Connect with us

Οικονομικά

ΟΑΕΔ : Έτσι θα πάρετε επιδότηση έως και 12.000 ευρώ

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

ΟΑΕΔ : Έτσι θα πάρετε επιδότηση έως και 12.000 ευρώ 1

Επιδότηση έως και 12.000 ευρώ θα μπορέσουν να λάβουν άνεργοι εφόσον ενταχθούν στο νέο ανοιχτό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Μέχρι στιγμής παραμένουν κενές χιλιάδες θέσεις.

Η υπαγωγή στο νέο πρόγραμμα θα γίνετε με 12 βήματα και αφορά – σύμφωνα με το Έθνος ανέργους18 – 66 ετών προκειμένου να αναπτύξουν την δική τους επιχείρηση.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 10.000 ωφελούμενους, εκ των οποίων οι 2.000 θέσεις προορίζονται για ανέργους 18-29 ετών και οι 8.000 θέσεις για ανέργους 30-66 ετών. Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 µήνες και μετά τη λήξη του 12µηνου οι δικαιούχοι δεσµεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους 3 µήνες τουλάχιστον. Το ποσό της επιχορήγησης είναι:

1. έως 12.000€ για ατοµικές επιχειρήσεις και µέλη νοµικών οντοτήτων µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%,

2. έως 9.000€ ανά ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και

3. έως 8.000€ ανά ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.

Τα ποσά καταβάλλονται σε τρεις δόσεις

Η πρώτη δόση (έως 4.000€ για ατομική επιχείρηση ή έως 3.000€ γα νομικές οντότητες) µετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής. Η δεύτερη δόση (έως 4.000€ ή έως 3.000€) µετά τη λήξη του α΄ εξαµήνου και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος. Η τρίτη δόση (4.000€ ή 3.000€ ή 2.000€) µετά τη λήξη του β΄ εξαµήνου Στο πρόγραµµα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και άνεργοι που είχαν προηγούµενη επιχειρηµατική δραστηριότητα, την οποία διέκοψαν έως 31/12/2011. Η διαδικασία υπαγωγής εξελίσσεται σε τρία στάδια:

1ο στάδιο:

1) Εξατοµικευµένη παρέµβαση: Η βεβαίωση εξατομικευμένης παρέμβασης χορηγείται από τον ΟΑΕΔ, μετά από μία mini συνέντευξη με τον εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ της περιοχής σας και είναι υπόθεση λίγων λεπτών.

2) Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και επιχειρηµατικού σχεδίου στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆. Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr). Χειρόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Πριν την υποβολή της αίτησης, πρέπει να έχει προηγηθεί η έναρξη νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην εφορία, η οποία όμως θα πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί από τις 4 Ιουλίου 2019 και μετά (ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να ήταν άνεργος κατά την ηµεροµηνία έναρξης της δραστηριότητας στη ∆ΟΥ). Οι άνεργοι που δεν έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας πριν την αίτηση, προβαίνουν σε έναρξη το αργότερο εντός 2 µηνών από την προέγκριση του επιχειρηµατικού τους σχεδίου και υποβάλλουν στο ΚΠΑ2 συµπληρωµατική αίτηση ένταξης

2ο στάδιο:

3) Τα προς χρηµατοδότηση επιχειρηµατικά σχέδια αξιολογούνται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα από Τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης µε βάση συγκεκριμένα κριτήρια όπως:

