Connect with us

πρέπει να δεις

Προσφυγή του ΠΑΣΚΕΔΙ στο ΣτΕ για τον Αντικαπνιστικό – Οι λόγοι της αίτησης ακύρωσης

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Προσφυγή του ΠΑΣΚΕΔΙ στο ΣτΕ για τον Αντικαπνιστικό - Οι λόγοι της αίτησης ακύρωσης 1

Προσφυγή του ΠΑΣΚΕΔΙ στο ΣτΕ για τον Αντικαπνιστικό

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατατέθηκε από το Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης η αίτηση κατά των υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και Τουρισμού και Ελληνικού Δημοσίου, με την οποία το ΠΑΣΚΕΔΙ ζητά την ακύρωση της απόφασης, σύμφωνα με την οποία απαγορεύτηκε η χρήση καπνού, χωρίς να προβλέπεται η δυνατότητα εξαίρεσης οποιουδήποτε καταστήματος.

Στόχος του ΠΑΣΚΕΔΙ είναι η προάσπιση και η εξυπηρέτηση των εν γένει συμφερόντων των ιδιοκτητών επιχειρήσεων εστίασης και σε αυτό το πλαίσιο όπως αναφέρει και στο σχετικό δελτίου Τύπου, «θεωρούμε υποχρέωσή μας να αιτηθούμε την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης για τους παρακάτω λόγους που αναφέρουμε αλλά και για όσους επιφυλασσόμαστε να προσθέσουμε με αυτοτελές δικόγραφο.

Αναλυτικά παρακάτω αναλύονται οι λόγοι της αίτησης ακύρωσης:

1) Παράβαση του δικαιώματος ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και της εν γένει επαγγελματικής ελευθερίαςΜε την απαγόρευση χρήσης ειδών καπνού σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως αναφέρονται παραπάνω, αποκλείονται όλα τα μέλη μας-καταστηματάρχες από την ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματός τους, καθώς ο εκάστοτε επαγγελματίας δύναται να επιλέξει αυτοτελώς, με ποιον τρόπο θα ασκήσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Μάλιστα, η παραπάνω πρόβλεψη, δεν επιτρέπει ούτε την δημιουργία χώρου καπνιζόντων, ο οποίος θα λειτουργεί εντός του εκάστοτε καταστήματος και θα εξυπηρετεί πελάτες που επιθυμούν να κάνουν χρήση εντός του καταστήματος.

Μάλιστα, αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα αεροδρόμια, όπου επιτρέπεται η διαμόρφωση χώρου καπνιστών. Τούτη η έλλειψη αναφορά με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθιστά την πρόβλεψη αντισυνταγματική, λόγω του υπέρμετρου περιορισμού του δικαιώματος, καθώς θα όφειλε να ορίζει ρητά την δυνατότητα επιλογής δημιουργίας καταστήματος για καπνίζοντες και μη.

Κατά αυτό τον τρόπο υφίστανται τα μέλη μας διαρροή πελατείας, καθώς ουδείς καπνιστής θα επιλέγει τους χώρους που διαθέτουν τραπεζοκαθίσματα εντός του καταστήματος. Η δε, τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων εκτός και στα πέριξ του καταστήματος, συνεπάγεται με δυσανάλογα μεγάλη δαπάνη, λόγω την υποχρέωσης επιπλέον δημοτικών τελών, τα οποία ανάλογα με τον εκάστοτε δήμο διαφέρουν. Επίσης, τα καταστήματα στα οποία δεν υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, ελλείψει σχετικού χώρου, στερούνται της δυνατότητας φιλοξενίας καπνιστών και συνεπώς αποκλείονται από την δυνατότητα άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, καθώς ουδείς καπνιστής θα επισκεφτεί το κατάστημά τους.

2) Παράβαση της αρχής της αναλογικότητας σχετικά με τα προστατευόμενα δικαιώματα

Η αρχή της αναλογικότητας περιλαμβάνει το στοιχείο της καταλληλόλητας, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας υπό στενή έννοια. Την αρχή αυτή στις τρείς ειδικότερες μορφές της είναι υποχρεωμένος να τηρεί όχι μόνο ο νομοθέτης, αλλά και τα δικαστήρια προχωρώντας στη νομολογιακή διάπλαση της αρχής, ακόμα και η Διοίκηση προβαίνουσα σε εξισορρόπηση των διαδικαστικών και ουσιαστικού δικαίου στόχων της.

