Connect with us

Οικονομικά

Πώς θα πάρετε επιδότηση έως 12.000 ευρώ για να ξανανοίξετε τη δουλειά σας

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Πώς θα πάρετε επιδότηση έως 12.000 ευρώ για να ξανανοίξετε τη δουλειά σας 1

Ζεστό χρήμα συνολικού ύψους 80 εκατ. ευρώ-εκ των οποίων τα 30 εκατ. ευρώ θα πέσουν στην αγορά φέτος- υπόσχεται ο ΟΑΕΔ προκειμένου να πείσει 5000 ανέργους και πρώην αυτοαπασχολούμενους να επανέλθουν στον επιχειρηματικό στίβο. Το κίνητρο που δίδεται είναι έως και 12.000 ευρώ επιχορήγηση η οποία θα καταβάλλεται σε τρεις δόσεις. Από τους ενδιαφερόμενους, θα ζητηθεί ως αντάλλαγμα όχι μόνο να ανοίξουν την επιχείρησή τους αλλά και να την κρατήσουν ανοικτή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Δικαίωμα υπαγωγής στο πρόγραμμα έχουν όσοι έκλεισαν την επιχείρησή τους από την 1/1/2012 και μέχρι έξι μήνες πριν από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης για την επιδότηση δηλαδή μέχρι και τις αρχές Αυγούστου του 2018. Επίσης, πρέπει να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τα χρέη τους προς τον ΕΦΚΑ και να έχουν πληρώσει το ποσό των 10 ευρώ για την κάλυψη από ανεργία, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους.

Ολόκληρο το κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, οι οποίοι είχαν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και στους οποίους δίνεται δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω της δημιουργίας μίας νέας οικονομικής οντότητας.

Πλαίσιο ένταξης χρηματοδότησης

Για την υλοποίηση του προγράμματος προκαλείται δαπάνη ύψους ογδόντα εκατομμυρίων ευρώ (80.000.000 €) η οποία θα καλυφθεί αποκλειστικά από τον πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 44 παρ. 2 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε βάρος των πιστώσεων του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΑΕ 2493) και κατανέμεται σε ετήσια βάση, ως εξής:
για το 2019: 30.000.000 ευρώ,

για το 2020: 20.000.000 ευρώ,

για το 2021: 20.000.000 ευρώ,

για το 2022: 10.000.000 ευρώ.

Ο ΕΦΚΑ αποδίδει την εισφορά στον ΟΑΕΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3986/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του ν.4144/2013 και το άρθρο 50 του ν.4488/2017 και οι δύο κλάδοι του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων θα συμμετέχουν κατά 50% στη δαπάνη του προγράμματος.

Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) (Κανονισμού). Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Κανονισμού, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μια ενιαία επιχείρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Επίσης, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μια ενιαία επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από τον ΟΑΕΔ με την υποβολή σε αυτόν υπεύθυνης δήλωσης, από τον δικαιούχο της ενίσχυσης, για οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας την οποία έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του εν λόγω Κανονισμού ή άλλων Κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος και με την οποία υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνει, επίσης, ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που της έχουν χορηγηθεί κατά το τρέχον και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει τα, κατά περίπτωση, ανωτέρω αναφερόμενα ποσά (άρθρο 6, παρ. 1, 3 του Κανονισμού).

Το προβλεπόμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο χορηγούμενης ενίσχυσης αφορά σε «ενιαία» επιχείρηση. Στην έννοια της «ενιαίας» επιχείρησης περιλαμβάνονται, για τους σκοπούς του Κανονισμού, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:

α) μία επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης,

β) μία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύσει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,

γ) μία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας,

δ) μία επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα ανωτέρω στοιχεία α) έως δ) με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση.

Ως ημερομηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.
Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι δικαιούχοι πρέπει:
α) Να έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 και μέχρι έξι (6) μήνες πριν τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

β) να μην έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιο τους, σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α΄ ή β΄ βαθμού συγγένειας,

γ) να μην έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/ επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξάμηνο που προηγείται της δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,

δ) να έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφεξής,

ε) να έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας της παρ. β’ του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), τη μηνιαία εισφορά ύψους δέκα (10) ευρώ για ένα (1) τουλάχιστον έτος,

στ) να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.