  • πληρότητα υποβαλλόμενης αίτησης (έλεγχος πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων συµµετοχής, π.χ. ιδιότητα ανέργου κατά την ηµεροµηνία έναρξης κλπ). Η µη ορθή συµπλήρωση της αίτησης αποτελεί λόγο αποκλεισµού από το πρόγραµµα.
  • ποιοτικά χαρακτηριστικά επιχειρηματικού σχεδίου (βαθµολογούµενα κριτήρια). Βαθμολογείται με 0-5 η ποιότητα, πληρότητα και ωριµότητα του επιχειρηµατικού σχεδίου σύµφωνα µε κριτήρια όπως : σαφής και ολοκληρωμένη περιγραφή της επιχειρηµατικής ιδέας, συνάφεια σπουδών, κατάρτισης και επαγγελµατικής εµπειρίας του ενδιαφεροµένου µε το αντικείµενο της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, ύπαρξη βεβαιωµένων σχετικών σπουδών σε συνδυασµό µε τουλάχιστον διετή επαγγελµατική εµπειρία, οικονοµοτεχνική επάρκεια του επιχειρηµατικού σχεδίου, παραγωγικές και άλλες διασυνδέσεις µε υφιστάµενες επιχειρήσεις ή συµπράξεις µεταξύ δύο ή περισσότερων ανέργων για τη δηµιουργία κοινής επιχείρησης, συνάφεια της επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε τοµείς όπως αγροδιατροφή, βιοµηχανία τροφίµων, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα, πολιτιστικές και δηµιουργικές βιοµηχανίες, περιβάλλον, τουρισµός, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, υλικά – κατασκευές, υγεία-φάρµακα.

4) Προκειµένου να προεγκριθεί από την Επιτροπή το επιχειρηµατικό σχέδιο θα πρέπει να συγκεντρώσει συνολική βαθµολογία τουλάχιστον 8. Προσοχή, κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των επιχειρηµατικών σχεδίων πραγµατοποιούνται διασταυρώσεις δεδοµένων, ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων.

5) Η συνολική αξιολόγηση αποτελεί τη βάση για τη τελική έγκριση ή απόρριψη της αίτησης του ενδιαφεροµένου για υπαγωγή στο πρόγραµµα.

6) Η Επιτροπή Αξιολόγησης ενηµερώνει τους επαγγελµατίες των οποίων η αίτηση δεν επελέγη µε απαντητικό έγγραφο, κατά του οποίου µπορεί να υποβληθεί ένσταση, εντός 30 ηµερών ενώπιον της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών.

7) Αν περάσει η προθεσµία των 2 µηνών από τη γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκρισης) του επιχειρηµατικού σχεδίου χωρίς οι ενδιαφερόµενοι να προβούν σε έναρξη δραστηριότητας στη ∆ΟΥ, ανακαλείται αυτοδικαίως η προέγκριση.

8) Δεν είναι δυνατή η υποβολή νέας αίτησης-επιχειρηµατικού σχεδίου: α) σε περίπτωση απόρριψης από την Τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης β) σε περίπτωση απόρριψης ενδικοφανούς προσφυγής γ) σε περίπτωση αυτοδίκαιας ανάκλησης προέγκρισης λόγω µη έναρξης δραστηριότητας στην ∆ΟΥ δ) σε περίπτωση διακοπής ή ανάκλησης κατά την διάρκεια του προγράµµατος

3ο στάδιο:

9) Η υπαγωγή στο πρόγραµµα πραγµατοποιείται ύστερα από θετικό επιτόπιο έλεγχο (στον χώρο της επιχείρησης) από υπαλλήλους-ελεγκτές του ΟΑΕ∆. Ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος πραγµατοποιείται εντός ενός µήνα από την ηµεροµηνία της προέγκρισης όταν η έναρξη δραστηριότητας προηγείται της ηµεροµηνίας αξιολόγησης. Αν η έναρξη δραστηριότητας πραγµατοποιήθηκε µετά την προέγκριση, ο έλεγχος πραγματοποιείται εντός ενός µήνα από την υποβολή της συµπληρωµατικής αίτησης ένταξης.

10) Οι ελεγκτές ενηµερώνουν τον δικαιούχο για το σύνολο των δικαιολογητικών που πρέπει να βρίσκονται στον χώρο της επιχείρησης. Επιλέξιμες δαπάνες είναι : λειτουργικά έξοδα, αποσβέσεις παγίων, ασφαλιστικές εισφορές, λογαριασµοί – παροχές τρίτων, κ.α.. Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται πριν από την απόφαση υπαγωγής είναι επιλέξιµες εφόσον έχουν καταχωρισθεί στα επίσηµα βιβλία της επιχείρησης και καλύπτουν τις ανάγκες της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

11) Μετά την υποβολή της αίτησης η επιχείρηση του δικαιούχου πρέπει να είναι έτοιµη να ελεγχθεί οποιαδήποτε χρονική στιγµή από ελεγκτές του ΟΑΕ∆. Η έκθεση επιτόπιου ελέγχου αποτελεί τη βάση για την υπαγωγή ή µη του δικαιούχου στο πρόγραµµα και είναι δεσµευτική για την έκδοση σύµφωνης µε αυτήν απόφασης από τον προϊστάµενο της υπηρεσίας (ΚΠΑ2).

