Connect with us

Εκλογές Μεσσηνία

Ετοιμόρροπα κτήρια στην Καλαμάτα: Από απειλή για τους πολίτες, ευκαιρία αστικής αναζωογόνησης

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Ετοιμόρροπα κτήρια στην Καλαμάτα: Από απειλή για τους πολίτες, ευκαιρία αστικής αναζωογόνησης 1

Μανώλης Μάκαρης

Ο ρόλος του Δήμου  οφείλει  να είναι ενεργός  στην διαχείριση της αστικής ανάπτυξης και αναζωογόνησης  που πρέπει  να συνδυαστεί με την ανάδειξη της νεότερης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Ο Δήμος μας και ιδιαίτερα η πόλη της Καλαμάτας έχει την τύχη να διαθέτει δεκάδες διατηρητέα κτίρια, περίπου  150, εκ των οποίων μπορεί ένα σημαντικό ποσοστό να αποκαταστάθηκε την περίοδο μετά τους σεισμούς αλλά παραμένουν ακόμα δεκάδες αναξιοποίητα, πολλά εκ των οποίων είναι εγκαταλελειμμένα  και επικίνδυνα.

Οι ενέργειες στις οποίες θα προβούμε άμεσα ως δημοτική αρχή, δεδομένου ότι έχουμε μελετήσει ενδελεχώς όλο το Νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούμε να αξιοποιήσουμε άμεσα είναι

Καταγραφή  όλων  των διατηρητέων κτιρίων του Δήμου μας, δημοσίων και ιδιωτικών και ανάρτησή τους στην  ηλεκτρονική πλατφόρμα της πολεοδομική ταυτότητας του Δήμου μας, με ταυτόχρονη   αναφορά στην ιστορική τους ταυτότητα και τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονική τους χαρακτηριστικά.

Θα δημιουργήσουμε την ηλεκτρονική πολεοδομική ταυτότητα Δήμου όπου θα υπάρχει αναρτημένη και προσβάσιμη στον κάθε Δημότη όλη η πληροφορία για τα πολεοδομικά και τα χωροταξικά σχέδια του Δήμου μας, όπως προβλέπεται στον νόμο για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος

 

Παρέμβαση  του Δήμου σε κενά Διατηρητέα κτίρια σε εμβληματικά σημεία της πόλης, όπου η επανάχρηση έχει υψηλό κόστος αλλά πολλαπλασιαστικά οφέλη. Η επανάχρηση των διατηρητέων κτιρίων μπορεί να γίνει με Δημόσια χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος διατηρώντας και αναβιώνοντας έτσι τη τοπική φυσιογνωμία της περιοχής επέμβασης.

-Εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας επανάχρησης για τα Διατηρητέα που ανήκουν στο Δημόσιο.

Για τα ιδιωτικά Διατηρητέα ο δήμος οφείλει να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια αξιοποίησης τους. Είναι γνωστό σε όλους το υπέρμετρο  κόστος επισκευής και αποκατάστασης ενός διατηρητέου κτιρίου που καθιστά την επανάχρησή τους  μη βιώσιμη σε πολλές περιπτώσεις.  Επίσης υπάρχουν πολλά Διατηρητέα που  είναι υποθηκευμένα, η ανήκουν σε ιδρύματα με ανεπαρκείς πόρους η σε πολλούς κληρονόμους. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις θα είναι πραγματικά  ευεργετική μια παρέμβαση του Δήμου με συγκεκριμένα μέτρα όπως τα ακόλουθα:

Υποστήριξη της σύνταξης των μελετών βιωσιμότητας , χρηματοδότηση  των απαραίτητων αρχιτεκτονικών, στατικών και μηχανολογικών μελετών. Διευκόλυνση και συντόμευση της διαδικασίας αδειοδότησης που μέχρι σήμερα είναι πολύ χρονοβόρα. Διεκδίκηση Κίνητρων στους ιδιοκτήτες για επισκευή των διατηρητέων με χαμηλότοκα δάνεια και διεκδίκηση απαλλαγής τους από ΤΑΠ και ΕΝΦΙΑ. Υποστήριξη στην έκδοση τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης για τον επιπλέον συντελεστή που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο οικόπεδο που βρίσκεται το διατηρητέο, προκειμένου αυτός είτε να καταχωρηθεί στην τράπεζα δικαιωμάτων δόμησης και κοινοχρήστων χωρών που δημιουργείται από το πράσινο ταμείο προκειμένου  να αποζημιωθεί, είτε να μεταφερθεί στις ζώνες υποδοχής συντελεστή