Στη προκειμένη περίπτωση είναι προφανές ότι η απόλυτη απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους του χώρους είναι αντίθετη με το Σύνταγμα καθώς για την προστασία όσων δε θέλουν να εκτεθούν στον καπνό υπάρχουν άλλα, ηπιότερα, μέσα. Ενδεικτικά, δύναται ο διαχωρισμός των καταστημάτων σε καταστήματα (ή χώρους εντός των καταστημάτων) καπνιστών και μη καπνιστών. Επίσης, ακόμα και σε καταστήματα όπου επιτρέπεται το κάπνισμα είναι δυνατή η προστασία μέσα από σύγχρονα συστήματα εξαερισμού, ηλεκτροστατικά φίλτρα ενεργού άνθρακα 🙂 όπου ο αέρας αρχικά φιλτράρεται από ένα μεταλλικό πλέγμα και εν συνεχεία προσκολλώνται στο φίλτρο, ενώ το φίλτρο του άνθρακα συγκρατεί ακόμη και τις οσμές ώστε ο αέρας που εξέρχεται να είναι υγιεινός και απαλλαγμένος από εστίες μόλυνσης που οφείλονται σε κάθε είδους παράγοντα), ιονιστές (:στους οποίους προσκολλάται κάθε επιβλαβές σωματίδιο και δεν αιωρείται στον αέρα), φίλτρα για αντιβακτηριδιακή προστασία κλπ. Τα παραπάνω, αποδεικνύονται πλήρως, από την παροχή της δυνατότητας του ιδίου νόμου να δημιουργούνται χώροι καπνιζόντων στα αεροδρόμια.

3) Παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας σχετικά με το ύψος των επιβληθέντων προστίμων

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ίδια η προσβαλλόμενη εισάγει σειρά προτεραιότητας και διαφοροποιήσεις όσον αφορά την επιμέτρηση του ύψους του επιβαλλόμενου προστίμου. Με άλλα λόγια αξιολογεί αυθεντικά ως βαρύτερη την παράβαση όταν αυτή τελείται σε συγκεκριμένους χώρους, κάνοντας διάκριση στο ύψος του προστίμου, ορίζοντας κατά τα προαναφερθέντα στις υπό Β. περιπτώσεις πρόστιμο 500 έως 10.000 ευρώ, ενώ στις περιπτώσει υπό Δ. ορίζει πρόστιμο 200 ευρώ για τους καπνίζοντες και 500 ευρώ στους υπεύθυνους των χώρων.

Με βάση τα παραπάνω, στην προσβαλλόμενη ενυπάρχει εσωτερική αντίφαση που ταυτόχρονα συνεπάγεται παράβαση της αρχής της αναλογικότητας, καθώς μολονότι η ίδια η προσβαλλόμενη αξιολογεί τους χώρους με βάση τη βαρύτητα της προσβολής κατά προτεραιότητα, στον καθορισμό του ύψους επιβολής του προστίμου όσον αφορά τους υπεύθυνους διαχείρισης και λειτουργίας ανατρέπει τη σειρά αυτή και προβλέπει επιβολή μεγαλύτερου προστίμου για τους υπεύθυνους.

Η ανωτέρω αυθαίρετη και χωρίς αιτιολογία, δυσανάλογη διαβάθμιση του ύψους των προστίμων συνιστά κατάφορη παράβαση της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας και καθιστά αντισυνταγματική τη συγκεκριμένη διάταξη.»