12) Σύµφωνα µε το αποτέλεσµα του επιτόπιου ελέγχου, ο Προϊστάµενος του αρµόδιου ΚΠΑ2 εκδίδει την απόφαση υπαγωγής ή απόρριψης στο πρόγραµµα, και ο αρµόδιος χειριστής του «συστήµατος ηλεκτρονικών αιτήσεων» ενηµερώνει ανάλογα το πληροφοριακό σύστηµα. Η σχετική απόφαση αποστέλλεται στην επιχείρηση. Συνηµµένα, η Υπηρεσία µπορεί να διαβιβάσει και τα χρονικά διαστήµατα µέσα στα οποία η επιχείρηση υποχρεούται να προσκοµίσει την αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης (α΄δόση και επιµέρους δόσεις). Ως ηµεροµηνία έναρξης του προγράµµατος ορίζεται η ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής από τον Προϊστάµενο του αρµόδιου ΚΠΑ2.

Πηγή

 

Οικονομικά

Προτάσεις της Ο.Ε.ΕΣ.Π. για την αντιμετώπιση της κατάστασης που βιώνουν οι επιχειρήσεις

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Προτάσεις της Ο.Ε.ΕΣ.Π. για την αντιμετώπιση της κατάστασης που βιώνουν οι επιχειρήσεις 12

Ο.Ε.ΕΣ.Π. για επιχειρήσεις

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου, Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Ο.Ε.ΕΣ.Π.), έχει επισημάνει με επιστολές της προς την Κυβέρνηση αλλά και προς τους αρμόδιους υπουργούς από τις 9 Μαρτίου, τα προβλήματα που έχουν προκύψει στους επιχειρηματίες εξαιτίας του κορωνοϊού καθώς και τις προτάσεις της για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς κατάστασης που βιώνουν αυτή την στιγμή οι Μικρές και Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η Ομοσπονδία μας επειδή γίνεται καθημερινά αποδέκτης διαμαρτυριών από επιχειρήσεις μέλη της, ζητά να συμπεριληφθούν και τα ακόλουθα στα μέτρα στήριξης:

  1. Άμεση ένταξη στα μέτρα στήριξης όλων των επιχειρήσεων, κάθε νομικής μορφής και δραστηριότητας, χωρίς να ληφθεί υπόψη ως κριτήριο ένταξης ο κύριος ΚΑΔ, καθώς όλα τα επαγγέλματα και οι επιχειρήσεις θα χρειασθούν στήριξη.
  2. Στο μέτρο ενίσχυσης των 800 ευρω να λαμβάνονται υπόψιν όλες οι επιχειρήσεις των εταιρικών μορφών ( Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε) ανα μέτοχο καθώς αποτελούν το 1/5 του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην χώρα μας.
  3. Επιδότηση του δώρου Πάσχα από το κράτος, καθώς είναι αδύνατο να καταβληθεί από τις επιχειρήσεις που είναι κλειστές ή που υπολειτουργούν.
  4. Χορήγηση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας ειδικού σκοπού σε όλες τις επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να ενταχθούν σε όλα τα προγράμματα που αφορούν σε τραπεζικές ρυθμίσεις και χορήγηση δανείων από αυτές καθώς και έκτακτη βοήθεια 5.000 ευρώ για πάγιες και ασφαλιστικές υποχρεώσεις της επιχείρησης και της κατοικίας του αυτοαπασχολούμενου, καθώς και σε όσους συναδέλφους δεν έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, ώστε να μην δημιουργηθούν νέα χρέη πέραν των ήδη υπαρχόντων.
  5. Αποζημίωση των επιχειρήσεων που έχουν παραλάβει εμπόρευμα για την σεζόν Άνοιξη – Πάσχα.
  6. Παράταση πληρωμής 120 ημερών σε όσες επιταγές – συναλλαγματικές έπρεπε να πληρωθούν από τις 31 Μαρτίου και μετά. Ακόμα μετά την λήξη της παράτασης αυτής να δοθεί άτοκο κεφάλαιο κίνησης σε όλους τους επιχειρηματίες βάσει του ύψους των επιταγών που έχουν εκδοθεί και αποπληρωμή του σε 48 δόσεις.  Επίσης να μην γίνεται αναγγελία στον Τειρεσία από τις τράπεζες για όσες επιταγές – συναλλαγματικές βρίσκονται «ακάλυπτες».
  7. Επιστροφή προκαταβολής φόρου και τέλος επιτηδεύματος.
  8. Αναστολή καταβολής των δόσεων της Δ.Ε.Η για τις πλειτώμενες επιχειρήσεις έως 30/4 και εξόφληση τους 30/6

