Connect with us

πρέπει να δεις

Πως μπορεί να βελτιωθεί η περιβαντολογική αδειοδότηση

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Πως μπορεί να βελτιωθεί η περιβαντολογική αδειοδότηση 1

Γράφει ο Χρήστος Βίνης*

Ο μεγαλύτερος στόχος της επόμενης κυβέρνησης θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη κυρίως της ιδιωτικής οικονομίας μέσω προσέλκυσης νέων επενδύσεων, η αύξηση των πόρων των Δημοσίων Επενδύσεων, η ολοκλήρωση των αναγκαίων υποδομών και η αναβάθμιση της ενεργειακής πολιτικής, με βασική προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη περιβαλλοντικού ισοζυγίου σε νέες δραστηριότητες.Διότι το περιβάλλον αποτελεί ταυτόχρονα πλουτοπαραγωγικό πόρο τόσο του σήμερα όσο και του αύριο, του δικού μας αλλά και των επόμενων γενεών. Όταν μιλάμε όμως για έργα, είτε δημόσια, είτε ιδιωτικά, δηλαδή ουσιαστικά για κάθε επέμβαση στο περιβάλλον, αναφερόμαστε και σε μια μεταβολή του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος. Κάθε φορά μπορεί αυτή να είναι είτε βίαιη είτε πολύ ομαλή και ανώδυνη. Και χρήσιμη εντέλει. Αυτή άλλωστε είναι η ουσία της βιώσιμης ανάπτυξης.

Για όλα τα παραπάνω υπάρχει η σχετική νομοθεσία η οποία βασίζεται σε ευρωπαϊκά πρότυπα για την προστασία του Περιβάλλοντος. Για τα μικρά έργα και δραστηριότητες, που δεν επιβαρύνουν ουσιαστικά, προβλέπονται Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, ένας «κατάλογος» δράσεων και υποχρεώσεων του καθενός απέναντι στο κράτος κα στους συμπολίτες του ώστε να διατηρείται το περιβάλλον. Αντίθετα για τα μεγαλύτερα έργα υπάρχουν άλλες διαδικασίες. Συγκεκριμένα, δεν νοείται «έργο» χωρίς Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία όταν εκπονηθεί ελέγχεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και στη συνέχεια αφού εγκριθεί στην τελική της μορφή, εκδίδεται η αντίστοιχη Α.Ε.Π.Ο (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων), με βάση την οποία εκτελείται το έργο. Αυτή είναι που διασφαλίζει την ομαλή εκτέλεση του έργου και παράλληλα διαμορφώνει το αντίστοιχο πλαίσιο λειτουργίας του ώστε να μην υπάρχει υπέρμετρη αλλοίωση ή επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος.

Μέχρι εδώ η διαδικασία είναι κατανοητή και πολύ λογική. Ας θυμηθούμε όμως πόσες επενδύσεις ιδιωτικές και δημόσιες έχουν καθυστερήσει χαρακτηριστικά ή δεν έχουν υλοποιηθεί ποτέ λόγω των ατέρμονων γραφειοκρατικών διαδικασιών, του ασαφούς πλαισίου, αλλά και πόσες έχουν απενταχθεί από τα διάφορα προγράμματα συγχρηματοδότησης (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακό). Έργα ιδιαίτερα χρήσιμα για την κοινωνία, την κοινωνία και την ανάπτυξη διαφόρων περιοχών με έτοιμες μελέτες που δεν έγιναν ποτέ.

Σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού είναι η ηλεκτρονική υποβολή των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Μια διαδικασία που καθυστέρησε υπερβολικά να υιοθετηθεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπως και οτιδήποτε άλλο αφορά την επενδυτική διαδικασία, αν και, όπως είναι γνωστό σε όλους, η ηλεκτρονική υποβολή είχε θεσμοθετηθεί από το 2011 με τον Νόμο Ν4014/2011 (πιο γνωστό για τις διατάξεις περί αυθαιρέτων, αλλά καίριο νομοθέτημα για την προστασία του περιβάλλοντος). Οι ράθυμοι ρυθμοί της διοίκησης και οι διαφορετικές προτεραιότητες των πολιτικών ηγεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος δεν επέτρεψαν να ενεργοποιηθεί γρήγορα το σύστημα που θα υποστηρίζει την ηλεκτρονική υποβολή. Και μπορεί πλέον να ξεκίνησε αλλά, ακόμη και σήμερα, το συγκεκριμένο σύστημα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το πρόβλημα, γιατί ναι μεν δεν απαιτείται πλέον η παρουσία των μελετητών και των επενδυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά είναι χαρακτηριστική η καθυστέρηση, πολλές φορές σε υπερβολικό βαθμό, στην έγκριση ή και κυρίως στη γνωμοδότηση των συναρμόδιων υπηρεσιών.

Και αυτό το ζήτημα βέβαια θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί άμεσα και αποτελεσματικά, αν υπήρχε πραγματική βούληση από τον αρμόδιο Υπουργό. Αντίστοιχη άλλωστε λύση εφαρμόζεται εδώ και καιρό στη διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ακόμη και στις ξενοδοχειακές μονάδες. Προβλέπει τη γνωστοποίηση της μελέτης, αφού εξεταστεί η πληρότητα των δικαιολογητικών, κάτι που πλέον είναι εφικτό με το ηλεκτρονικό σύστημα, αυτόματα και με αποτέλεσμα εντός το πολύ 20 ημερών διαβούλευσης να εκδίδεται η αδειοδότηση. Βέβαια δεν είναι όλα τα μεγέθη έργων τα ίδια, ούτε η συνθετότητα των προβλημάτων, αλλά η κατεύθυνση μπορεί να ακολουθηθεί με τις προσαρμογές που χρειάζονται. Πρόκειται για μια διαδικασία fast track, η οποία καθιστά το μελετητή υπεύθυνο και εξυπηρετεί την επιτάχυνση της εκτέλεσης των αντίστοιχων έργων, προσδίδοντας θετικό αντίκρισμα στην πραγματική οικονομία.

Πως μπορεί να βελτιωθεί η περιβαντολογική αδειοδότηση 2Πως μπορεί να βελτιωθεί η περιβαντολογική αδειοδότηση 3

Ο Χρήστος Βίνης είναι Πολιτικός Μηχανικός, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ

Βέβαια το ουσιαστικό ερώτημα, τόσο σε ό,τι γίνεται μέχρι σήμερα όσο και σε οποιοδήποτε νέο θεσμικό πλαίσιο, είναι το ζήτημα του ελέγχου. Τόσο των μελετών, όσο και, κυρίως, της εφαρμογής, της τήρησης της ΑΕΠΟ δηλαδή. Και εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια μέθοδο που έχει εφαρμοστεί και σε άλλες περιπτώσεις και αφορά τον μεταγενέστερο έλεγχο από αρμόδιους φορείς. Μια πρόταση είναι να δημιουργηθεί ένα σώμα αντίστοιχο των ελεγκτών δόμησης στις οικοδομικές άδειες, το οποίο μέχρι τώρα αποδείχτηκε πολύ αποτελεσματικό και αδιάβλητο, ώστε να ελέγχουν τους όρους τήρησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Με βάση την παραπάνω διαδικασία θα εκτελούνται όλες οι εργασίες σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν υποβληθεί και ο χρόνος εκτέλεσης των έργων θα είναι ταχύτατος. Σε περίπτωση βέβαια παραβάσεων της μελέτης, τότε θα καταβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα, τα οποία θα καταλογίζονται από τον κρατικό μηχανισμό με βάση την έκθεση του ελεγκτή, ενώ παράλληλα μπορεί ακόμα και να αναστέλλεται η ίδια η λειτουργίας της επιχείρησης ή του έργου.

Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε όλοι, είναι ότι υπάρχουν εφικτές και άμεσες λύσεις για την ταχύτατη εκτέλεση των έργων, με γνώμονα πάντα τη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος και στην περίπτωση αυτή και της προστασίας του περιβάλλοντος, χωρίς την υποβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της πραγματικής οικονομίας. Χρειάζεται βέβαια βούληση, ασφαλιστικές δικλείδες και πολύ δουλειά. Η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στον έλεγχο για την ορθή εκτέλεση των περιβαλλοντικών μελετών, με σαφές και αυστηρό πλαίσιο αποτελεί αναμφίβολα τον παράγοντα που θα αλλάξει τις ισορροπίες. Σε μια χώρα που διψάει για επενδύσεις και δουλειές η κατεύθυνση αυτή είναι μονόδρομος, για να πάψει η γραφειοκρατία να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την επενδυτική ανάπτυξη της χώρας. Μια ανάπτυξη, που μετά από εννιά χρόνια κρίσης δεν μπορεί να καθυστερεί ούτε μία μέρα.

*Ο Χρήστος Βίνης είναι Πολιτικός Μηχανικός, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ

Συνέχεια ανάγνωσης
Advertisement

πρέπει να δεις

Ιδού το υβριδικό 500ράκι – Το δοκιμάζουμε – Πόσο κοστίζει;

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Ιδού το υβριδικό 500ράκι - Το δοκιμάζουμε - Πόσο κοστίζει; 4

Fiat 500 Hybrid

Με στυλ, σχήμα που ξεχωρίζει και παραμένει μοντέρνο, το 500 Hybrid ανοίγει το δρόμο για τη Fiat προς την ηλεκτροκίνηση, με ένα νέο κινητήρα 1.000 κ.εκ. και μία ήπια μορφή υβριδικού συστήματος. Το αποτέλεσμα, είναι οι μειωμένοι ρύποι (δεν πληρώνει τέλη κυκλοφορίας) αλλά και η χαμηλή κατανάλωση.

Μην ψάξετε καλώδια και πρίζες για φόρτιση μπαταρίας, ούτε για αυτονομία με ηλεκτροκίνηση. Η Fiat επέλεξε τον δρόμο της ήπιας υβριδικής τεχνολογίας δίνοντας μία  βοήθεια, στον τρικύλινδρο 1.000 κ.εκ. κινητήρα. Σκοπός της είναι  να διατηρήσει την κατανάλωση καυσίμου και τους ρύπους σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Το σημαντικότερο είναι, πως όλα τα παραπάνω, γίνονται χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία του, χωρίς να αντιλαμβάνεστε το οτιδήποτε και με μόνη ένδειξη μίας γραφικής παράστασης στην οθόνη του πίνακα οργάνων.

Εν αρχή είναι το στυλ

Οι Ιταλοί παραδοσιακά διακρίνονται για το στυλ τους, έτσι η είσοδος στην νέα εποχή με τα υβριδικά/ηλεκτρικά αυτοκίνητα επιβάλλεται να είναι διαφορετική. Το 500 διακρίνεται για το νεανικό και μοναδικό του στυλ και στη Fiat αποφάσισαν να περάσουν στην υβριδική εποχή κάνοντας επίδειξη τεχνογνωσίας με το Ιταλικό τρόπο, δηλαδή με ένα ραμμένο κοστούμι πάνω του. Διαφορές στο σχήμα δεν υπάρχουν παρά μόνο λεπτομέρειες, οι οποίες το κάνουν ξεχωριστό Η έκδοση του λανσαρίσματος ονομάζεται «Launch Edition» και ξεχωρίζει από το «Dewprop Green» χρώμα. Παράλληλα, ευδιάκριτα είναι τα χαρακτηριστικά Hybrid στο πίσω μέρος που φανερώνουν την ταυτότητα του, αλλά και το λογότυπο «H» στη μεσαία κολώνα.

