Connect with us

πρέπει να δεις

Τι είναι το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Κοινοποιησέ το

Τι είναι το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Ο Βασίλης Κανάκης Δημοτικός Σύμβουλος με τον συνδυασμό “Καλαμάτα Μπροστά” Πολιτικός Μηχανικός Πανεπ. Πατρών Πτυχιούχος Φυσικής ΕΚΠΑ, μας εξηγεί τι είναι Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Επιγραμματικά, το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας αποτελεί ένα στρατηγικό σχέδιο που έχει σαν σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής σε αστικές περιοχές και στα περίχωρα, την ικανοποίηση των αναγκών για την κινητικότητα των ανθρώπων και τη μεταφορά αγαθών στις περιοχές αυτές.

Το ΣΒΑΚ, επί της ουσίας, αποτελεί μια πολυσχιδής μελέτη στην οποία δύναται να συνυπάρχουν αρμονικά παρεμβάσεις όπως:

 • Κυκλοφοριακές μετατροπές, που περιλαμβάνουν μονοδρομήσεις οδών, όπου κρίνεται απαραίτητο, με κύρια στόχευση την μείωση της διαμπερούς κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης.
 • Εγκατάσταση εκτεταμένου, ασφαλούς, δικτύου ποδηλατοδρόμων με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται ελκυστική η χρήση του εν λόγω μέσου.
 • Δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου πεζοδρομίων για πεζούς και ΑΜΕΑ με κατάλληλο πλάτος και ύψος ώστε να είναι απόλυτα λειτουργικά.
 • Μελετητική μέριμνα για την κινητικότητα ΑΜΕΑ όπως οδηγοί τυφλών, ράμπες κτλ  Πεζοδρομήσεις οδών
 • Επανασχεδιασμός της λειτουργίας των μέσω μαζικής μεταφοράς
 • Επανακαθορισμός της σύνδεσης του αστικού κέντρου με το λιμάνι, την παραλιακή ζώνη και τα γειτονικά αστικά κέντρα.

Πως εφαρμόζεται

Για την σωστή εφαρμογή του ΣΒΑΚ αρχικά θα πρέπει να καθοριστούν, να αναλυθούν και να ιεραρχηθούν οι ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη μας. Επιγραμματικά αναφέρω ορισμένα όπως:

 • Εκτεταμένη παράνομη στάθμευση
 • Ελλιπής και μη εκτεταμένος σχεδιασμός ποδηλατοδρόμων
 • Εκτεταμένο πρόβλημα στάθμευσης στο κέντρο της πόλης
 • Ανύπαρκτη και προβληματική συγκοινωνιακή σύνδεση της Καλαμάτας με τους οικισμούς που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου
 • Κακής ποιότητας, μη λειτουργικά πεζοδρόμια
 • Μικρός αριθμός ραμπών ΑΜΕΑ που καθιστά το μεγαλύτερο τμήμα της πόλης μη επισκέψιμο.
 • Μειωμένη προσπελασιμότητα δρόμων και πεζοδρομίων, κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων, λόγω φαινομένων πλημμύρας. (χαμηλή στάθμη πεζοδρομίου σε σχέση με το οδόστρωμα)
 • Ογκώδη λεωφορεία που εξυπηρετούν μικρό αριθμό επιβατών

Αφού αναλυθεί η υπάρχουσα κατάσταση, συλλεχθούν τα απαραίτητα επιστημονικά δεδομένα, καθοριστούν οι ανάγκες και τα προβλήματα της πόλης, καθορίζεται ο στρατηγικός στόχος και το όραμα που θα διέπει το σχέδιο.

Συμμετοχικότητα Η ενεργός συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ειδικών συμβούλων, πολιτών, κλπ στον σχεδιασμό, στην εφαρμογή και στην παρακολούθηση του ΣΒΑΚ αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο για την επιτυχία του. Οι πολίτες και οι τοπικοί φορείς καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους, μέσω δημόσιας διαβούλευσης, ώστε οι μελετητές να έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πληρότητα προκλήσεων και στόχων. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η διαβούλευση με επιστημονικούς φορείς όπως το ΤΕΕ και οι διάφοροι επαγγελματικοί σύλλογοι Μηχανικών καθώς επίσης και σύλλογοι ενός ευρύτερου πλαισίου όπως ΑΜΕΑ, αυτοκινητιστές, οδηγοί ΚΤΕΛ, σύλλογος ξενοδόχων κτλ. Κοστολόγηση και ρεαλισμός

