Connect with us

Ειδησεις απο Καλαματα

Καλαμάτας: Ξεκινούν οι εγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Καλαμάτας: Ξεκινούν οι εγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς 1

Ξεκινούν οι εγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει ότι τα κριτήρια και η περίοδος υποβολής αιτήσεων εγγραφών– επανεγγραφών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2019 – 2020, όπως ψηφίσθηκαν με την υπ’ αριθμ. 193/2019 (11-4-2019) απόφαση 6ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ορίζονται ως εξής:

1. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων εγγραφών – επανεγγραφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2019-2020 ορίζεται η 10η-05-2019 και λήξης η 31η-05-2019.
2. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο γραφείο 2.27 Α΄ ορόφου Β΄κτηρίου (Διεύθυνση Πρόνοιας) στο Δημαρχείο, Αθηνών 99, καθημερινά από 10:00 έως 13:00
3. Τα έντυπα των αιτήσεων εγγραφών με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα διατίθενται στους γονείς από το γραφείο 2.27, στον 1ο όροφο του Β΄ κτηρίου (Διεύθυνση Πρόνοιας) και τα δικαιολογητικά των επανεγγραφών από το ίδιο γραφείο της Διεύθυνσης Πρόνοιας, αλλά και από τους κατά τόπους Παιδικούς Σταθμούς
4. Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 41087 (ΦΕΚ/4249/5-12-2017 τευχ.Β΄) ΚΥΑ, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.

ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ
ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Ειδικότερα, στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Καλαμάτας, για το σχολικό έτος 2019-2020, θα επαναλειτουργήσουν και βρεφικά τμήματα, θα γίνονται δηλαδή δεκτά βρέφη ηλικίας (από 18 μηνών έως 2,5 ετών), καθώς και παιδικά τμήματα από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

5. Για την εγγραφή των παιδιών στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
1. Έντυπη αίτηση (μπορείτε να τη δείτε εδώ) της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έκδοσης τελευταίου εξαμήνου)
3. Βεβαίωση υγείας του παιδιού (παρατίθεται εδώ το έντυπο), συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια, που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.
4. Βεβαίωση εργοδότη και για τους δύο γονείς αν είναι εργαζόμενοι, – Στον Δημόσιο τομέα, Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. πρόσφατη βεβαίωση εργασίας
– Στον ιδιωτικό τομέα, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργοδότη και ένσημα/ ή εργόσημα του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους ή αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού)
5. Εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος οικονομικού έτους
6. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ για τους άνεργους γονείς
7. Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα (πατήστε εδώ για να τη δείτε)
8. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
9. και κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνεται απαραίτητο κατά περίπτωση.
10. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον Σταθμό, εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
– Για την επανεγγραφή του παιδιού απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί τα τροφεία της προηγούμενης σχολικής χρονιάς.

ΤΑ ΤΡΟΦΕΙΑ

παιδικοί σταθμοί

παιδικοί σταθμοί

Τα τροφεία θα καταβάλλονται στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα στην Εθνική Τράπεζα, στην οποία ο Δήμος τηρεί λογαριασμό ή στο Ταμείο του Δήμου όπως αυτά έχουν καθοριστεί από την αριθ. 193/11-4-19 απόφαση 6ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.
Τα τροφεία καταβάλλονται κανονικά και ανεξαρτήτως παρουσιών εκτός από το μήνα Αύγουστο, οπότε οι Σταθμοί δεν λειτουργούν.
Τα τροφεία ανέρχονται στο ποσό των 50,00 € για κάθε νήπιο ανεξαρτήτως εισοδήματος και για τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες με ετήσιο εισόδημα από 40.001,00 € και άνω.
Μειωμένα τροφεία καταβάλουν:
A. Οι πολύτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 20.001,00 – 40.000,00 € μείωση 50%, ήτοι 25,00 € για κάθε νήπιο
B. Τρίτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 15.000,00 €, μείωση 50%,ήτοι 25,00€ για κάθε νήπιο
Γ. Τρίτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 15.001,00 – 40.000,00 €, μείωση 30%, ήτοι 35,00 € για κάθε νήπιο.
Απαλλάσσονται των τροφείων:
Α) Οι πολύτεκνες οικογένειες με οικογενειακό ετήσιο εισόδημα κάτω των 20.000,00 €
Β) Οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο έχει θεωρηθεί ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (βεβαίωση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής)
Γ) Οι οικογένειες, οι οποίες διαθέτουν Ατομικό βιβλιάριο οικονομικά αδυνάτου σε ισχύ ή εφόσον το πραγματικό οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος δεν υπερβαίνει τα ποσά, όπως αυτά διαμορφώνονται ανάλογα με τον αριθμό των μελών στην παρ.6 εδάφιο 2Β της 25132/16 (ΦΕΚ908 Β) Κ.Υ.Α.
Δ) Τα ορφανά παιδιά από έναν ή δύο γονείς
Ε) Τα παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών
Ζ) Τα παιδιά που ο πατέρας είναι στρατιώτης

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Η λειτουργία των Δημοτικών Παιδικών- Βρεφονηπιακών Σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους, επί πέντε ημέρες κάθε εβδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή.
Οι Σταθμοί δεν λειτουργούν από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και την 5η Ιανουαρίου, καθώς και από την Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά.
Οι Σταθμοί, επίσης, διακόπτουν την λειτουργία τους κατά τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών καθώς και του Πολιούχου του Δήμου ή της Κοινότητας που λειτουργεί ο Σταθμός ή του εορτασμού Εθνικού Τοπικού γεγονότος.
Η λειτουργία των Σταθμών αρχίζει από τις 7.00π.μ. και λήγει στις 4:00μ.μ.
Η επιλογή των παιδιών θα γίνει κατόπιν μοριοδότησης, σύμφωνα με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (δείτε εδώ τα κριτήρια), όπως έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την 193/11-4-19 απόφαση 6ης συνεδρ./2019 Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.
Η επιτροπή επιλογής συντάσσει έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει για την επιλογή των φιλοξενούμενων παιδιών και η οποία αναρτάται στο Δημοτικό Κατάστημα.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Οι μητέρες ή κηδεμόνες που δικαιούνται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ για δωρεάν φιλοξενία παιδιών, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση μέσω eetaa.gr για τη διασφάλιση της εγγραφής (χωρίς καταβολή τροφείων).

