Connect with us

Οικονομικά

ΟΑΕΔ : Έτσι θα πάρετε επιδότηση έως και 12.000 ευρώ

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

ΟΑΕΔ : Έτσι θα πάρετε επιδότηση έως και 12.000 ευρώ 1
Κοινοποιησέ το

Επιδότηση έως και 12.000 ευρώ θα μπορέσουν να λάβουν άνεργοι εφόσον ενταχθούν στο νέο ανοιχτό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Μέχρι στιγμής παραμένουν κενές χιλιάδες θέσεις.

Η υπαγωγή στο νέο πρόγραμμα θα γίνετε με 12 βήματα και αφορά – σύμφωνα με το Έθνος ανέργους18 – 66 ετών προκειμένου να αναπτύξουν την δική τους επιχείρηση.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 10.000 ωφελούμενους, εκ των οποίων οι 2.000 θέσεις προορίζονται για ανέργους 18-29 ετών και οι 8.000 θέσεις για ανέργους 30-66 ετών. Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 µήνες και μετά τη λήξη του 12µηνου οι δικαιούχοι δεσµεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους 3 µήνες τουλάχιστον. Το ποσό της επιχορήγησης είναι:

1. έως 12.000€ για ατοµικές επιχειρήσεις και µέλη νοµικών οντοτήτων µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%,

2. έως 9.000€ ανά ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και

3. έως 8.000€ ανά ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.

Τα ποσά καταβάλλονται σε τρεις δόσεις

Η πρώτη δόση (έως 4.000€ για ατομική επιχείρηση ή έως 3.000€ γα νομικές οντότητες) µετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής. Η δεύτερη δόση (έως 4.000€ ή έως 3.000€) µετά τη λήξη του α΄ εξαµήνου και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος. Η τρίτη δόση (4.000€ ή 3.000€ ή 2.000€) µετά τη λήξη του β΄ εξαµήνου Στο πρόγραµµα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και άνεργοι που είχαν προηγούµενη επιχειρηµατική δραστηριότητα, την οποία διέκοψαν έως 31/12/2011. Η διαδικασία υπαγωγής εξελίσσεται σε τρία στάδια:

1ο στάδιο:

1) Εξατοµικευµένη παρέµβαση: Η βεβαίωση εξατομικευμένης παρέμβασης χορηγείται από τον ΟΑΕΔ, μετά από μία mini συνέντευξη με τον εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ της περιοχής σας και είναι υπόθεση λίγων λεπτών.

2) Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και επιχειρηµατικού σχεδίου στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆. Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr). Χειρόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Πριν την υποβολή της αίτησης, πρέπει να έχει προηγηθεί η έναρξη νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην εφορία, η οποία όμως θα πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί από τις 4 Ιουλίου 2019 και μετά (ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να ήταν άνεργος κατά την ηµεροµηνία έναρξης της δραστηριότητας στη ∆ΟΥ). Οι άνεργοι που δεν έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας πριν την αίτηση, προβαίνουν σε έναρξη το αργότερο εντός 2 µηνών από την προέγκριση του επιχειρηµατικού τους σχεδίου και υποβάλλουν στο ΚΠΑ2 συµπληρωµατική αίτηση ένταξης

2ο στάδιο:

3) Τα προς χρηµατοδότηση επιχειρηµατικά σχέδια αξιολογούνται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα από Τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης µε βάση συγκεκριμένα κριτήρια όπως:

  • πληρότητα υποβαλλόμενης αίτησης (έλεγχος πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων συµµετοχής, π.χ. ιδιότητα ανέργου κατά την ηµεροµηνία έναρξης κλπ). Η µη ορθή συµπλήρωση της αίτησης αποτελεί λόγο αποκλεισµού από το πρόγραµµα.
  • ποιοτικά χαρακτηριστικά επιχειρηματικού σχεδίου (βαθµολογούµενα κριτήρια). Βαθμολογείται με 0-5 η ποιότητα, πληρότητα και ωριµότητα του επιχειρηµατικού σχεδίου σύµφωνα µε κριτήρια όπως : σαφής και ολοκληρωμένη περιγραφή της επιχειρηµατικής ιδέας, συνάφεια σπουδών, κατάρτισης και επαγγελµατικής εµπειρίας του ενδιαφεροµένου µε το αντικείµενο της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, ύπαρξη βεβαιωµένων σχετικών σπουδών σε συνδυασµό µε τουλάχιστον διετή επαγγελµατική εµπειρία, οικονοµοτεχνική επάρκεια του επιχειρηµατικού σχεδίου, παραγωγικές και άλλες διασυνδέσεις µε υφιστάµενες επιχειρήσεις ή συµπράξεις µεταξύ δύο ή περισσότερων ανέργων για τη δηµιουργία κοινής επιχείρησης, συνάφεια της επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε τοµείς όπως αγροδιατροφή, βιοµηχανία τροφίµων, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα, πολιτιστικές και δηµιουργικές βιοµηχανίες, περιβάλλον, τουρισµός, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, υλικά – κατασκευές, υγεία-φάρµακα.