Το ΣΒΑΚ, ως μελέτη χρηματοδοτείται, μέσω του Πράσινου Ταμείου καθώς με την με απόφαση του Διοικητικού Σύμβουλίου με αριθμό 114.9/2016, δημιουργήθηκε ειδικός δεσμευτικός λογαριασμός (escrow account) για την υλοποίηση του χρηματοδοτικού του προγράμματος “ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣOΖΥΓΙΟΥ 2016” και συγκεκριμένα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 “Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα” συνολικού ποσού 8.999.000,00 ευρώ με δικαιούχους 150 δήμους της χώρας. Η Καλαμάτα και η Μεσσήνη, οι οποίες ευρίσκονται ανάμεσα στους δήμους που έχουν επιλεγεί, χρηματοδοτήθηκαν με το ποσό των 86.000,00 ευρώ 35.000,00 ευρώ αντίστοιχα για το σκοπό αυτό. Η επιλογή των ποσών έγινε με πληθυσμιακά κριτήρια. Η χρηματοδότηση του πράσινου ταμείου, είναι σαφές πως αφορά την εκπόνηση της μελέτης βιώσιμης αστικής κινητικότητας όμως το ερώτημα που γεννάται είναι το πώς θα βρεθούν οι πόροι για την μελλοντική υλοποίηση της.

Το παραπάνω εύλογο ερώτημα οδηγεί στο συμπέρασμα πως η σύνταξη του ΣΒΑΚ θα πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από ρεαλιστικές,
κοστολογημένες επιμέρους μελέτες που θα ανταποκρίνονται, όσο το δυνατόν καλύτερα, στην επίτευξη των προσδοκώμενων στόχων.

Παραδοξότητα

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας εφαρμόζεται από το 2009 σε διάφορες πόλεις. Τα προηγούμενα χρόνια στον Δήμο Καλαμάτας πραγματοποιήθηκε πλήθος αναπλάσεων, πεζοδρομήσεων, κυκλοφοριακών αλλαγών. Επίσης έχουν προαναγγελθεί έργα όπως περαιτέρω πεζοδρόμηση της οδού Ιατροπούλου και ήδη γίνονται, έγιναν ή θα γίνουν παρεμβάσεις στην οδό Σφακτηρίας, Αναγνωσταρά, Κολοκοτρώνη, Καπετάν Κρόμπα κ.α. Όπως λοιπόν είναι σαφές, τα παραπάνω έργα δεν άπτονται ενός σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας, η μελέτη τους έγινε με σημειακό χαρακτήρα χωρίς να αποτελούν μέρος μιας ολοκληρωμένης πρότασης που θα αφορά το σύνολο της πόλης και την οποία καθορίζει, προσδιορίζει και αποτυπώνει το ΣΒΑΚ. Συνεπώς, προκύπτει το συμπέρασμα πως η πόλη μας θα έπρεπε εδώ και καιρό να έχει αποκτήσει ΣΒΑΚ που θα καθόριζε τις παρεμβάσεις και όχι πρώτα να πραγματοποιούνται οι παρεμβάσεις και κατόπιν, χρόνια αργότερα, να προχωρούμε στην κατάρτιση ΣΒΑΚ.

Οξύμωρο σχήμα όπως και πολλά ακόμα στην αγαπημένη μας πόλη.

Βασίλης Κανάκης

Δημοτικός Σύμβουλος-Καλαμάτα Μπροστά

Πολιτικός Μηχανικός Πανεπ.

Πατρών Πτυχιούχος Φυσικής ΕΚΠΑ

Τι είναι το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)


Κοινοποιησέ το

πρέπει να δεις

Ξυλοδαρμός στο Μετρό: «Ο σταθμάρχης είναι τραμπούκος, χειροδίκησε» λέει η μάνα των ανηλίκων

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Κοινοποιησέ το

Αποφασισμένη να φτάσει στα άκρα για να υπερασπισθεί τα παιδιά της δηλώνει η μητέρα των δύο ανηλίκων που ξυλοκόπησαν άγρια τον σταθμάρχη του μετρό. Ένα 24ωρο προτού απολογηθούν οι ανήλικοι δράστες  για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, η μητέρα τους, τονίζει  ότι θα γίνει «σκύλα» για τα παιδιά της, ισχυριζόμενη ότι ο σταθμάρχης ειπε ψέμματα, ενώ δεν δίστασε να τον αποκαλέσει τραμπούκο.