Προσφυγή του ΠΑΣΚΕΔΙ στο ΣτΕ για τον Αντικαπνιστικό

πρέπει να δεις

Ο συνδικαλισμός πολλά χρόνια «άκομψα» διαχειρίστηκε την Αξιοκρατία

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Σταυριανόπουλος Θεόδωρος

Σταυριανόπουλος Θεόδωρος

Μαθηματικός-MSc Ηθ. Φιλοσοφίας

Ο Αντρέας Παπανδρέου μετά την μεταπολίτευση μίλησε πρώτος για αξιοκρατία. Έκανε όμως λάθος που παρέδωσε την διαχείρισή της στους συνδικαλιστές. Αυτοί στη συνέχεια λειτούργησαν συντεχνιακά εφαρμόζοντας τον συνδικαλισμό κάθετα και όχι οριζόντια που είναι το σωστό. Με αποτέλεσμα ο κάθε κλάδος να διεκδικεί κατά το δοκούν παραβλέποντας τα συνολικά συμφέροντα των εργαζομένων. Έτσι οδηγηθήκαμε σε εργασιακές συμβάσεις και αποδοχές μη αξιοκρατικές. Εργαζόμενοι με ίδια προσόντα και παρόμοιες εργασιακές συνθήκες να έχουν δυσανάλογες αποδοχές καθώς και εργαζόμενοι με υποδεέστερα  προσόντα να αμείβοντα περισσότερο. Οι απεργίες, διεκδικήσεις και αγωνιστικές πορείες των εργαζομένων βίωναν επί σειρά ετών μετά την μεταπολίτευση μια εικονική πραγματικότητα. Έτσι φθάσαμε στην απαξίωση του συνδικαλισμού και στην μη συμμετοχή των εργαζομένων στις κινητοποιήσεις με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των ποσοστών των απεργιών. Έτσι λοιπόν οδηγηθήκαμε σε αυτό που λέγεται «50 άνθρωποι» κάνουν πορεία στο κέντρο της Αθήνας και δημιουργούν κυκλοφοριακή συμφόρηση. Πολλές φορές συνέβαινε στις πορείες των απεργιακών κινητοποιήσεων να παρεισφρήσουν διάφορες ομάδες ατόμων  καταστρέφοντας περιουσίες αθώων ανθρώπων. Στο «νόμισμα πορεία» βλέπουμε μόνο την μία πλευρά που αναγράφεται η διεκδίκηση καλό είναι να βλέπουμε και την άλλη πλευρά που αναγράφεται το αποτέλεσμα. Εκτιμώ ότι μέχρι σήμερα στις  διεκδικήσεις δεν έλαβε σοβαρά την αξιοκρατία ο συνδικαλισμός.

Η ανάγκη αποτελεσματικότητας αλλά και συνοχής της κοινωνίας επιβάλλει συντονισμό και διοίκηση. Σε κάθε ανθρώπινη κοινωνία ισχύει από παλιά  ο νόμος της επικράτησης των ισχυρότερων.  Έτσι κάποιοι (οι λίγοι) διοικούν και άλλοι (οι πολλοί) διοικούνται. Και για να έχει ευστάθεια αυτή η διάκριση θεσπίζονται νόμοι και παραχωρούνται στους διοικούμενους διάφορες εγγυήσεις, όπως η ασφάλεια, το επίπεδο διαβίωσης, η δικαιοσύνη, το κοινωνικό κράτος, τα εργασιακά δικαιώματα κλπ. Όμως, αυτός ο διαχωρισμός,  επισωρεύει με τον καιρό στρεβλώσεις και αδικίες. Έτσι λοιπόν τα συμφέροντα της κάθε κοινωνικής τάξης γίνονται “ιδεολογία”, ως μέσο κοινής έκφρασης αλλά και καθοδήγησης των μελών της.

Ένα σύγχρονο κράτος δικαίου οφείλει να δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας για τον πολίτη με σεβασμό στα ατομικά δικαιώματα και τις ελευθερίες του. Όμως  η ελπίδα δεν πέφτει από τον ουρανό. Καλλιεργείται από μια αγωνιστική διάθεση, από μια ορθολογική αντίληψη της ζωής. Η ελπίδα ανήκει σε όσους αγωνίζονται συστηματικά και μεθοδικά για να δημιουργήσουν το μέλλον τους όπως αυτοί θέλουν και όχι όπως το έχουν ετοιμάσει οι «άλλοι» εξυπηρετώντας το δικό τους συμφέρον. Γνώση και αγώνας, δημιουργικότητα και ορθολογισμός είναι συστατικά στοιχεία για κάθε κοινωνική πρόοδο. Αυτή την σκέψη πρέπει σπερματικά να την έχουμε μέσα στο μυαλό μας και να μην την ανακαλύπτουμε ξαφνικά κάποια στιγμή.