4) Προκειµένου να προεγκριθεί από την Επιτροπή το επιχειρηµατικό σχέδιο θα πρέπει να συγκεντρώσει συνολική βαθµολογία τουλάχιστον 8. Προσοχή, κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των επιχειρηµατικών σχεδίων πραγµατοποιούνται διασταυρώσεις δεδοµένων, ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων.

5) Η συνολική αξιολόγηση αποτελεί τη βάση για τη τελική έγκριση ή απόρριψη της αίτησης του ενδιαφεροµένου για υπαγωγή στο πρόγραµµα.

6) Η Επιτροπή Αξιολόγησης ενηµερώνει τους επαγγελµατίες των οποίων η αίτηση δεν επελέγη µε απαντητικό έγγραφο, κατά του οποίου µπορεί να υποβληθεί ένσταση, εντός 30 ηµερών ενώπιον της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών.

7) Αν περάσει η προθεσµία των 2 µηνών από τη γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκρισης) του επιχειρηµατικού σχεδίου χωρίς οι ενδιαφερόµενοι να προβούν σε έναρξη δραστηριότητας στη ∆ΟΥ, ανακαλείται αυτοδικαίως η προέγκριση.

8) Δεν είναι δυνατή η υποβολή νέας αίτησης-επιχειρηµατικού σχεδίου: α) σε περίπτωση απόρριψης από την Τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης β) σε περίπτωση απόρριψης ενδικοφανούς προσφυγής γ) σε περίπτωση αυτοδίκαιας ανάκλησης προέγκρισης λόγω µη έναρξης δραστηριότητας στην ∆ΟΥ δ) σε περίπτωση διακοπής ή ανάκλησης κατά την διάρκεια του προγράµµατος

3ο στάδιο:

9) Η υπαγωγή στο πρόγραµµα πραγµατοποιείται ύστερα από θετικό επιτόπιο έλεγχο (στον χώρο της επιχείρησης) από υπαλλήλους-ελεγκτές του ΟΑΕ∆. Ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος πραγµατοποιείται εντός ενός µήνα από την ηµεροµηνία της προέγκρισης όταν η έναρξη δραστηριότητας προηγείται της ηµεροµηνίας αξιολόγησης. Αν η έναρξη δραστηριότητας πραγµατοποιήθηκε µετά την προέγκριση, ο έλεγχος πραγματοποιείται εντός ενός µήνα από την υποβολή της συµπληρωµατικής αίτησης ένταξης.

10) Οι ελεγκτές ενηµερώνουν τον δικαιούχο για το σύνολο των δικαιολογητικών που πρέπει να βρίσκονται στον χώρο της επιχείρησης. Επιλέξιμες δαπάνες είναι : λειτουργικά έξοδα, αποσβέσεις παγίων, ασφαλιστικές εισφορές, λογαριασµοί – παροχές τρίτων, κ.α.. Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται πριν από την απόφαση υπαγωγής είναι επιλέξιµες εφόσον έχουν καταχωρισθεί στα επίσηµα βιβλία της επιχείρησης και καλύπτουν τις ανάγκες της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

11) Μετά την υποβολή της αίτησης η επιχείρηση του δικαιούχου πρέπει να είναι έτοιµη να ελεγχθεί οποιαδήποτε χρονική στιγµή από ελεγκτές του ΟΑΕ∆. Η έκθεση επιτόπιου ελέγχου αποτελεί τη βάση για την υπαγωγή ή µη του δικαιούχου στο πρόγραµµα και είναι δεσµευτική για την έκδοση σύµφωνης µε αυτήν απόφασης από τον προϊστάµενο της υπηρεσίας (ΚΠΑ2).

