπηρεσία όταν έλαβε γνώση των συμβάντωνπου αναφέρονται από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και εάν ενημέρωσε την προϊσταμένη αρχή της .
  4. Η υπηρεσία Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει αντίγραφα όλων των τιμολόγιων αγοράς των υλικών λατομείου που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο και όλα τα αποδεικτικά μεταφοράς των υλικών λατομείου;
  5. Έχει η υπηρεσία Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εφαρμόσει την Εγκύκλιο 18 του 2014 του ΥΠΕΧΩΔΕ ;

Ο Αιτών Περιφερειακός Σύμβουλος

Θανάσης Πετράκος

  1. ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΠΩΣ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ

Α. Τα τιμολόγια αγοράς των υλικών από το Λατομείο της Μεγαλόπολης

Β. Τις φορτωτικές για τη μεταφορά των υλικών από το ανωτέρω λατομείο

Γ. Τα ιδιωτικά συμφωνητικά με υπεργολάβους (Επισημαίνουμε ότι το Β και Γ πρέπει να

έχουν κατατεθεί στην Εφορία)

ΤΕΛΟΣ ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΙ κ.κ. . Μουταφίδης Γεώργιος και

Σμυρνιώτης Μιχάλης να είναι στην υπηρεσία την προσεχή Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 στις

12 μ για να συναντηθούμε μαζί τους και να μας δώσουν όλα τα έγγραφα ώστε να τα ελέγξουμε

ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Δέδες Γεώργιος,

Μπουντρούκας Ιωάννης,

Γόντικας Νικόλαος,

Πετράκος Αθανάσιος,

Λυμπεροπούλου Δήμητρα ,

Κάτσαρης Παναγιώτης

pralinaspourgitissesamiikoniokafemauroeidis
Κοινοποιησέ το
Advertisement

Facebook

Πρόσφατα Άρθρα

AddUrl.gr | Κατάλογος Ιστοσελίδων

ΔΗΜΟΦΙΛΗ