Connect with us
Επιμελητηρίο

Οικονομικά

Επιδοτήσεις για αγρότες έως 500.000 ευρώ

Ανέβηκε

στις

Επιδοτήσεις για αγρότες έως 500.000 ευρώ 1
Κοινοποιησέ το

Επιδοτήσεις έως 500.000 ευρώ για την αγορά τρακτέρ και μηχανημάτων, επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά και σταβλικές εγκαταστάσεις, αλλά και την αγορά εξοπλισμού για μεταποίηση παρέχει ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος που αφορά στην αγροδιατροφή και έχει προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ. Στα καθεστώτα μπορούν να ενταχθούν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και αγρότες- φυσικά πρόσωπα.

Η υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στις επόμενες μέρες και σε κάθε περίπτωση πριν την 29η Agrotica στις 20 Οκτωβρίου, ενώ η προθεσμία θα λήξει τρεις μήνες μετά. Μάλιστα, πριν από δύο ημέρες η σχετική υπουργική απόφαση που καθορίζει τα κριτήρια, τους δικαιούχους, την κατανομή των πόρων, αλλά και τις επιλέξιμες δαπάνες δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.

Δικαιούχοι

Οι επιλέξιμοι φορείς που καλύπτει ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος είναι επιχειρήσεις εγκατεστημένες ή με υποκατάστημα στην Ελλάδα κατά την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

* Συνεταιρισμός

* Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις

* Ομάδες και οργανώσεις παραγωγών

* Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις του ν. 4384/2016

* Δημόσιες, δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις

* Οι ατομικές επιχειρήσεις μόνο στο καθεστώς «Αγροδιατροφή-πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων-αλιεία και υδατοκαλλιέργεια» με ανώτατο επιλέξιμο κόστος τις 200.000 ευρώ

* Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες, με την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την υποβολή της πρότασης

Ποσοστά ενίσχυσης

Το ύψος της επιδότησης, µετά και την έγκριση του νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Ενωση, για αυτήν την κατηγορία επενδύσεων στις επιχειρήσεις που θεωρούνται μικρές-πολύ μικρές ορίζεται ως εξής:

* Αττική: 35-45%

* Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος: 60%

* Κρήτη, ∆υτική Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ηπειρος, Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα: 70%

* Για την ευρύτερη περιοχή ∆ήµου Μεγαλόπολης & όµορων ∆ήµων Οιχαλίας, Τρίπολης & Γορτυνίας εφαρµόζεται επιπλέον προσαύξηση 10%

Σημειώνεται ότι οι επιδοτήσεις για τις επενδύσεις στον αγροτικό τοµέα µπορούν να φτάσουν έως και στο 80% των παραπάνω ποσοστών με εξαίρεση επενδύσεις στις ορεινές περιοχές, στα νησιά µε πληθυσµό µικρότερο των 3.100 κατοίκων και τις παραμεθόριες περιοχές, που λαµβάνουν το 100%.

Το είδος της επιδότησης που μπορεί να λάβει ο επενδυτής αφορά είτε σε επιχορήγηση είτε σε φορολογική απαλλαγή είτε σε επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) είτε σε επιδότηση του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας.

Το… φάσμα

Στα καθεστώτα ενίσχυσης του ν. 4887/2022 μπορούν να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής στους ακόλουθους τομείς. 

1 Φυτική παραγωγή. Εκμεταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγωγικών συστημάτων φυτικής παραγωγής, όπως:

* συμβατική, πιστοποιημένη ολοκληρωμένη, βιολογική κ.λπ.

* υπαίθρια, υπό κάλυψη (θερμοκήπια, θάλαμοι καλλιέργειας μανιταριών θερμοκηπιακού τύπου, δικτυοκήπια κ.ά.)

Στον τομέα φυτικής παραγωγής υπάγονται επίσης επενδυτικά σχέδια διαλογής και τυποποίησης γεωργικών προϊόντων, τα οποία προέρχονται αποκλειστικά από την καλλιέργεια και παραγωγή των ιδίων επιχειρήσεων που υποβάλλουν τις επενδυτικές προτάσεις, αλλά και καλλιέργειας φαρμακευτικής κάνναβης.

