Connect with us

πρέπει να δεις

Τι είναι το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Τι είναι το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 1
Κοινοποιησέ το

Τι είναι το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Ο Βασίλης Κανάκης Δημοτικός Σύμβουλος με τον συνδυασμό “Καλαμάτα Μπροστά” Πολιτικός Μηχανικός Πανεπ. Πατρών Πτυχιούχος Φυσικής ΕΚΠΑ, μας εξηγεί τι είναι Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Επιγραμματικά, το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας αποτελεί ένα στρατηγικό σχέδιο που έχει σαν σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής σε αστικές περιοχές και στα περίχωρα, την ικανοποίηση των αναγκών για την κινητικότητα των ανθρώπων και τη μεταφορά αγαθών στις περιοχές αυτές.

Το ΣΒΑΚ, επί της ουσίας, αποτελεί μια πολυσχιδής μελέτη στην οποία δύναται να συνυπάρχουν αρμονικά παρεμβάσεις όπως:

 • Κυκλοφοριακές μετατροπές, που περιλαμβάνουν μονοδρομήσεις οδών, όπου κρίνεται απαραίτητο, με κύρια στόχευση την μείωση της διαμπερούς κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης.
 • Εγκατάσταση εκτεταμένου, ασφαλούς, δικτύου ποδηλατοδρόμων με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται ελκυστική η χρήση του εν λόγω μέσου.
 • Δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου πεζοδρομίων για πεζούς και ΑΜΕΑ με κατάλληλο πλάτος και ύψος ώστε να είναι απόλυτα λειτουργικά.
 • Μελετητική μέριμνα για την κινητικότητα ΑΜΕΑ όπως οδηγοί τυφλών, ράμπες κτλ  Πεζοδρομήσεις οδών
 • Επανασχεδιασμός της λειτουργίας των μέσω μαζικής μεταφοράς
 • Επανακαθορισμός της σύνδεσης του αστικού κέντρου με το λιμάνι, την παραλιακή ζώνη και τα γειτονικά αστικά κέντρα.

Πως εφαρμόζεται

Για την σωστή εφαρμογή του ΣΒΑΚ αρχικά θα πρέπει να καθοριστούν, να αναλυθούν και να ιεραρχηθούν οι ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη μας. Επιγραμματικά αναφέρω ορισμένα όπως:

 • Εκτεταμένη παράνομη στάθμευση
 • Ελλιπής και μη εκτεταμένος σχεδιασμός ποδηλατοδρόμων
 • Εκτεταμένο πρόβλημα στάθμευσης στο κέντρο της πόλης
 • Ανύπαρκτη και προβληματική συγκοινωνιακή σύνδεση της Καλαμάτας με τους οικισμούς που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου
 • Κακής ποιότητας, μη λειτουργικά πεζοδρόμια
 • Μικρός αριθμός ραμπών ΑΜΕΑ που καθιστά το μεγαλύτερο τμήμα της πόλης μη επισκέψιμο.
 • Μειωμένη προσπελασιμότητα δρόμων και πεζοδρομίων, κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων, λόγω φαινομένων πλημμύρας. (χαμηλή στάθμη πεζοδρομίου σε σχέση με το οδόστρωμα)
 • Ογκώδη λεωφορεία που εξυπηρετούν μικρό αριθμό επιβατών

Αφού αναλυθεί η υπάρχουσα κατάσταση, συλλεχθούν τα απαραίτητα επιστημονικά δεδομένα, καθοριστούν οι ανάγκες και τα προβλήματα της πόλης, καθορίζεται ο στρατηγικός στόχος και το όραμα που θα διέπει το σχέδιο.

Συμμετοχικότητα Η ενεργός συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ειδικών συμβούλων, πολιτών, κλπ στον σχεδιασμό, στην εφαρμογή και στην παρακολούθηση του ΣΒΑΚ αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο για την επιτυχία του. Οι πολίτες και οι τοπικοί φορείς καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους, μέσω δημόσιας διαβούλευσης, ώστε οι μελετητές να έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πληρότητα προκλήσεων και στόχων. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η διαβούλευση με επιστημονικούς φορείς όπως το ΤΕΕ και οι διάφοροι επαγγελματικοί σύλλογοι Μηχανικών καθώς επίσης και σύλλογοι ενός ευρύτερου πλαισίου όπως ΑΜΕΑ, αυτοκινητιστές, οδηγοί ΚΤΕΛ, σύλλογος ξενοδόχων κτλ. Κοστολόγηση και ρεαλισμός