Το κράτος παραδοσιακά λειτουργεί ταυτόχρονα ως «πλοηγός» και ως «κωπηλάτης», συνθέτοντας ένα εξαιρετικά σύνθετο μόρφωμα, που παραμένει περίπλοκο υπό την επίδραση αλλεπάλληλων νομοθετικών ρυθμίσεων, ταξικών συμφερόντων και κομματικών επιδιώξεων. Οι όποιες μεταρρυθμίσεις γίνονται, αν τις επιτρέπει ο συνδικαλισμός και έχουν ως στόχο να μετατρέψουν το κράτος από «πλοηγό» σε «κωπηλάτη» και αντιστρόφως.

Στις κρατικές δημόσιες υπηρεσίες, πρέπει να υπάρχουν συστήματα μέτρησης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. Στη χώρα μας, η μέτρηση και η αξιολόγηση της απόδοσης δεν υφίσταται.

Ο συνδικαλισμός, αλλά κυρίως το κομματικό σύστημα, όπως έχει δομηθεί σ’ όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης, αποτελεί ένα σύστημα κλειστών ακροατηρίων, με την ανάπτυξη των μηχανισμών ως βασικών εργαλείων της σύστασής τους και με μοναδικό σκοπό την  ανέλιξη των στελεχών τους σε διοικητικές θέσεις. Αυτό συνέβαινε και συνεχίζει να συμβαίνει και δεν βοηθά να συμβεί η επανίδρυση ούτε στο κράτος, αλλά ούτε και στην κοινωνία.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η αριστερή ιδεολογία  πάντα είναι ενδιαφέρουσα, πάντα έχει την αξία της. Οι ιδεολογίες είναι κοινωνικές κατασκευές προκειμένου να  οριοθετήσουν κινητοποιήσεις, βάζοντας διεκδικητικό πρόσημο στην κοινωνική και πολιτισμική εξέλιξή μας.

Ο χώρος της αριστεράς υπήρξε πάντα υπέρμετρα διεκδικητικός, αγνοώντας τον κρατικό υπερδανεισμό. Ποτέ δεν τον κατήγγειλε ούτε αυτόν αλλά ούτε και την κρατική σπατάλη. Πάντα η αριστερή φωνή ήταν αρωγός στην οποιαδήποτε διεκδίκηση ακόμα και αν αυτή ήταν υπερβολική ή παράλογη. Έτσι αναπτύχθηκε ο λαϊκισμός που άδειασε τον εργαζόμενο από υποχρεώσεις.

Η αριστερή σκέψη σίγουρα έχει φαντασία και παράγει ιδεολογία. Αν θέλει όμως να μην οδηγηθεί σε φθίνουσα οριακή χρησιμότητα, θα πρέπει οι άνθρωποι που κινούνται στο χώρο της ευρύτερης αριστεράς να προσανατολίσουν την πυξίδα τους κατά τέτοιον τρόπο ώστε  να αποτυπώνουν σωστά την πραγματικότητα λέγοντας τα σύκα-σύκα και την σκάφη-σκάφη.

Πολλές φορές ξεθωριάζει  η αντίληψη ότι το αριστερό είναι και καλό. Αυτό γίνεται πιο ορατό όταν το αριστερό γίνει εξουσία.

Τελικά κάποιοι «ελλαδέμποροι» και «πλασιέδες» σωτηρίας χρησιμοποιούν τη Δημοκρατία όπως ο μεθυσμένος το φανοστάτη: «όχι για να φωτίσουν το δρόμο τους, αλλά για δεκανίκι που θα στηρίξει τα σαθρά τους επιχειρήματα». Θέλουν μια Δημοκρατία στην οποία να «ξακρίζει» ο καθένας όπως τον βολεύει;