Ύστερα από τα σοκαριστικά  λόγια του σταθμάρχη για τις κλωτσιές που κόντεψαν να τον αφήσουν ανάπηρο και για τον ανελέητο ξυλοδαρμό που υπέστη από τα παιδιά για μια μόνο παρατήρηση, η μητέρα του 17χρονου και του 15χρονου δήλωσε στο Mega τα εξής: «Θα γίνω σκύλα για τα παιδιά μου, θα τα υποστηρίξω μέχρι τέλους, γιατί ξέρω τι παιδιά έχω. Δεν είναι αλήτες, υπέστησαν μπούλινγκ, τους επιτέθηκε. Χειροδίκησε στον μεγάλο, ήθελε να το παίξει τραμπούκος ο σταθμάρχης. Τα παιδιά μου διασύρθηκαν, κατακρεουργήθηκαν».

«Θα φανώ δυνατή για τα παιδιά μου. Από την πρώτη στιγμή τα πίστεψα σ’ αυτά που μου είπαν. Ξέρω τι παιδιά έχω, γι’ αυτό παλεύω» σημείωσε η μητέρα των δύο παιδιών, προσθέτοντας: «Ας αναλογιστεί ο κύριος τι έκανε και ας βγει να πει την αλήθεια

«Εγώ ζητάω σαν μάνα συγγνώμη για τα παιδιά μου, όμως τα παιδιά οδηγήθηκαν σε αυτή την αντίδραση από τον σταθμάρχη. Τα χτύπησε, τα απείλησε και τους έβρισε το σπίτι» πρόσθεσε.

«Ήθελε να το παίξει τραμπούκος ο σταθμάρχης» τόνισε η μητέρα των δύο ανήλικων παιδιών, προσθέτοντας πως η οικογένεια θα στηρίξει τα δύο παιδιά. «Θα πουληθώ για τα παιδιά μου, αλλά θα βγει η αλήθεια» κατέληξε.

Πατέρας: «Τα παιδιά μου είναι διαμάντια»

«Εγώ τα ρώτησα για αυτό στο λέω. Κανονικά και αποτυπώματα, 3 φορές τους πήρανε κιόλας», είπε, από την πλευρά του, μιλώντας στο Tlive ο πατέρας των ανήλικων.

Διέψευσε ότι είχαν εμπλακεί στο παρελθόν σε συμμορίες «επειδή φοράνε τα ίδια ρούχα».

«Μα είναι δυνατόν;» σχολίασε και συνέχισε: «Τα παιδιά μου είναι διαμάντια παιδιά. Τώρα πως έγινε αυτό τι να σας πω. Ήταν η κακιά στιγμή; Αυτό. Πάλι καλά πραγματικά δηλαδή που είναι καλά ο άνθρωπος. Τώρα του ανθρώπου… Δεν τον έχω δει από κοντά, θα του το πω εννοείται, να του πω και περαστικά».

«Κανείς δεν θα ήθελε να βρεθεί στη θέση του. Η ελληνική δικαιοσύνη να κάνει το καθήκον της ό,τι είναι να κάνει δεν είπαμε ότι ήταν σωστό αυτό που κάνανε. Δεν ξέρω πώς εκείνη την ώρα; Φοβηθήκανε; Αρχίζω σήμερα και μαζεύω χαρτιά για να δείξω τι είναι τα παιδιά. Τα σχολεία τους, φροντιστήρια, ιδιαίτερα, proficiency έχει ο μεγάλος. Η γειτονιά έχει πέσει από τα σύννεφα. Μου λένε αποκλείεται. Οι φίλες τους, οι συμμαθητές τους όλοι», συμπλήρωσε.

Ενώ οι δύο ανήλικοι δράστες ετοιμάζουν τις απολογίες τους, αποκαλύφθηκε ότι ακόμη ένα πρόσωπο εμπλέκεται στην υπόθεση. Παράλληλα, νέο βίντεο-ντοκουμέντο του Mega είδε, την Κυριακή, το φως της δημοσιότητας.

Δείχνει τις κινήσεις των δύο ανηλίκων λίγα λεπτά μετά την άγρια επίθεση στον σταθμάρχη του Μετρό στην Ομόνοια. Τα πρόσωπά τους καταγράφονται από κάμερες ασφαλείας.


Τα δύο αδέλφια περιμένουν τον συρμό για το Μοναστηράκι ψύχραιμα, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα.

Μάλιστα, συνεχίζουν να μην φορούν μάσκες και κρατούν αναψυκτικά.

Οι εικόνες αυτές, σε συνδυασμό με πληροφορίες που είχαν οι αστυνομικοί για τα αδέλφια ηλικίας 15 και 17 ετών, αποτέλεσαν τα σημεία κλειδιά για τη σύλληψή τους.

Οι δυο κατηγορούμενοι οι οποίοι αρνήθηκαν να δώσουν αποτυπώματα, θα κρατηθούν στη ΓΑΔΑ μέχρι την Τρίτη όταν και θα απολογηθούν.