 

Ειδησεις απο Καλαματα

Προσπάθησαν να εξαπατήσουν για δήθεν δωρεές με το όνομα του Δημάρχου Καλαμάτα

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Προσπάθησαν να εξαπατήσουν για δήθεν δωρεές με το όνομα του Δημάρχου Καλαμάτα 6

Απατεώνες για δήθεν δωρεές

Από το Δήμο Καλαμάτας γίνεται γνωστό ότι άγνωστος/οι, χρησιμοποιώντας το όνομα και την ιδιότητα του Δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου, επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τουλάχιστον δύο επιχειρηματίες της πόλης, αιτούμενοι βοήθεια δήθεν για ενίσχυση του Δήμου σε τρόφιμα, προσπαθώντας να τους εξαπατήσουν μέσω οικονομικής συναλλαγής.

Τα περιστατικά ήρθαν σε γνώση του Δημάρχου και άμεσα ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, ενώ από το Δήμαρχο θα ακολουθήσει και κατάθεση μήνυσης κατ’ αγνώστων.

Σύμφωνα με τις περιγραφές ο τρόπος δράσης των απατεώνων, έχει εμφανιστεί και σε άλλες περιπτώσεις απόπειρας εξαπάτησης στη χώρα.

Από το Δήμο εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή προς όλους και τονίζεται κατηγορηματικά ότι συναλλαγές, χορηγίες, προσφορές κ.λπ. που σχετίζονται με το Δήμο, ακολουθούν πάντα την οριζόμενη από τη νομοθεσία διαδικασία.

Συνέχεια ανάγνωσης

Ειδησεις απο Καλαματα

Το μήνυμα του Δημάρχου Καλαμάτας για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Το μήνυμα του Δημάρχου Καλαμάτας για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 7

Δήμαρχος Καλαμάτας – Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

Παγκόσμια Ημέρα Υγείας η σημερινή, με το μήνυμα απ’ όλους να είναι κοινό, ενάντια στην εξάπλωση της πανδημία του κορωνοϊού. Ημέρα αφιερωμένη στους σύγχρονους ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες και στη «μάχη» που δίνουν καθημερινά με τον αόρατο εχθρό.

Σε μία περίοδο κρίσιμη για τη διασφάλιση της δημόσια υγεία, που αποτελεί ένα από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, καταλυτικός είναι ο ρόλο των ανθρώπων που υπηρετούν το σύστημα υγείας, ευρισκόμενοι παράλληλα και στην πρώτη γραμμή του αγώνα κατά του Covid-19, παρέχοντας υψηλής ποιότητας περίθαλψη και φροντίδα, με αυτοθυσία και αψηφώντας τον κίνδυνο για τη δική τους υγεία.

#Σας_ευχαριστούμε
#ΜΑΖΙ θα τα καταφέρουμε
#Μένουμε_σπίτι

Συνέχεια ανάγνωσης

Ειδησεις απο Καλαματα

Ανοιχτός Δήμος: Δωρεάν τεστ διάγνωσης του κορονοϊού σε όσους το έχουν ανάγκη

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Ανοιχτός Δήμος: Δωρεάν τεστ διάγνωσης του κορονοϊού σε όσους το έχουν ανάγκη 8

Ανοιχτός Δήμος – Ενεργοί Πολίτες

Παγκόσμια ημέρα υγείας για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας

Η 7η Απριλίου ως η θεσμοθετημένη παγκόσμια ημέρα υγείας αποκτά ιδιαίτερο νόημα εν μέσω της υγειονομικής κρίσης που προκάλεσε η πανδημία Covid-19. Συγκεκριμένα καθίσταται επιτακτική η ανάγκη της ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας με τα ακόλουθα:

1. Καθολική κάλυψη του πληθυσμού με ποιοτικές υπηρεσίες υγείας με άμεση ενίσχυση των δομών του δημόσιου συστήματος υγείας. Δωρεάν τεστ διάγνωσης του κορονοϊού σε όσους το έχουν ανάγκη.

2. Επαρκή μέσα ατομικής προστασίας για όλους τους υγειονομικούς έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μετάδοσης της νόσου Covid-19 σε αυτούς.

3. Να αναπτυχθούν όλες οι απαραίτητες κλίνες εντατικής θεραπείας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα δεδομένου ότι ο αριθμός αυτών παραμένει ιδιαίτερα χαμηλός και ανεπαρκής. Να επιταχθούν οι απαιτούμενες κλίνες του ιδιωτικού τομέα.

4. Άμεση πρόσληψη μόνιμου ειδικευμένου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και κάλυψη όλων των κενών θέσεων που υπάρχουν στα οργανογράμματα των νοσοκομείων.

5. Ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας έτσι ώστε κάθε ασθενής να έχει τον προσωπικό του ιατρό.

Συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των υγειονομικών και καλούμε την πολιτεία εδώ και τώρα να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας.

Συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Πρόσφατα Άρθρα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