– Καθορισμός ζωνών υποδοχής ΖΥΣ (ζώνες υποδοχής συντελεστή) , ώστε να υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς του τίτλου και υλοποίησης του. Οι ζώνες αυτές θα καθοριστούν μέσα από τη μελέτη εκπόνησης του Τοπικού χωρικού σχεδίου ΤΧΣ του Δήμου μας που θα περιλαμβάνει τα όρια του Καλλικρατικού Δήμου. Προς τον σκοπό αυτό θα υποβάλλουμε άμεσα από τον Σεπτέμβριο που θα ανοίξει η σχετική πρόσκληση του πρασίνου ταμείου αίτημα για χρηματοδότηση που έχει ήδη εξασφαλιστεί από την ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων . Κατ αυτό τον τρόπο μέσα από τον καθορισμό των ζωνών υποδοχής, θα μπορέσουν να υλοποιηθούν οι τίτλοι μεταφοράς, που από το 1997, που κρίθηκε αντισυνταγματικός ο νόμος της μεταφοράς συντελεστή δόμησης, μένουν αναξιοποίητοι, δεδομένου ότι δημιουργήθηκε  πια το απαιτούμενο Νομοθετικό πλαίσιο, μέσα από τον νόμο για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος

Για τα κτίρια που είναι ετοιμόρροπα αλλά δεν είναι Διατηρητέα η αντιμετώπιση τους είναι πιο εύκολη δεδομένου ότι υπάρχει σαφές Νομοθετικό πλαίσιο. Στο προεδρικό διάταγμα του 1929 περί επικίνδυνων, προβλέπεται αναλυτικά η διαδικασία με την οποία ο δήμος δύναται να προβεί είτε σε άρση επικινδυνότητας  σε περίπτωση επικίνδυνου κτιρίου είτε σε κατεδάφιση του όταν το κτίριο είναι ετοιμόρροπο και έχει συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο κατεδάφισης.

Επίσης θα πρέπει να ενταχθεί η Καλαμάτα στο σχέδιο νόμου που βρίσκεται στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής  του υπουργείου Περιβάλλοντος, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται απαλλοτρίωση κτηρίων μη διατηρητέων σε υποβαθμισμένα οικοδομικά τετράγωνα, για να γίνουν ευρείας κλίμακας αστικές αναπλάσεις στα κέντρα των πόλεων, με αποζημίωση των ιδιοκτητών προσαυξημένη κατά 50% από την αντικειμενική αξία του ακινήτου. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ανανεωθεί το υπάρχον γερασμένο απόθεμα κτηρίων  και ενεργειακά αλλά και από άποψη αντοχής και να προστεθεί πράσινο σε ελεύθερους χώρους στην πόλη μας.

Μανώλης Μάκαρης

Υποψήφιος Δήμαρχος Καλαμάτας

Εκλογές Μεσσηνία

Στα Φιλιατρά οι υποψήφιοι βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Μεσσηνίας

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Στα Φιλιατρά οι υποψήφιοι βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Μεσσηνίας 4

Περιοδεία στα Φιλιατρά πραγματοποίησαν την Πέμπτη 27 Ιουνίου, οι υποψήφιοι βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Μεσσηνίας Γιούλα Ζαχαροπούλου, Παναγιώτα Κοζομπόλη, Πέτρος Κωνσταντινέας και Νίκος Πατσαρίνος, συνοδευόμενοι από τοπικά στελέχη.

Η υποδοχή του κόσμου ήταν θερμή, με κεντρικό θέμα συζήτησης, την πρόσφατη απόφαση της Κυβέρνησης για την κατασκευή των δικτύων άρδευσης του φιλιατρινού φράγματος  στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020». Ένα έργο πνοής για τον αγροτικό κόσμο της Τριφυλίας και την ανάπτυξη της περιοχής, που οι προηγούμενες κυβερνήσεις άφησαν ημιτελές, καθώς δεν προέβλεψαν εξαρχής στην μελέτη, την κατασκευή και των δικτύων στο φράγμα.