Ιδού το υβριδικό 500ράκι - Το δοκιμάζουμε - Πόσο κοστίζει; 5

Ο οικολογικός και ιδιαίτερος χαρακτήρας του μοντέλου αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι οι επενδύσεις των καθισμάτων είναι κατασκευασμένες από ένα συνθετικό ύφασμα που κατασκευάζεται από ανακυκλωμένο πλαστικό. Το οποίο μάλιστα προέρχεται κατά 10% από τη θάλασσα και 90% από τη στεριά. Η υφή του θυμίζει ύφασμα καλής ποιότητας και όχι συνθετικό πλαστικό. Δεν ενοχλεί στις υψηλές θερμοκρασίες και στην πολύωρη παραμονή στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Το χρώμα του είναι ιδιαίτερο και δίνει επιπλέον φως στο εσωτερικό του 500. Μιλώντας για φως η γυάλινη οροφή (στον έξτρα εξοπλισμό) συμβάλει με τον καλύτερο τρόπο σε αυτό. Δύο ενήλικες και δύο παιδιά θα ζήσουν άνετα μαζί του, ενώ τέσσερις ενήλικες θα μετακινηθούν εντός και εκτός πόλης (με κάποιες παραχωρήσεις) .

Τα συστατικά του Υβριδικού συστήματος

Το 500αράκι εφοδιάζεται με ένα mild hybrid σύστημα, το οποίο συνδυάζει ένα 3κύλινδρο κινητήρα 1.000 κ.εκ. με έναν ηλεκτροκινητήρα 12V (σύστημα μίζα/γεννήτρια) που τροφοδοτείται από μπαταρία λιθίου. Κάτω από το κάθισμα του οδηγού, υπάρχει μια μπαταρία 12 volt, η οποία φορτίζεται όταν επιβραδύνετε μέσω μιας γεννήτριας εκκίνησης ιμάντα.

Τo μοτέρ εσωτερικής καύσης, είναι εντελώς νέο. Ανήκει στην οικογένεια HyFly και έχει σχεδιαστεί-εξελιχθεί για το 500 και το Panda και τις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς. Ο 1.000άρης κινητήρας αποδίδει 70 ίππους στις 6.000 σ.α.λ. και 92 Nm ροπής, κάνοντας χρήση συνεχούς μεταβαλλόμενου χρονισμού. Ιδιαίτερα υψηλή είναι η σχέση συμπίεσης (12:1) με στόχο την βέλτιστη θερμοδυναμική απόδοση. Ακόμα ένα στοιχείο που διακρίνει τον συγκεκριμένο κινητήρα είναι το χαμηλό του βάρος, το οποίο αγγίζει μόλις τα… 77 κιλά.

Ιδού το υβριδικό 500ράκι - Το δοκιμάζουμε - Πόσο κοστίζει; 6

Το σύστημα BSG (Belt-Driven Starter Generator Σύστημα Εκκίνησης/Γεννήτριας με Ιμάντα) είναι τοποθετημένο απευθείας επάνω στον κινητήρα και μέσα από  την διαδικασία της ανάκτησης αποθηκεύει ενέργεια στην μπαταρία που βρίσκεται τοποθετημένη κάτω από το κάθισμα του οδηγού. Η μπαταρία ενισχύει τον κινητήρα κατά την εκκίνηση, αλλά και στην επιτάχυνση, ενώ υπάρχει η δυνατότητα απενεργοποίησης του συστήματος έως τα 30 χλμ./ώρα επιλέγοντας τη «νεκρά» στο κιβώτιο. Όταν το αυτοκίνητο κινείται με απενεργοποιημένο τον κινητήρα, η έξτρα αυτή μπαταρία τροφοδοτεί όλα τα υπόλοιπα συστήματα του αυτοκινήτου εξασφαλίζοντας το επιθυμητό επίπεδο άνεσης και ασφάλειας με μηδενική κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές ρύπων. Μάλιστα, το 500, είναι σύμφωνο με τα νεότερα και αυστηρά όρια Euro6D Final. Με εκπομπές ρύπων 88 γρ./χλμ. έχει την κορυφαία τιμή στην κατηγορία και δεν «πληρώνει» τέλη κυκλοφορίας.