Ζωική παραγωγή. Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για ίδρυση νέων, εκσυγχρονισμό υφιστάμενων εγκαταστάσεων και αφορούν ενδεικτικά σε:

* Βοοτροφικές μονάδες

* Αιγοπροβατοτροφικές μονάδες

* Χοιροτροφικές μονάδες,

* Μονάδες εκτροφής γουνοφόρων ζώων, μονάδες εκτροφής θηραμάτων και θηραματικών ειδών μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών

* Μονάδες μελισσοκομίας, παραγωγής μελιού, κεριού μελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης

* Πτηνοτροφικές μονάδες (με ορισμένους περιορισμούς & όρους), συμβατικές εκτροφές πουλερικών, πλην στρουθοκαμήλων, για παραγωγή αβγών ή κρέατος, για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων

* Πτηνοτροφεία αναπαραγωγής ή και εκκολαπτήρια αβγών, για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων

* Επίσης υπάγεται η ίδρυση νέων μονάδων, μόνο όμως στο πλαίσιο καθετοποίησης υφιστάμενων πτηνοτροφικών μονάδων

3 Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων. Επιπλέον, μπορούν να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπου η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του σχεδίου, τα οποία αφορούν συγκεκριμένα σε:

* Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (σφαγεία, μονάδες παραγωγής κρεατο-σκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων)

* Γάλα (μονάδες αξιοποίησης γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων)

* Αβγά (τυποποίηση συσκευασία αβγών, παραγωγή νέων προϊόντων)

* Λοιπά ζωικά προϊόντα (μέλι – σηροτροφία – σαλιγκάρια)

* Ζωοτροφές

* Δημητριακά (παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών, επεξεργασία για παραγωγή βύνης, αμύλου, γλουτένης κ.λπ.)

* Ελαιούχα προϊόντα (ελαιοτριβεία, ραφιναρίες ελαιολάδου, σπορελαιουργεία, μονάδες επεξεργασίας βρώσιμων ελαιών κ.λπ.)

* Οίνος

* Οπωροκηπευτικά

* Ξίδι (παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)

* Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά για την επεξεργασία ξηράς δρόγης

* Επεξεργασία ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμου

* Επεξεργασία λιναριού και βιομηχανικής κάνναβης

* Επεξεργασία φυσικού ακατέργαστου φελλού και απορριμμάτων αυτού

* Επιλέξιμοι φορείς του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 

Υψος επενδύσεων

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα ως εξής:

* Μεγάλες επιχειρήσεις: 1.000.000 ευρώ

* Μεσαίες επιχειρήσεις: 500.000 ευρώ

* Μικρές επιχειρήσεις: 250.000 ευρώ

* Πολύ μικρές επιχειρήσεις: 100.000 ευρώ

* Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ. Επ.), αγροτικούς και αστικούς συνεταιρισμούς, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, αγροτικές εταιρικές συμπράξεις: 50.000 ευρώ

Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες προς ενίσχυση δαπάνες σύμφωνα με την υπουργική απόφαση είναι:

* Η ανέγερση, επέκταση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, διαρρύθμιση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων

* Η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

* Η προμήθεια νέου εξοπλισμού παραγωγής και βοηθητικού εξοπλισμού (ράφια, συστήματα κλιματισμού, ψύξης, θέρμανσης, πυρόσβεσης, γερανογέφυρες κ.ά.)

* Η απόκτηση λοιπού εξοπλισμού (έπιπλα, εξοπλισμός εστίασης για ξενοδοχεία, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.ά.)

* Η προμήθεια μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας (κλαρκ, περονοφόρα κ.ά.)

* Η απόκτηση άυλων στοιχείων ενεργητικού (δαπάνες λογισμικού, συστημάτων ποιότητας, συστημάτων οργάνωσης της εταιρίας, δαπάνες μεταφοράς τεχνολογίας)

* Η αγορά πάγιων στοιχείων (κτίρια και εξοπλισμό) από μονάδες που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους.

* Η μισθοδοσία νέου προσωπικού

* Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

* Δαπάνες εκκίνησης για τις νεοσύστατες και υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

* Δαπάνες για έργα Έρευνας και Ανάπτυξης

* Δαπάνες καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

* Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις

* Δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος

* Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης

* Δαπάνες για συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ

* Παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές

* Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης

* Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων

* Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων

* Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση

* Δαπάνες για συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε εμπορικές εκθέσεις

* Επενδυτικές Δαπάνες για Εργαζόμενους σε Μειονεκτική Θέση.

* Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου

ΠΗΓΗ

pralinaspourgitissesamiikoniokafemauroeidis
Κοινοποιησέ το
Advertisement

Facebook

Πρόσφατα Άρθρα

AddUrl.gr | Κατάλογος Ιστοσελίδων

ΔΗΜΟΦΙΛΗ