Το ερώτημα που τίθεται είναι: Μπορεί να μετασχηματιστεί το όλο κομματικό εποικοδόμημα, να αναιρέσει συστατικά του στοιχεία, να αντιστοιχηθεί στις κοινωνικές διεργασίες και εξελίξεις και να οδηγήσει τη χώρα μέσα από μια νέα αντίληψη διακυβέρνησης, στην οποία θα κυριαρχεί η συναίνεση, η σύνθεση των απόψεων αλλά και η ουσιαστικοποίηση του πολιτικού λόγου και της πολιτικής πράξης ;Μπορεί να επικρατήσει μια κοινωνική συμφιλίωση;

                                                                                                                                                   

ΕΡΩΤ.1   Αν πληγεί μια μεσαία επιχείρηση, αν, δηλαδή, κλείσει κάτω από την πίεση των συνδικαλιστών που δέχονται οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, αυτό είναι ταξική νίκη;

ΕΡΩΤ.2   Όταν κάποιοι  διαδηλωτές καταστρέφουν την περιουσία αθώων ανθρώπων τότε η αντίδραση τους φτάνει άμεσα σε αυτόν που καταγγέλλουν ;

ΥΓ.1   Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται, διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία.             «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

Συνέχεια ανάγνωσης

πρέπει να δεις

Πέθανε ο γνωστός αστρολόγος Πητ Παπαδάκος

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Πητ Παπαδάκος

Πέθανε ο Πητ Παπαδάκος

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 61 ετών άφησε ο γνωστός αστρολόγος Πητ Παπαδάκος.

Η είδηση έγινε γνωστή έπειτα από αναρτήσεις συγγενικών του προσώπων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Θειουλη μου δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμα ότι έφυγες θυμάμαι όλα τα ταξίδια που με πήγαινες μικρή δώσε χαιρετίσματα εκεί πάνω σε όλους εκεί ψηλά θα μου λείψεις πολύ..άγγελε μου», έγραψε στο Facebook η ανιψιά του Μαριαλένα Παπαδάκου, ενώ αντίστοιχο μήνυμα ανέβασε κι ο ανιψιός του Τάσος.

Ο Πητ Παπαδακος γεννήθηκε στη Νίκαια του Πειραιά και καταγόταν από το Γύθειο Λακωνίας. Ήταν καθηγητής ψυχολογίας με μάστερ και ντοκτορά καθώς αστρολόγος και συγγραφέας διεθνούς φήμης.

Επιπλέον, ο Πητ Παπαδάκος έγινε γνωστός για την αγάπη του για τον Ολυμπιακό και τις προβλέψεις του αναφορικά με την κατάκτηση τίτλων από τους «ερυθρόλευκους».

 

Συνέχεια ανάγνωσης

πρέπει να δεις

Προκλητικότητα από το Υπουγείο Τουρισμού Τουρκίας: Ως τζαμί παρουσιάζει την Αγία Σοφία με αφίσα

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Προκλητικότητα από το Υπουγείο Τουρισμού Τουρκίας: Ως τζαμί παρουσιάζει την Αγία Σοφία με αφίσα 14

Υπουγείο Τουρισμού Τουρκίας για την Αγία Σοφία

Πριν στεγνώσει το μελάνι του διατάγματος Ερντογάν, το υπουργείο Τουρισμού της Τουρκίας παρουσιάζει επίσημα την Αγία Σοφία ως τζαμί.

Με πολύ γρήγορους ρυθμούς προχωρά η Τουρκία στη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τέμενος, μετά το «πράσινο φως» του Συμβουλίου της Επικρατείας και το διάταγμα που υπέγραψε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Προκλητικότητα από το Υπουγείο Τουρισμού Τουρκίας: Ως τζαμί παρουσιάζει την Αγία Σοφία με αφίσα - Εικόνα 1

Το τουρκικό υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού έκανε ανάρτηση στο Twitter, με αφίσα που δείχνει την Αγία Σοφία ως τζαμί, όπως και την παρουσιάζει επίσημα.

Έξω από την Αγία Σοφία έχουν συγκεντρωθεί Τούρκοι που πανηγυρίζουν για τη μετατροπή της εμβληματικής εκκλησίας σε τέμενος, ενώ το σημείο είναι αποκλεισμένο από αστυνομικούς.

Δείτε τη δημοσίευση με την αφίσα:

 

Πηγή

Συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Πρόσφατα Άρθρα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