Ιδού το υβριδικό 500ράκι - Το δοκιμάζουμε - Πόσο κοστίζει; 7

Στην αποδοτικότερη λειτουργία του κινητήρα συμβάλλει και το νέο σύστημα μετάδοσης, το οποίο περιλαμβάνει ένα καινούργιο χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Διαθέτοντας γρανάζια χαμηλής τριβής αλλά και ένα νέο λιπαντικό, βελτιώνει περαιτέρω την οικονομία και την αποδοτικότητα του κινητήρα. Μάλιστα, το νέο σύστημα μετάδοσης έδωσε τη δυνατότητα στους Ιταλούς τεχνικούς να τοποθετήσουν κατά 45 χλστ. χαμηλότερο το σύνολο κινητήρας-κιβώτιο, βελτιώνοντας το κέντρο βάρους.

Κίνηση στην πόλη αλλά και έξω από αυτή

Η Fiat ισχυρίζεται ότι το σύστημα συμβάλει στην τιμή της ιπποδύναμης (ο προηγούμενος κινητήρας 1.200 κ.εκ. απέδιδε 69 ίππους). Μπορεί η τιμή των 70 ίππων να μην φέρνει… ηλεκτροπληξία όταν οδηγείτε το υβριδικό 500 αλλά σίγουρα θα νιώσετε το μοτέρ γεμάτο και πρόθυμο να επιταχύνει σε ολόκληρη την κλίμακα των στροφών και αυτό είναι το ζητούμενο. Βλέπετε με το 500 θα κινηθείτε περισσότερο στην πόλη παρά σε αυτοκινητόδρομο και στους δρόμους των αστικών κέντρων η ροπή μετράει. Μία επιπλέον βοήθεια έρχεται από το κιβώτιο ταχυτήτων (εύχρηστο όπως και ο συμπλέκτης), αλλά και από το τιμόνι (ελαφρύ ή και… πούπουλο με την λειτουργία «City»). Το σύστημα διεύθυνσης μεταφέρει την πληροφόρηση που χρειάζεται ο οδηγός. Θα θέλαμε λίγο περισσότερη sportive αίσθηση (να είναι λίγο πιο βαρύ). Αλλά από την άλλη πλευρά θα έχανε την καθημερινή ευκολία και λειτουργικότητα, οπότε συμφωνούμε με αυτές τις ρυθμίσεις.  Η ανάρτηση είναι σφιχτή χωρίς να είναι κουραστική είτε κινείστε μέσα στην πόλη είτε σε επαρχιακό δρόμο, και εμπνέει σιγουριά και ασφάλεια για να κινηθείτε πιο γρήγορα από το κανονικό.

Αφού μιλάμε για κίνηση σε επαρχιακό δρόμο να σας πούμε πως το 500 ταξιδεύει. Αν μάλιστα κινείστε  χωρίς να πιέζετε με την βοήθεια του κιβωτίου ταχυτήτων θα βρείτε γρήγορα τον σωστό ρυθμό θα ανεβάσετε ταχύτητα,(εδώ η ροπή σώζει), κρατώντας την κατανάλωση χαμηλά αλλά και απολαμβάνοντας την ησυχία στην καμπίνα. Το τελευταίο αυτό πλεονέκτημα ήταν ένα ακόμη στοιχείο που μας βοήθησε να εντοπίσουμε τα προτερήματα του νέου υβριδικού συστήματος. Χαμηλό επίπεδο θορύβου και απουσία κραδασμών από τον κινητήρα πρωταγωνιστούν. Μόνο αν πιέσετε αρκετά ψηλά στο στροφόμετρο και συγκεκριμένα μετά τις 4.000 σ.α.λ. θα θυμηθείτε πως το μοτέρ είναι τρικύλινδρο και δεν χρειάζεται να οδηγείτε με τόση ένταση. Σε κάθε περίπτωση η γραμμική του λειτουργία είναι σαφώς καλύτερη σε σχέση με τον κινητήρα των 1.200 κ.εκ. που αντικαθιστά. Όσον αφορά την υβριδική του λειτουργία, μάλλον δεν θα την αντιληφθείτε και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα.

