Connect with us
dagiopoulos

πρέπει να δεις

Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο Σχολικής Ψυχολογίας από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Κοινοποιησέ το

dagiopouloskafemauroeidis

Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο Σχολικής Ψυχολογίας από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης με θέμα: Σχολική Ψυχολογία. Η Σχολική Ψυχολογία είναι κλάδος της επιστήμης της ψυχολογίας που σημειώνει ιδιαίτερη ανάπτυξη και είναι συνδεδεμένη με την καθημερινή σχολική πραγματικότητα. Αφορά την παροχή υπηρεσιών σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε συστήματα και φορείς.

Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα και το σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης της κοινωνίας και της οικονομίας κάθε χώρας.
Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, στο πλαίσιο επιμόρφωσης των μελών της και μη, συνεχίζει και αυτή τη χρονιά με ένα νέο πρόγραμμα στον τομέα της Σχολικής Ψυχολογίας.

Σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν βασικές γνώσεις των αρχών της Σχολικής Ψυχολογίας. Επιπλέον, θα λάβουν πλήρη και έγκυρη ενημέρωση για τις ψυχολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες που πραγματοποιούνται στη σχολική κοινότητα και θα καταρτιστούν στον εντοπισμό, το χειρισμό και την αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων παιδιών, εφήβων αλλά και ενηλίκων. Τέλος, θα παρουσιαστούν και αναλυθούν στρατηγικές και τεχνικές για τη διαχείριση κρίσεων και προβληματικών καταστάσεων στην οικογένεια και το σχολείο.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Η ειδίκευση Σχολική Ψυχολογία απευθύνεται:

Σε άτομα που ενδιαφέρονται να εργαστούν στον εφαρμοσμένο κλάδο της εκπαιδευτικής ψυχολογίας, που είναι γνωστός ως Σχολική Ψυχολογία.
Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης και Δομές Διά Βίου Μάθησης – Εκπαιδευτές Ενηλίκων – Εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης που ασχολούνται με την σχολική εκπαίδευση μεταναστών, προσφύγων, ρομά, μουσουλμάνων και άλλων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων – Συμβούλους σταδιοδρομίας – Ειδικούς παιδαγωγούς – προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ειδικοτήτων που δύνανται να διδάξουν σε Δομές Διά Βίου Μάθησης – Κοινωνιολόγους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς λειτουργούς και σε άλλους επιστήμονες διαφόρων κατευθύνσεων και ειδικοτήτων και σε όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο της τυπικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ;

-Μοριοδοτείται σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), Σ.Δ.Ε. (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), Δ.Ι.Ε.Κ. (Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης), (ΚΔΒΜ) Κέντρα Διά Βίου Μάθησης κ.ά.
-Λαμβάνεται σοβαρά υπόψη για απασχόληση σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (ΚΔΒΜ επιπέδου 2, Ι.Ε.Κ., Ιδιωτικά Σχολεία, Κολέγια, Φροντιστήρια κ.λπ.).

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση παιδιών και εφήβων
• Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των σχολικών ψυχολόγων
• Αξιολόγηση νοητικών λειτουργιών παιδιών και εφήβων
• Αξιολόγηση δυσκολιών μάθησης και ψυχοσυναισθηματικών δυσκολιών
• Μελέτη Περίπτωσης

Προβλήματα Συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων

• Ορισμός-Ταξινόμηση Προβλημάτων Συμπεριφοράς
• Αγχώδεις Διαταραχές
• Κατάθλιψη
• Εναντιωματική προκλητική διαταραχή-διαταραχή διαγωγής

Ζητήματα Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας

• Νοητική Αναπηρία και Σύνδρομα
• Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας
• Διαταραχές στο φάσμα του Αυτισμού
• Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Η Ψυχολογική Συμβουλευτική στην εκπαίδευση

• Ορισμός και βασικές έννοιες στη Συμβουλευτική
• Προσωποκεντρική προσέγγιση
• Συστημική Προσέγγιση
• Γνωστικός Συμπεριφορισμός