Ο 26χρονος ειδικός φρουρός της ομάδας ΔΙΑΣ, επίσης, όχι μόνο δεν ενημέρωσε την υπηρεσία του αλλά ήταν εκείνος που τους έδινε οδηγίες για το πώς θα κινηθούν, χρησιμοποιώντας και κάμερα ασφαλείας της πολυκατοικίας.

Ο ειδικός φρουρός τέθηκε σε διαθεσιμότητα από το αρχηγείο της αστυνομίας.

Το τρίτο πρόσωπο στην υπόθεση

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του OPEN TV, εκτός της μητέρας και του αστυνομικού, εμπλέκεται και τρίτο πρόσωπο στην υπόθεση, φιλικό ή συγγενικό της μητέρας των αδελφών, με τον οποίο και συνομιλούσε σχεδόν καθημερινά.

Στις συνομιλίες της μητέρας που περιέχονται στη δικογραφία, το πρόσωπο ακούει τους φόβους της γυναίκας για τη σύλληψη των αδελφών, χωρίς ωστόσο να τη συμβουλεύει, σε καμία από αυτές τις συνομιλίες, να παραδοθούν οι ανήλικοι.

Ταυτόχρονα, οι συνομιλίες του αστυνομικού με τη μητέρα που επίσης υπάρχουν στη δικογραφία, «καίνε» τον ειδικό φρουρό, αφού σε μία από αυτές τη συμβουλεύει οι ανήλικοι να μην βγουν καθόλου από το σπίτι, ενώ χρησιμοποιεί και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για τους συναδέλφους του.

ΠΗΓΗ


Κοινοποιησέ το
Συνέχεια ανάγνωσης

πρέπει να δεις

Κορωνοϊός: 320 νέα κρούσματα, 19 θάνατοι

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Κοινοποιησέ το

Σε 320 ανέρχονται τα νέα κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΟΔΥ.

Κατά το ίδιο διάστημα, κατεγράφησαν 19 θάνατοι, με τον αριθμό των νεκρών από την εμφάνιση της πανδημίας να φτάνει τους 5488.

Παράλληλα, σε 322 ανέρχονται οι διασωληνωμένοι ασθενείς στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, το τελευταίο 24ωρο διενεργήθηκαν περίπου 4.000 μοριακά τεστ και 5.000 rapid tests.

Από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους και που δηλώνουν συστηματικά στον Οργανισμό, το σύνολο των δειγμάτων, έχουν συνολικά εξεταστεί 2.966.664 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν εξεταστεί 840.047 δείγματα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σήμερα ανακοινώνουμε 320 νέα κρούσματα της λοίμωξης του νέου κορωνοϊού (COVID-19), εκ των οποίων 15 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται στα 148925, εκ των οποίων 52.1% άνδρες. Κατά την ιχνηλάτιση βρέθηκε ότι 5763 (3.9%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 45578 (63.7%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

322 άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 69 ετών. 231 (71.7%) εκ των διασωληνωμένων είναι άνδρες. To 87.3%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω.1031 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ από την αρχή της πανδημίας.

Τέλος, έχουμε 19 νέους θανάτους από τη νόσο COVID-19, φθάνοντας τους 5488 θανάτους συνολικά στη χώρα, εκ των οποίων 3234 (58.9%) άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 79 έτη και το 95.4% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.


Κοινοποιησέ το
Συνέχεια ανάγνωσης

πρέπει να δεις

Την δεύτερη δόση του εμβολίου έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Κοινοποιησέ το

Την δεύτερη δόση του εμβολίου κατά του κορωνοϊού έκανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Δευτέρας.
Ο πρωθυπουργός εμβολιάστηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν» λίγο μετά τις 09:00, ενώ θα ακολουθήσει στις 10:00 η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Εν τω μεταξύ, ο συνολικός αριθμός των εμβολιασμένων αυτή τη στιγμή στην χώρα μας έχει φτάσει τους 80.000. Την ίδια ώρα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, κατά την πρώτη ημέρα έναρξης των εμβολιασμών του γενικού πληθυσμού, είχαν κλείσει ραντεβού για να εμβολιαστούν 3.777 ηλικιωμένοι.

Δεν προσήλθαν οι 733, ίσως λόγω και των άσχημων καιρικών συνθηκών. Στη θέση τους εμβολιάστηκαν γιατροί από τις λίστες των Ιατρικών Συλλόγων, ώστε καμία δόση να μην πάει χαμένη. Αυτό θα συνεχιστεί μέχρι να ενεργοποιηθεί η λίστα αναμονής των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων για την αναπλήρωση των ραντεβού.

ΠΗΓΗ


Κοινοποιησέ το
Συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Πρόσφατα Άρθρα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