Ιδού το υβριδικό 500ράκι - Το δοκιμάζουμε - Πόσο κοστίζει; 8

Η Fiat ισχυρίζεται μείωση 19% στις εκπομπές CO2 έναντι του προηγούμενου Fiat 500 των 1200 κ.εκ., μειώνοντας την παραγωγή αερίου του θερμοκηπίου στα 89g/km κάτι που το απαλλάσσει από τα τέλη κυκλοφορίας. Όσο για την κατανάλωση, αυτή είναι στα 3,9 (σύμφωνα με την Fiat) ενώ εμείς είδαμε 4,1 /4,2 λίτρα χωρίς προσπάθεια.

Συμπέρασμα

Όπως είπε και η σύζυγός μου: «είναι cootchie-coo», μάλλον αξιαγάπητο θα το λέγαμε στο γραφείο κρατώντας τα προσχήματα, επομένως αυτή η ήπια υβριδική έκδοση θα… ενημερώσει το κοινό για τις plug-in και ηλεκτρικές εκδόσεις του 500 που ακολουθούν. Όσον αφορά τα γενικότερα χαρακτηριστικά, το 500 συνδυάζει τη διαφορετικότητα και το στυλ, ξεδιπλώνοντας τις αρετές του στην πόλη. Άνετο, μικρό σε μέγεθος, ευέλικτο και οικονομικό . Δεν είναι μυστικό ότι η Fiat με τις υβριδικές εκδόσεις κάνει ένα πρώτο μικρό βήμα στη νέα εποχή. Τα πλεονεκτήματα σε επίπεδο κατανάλωσης και εκπομπής ρύπων είναι εμφανή, με το μοντέλο να διατηρεί τα προτερήματά του, τα οποία το έχουν καθιερώσει στην κατηγορία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Fiat 500 Hybrid

Κινητήρας: 999 cc
Ισχύς: 70 PS/6.000 rpm
Ροπή: 92 Nm/3500 rpm
Μετάδοση: Στους εμπρός τροχούς
Κιβώτιο: Μηχανικό έξι σχέσεων
Επιτάχυνση 0-100km/h: 13,8 sec
Τελική ταχύτητα: 167 km/h
Μέση κατανάλωση (lt./100 km): 3,9 lt/100 km
Εκπομπές CO2: 88 gr/km
Διαστάσεις Μ/Π/Υ: 3.571 x 1.627 x 1.488mm
Βάρος: 940 kg
Χώρος αποσκευών: 185 lt
Τιμή: Από 12.200€

Ιδού το υβριδικό 500ράκι - Το δοκιμάζουμε - Πόσο κοστίζει; 9

Συνέχεια ανάγνωσης

πρέπει να δεις

Κορονοϊός: 7 νέα κρούσματα και κανένας νέος θάνατος

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Κορονοϊός: 7 νέα κρούσματα και κανένας νέος θάνατος 10

Νέα κρούσματα Κορονοϊού

Με γραπτό δελτίο τύπου έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία το Σάββατο (30/5) ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για το νέο κορονοϊό, κ. Σωτήρης Τσιόδρας.

Ανακοινώνονται 7 νέα κρούσματα του κορονοϊού SARS-CoV-2 στη χώρα μας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2915, εκ των οποίων το 55.2% αφορά άνδρες.

Από αυτά, 634 (21.7%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1696 (58.2%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

14 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 71 ετών. 4 (28.6%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 85.7% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 106 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, σήμερα δεν έχουμε κανένα καταγεγραμμένο θάνατο. Συνολικά οι θάνατοι στη χώρα είναι 175. Οι 52 ήταν γυναίκες (29.7%) και οι υπόλοιποι άνδρες.

Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 76 έτη και το 95.4% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Έχουν συνολικά ελεγχθεί 178316 κλινικά δείγματα.

Συνέχεια ανάγνωσης

πρέπει να δεις

Ξανά στο εδώλιο για βιασμό νεαρής ΑμΕΑ, ο 20χρονος Αλβανός δολοφόνος της Τοπαλούδη

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Ξανά στο εδώλιο για βιασμό νεαρής ΑμΕΑ, ο 20χρονος Αλβανός δολοφόνος της Τοπαλούδη 11

Δολοφονία Τοπαλούδη και νεαρής ΑΜΕΑ

Ο «πρωταγωνιστής» της υπόθεσης Τοπαλούδη, ο 20χρονος από την Αλβανία που προκάλεσε την κοινή γνώμη με την κυνικότητά του και καταδικάστηκε για το βιασμό και τη δολοφονία της Ελένης, θα κληθεί τη Δευτέρα να κάτσει ξανά στο εδώλιο του κατηγορουμένου.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μόλις τρεις ημέρες , αφότου είχε διαπράξει το έγκλημα της Ρόδου με το συνεργό του, βίασε μια ακόμη κοπέλα, με ειδικές ανάγκες.

Λίγες ώρες πριν από τη δίκη, ο πατέρας του θύματος μίλησε στο Mega και περιέγραψε τον «Γολγοθά» που περνά το παιδί του. «Αυτό που θέλει είναι να τιμωρηθούν για αυτά που της έκαναν. Να τιμωρηθούν σκληρά. Να ικανοποιηθεί το παιδί. Να τιμωρηθούν. Φοβάται για τη ζωή της βασικά περισσότερο», είπε χαρακτηριστικά ο πατέρας της 20χρονης.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ήταν 1η Δεκεμβρίου του 2018. Ο 20χρονος Αλβανός και ένας ακόμη 23χρονος Ρομά φέρονται, να έπεισαν την νεαρή να πάει μια βόλτα με το αυτοκίνητο στην παραλία του Ενυδρείου. Κι έπειτα, με τη βία να την εξανάγκασαν σε ασελγείς πράξεις, πριν τελικά την βιάσουν.

«Το παιδί είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Φοβάται», δηλώνει ο πατέρας της. «Κάθε φορά που τους βλέπει είναι σαν να περνάει το ίδιο σκηνικό», συμπλήρωσε και επισήμανε: «Έρχονται οι εικόνες, οι μνήμες δηλαδή στο μυαλό της κάθε φορά που τους βλέπει. Και μόνο που το σκέφτεται, φοβάται». Εκείνο που την έχει σώσει, λέει ο πατέρας της, που την κάνει να ξεχνιέται, είναι όταν ζωγραφίζει ή παίζει βόλεϊ. Είναι δύο ασχολίες, που την βοηθούν να μην θυμάται…».

«Η μόνη βελτίωση που είχε είναι ότι ασχολείται περισσότερο με τα χόμπι. Τη σώζει, δηλαδή όσο ασχολείται με το χόμπι δεν το σκέφτεται. Αυτή είναι η μόνη βελτίωση που έχει», είπε ακόμη ο πατέρας της

Τα τραγικά, κοινά χαρακτηριστικά που «δένουν» την υπόθεση της Ελένης με αυτήν της 20χρονης κοπέλας, φαίνεται πώς έφεραν κοντά τις δύο οικογένειες, οι οποίες διατηρούν συχνές επαφές και δίνει ο ένας κουράγιο στον άλλο.

Οι δύο άνδρες, θα λογοδοτήσουν ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Κω, στην δίκη που αρχίζει τη Δευτέρα.

Δείτε το βίντεο:

ΠΗΓΗ

Συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Πρόσφατα Άρθρα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