Με τις επιστολές μας προσπαθούμε να προλάβουμε την διόγκωση των προβλημάτων των συναδέλφων μας και να εξασφαλίσουμε την επιβίωση των ίδιων, των υπαλλήλων τους αλλά και των επιχειρήσεών τους.

Η Ο.Ε.ΕΣ.Π θα συνεχίσει να στέλνει επιστολές και θα προσπαθεί να συμβάλλει στην εξαγγελία εξειδικευμένων μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων, ώστε οι συνάδελφοί μας να μπορέσουν να επανέλθουν σε κανονικούς ρυθμούς το συντομότερο δυνατό.

 

 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 

 

Γεώργιος Βαγενάς

 

Αντώνιος Καλοθέου

Συνέχεια ανάγνωσης

Οικονομικά

28 εκατ. ευρώ επιπλέον σε μεταποίηση, εμπορία & ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

28 εκατ. ευρώ επιπλέον σε μεταποίηση, εμπορία & ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων 13

Μάκης Βορίδης

Στην ένταξη 25 νέων πράξεων συνολικού ποσού 28.312.000 €, προχωρά με εντολή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του υπουργείου, στη δράση 4.2.1 που αφορά στη «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν γεωργικό» του υπομέτρου 4.2, με δικαιούχους πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, του αγροδιατροφικού τομέα. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Τούτο σημαίνει ότι ο συνολικός προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων της δράσης 4.2.1 ανέρχεται σε 376.242.000 €. Με την ένταξη και των νέων αυτών έργων, επιβεβαιώνεται έμπρακτα και ουσιαστικά ο βασικός προσανατολισμός του ΥΠΑΑΤ, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και την εξωστρέφεια των αγροτικών προϊόντων της χώρας.

Σημειώνεται ότι οι αιτούντες, που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της νέας απόφασης ένταξης στην ανωτέρω δράση θα ενημερωθούν σχετικά με την ένταξη της πράξης τους, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που έχουν δηλώσει κατά την αίτησή τους στο ΠΣΚΕ , από την αρμόδια Δ/νση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΥΠΑΑΤ.

Η απόφαση θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες http://www.minagric.gr, http://www.agrotikianaptixi.gr και http://www.espa.gr .

 

Συνέχεια ανάγνωσης

Οικονομικά

«Έρχεται νέα οικονομική κρίση, θα είναι παγκόσμια και χειρότερη από του 2008»

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

«Έρχεται νέα οικονομική κρίση, θα είναι παγκόσμια και χειρότερη από του 2008» 14

Οικονομική κρίση, κοροναϊός

Έρχεται φτώχεια: Ο κοροναϊός αποτελεί το σημείο αναφοράς των τελευταίων μηνών σε όλο τον κόσμο. Η ύφεση της οικονομίας είναι παγκόσμια και είναι αποτέλεσμα της πανδημίας που δημιούργησε, ο κοροναϊός. Μάλιστα, η αναφορές κάνουν λόγο πως η ύφεση θα είναι χειρότερη από εκείνη του 2008. Τουλάχιστον, αυτά ανέφερε η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, στην τηλεδιάσκεψη της G20.

