Connect with us

Ειδησεις απο Καλαματα

Ερωτήσεις Κοσμόπουλου στο Δ. Σ. για Καλαμάτα – Ριζόμυλος, αντιπλημμυρικά έργα και βιολογικό καθαρισμό

Ανέβηκε

στις

ερωτήσεις κοσμόπουλου στο δ. σ. για καλαμάτα – ριζόμυλος, αντιπλημμυρικά έργα και βιολογικό καθαρισμό 1
Κοινοποιησέ το

τυροπωλείον delicatessen

Ερωτήσεις Κοσμόπουλου στο Δ. Σ. Καλαμάτας

Ο επικεφαλής της Δημ. Παράταξης «Καλαμάτα Μπροστά» Βασίλης Κοσμόπουλος, σήμερα 6 Μαΐου μέσω τηλεδιάσκεψης, στο 8ο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, πραγματοποιήσε τις εξής παρεμβάσεις – ερωτήσεις:

             Α) Θεωρώντας την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης ύψιστης προτεραιότητας για το Δήμο μας , είδαμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση τις δηλώσεις του κου Δημάρχου για την πρόοδο της μελέτης για το εν λόγω έργο την οποία εκπονεί ο Μορέας  .

Επιζητούμε μια λεπτομερέστερη ενημέρωση, τόσο για τα  έργα που προβλέπονται στη μελέτη να γίνουν, όσο και για τον τρόπο χρηματοδότησης και εκτέλεσης του έργου. Είναι αυτονόητο ότι η ενημέρωση αυτή πρέπει να γίνει πριν από την ολοκλήρωση της μελέτης, ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτή τυχόν παρατηρήσεις μας.

Θέλουμε τέλος να θυμίσουμε ότι ήμασταν οι πρώτοι που μιλήσαμε για την ανάγκη ύπαρξης αντιπλημμυρικών έργων την περίοδο της έγκρισης της μελέτης της κατασκευής της περιμετρικής οδού της πόλης μας. Οι επισημάνσεις μας αυτές αγνοήθηκαν και η πόλη το πλήρωσε ακριβά. Αργότερα βέβαια μας ειπώθηκε ότι η ανάγκη κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων δεν τονίστηκε διότι το υψηλό τους κόστος πιθανόν να ακύρωνε την κατασκευή της οδού, της οποίας το κόστος κατασκευής ήταν ήδη υψηλό.

      Β)   Κατά τη συζήτηση στο Δημοτικό μας Συμβούλιο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για δρόμο Καλαμάτα – Ριζόμυλος, θεωρούμε επιβεβλημένη την παρουσία τόσο στελεχών του αρμόδιου υπουργείου (ενός πολιτικού και ενός υπηρεσιακού), όσο και εκπροσώπων  των μελετητών στους οποίους οι Δημοτικοί σύμβουλοι θα έχουν τη δυνατότητα να απευθύνουν ερωτήσεις και να λάβουν τις αναγκαίες υπεύθυνες απαντήσεις. Ταυτόχρονα θα δοθεί η δυνατότητα, κυρίως στα στελέχη του υπουργείου, να διαμορφώσουν από πρώτο χέρι άποψη για τις προτάσεις των δημοτικών συμβούλων, που θα κατατεθούν σε αυτό. Παρακαλούμε κε Πρόεδρε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της πιο πάνω προτάσεώς μας.

Γ) Με την ΚΥΑ 132217/10-11-2010 ενεκρίθησαν η Ανανέωση και Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού. Στην παράγραφο Δ’ της απόφασης ορίζεται ότι :

«  Η παρούσα απόφαση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ΚΥΑ 12941/2004 Έγκρισης  Περιβαλλοντικών Όρων , τους όρους της οποίας ανανεώνει , τροποποιεί και συμπληρώνει και οι περιβαλλοντικοί όροι που έχουν επιβληθεί με αυτή και δεν έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα καθώς και οι όροι της παρούσας Απόφασης ισχύουν μέχρι 30-06-2020 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια. Μέχρι την ημερομηνία αυτή ο κύριος του έργου οφείλει να εφοδιασθεί με Απόφαση ανανέωσης ή παράτασης της χρονικής ισχύος της Απόφασης  Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων , σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις »

Ανάμεσα στους όρους της ΚΥΑ 129241/15-9-2004 οι οποίοι δεν έχουν τροποποιηθεί και κατά συνέπεια εξακολουθούν να ισχύουν είναι και αυτός της παραγράφου 8.5 που αναφέρει ότι « Το γήπεδο της εγκατάστασης να απομονωθεί οπτικά από τις γύρω εκτάσεις και την ευρύτερη περιοχή , με τη δημιουργία περιμετρικά ενός φράκτη περίφραξης και ανεμοφράκτη, που θα αποτελείται από μη φυλλοβόλα και ταχείας αύξησης αναρριχώμενα ενδημικά φυτά. Τα φυτά να φυτευτούν (δένδρα /θάμνοι) σε αναλογία 3:1 και ο φυτευτικός σύνδεσμος να είναι 2Χ2 μ σε βάθος τριών σειρών τουλάχιστον. Η περίφραξη αυτή , πέραν της οπτικής απομόνωσης  να εμποδίζει τη δημιουργία κυματισμού στις δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης και επομένως να συμβάλει στην αποδοτικότερη λειτουργία της.»

ΕΡΩΤΑΤΑΙ επομένως η Δημοτική Αρχή.

  • Ποίες ενέργειες έχουν γίνει μέχρι σήμερα είτε για την ανανέωση είτε για την παράταση της χρονικής ισχύος της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία του βιολογικού μας καθαρισμού και
  • Τι σκοπεύει τελικά να κάνει για την αναγκαία περιμετρική φύτευση του βιολογικού καθαρισμού, την οποία επί χρόνια η εκάστοτε Δημοτική Αρχή απέφευγε επιμελώς να υλοποιήσει .

kafemauroeidiskafemauroeidiskafemauroeidis
Κοινοποιησέ το
Advertisement

Facebook

Πρόσφατα Άρθρα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