Επικοινωνία εκπαιδευτικού-μαθητή στη σχολική τάξη

• Η έννοια, τα χαρακτηριστικά και ο ρόλος της επικοινωνίας στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων (interpersonalcommunication)
• Σχολικόκλίμακαιεπικοινωνία (school climate, management and communication)
• Τεχνικέςβελτίωσηςτηςεπικοινωνίαςστοσχολικόπεριβάλλον (school and classroom management) καιστηδιδακτικήδιαδικασία (instructional communication management)
• Σχολική επικοινωνιακή συμβουλευτική (schoolcommunicationcounseling)

Επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων

• Επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών
• Επικοινωνία μεταξύ σχολικής διεύθυνσης και εκπαιδευτικών
• Η επικοινωνία στο οικογενειακό περιβάλλον: χαρακτηριστικά, αλληλεπιδράσεις και ενδο-οικογενειακά επικοινωνιακά πρότυπα
• Επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων

Προαγωγή της ψυχικής υγείας στα σχολεία

• Η έννοια της προαγωγής της ψυχικής υγείας και της πρόληψης
• Συμβουλευτικές παρεμβάσεις πρόληψης στο σχολικό περιβάλλον
• Ο ρόλος της ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης στη σχολική κοινότητα
• Προγράμματα ανάπτυξης κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων στα παιδιά

Διαχείριση συγκρούσεων στη σχολική κοινότητα

• Η έννοια, τα χαρακτηριστικά και οι συνέπειες των συγκρούσεων στη σχολική κοινότητα
• Διαχείριση συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον μεταξύ μαθητών και στη διδακτική διαδικασία
• Διαχείριση συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων
• Η συμβολή επικοινωνιακών στρατηγικών στην αντιμετώπιση συγκρούσεων

Συμβουλευτική διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα

• Ορισμός-Διαχείριση παιδιών με πένθος
• Συμβουλευτική διαχείριση διαζυγίου
• Εθισμός στο Διαδίκτυο-Παρέμβαση
• Μελέτη Περίπτωσης

Διαχείριση ετερότητας στο σχολικό περιβάλλον

• Διαχείριση παιδιών από διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον
• Διαχείριση παιδιών προσφύγων
• Διαχείριση παιδιών από διάφορες μορφές οικογένειας
• Μελέτη Περίπτωσης

Η Διάρκεια του προγράμματος είναι 400 ώρες, 8 μήνης διάρκειας

150 ώρες δια ζώσης.
150 ώρες e-learning.
70 ώρες εκπόνηση εργασίας.
30 ώρες παρακολούθηση Συνέδριου.

Τα μαθήματα έχουν ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο 2019, και θα γίνονται το τελευταίο Σαββατοκύριακο, κάθε μήνα. Ώρες 09.00 έως 14.30. Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης στην Σχολικά Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Οικονομικό κόστος: 480€
Ειδικές τιμές: Μέλη Ε.Ε.Φ. Άνεργοι – Πολύτεκνοι – Α.Μ.Ε.Α.
Προκαταβολή 100€ και το υπόλοιπο ποσό θα καταβάλλεται τμηματικά σε τρείς δόσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ:

Γραμματεία της ΕΕΦ τηλ. 210 3635701 Πολυχρονάτος Κώστας, ώρες 10:00-14:00
Περισσότερες πληροφορίες Δημητριάδου Δέσποινα 6977502682
Αποστολή της αίτησης στο e-mail: despdimitrd@gmail.com
Εγγραφές έως 5 Νοέμβριου 15% έκπτωση.

Η λήξη των εγγραφών ορίζεται για τις 15 Νοεμβρίου.

Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο Σχολικής Ψυχολογίας από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών

crystal-kyriakopouloslupus-bistro
Κοινοποιησέ το

Facebook

Πρόσφατα Άρθρα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