Από τις απαντήσεις των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα για την εμπορική κίνηση κατά την διάρκεια των θερινών εκπτώσεων, την ημέρα της Λευκής Νύχτας αλλά και για το πώς βλέπουν οι επιχειρήσεις την αγορά τους επόμενους μήνες. Επίσης έγινε και μία πρώτη αποτίμηση για την πιλοτική δράση του εμπορικού συλλόγου Καλαμάτας με την εφαρμογή σάρωσης αποδείξεων κατά την διάρκεια της Λευκής Νύχτας.

Στο πρώτο ερώτημα σχετικά με τον τζίρο των θερινών εκπτώσεων σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2022 το 34,6% των ερωτηθέντων απάντησε ότι παρέμεινε Ίδιος με την περσινή εκπτωτική περίοδο, ενώ το 24,4% Λίγο Μεγαλύτερος (αύξηση από 10% έως 20%), αντίθετα το 28,5% απάντησε Μικρότερος (μείωση από 10% έως 30%) ενώ το 8% των επιχείρησεων απάντησε Αισθητά Μικρότερος (μείωση πάνω από 30%), τέλος το 2% απάντησε Αρκετά Μεγαλύτερος (αύξηση από 20% έως 30%) ενώ άλλο ένα 2% είδε αύξηση πάνω από 50% στον τζίρο του.

Έρευνα Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας για την αγοραστική κίνηση στα καταστήματα την περίοδο των εκπτώσεων 7

Στο δεύτερο ερώτημα τι ποσοστό του τζίρου σας οφείλεται άμεσα στον τουρισμό και στους επισκέπτες το 32,6% Έως 10% του τζίρου, το 30,6% Από 11% έως 25% του τζίρου, το 20,4% Μηδενική συμβολή από τον τουρισμό ενώ το 12,4% Από 26% έως 50% του τζίρου. Τέλος μόλις ένα 4% των επιχειρήσεων στηρίζει πάνω από 50% του τζίρου του στον τουρισμό.

grafima 2

Στο επόμενο ερώτημα για το κατά πόσο οι επιχειρήσεις θεωρούν επιτυχημένη τη φετινή χρονιά επιτυχημένη από άποψη τουρισμού στην πόλη της Καλαμάτας το 61,2% θεωρεί ότι ήταν λιγότερο επιτυχημένη σε σχέση με το 2022, ενώ το 22,4% ότι παρέμεινε στα ίδια χαμηλά επίπεδα σε σχέση με πέρυσι. Αντίθετα το 10,2% θεωρεί ότι παρέμεινε στα ίδια υψηλά επίπεδα με το 2022 ενώ μόλις το 6,1% θεωρεί ότι το 2023 ήταν πιο επιτυχημένο από άποψη τουρισμού σε σχέση με το 2022.

grafima 3

Στο ερώτημα πως βλέπουν οι επιχειρήσεις την αγοραστική κίνηση για τους επόμενους μήνες (Έως τα Χριστούγεννα) το 55,1% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι θα Μειωμένη λόγω Ακρίβειας, ενώ το 28,5% ότι δεν θα έχει σημαντική μεταβολή. Το 16,3% θεωρεί ότι θα είναι μειωμένη λόγω εποχής ενώ τέλος καμία επιχείρηση δεν θεωρεί ότι θα είναι αυξημένη η κίνηση.

grafima 4

Στο επόμενο ερώτημα ποιο κόστος θεωρούν οι επιχειρήσεις πως επηρεάζει δυσανάλογα τη λειτουργία τους δηλαδή είναι υψηλό δίχως απόδοση το 26,5% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι είναι το κόστος προμηθειών/πρώτων υλών. Ενώ με το ίδιο ποσοστό 24,5% το Κόστος μισθοδοσίας (συμπεριλαμβανομένων εισφορών) και το Κόστος ενέργειας. Ακολουθεί με 20,4% το Κόστος Ενοικίου επαγγελματικής στέγης ενώ τέλος το 4% των επιχειρήσεων θεωρεί το Κόστος δανεισμού (υψηλά επιτόκια).

grafima 5

Περνώντας στην ημέρα της Λευκής Νύχτας στην πρώτη ερώτηση σχετικά με τον τζίρο των επιχειρήσεων εκείνη την ημέρα το 48,9% απάντησε ότι ήταν Ικανοποιητικός και σε φυσιολογικά πλαίσια ακολουθεί το 38,7% των επιχειρήσεων που είδε τον τζίρο του να είναι πιο χαμηλός σε σχέση με τα προσδοκόμενα ενώ τέλος το 12,2% είδε ότι ο τζίρος του ήταν ιδιαίτερα υψηλός εκείνη την ημέρα.

grafima 6

Στην επόμενη ερώτηση για το πως κρίνουν οι επιχειρήσεις την επισκεψιμότητα της πόλης κατά τη διάρκεια της 9ης λευκής νύχτας το 48,9% θεωρεί ότι ήταν στα ίδια επίπεδα με την Λευκή Νύχτα του 2022, το 30,6% πως ήταν χαμηλότερη από την Λευκή Νύχτα του 2022 ενώ τέλος το 20,4% πως φέτος ήταν υψηλότερη η κίνηση.

grafima 7

Στο ερώτημα πώς αξιολογείτε την δράση του εμπορικού συλλόγου με την εφαρμογή αποδείξεων της λευκής νύχτας το 38,77% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ήταν αδιάφορη ενώ το 30,6% θεωρεί ότι η εφαρμογή ήταν Καινοτόμα αλλά δε ώθησε το κοινό να τη χρησιμοποιήσει και να καταναλώσει περισσότερο. Ενώ τέλος επίσης ένα 30,6% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι η εφαρμογή ήταν Καινοτόμα και παράλληλα αποδοτική για την αύξηση των πωλήσεων.

grafima 8

Στο τελευταίο ερώτημα σχετικά με το κατά πόσο οι επιχειρήσεις θα επιθυμούσαν η εφαρμογή leukinyxta να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα δρώμενα της πόλης το 42,8% των ερωτηθέντων απάντησε πως θέλει, το 32,6% πως τους απασχολεί ενώ τέλος το 24,4% δεν θα ήθελε να συνεχιστεί η δράση.