Τελευταίος σταθμός, η Μαραθόπολη, με ακόμα ένα χαρμόσυνο νέο για την περιοχή, καθώς δημοσιεύθηκε εχθές η απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την ένταξη του αλιευτικού καταφυγίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020». Το λιμάνι επιτέλους γίνεται λειτουργικό για τους αλιείς.

ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Μεσσηνίας

ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Μεσσηνίας

Συνέχεια ανάγνωσης

Εκλογές Μεσσηνία

Μίλτος Χρυσομάλλης: «Επιτακτική ανάγκη η μείωση των φόρων για να πάρει “ανάσα” η αγορά»

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Μίλτος Χρυσομάλλης: «Επιτακτική ανάγκη η μείωση των φόρων για να πάρει “ανάσα” η αγορά» 5

Τα εμπορικά καταστήματα της Μεσσήνης επισκέφθηκε το πρωί της Πέμπτης 27 Ιουνίου ο υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μίλτος Χρυσομάλλης

Ένα προς ένα, όλα τα εμπορικά καταστήματα της Μεσσήνης επισκέφτηκε το πρωί της Πέμπτης 27 Ιουνίου ο Μίλτος Χρυσομάλλης. Ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας διαπίστωσε και ο ίδιος το «πάγωμα» της αγοράς αφού ελάχιστοι ήταν αυτοί που κυκλοφορούσαν στο εμπορικό κέντρο της Μεσσήνης.

Συνομιλώντας με εμπόρους και καταστηματάρχες συμφώνησαν πως η δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη, για άμεση μείωση της φορολογίας αποτελεί «μονόδρομο» για να μείνουν περισσότερα χρήματα στην «τσέπη» των καταναλωτών και να αρχίσει να κινείται η αγορά.

Μίλτος Χρυσομάλλης: «Επιτακτική ανάγκη η μείωση των φόρων για να πάρει “ανάσα” η αγορά» 6

Συνέχεια ανάγνωσης

Εκλογές Μεσσηνία

Μίλτος Χρυσομάλλης: «Υποχρέωση μας να βρισκόμαστε στο πλευρό των ανθρώπων των Σωμάτων Ασφαλείας»

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Μίλτος Χρυσομάλλης: «Υποχρέωση μας να βρισκόμαστε στο πλευρό των ανθρώπων των Σωμάτων Ασφαλείας» 7

Την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας και την Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας επισκέφθηκε το πρωί της Παρασκευής ο Μίλτος Χρυσομάλλης.

Μίλτος Χρυσομάλλης: «Υποχρέωση μας να βρισκόμαστε στο πλευρό των ανθρώπων των Σωμάτων Ασφαλείας» 8Συναντήθηκε με τους διοικητές Δημήτρη Γεωργανά στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και Παναγιώτη Πούπουζα στην Αστυνομική διεύθυνση καθώς και με το ανθρώπινο δυναμικό οι οποίοι αποτελούν την «ψυχή» των Σωμάτων Ασφαλείας.

Η πλήρης ετοιμότητα, καθώς βρισκόμαστε ήδη στην αντιπυρική περίοδο ήταν το κύριο αντικείμενο συζήτησης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, με το Μίλτο Χρυσομάλλη να εύχεται στους πυροσβέστες , να «κυλήσει» ομαλά χωρίς απρόοπτα.

Η παραβατικότητα ειδικά στην περιφέρεια του Νομού, ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ που αποφυλακίζει εγκληματίες αλλά και η υποστελέχωση και οι ελλείψεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό ήταν τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση.

Ο κ. Χρυσομάλλης τόνισε ο απαράδεκτος νέος ποινικός κώδικας , με τον οποίο οι επικίνδυνοι κακοποιοί που συλλαμβάνονται από την ΕΛ.ΑΣ. αφήνονται ελεύθεροι , πρόκειται να αλλάξει άμεσα.

Μίλτος Χρυσομάλλης: «Υποχρέωση μας να βρισκόμαστε στο πλευρό των ανθρώπων των Σωμάτων Ασφαλείας» 9

Μίλτος Χρυσομάλλης: «Υποχρέωση μας να βρισκόμαστε στο πλευρό των ανθρώπων των Σωμάτων Ασφαλείας» 10

Συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Πρόσφατα Άρθρα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