Με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο αποφάσισαν επτά ποδηλάτες να ζητήσουν την επιστροφή Ελγίνειων Μαρμάρων στον Παρθενώνα.