Το ΣΒΑΚ, ως μελέτη χρηματοδοτείται, μέσω του Πράσινου Ταμείου καθώς με την με απόφαση του Διοικητικού Σύμβουλίου με αριθμό 114.9/2016, δημιουργήθηκε ειδικός δεσμευτικός λογαριασμός (escrow account) για την υλοποίηση του χρηματοδοτικού του προγράμματος “ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣOΖΥΓΙΟΥ 2016” και συγκεκριμένα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 “Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα” συνολικού ποσού 8.999.000,00 ευρώ με δικαιούχους 150 δήμους της χώρας. Η Καλαμάτα και η Μεσσήνη, οι οποίες ευρίσκονται ανάμεσα στους δήμους που έχουν επιλεγεί, χρηματοδοτήθηκαν με το ποσό των 86.000,00 ευρώ 35.000,00 ευρώ αντίστοιχα για το σκοπό αυτό. Η επιλογή των ποσών έγινε με πληθυσμιακά κριτήρια. Η χρηματοδότηση του πράσινου ταμείου, είναι σαφές πως αφορά την εκπόνηση της μελέτης βιώσιμης αστικής κινητικότητας όμως το ερώτημα που γεννάται είναι το πώς θα βρεθούν οι πόροι για την μελλοντική υλοποίηση της.

Το παραπάνω εύλογο ερώτημα οδηγεί στο συμπέρασμα πως η σύνταξη του ΣΒΑΚ θα πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από ρεαλιστικές,
κοστολογημένες επιμέρους μελέτες που θα ανταποκρίνονται, όσο το δυνατόν καλύτερα, στην επίτευξη των προσδοκώμενων στόχων.

Παραδοξότητα

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας εφαρμόζεται από το 2009 σε διάφορες πόλεις. Τα προηγούμενα χρόνια στον Δήμο Καλαμάτας πραγματοποιήθηκε πλήθος αναπλάσεων, πεζοδρομήσεων, κυκλοφοριακών αλλαγών. Επίσης έχουν προαναγγελθεί έργα όπως περαιτέρω πεζοδρόμηση της οδού Ιατροπούλου και ήδη γίνονται, έγιναν ή θα γίνουν παρεμβάσεις στην οδό Σφακτηρίας, Αναγνωσταρά, Κολοκοτρώνη, Καπετάν Κρόμπα κ.α. Όπως λοιπόν είναι σαφές, τα παραπάνω έργα δεν άπτονται ενός σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας, η μελέτη τους έγινε με σημειακό χαρακτήρα χωρίς να αποτελούν μέρος μιας ολοκληρωμένης πρότασης που θα αφορά το σύνολο της πόλης και την οποία καθορίζει, προσδιορίζει και αποτυπώνει το ΣΒΑΚ. Συνεπώς, προκύπτει το συμπέρασμα πως η πόλη μας θα έπρεπε εδώ και καιρό να έχει αποκτήσει ΣΒΑΚ που θα καθόριζε τις παρεμβάσεις και όχι πρώτα να πραγματοποιούνται οι παρεμβάσεις και κατόπιν, χρόνια αργότερα, να προχωρούμε στην κατάρτιση ΣΒΑΚ.

Οξύμωρο σχήμα όπως και πολλά ακόμα στην αγαπημένη μας πόλη.

Βασίλης Κανάκης

Δημοτικός Σύμβουλος-Καλαμάτα Μπροστά

Πολιτικός Μηχανικός Πανεπ.

Πατρών Πτυχιούχος Φυσικής ΕΚΠΑ

Τι είναι το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)


Κοινοποιησέ το

πρέπει να δεις

Νέα έκρηξη με 121 κρούσματα στην Ελλάδα

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Νέα έκρηξη με 121 κρούσματα στην Ελλάδα 6
Κοινοποιησέ το

Νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα 4 Αυγούστου 121 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων τα 5 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 4855, εκ των οποίων το 54.6% αφορά άνδρες. 1325 (27.3%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2403 (49.5%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 13 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.

Η διάμεση ηλικία τους είναι 70 ετών. 3 (23.1%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 69.2% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 129 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, δεν έχει καταγραφεί κανένας νέος θάνατος ενώ έχουμε 209 θανάτους συνολικά στη χώρα. 67 (32.1%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 76 έτη και το 95.7% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

 


Κοινοποιησέ το
Συνέχεια ανάγνωσης

πρέπει να δεις

Έκτακτη ενημέρωση από Τσιόδρα ‑ Χαρδαλιά

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Έκτακτη ενημέρωση από Τσιόδρα ‑ Χαρδαλιά 7
Κοινοποιησέ το

Ενημέρωση για την πανδημία του κοροναϊού

O Yφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία και τη Διαχείριση Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς και ο Εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον κορωνοϊό, καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, θα ενημερώσουν για τις εξελίξεις με συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσουν, στις 18:00, στο Υπουργείο Υγείας.