12) Σύµφωνα µε το αποτέλεσµα του επιτόπιου ελέγχου, ο Προϊστάµενος του αρµόδιου ΚΠΑ2 εκδίδει την απόφαση υπαγωγής ή απόρριψης στο πρόγραµµα, και ο αρµόδιος χειριστής του «συστήµατος ηλεκτρονικών αιτήσεων» ενηµερώνει ανάλογα το πληροφοριακό σύστηµα. Η σχετική απόφαση αποστέλλεται στην επιχείρηση. Συνηµµένα, η Υπηρεσία µπορεί να διαβιβάσει και τα χρονικά διαστήµατα µέσα στα οποία η επιχείρηση υποχρεούται να προσκοµίσει την αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης (α΄δόση και επιµέρους δόσεις). Ως ηµεροµηνία έναρξης του προγράµµατος ορίζεται η ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής από τον Προϊστάµενο του αρµόδιου ΚΠΑ2.

Πηγή

 


Κοινοποιησέ το

Οικονομικά

Προσλήψεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Περιφέρεια Πελοποννήσου,
Κοινοποιησέ το

Προσλήψεις

Τη διαδικασία προκήρυξης προσλήψεων ξεκινά το επόμενο χρονικό διάστημα η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Στις εν λόγω προσλήψεις προβλέπονται -μετά από την σχετική έγκριση του υπουργείου Εσωτερικών- και θέσεις για δύο δικηγόρους, στην έδρα της Περιφέρειας, όπου θα συσταθεί Διεύθυνση Νομικών Θεμάτων, με αρμοδιότητες σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Οι άλλες προσλήψεις αφορούν θέσεις για 14 μηχανικούς (7 ΠΕ και 7 ΤΕ),  10 γεωτεχνικούς (γεωπόνοι και κτηνίατροι) και 1 θέση πληροφορικής.

Οπως τόνισε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας, η κατανομή του εν λόγω προσωπικού θα γίνει στις Περιφερειακές Ενότητες, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε μίας.


Κοινοποιησέ το
Συνέχεια ανάγνωσης

Οικονομικά

Κόκκινα δάνεια: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την επιδότηση των μηνιαίων δόσεων

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Κόκκινα δάνεια: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την επιδότηση των μηνιαίων δόσεων 14
Κοινοποιησέ το

Κόκκινα δάνεια

«Πρεμιέρα» σήμερα για το πρόγραμμα – γέφυρα καθώς ανοίγει η πλατφόρμα στην οποία όσοι έχουν δάνειο με υποθήκη την πρώτη κατοικία και έχουν πληγεί από τον κορΟΝΑϊό μπορούν να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να τύχουν επιδότηση της δόσης του δανείου τους η οποία φτάνει έως και το 90%.

Οι δανειολήπτες θα μπορούν να εισέρχονται στη νέα πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του Taxisnet και να δηλώνουν ποια είναι η πρώτη τους κατοικία.

Τα υπόλοιπα στοιχεία το σύστημα θα τα αντλεί από την ΑΑΔΕ και σε συνεργασία με τις τράπεζες θα πραγματοποιείται έλεγχος και διασταύρωση των στοιχείων προκειμένου να καθοριστεί αν ο αιτών είναι επιλέξιμος ή όχι.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως το τέλος Σεπτεμβρίου προκειμένου εντός του Οκτωβρίου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής των δανειοληπτών και να ξεκινήσουν οι σχετικές πληρωμές. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, περισσότεροι από 200.000 δανειολήπτες θα μπορέσουν να ωφεληθούν από το συγκεκριμένο μέτρο.

Στο νέο πρόγραμμα – γέφυρα μπορούν να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα – εργαζόμενοι σε κλάδους που έχουν πληγεί, άνεργοι που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη και ελεύθεροι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε πληγέντες κλάδους.

Οι αιτήσεις και η διαδικασία

Ο Φώτης Κουρμούσης, Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» και τους Ντίνο Σιωμόπουλο και Τζωρτζίνα Μαλλιαρόζη για την επιδότηση των δανειοληπτών που έχουν πληγεί από την πανδημία.

Εντός της ημέρας σύμφωνα με τον κ. Κουρμούση, ο Υπουργός Οικονομικών, Χρ. Σταϊκούρας θα εγκαινιάσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα υποβάλλουν τις αιτήσεις οι δανειολήπτες που πλήττονται από τον κοροναϊό για την επιδότηση των δόσεων των δανείων τους με ενέχυρο την πρώτη κατοικία.

