Connect with us

Μεσσηνία

Τι εισηγήθηκε ο Βασίλης Κοσμόπουλος για την εγκατάσταση του πιλοτικού 5G

Ανέβηκε

στις

τι εισηγήθηκε ο βασίλης κοσμόπουλος για την εγκατάσταση του πιλοτικού 5g 1
Κοινοποιησέ το

kafemauroeidis

Τι εισηγήθηκε ο Βασίλης Κοσμόπουλος για την εγκατάσταση του πιλοτικού 5G

Διαβάστε παρακάτω τι εισηγήθηκε ο Βασίλης Κοσμόπουλος στο ΔΣ της Δευτέρας σε ό,τι αφορά στο πολύκροτο θέμα του Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ».
«Για να κλείσει μια και καλή το θέμα σχετικά με το 5G, που δυστυχώς έγινε πεδίο για να εκφράσουν πολλοί, που εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να έχουν άποψη, γνώμη, παραθέτουμε την τοποθέτηση του Βασίλη Κοσμόπουλου στο ΔΣ. Είναι ξεκάθαρη για κάθε αντικειμενικό πολίτη η θέση μας, απέναντι σε μια τελείως ετεροβαρή σύμβαση.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ 5G

Παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή και σκεπτικισμό την Πιλοτική Εγκατάσταση Τεχνολογίας 5G στην πόλη μας χωρίς να δαιμονοποιούμε τις νέες τεχνολογίες των οποίων άλλωστε είμαστε θιασώτες.
Γι’ αυτό με συνέντευξή μας στις 26 Ιουλίου 2019 και με Δελτίο Τύπου επί δημαρχοντίας κου Νίκα ,αλλά και με ερώτησή μας στο Δημοτικό Συμβούλιο τονίσαμε την ανάγκη να δημοσιοποιηθούν :

1. Η Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών (η οποιουδήποτε άλλου υπεύθυνου κρατικού φορέα) η οποία επιτρέπει στη WIND τη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας 5G και τη πιλοτική της εγκατάσταση στην Καλαμάτα και

2. Η Σύμβαση την οποία υπέγραψε ο Δήμος με τη εταιρεία για να εκτιμήσουμε τα άμεσα χειροπιαστά οφέλη του από αυτή τη συμφωνία.

Ο κατά τα άλλα λαλίστατος πρώην δήμαρχος απαξίωσε να μας απαντήσει σε αντίθεση με τον κο δήμαρχο ο οποίος μας έδωσε αντίγραφο τόσο του ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ/ΓΓΤΤ) και του Δήμου Καλαμάτας όσο και του ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ».

Σύμφωνα με το πρώτο συμφωνητικό που υπεγράφη στις 6/9/2019 και έχει διάρκεια δύο ετών :

• Επιτρέπεται η προετοιμασία και υλοποίηση δωρεάν εγκατάστασης πιλοτικού δικτύου 5G στην Καλαμάτα που θα αποτελέσει την αφετηρία για τη μετέπειτα σταδιακή μετατροπή της σε μία πρότυπη πόλη 5G-Ready.

• Το ΥΨΗΠΤΕ/ΓΓΤΤ αναλαμβάνει το συντονισμό των ενεργειών που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση του πιλοτικού έργου (π.χ. αδειοδοτήσεις, δωρεάν διάθεση συχνοτήτων στους παρόχους στο πλαίσιο του έργου)

• Ο Δήμος Καλαμάτας αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραχωρήσει δωρεάν τη χρήση δημοτικών κτιρίων ή και υπαιθρίων δημοτικών χώρων, την αδειοδότηση των εργασιών εγκατάστασης, τη διάθεση ηλεκτρικού ρεύματος και την εποπτεία του προγράμματος και τέλος

• Οι συμβαλλόμενοι θα αναζητήσουν από κοινού πηγές πιθανής χρηματοδότησης του έργου συμβάλλοντας κατά την κρίση τους και με ίδια μέσα για την κάλυψη μέρους του κόστους υλοποίησης.