«Έρχεται νέα οικονομική κρίση, θα είναι παγκόσμια και χειρότερη από του 2008» - Εικόνα 1

Τι ανέφερε το στέλεχος του ΔΝΤ σε υπουργούς Οικονομικών και κεντρικούς τραπεζίτες

Στην ανακοίνωσή της, η Γκεοργκίεβα αναφέρει ότι προειδοποίησε τους υπουργούς Οικονομικών και τους κεντρικούς τραπεζίτες. Συγκεκριμένα, τους προειδοποίησε ότι οι προοπτικές παγκόσμιας ανάπτυξης είναι «αρνητικές» για το 2020. Επιπλέον, ότι θα πρέπει να αναμένεται «μια ύφεση τουλάχιστον εξίσου σοβαρή, αν όχι και χειρότερη» με εκείνη της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Το 2009 το παγκόσμιο ΑΕΠ υποχώρησε κατά 0,6%, σύμφωνα με στοιχεία του ΔΝΤ. Στις ανεπτυγμένες οικονομίες η μείωση ήταν 3,16%. Στις χώρες της ευρωζώνης 4,08%. «Όμως αναμένουμε μια ανάκαμψη το 2021», πρόσθεσε, δίνοντας μια πιο αισιόδοξη νότα.

Σε κάθε περίπτωση, για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος «είναι πρωταρχικής σημασίας να δώσουμε προτεραιότητα στα μέτρα απομόνωσης και στην ενίσχυση των συστημάτων υγείας» σε όλον τον κόσμο, τόνισε. «Οι οικονομικές επιπτώσεις είναι και θα είναι σοβαρές. Όμως, όσο πιο γρήγορα σταματήσουμε τον ιό, τόσο πιο γρήγορη και ισχυρή θα είναι η ανάκαμψη», εκτίμησε.

 Ογδόντα χώρες – μέλη του ΔΝΤ ζητούν οικονομική στήριξη

Η πανδημία ανάγκασε πολλές χώρες να λάβουν δρακόντεια μέτρα, επιφέροντας σοβαρό πλήγμα στην οικονομική δραστηριότητα σε όλον τον κόσμο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υπογράμμισε εξάλλου ότι στηρίζει πλήρως τα έκτακτα δημοσιονομικά μέτρα που έχουν λάβει πολλές χώρες για να στηρίξουν τα συστήματα υγείας και να προστατεύσουν τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις που πλήττονται.

Η Γκεοργκίεβα προέτρεψε να γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια, εκτιμώντας ότι οι προηγμένες οικονομίες «είναι σε καλύτερη θέση» για να απαντήσουν στη κρίση, ενώ πολλές αναδυόμενες ή φτωχές χώρες «αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις».

Όπως είπε, από την αρχή της κρίσης οι επενδυτές απέσυραν 83 δισεκατομμύρια δολάρια από τις αναδυόμενες αγορές, κάτι που συνιστά «τη μεγαλύτερη έξοδο κεφαλαίων που έχει καταγραφεί ποτέ». Το Ταμείο δηλώνει «έτοιμο να αναπτύξει όλες τις χρηματοδοτικές δυνατότητές του», δηλαδή περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, την ώρα που περίπου 80 από τις 189 χώρες μέλη του ζητούν την οικονομική στήριξή του.

Η Γκεοργκίεβα διαβεβαίωσε ότι συνεργάζεται με άλλους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς ώστε να δοθεί «μια συντονισμένη απάντηση». Στη δική της ανακοίνωση, η Παγκόσμια Τράπεζα υπενθύμισε ότι ενέκρινε ένα πακέτο βοήθειας ύψους 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κρίση. «Ετοιμάζουμε επίσης προγράμματα σε 49 χώρες (…) και αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για 16 από αυτά εντός της εβδομάδας», είπε ο πρόεδρός της, Ντέιβιντ Μάλπας.

Πηγή

Συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Πρόσφατα Άρθρα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