Κοινοποιησέ το
Συνέχεια ανάγνωσης

πρέπει να δεις

Σαν σήμερα: Καθιερώνεται ο Εθνικός Ύμνος της Ελλάδας

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Εθνικός Ύμνος της Ελλάδας
Κοινοποιησέ το

Εθνικός Ύμνος της Ελλάδας

Το ποίημα του Διονύσιου Σολώμου «Ύμνος εις την Ελευθερίαν», έχει 158 τετράστιχες στροφές και γράφτηκε όταν ο ίδιος ήταν μόλις 25 ετών, το 1823 στην Ζάκυνθο. Ήταν μια περίοδος που η Ελληνική Επανάσταση βρισκόταν σε έκρηξη με τις μάχες να μαίνονται στην Πελοπόννησο αλλά και σε άλλα μέρη της χώρας. Ο Νικόλαος Μάντζαρος το μελοποίησε με τις δυο πρώτες στροφές να γίνονται τέσσερις δεκαετίες αργότερα ο «Εθνικός Ύμνος της Ελλάδας».

Σαν σήμερα: Καθιερώνεται ο Εθνικός Ύμνος της Ελλάδας 8

Το μέτρο του είναι τροχαϊκό και στην μεγάλη έκταση του αναφέρεται σε πολλά μεγάλα γεγονότα της Επανάστασης, όπως την μάχη της Τριπολιτσάς, την μάχη της Κορίνθου, την πρώτη Πολιορκία του Μεσολλογίου και την πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας στην Τένεδο. Όμως αρχίζει και ξεκινά με διαφορετικό τρόπο. Στην αρχή συστήνει την θεά Ελευθερία και θυμίζει τα μαρτύρια του Ελληνισμού. Στο τέλος, καλεί τους Έλληνες να αφήσουν τις διχόνοιες και προτρέπει τους Ευρωπαίους να αφήσουν την Ελλάδα να ελευθερωθεί.

Το ποίημα γράφτηκε πρώτα στα Ιταλικά και αργότερα στα Ελληνικά. Σύντομα, η φήμη του εξαπλώθηκε και έφτασε έξω από την Ζάκυνθο. Δημοσιεύτηκε στο Μεσολόγγι το 1824 και το 1825 στην Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος, που είχε έδρα το Ναύπλιο.

Λίγα χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα μεταξύ 1828 και 1830, ο Κερκυραίος μουσικός Νικόλαος Μάντζαρος μελοποίησε το ποίημα για τετράφωνη ανδρική χορωδία και ήδη από εκείνα τα χρόνια, οι κάτοικοι του Ιονίου, το τραγουδούσαν με ενθουσιασμό στις Εθνικές επετείους και εορτές.

O Νικόλαος Μάντζαρος

Σαν σήμερα: Καθιερώνεται ο Εθνικός Ύμνος της Ελλάδας 9

Το 1844 ο Μάντζαρος άλλαξε την μελοποίηση του ποιήματος και υπέβαλε αίτημα στον τότε βασιλιά Όθωνα, ώστε να το ανακηρύξει ως «εθνικό άσμα» της χώρας. Μέχρι τότε, ο Εθνικός Ύμνος της Ελλάδας ήταν ο βαυαρικός, η γνωστή μελωδία του Χάυντν, που σήμερα είναι Εθνικός Ύμνος της Γερμανίας και της Αυστρίας ,αν και με διαφορετικά λόγια και τόνο. Έγινε αρχικά μόνο δεκτός ως σύνθεση και βραβεύτηκε μάλιστα με τον Αργυρό σταυρό του Τάγματος του Σωτήρος.

Μετά τον διωγμό του Όθωνα και την διαδοχή του από τον Γεώργιο τον Α’, πέρασαν 20 χρόνια. Ο βασιλιάς βρέθηκε κάποια στιγμή στην Κέρκυρα και άκουσε την σύνθεση του Μάντζαρου από πνευστά, η οποία το έκανε τρομερή εντύπωση. Η απόφαση δεν άργησε και πολύ να παρθεί. Στις 4 Αυγούστου του 1865, με Βασιλικό Διάταγμα το ανακήρυξε «επίσημον εθνικόν άσμα». Από τότε μέχρι και σήμερα, ο «Ύμνος εις την Ελευθερίαν» του Διονύσιου Σολωμού με την μουσική του Νικόλαου μάντζαρου συνθέτουν τον Εθνικό μας Ύμνο. Από τις 18 Νοεμβρίου του 1966, καθιερώθηκε και ως Εθνικός ύμνος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΠΗΓΗ


Κοινοποιησέ το
Συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Πρόσφατα Άρθρα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