«Οι αιτήσεις γίνονται μέσω της πλατφόρμας που βρίσκει κανείς στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους», ανέφερε. «Είναι επίσης προσβάσιμη η πλατφόρμα μέσω του gov.gr».

Ο κ. Κουρμούσης διευκρίνισε τον τρόπο λειτουργίας της νέας πλατφόρμας για την επιδότηση των κόκκινων δανείων για 9 μήνες, σημειώνοντας ότι «η πλατφόρμα αυτή θα ξεκινήσει από σήμερα και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου».

«Η διαδικασία είναι πολύ απλή, ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 1 λεπτό. Δεν χρειάζεται να έχουν ανησυχία για τις προθεσμίες», σημείωσε ερωτηθείς για πιθανή παράταση στην καταβολή των αιτήσεων.

Όσο για το καθεστώς προστασίας πρώτης κατοικίας, τόνισε, πως εφόσον κάποιος πληρώνει τα χρέη του ακόμα και με την κρατική επιδότηση «τότε ναι, προστατεύεται η κατοικία του».

«Υπάρχουν δύο ειδών κριτήρια, από το κράτος και από την τράπεζα», εξήγησε.

Για τους συνεπείς δανειολήπτες η κρατική επιδότηση της μηνιαίας δόσης ξεκινά από 90% για το πρώτο τρίμηνο, 80% για το δεύτερο και 70% για το τρίτο τρίμηνο και το ανώτατο όριο της επιδότησης ορίζεται σε 600 ευρώ. Για τους δανειολήπτες με κόκκινα δάνεια η κρατική επιδότηση ξεκινά από 80% για το πρώτο τρίμηνο και μειώνεται σε 70% για το δεύτερο και 60% για το τρίτο τρίμηνο.

Σύμφωνα με τον Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, τα άνωθεν είναι τα ποσοστά «για κάθε τράπεζα ξεχωριστά», σημείωσε μάλιστα ότι «το 80% των συμπολιτών μας έχει μια τράπεζα με υποθήκη, αλλά το 20% έχει δύο και τρεις τράπεζες».

«Αφορά οποιοδήποτε δάνειο έχει υποθήκη ή προσημείωση την πρώτη κατοικία», υπογράμμισε, για να καταστήσει σαφές στη συνέχεια ότι οι δανειολήπτες, «θα πρέπει να πληρώνουν όλη τη δόση τους, για να διατηρήσουν την κατοικία τους», αφού παρέλθουν οι 9 μήνες.


Κοινοποιησέ το
Συνέχεια ανάγνωσης

Οικονομικά

ΕΛΑΣ: Στα 333 τα πρόστιμα για μη χρήση μάσκας και μη τήρηση αποστάσεων

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

πρόστιμα για μη χρήση μάσκας
Κοινοποιησέ το

Πρόστιμα για μη χρήση μάσκας

Συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι της Αστυνομίας σε όλη τη χώρα στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού.

Σύμφωνα με το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., το Σάββατο 1 Αυγούστου βεβαιώθηκαν συνολικά 333 παραβάσεις.

Ειδικότερα, πρόκειται για τις εξής:

· (311) για μη χρήση μάσκας – μη τήρηση προβλεπόμενης απόστασης και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα (150 ευρώ), ως ακολούθως:

-(88) στην Αττική,

-(41) στη Θεσσαλονίκη,

-(27) στην Κρήτη,

-(27) στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

-(21) στη Δυτική Ελλάδα,

-(21) στα Ιόνια Νησιά

-(19) στην Ήπειρο,

-(19) στη Θεσσαλία,

-(15) στην Κεντρική Μακεδονία,

-(13) στη Στερεά Ελλάδα,

-(8) στο Βόρειο Αιγαίο,

-(6) στην Πελοπόννησο,

-(5) στο Νότιο Αιγαίο και

-(1) στη Δυτική Μακεδονία

· (21) για τους κανόνες λειτουργίας καταστημάτων και ιδιωτικών επιχειρήσεων (απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας από το προσωπικό, ποσοστό τετραγωνικών μέτρων επιφανείας ανά άτομο, αποστάσεις τραπεζοκαθισμάτων, μη δήλωση ραντεβού και λίστας πελατών, κ.λπ.).

· (1) για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτη και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο (500ευρώ).

Όπως επισημαίνει η ΕΛ.ΑΣ., οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ


Κοινοποιησέ το
Συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Πρόσφατα Άρθρα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