Σύμφωνα τώρα με το Συμφωνητικό Συνεργασίας με τη WIND :

• Ο Δήμος δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρασχεθούν στην εταιρεία ΔΩΡΕΑΝ κάθε απαιτούμενη συνδρομή, υποδομή και διευκόλυνση, όπως ενδεικτικά κτίρια και χώροι εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού, σύνδεση στο δίκτυο ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του.

• Στην περίπτωση της πιθανής χρηματοδότησης του πιλοτικού προγράμματος, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τη σύμβαση με το υπουργείο, ο Δήμος θα συμπεριλάβει και τη WIND ως δικαιούχο χρηματοδότησης , ιδιαίτερα για τον εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί σε χώρους εκτός των σταθμών βάσης της , εφ’ όσον δεν απαγορεύεται από τους όρους χρηματοδότησης.

• Η υλοποίηση της δράσης πιλοτικού 5G γίνεται σε τρία στάδια, με την Προεργασία να έχει ολοκληρωθεί στις 28/02/2019, την Υλοποίηση στις 31/07/2019 και τη δράση να Ολοκληρώνεται στις 30/11/2019 ώστε οι συμβαλλόμενοι να θέσουν σε πιλοτική λειτουργία το δίκτυο και την παροχή υπηρεσιών που θα έχουν επιλεγεί, εντός του Δεκεμβρίου 2019 οπότε λήγει η διάρκεια της σύμβασης. (Συγκεκριμένες βέβαια δράσεις που χρησιμοποιούν την τεχνολογία 5G δεν έχουν ακόμα επιλεγεί).

• Η WIND δεν εγγυάται (σύμφωνα με το συμφωνητικό) την επιτυχή ολοκλήρωση της δράσης του πιλοτικού προγράμματος ούτε την άρτια και ορθή λειτουργία των υπηρεσιών 5G που θα επιλεγούν για την υλοποίηση της δράσης.

ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ

Ο δήμος Καλαμάτας ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκε πειραματικά για τη διαφήμιση της WIND ως πρωτοπόρου στην τεχνολογία 5G και ενώ παρείχε σειρά προνομιακών διευκολύνσεων στην εταιρεία, θέτοντας σε πιθανή δοκιμασία σύμφωνα με αρκετούς επιστήμονες την υγεία των δημοτών του, δεν απεκόμισε κάποιο ουσιαστικό άμεσο όφελος (π.χ. δωρεάν WiFi σε δημοτικές υπηρεσίες, δημοτικά κτίρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα).

(Προφανώς η όποια μνημόνευση της πόλης στη διαφημιστική καμπάνια της WIND και οι μικρές χορηγίες με παράλληλη διαφήμιση σε πολιτιστικές εκδηλώσεις δε νομίζουμε ότι είναι άξιες αναφοράς).

Δεδομένης της εκτεταμένης πλέον αντίδρασης των δημοτών της Καλαμάτας και της ηχηρής αντίθεσης τους στην πιλοτική αυτή εφαρμογή 5G τεχνολογίας στην πόλη τους και
Αναμένοντας τη δημοσιοποίηση της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας (ENISA).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

1.Τη Διακοπή του από 8/2/2019 Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» ,που είχε στόχο την ανάπτυξη ενός πιλοτικού δικτύου 5G στην πόλη της Καλαμάτας, στις 30/12/2019, σύμφωνα με την παράγραφο 1.3.2 αυτού και τη μη περαιτέρω επέκτασή του , έως ότου η εν λόγω 5G τεχνολογία περάσει από το πειραματικό στάδιο στο στάδιο της ολοκληρωμένης εφαρμογής και με την προϋπόθεση της έγκρισης και επιστημονικής πιστοποίησής της από ανεξάρτητους δημόσιους φορείς .
2. Τη διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων με τη συμμετοχή απόλυτα εξειδικευμένων επιστημόνων, τόσο του τεχνολογικού όσο και του ιατρικού κόσμου, για τη σωστή ενημέρωση των συνδημοτών μας.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Τι εισηγήθηκε ο Βασίλης Κοσμόπουλος για την εγκατάσταση του πιλοτικού 5G

kafemauroeidis
Κοινοποιησέ το
Advertisement

Facebook

Πρόσφατα Άρθρα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