Όσοι οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν σε προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, αποκτούν ασφαλιστική ενημερότητα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του ν. 4578/2018, την οποία προσκομίζουν μετά την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα, και παραμένουν ενήμεροι καθ’όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος, εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

Από το ποσό της επιχορήγησης που λαμβάνουν οι ενταγμένοι στο πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4, παρακρατείται ποσοστό 25% το οποίο αποδίδεται στον ΕΦΚΑ έναντι εξόφλησης των οφειλών τους. Το ύψος της οφειλής των ανωτέρω προσώπων και η μη υπαγωγή τους σε ρύθμιση βεβαιώνεται από τον ΕΦΚΑ. ζ) να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ μέχρι και την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ΔΟΥ) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης,

η) να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα και

θ) οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

H υπηρεσία διατηρεί πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ στο αρχείο της το οποίο, σύμφωνα με την ΔΙΑΔΠ/Α/5482/2005 (Β΄400) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και εφόσον πρόκειται για Έλληνα υπήκοο, αναζητείται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης υπηρεσία. Το αρμόδιο ΚΠΑ2 απευθύνει αίτημα προς το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο σύμφωνα με το αντίστοιχο έντυπο και τους όρους που περιέχονται στην απόφαση, για την έκδοση και αποστολή του πιστοποιητικού. Οι ομογενείς ή οι πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση ως προς την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού της χώρας προέλευσης.

Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες/ επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις) είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: α) ομόρρυθμη εταιρεία (ΟΕ), β) ετερόρρυθμη εταιρεία (ΕΕ), γ) εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), δ) ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ) ή ε) συνεταιρισμό εργαζομένων του άρθρου 24 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205).
Δικαιούχοι για τις: α) ΕΕ είναι οι ομόρρυθμοι εταίροι και β) ΙΚΕ και ΕΠΕ είναι οι εταίροι -μέλη που ασκούν τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και εκπροσωπούν την επιχείρηση.

Στις περιπτώσεις νομικών οντοτήτων, το ανώτατο όριο δικαιούχων ορίζεται σε τρία (3) μέλη, τα οποία πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 και να συμμετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο με ίσα εταιρικά μερίδια, με εξαίρεση την περίπτωση μέλους εταιρείας το οποίο συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με ποσοστό τουλάχιστον 51%. Τα ποσοστά συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορούν να μεταβληθούν κάτω από το ελάχιστο καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Εάν αξιολογηθούν θετικά τα επιχειρηματικά σχέδια των δικαιούχων (προέγκριση), τα οποία υποβάλλονται με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή τους, βάσει του άρθρου 6 και οι δικαιούχοι προχωρήσουν σε σύσταση εταιρικού σχήματος, στο πρόγραμμα εντάσσονται τα μέλη της νομικής οντότητας. Τα επιχειρηματικά σχέδια των δικαιούχων συνεξετάζονται (στην ίδια συνεδρίαση) από την Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συσταθεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης (προέγκρισης), οι εγκριτικές αποφάσεις εκδίδονται ταυτόχρονα για όλους τους δικαιούχους.

Η δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δικαιούχοι πρέπει να είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

Τα ανωτέρω ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα:
α. Επαγγελματικές δραστηριότητες που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (ενδεικτικά: συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές),

β. επαγγελματικές δραστηριότητες σχετικά με την εκμετάλλευση επιβατικού ή φορτηγού δημόσιας χρήσης,

γ. εποχικές ως προς τον κύκλο εργασιών επιχειρήσεις, κυλικεία, καντίνες, περίπτερα, πλανόδιες επιχειρήσεις και τυχερά ή ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια,

δ. επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται, σε εκτέλεση σχετικών συμβάσεων, άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για τη χρήση και την διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (ενδεικτικά: franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης),

ε. επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά από τη 10η μετά μεσημβρίας έως την 6η πρωινή,

στ. επιχειρήσεις που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις της παρούσας,

ζ. επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς στους οποίους δεν εφαρμόζεται το άρθρο 1 του Κανονισμού,

η. όσοι συστήνουν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη Δ.O.Υ.,

θ. όσοι έχουν ενταχθεί σε προηγούμενα προγράμματα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) του ΟΑΕΔ από την 1η/1/2008 και εφεξής,

ι. οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό, χώρο με άλλη επιχείρηση. Εάν διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα,

κ. αυτοαπασχολούμενοι, αμειβόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών, η ασφάλιση των οποίων ρυθμίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85).

Τα ανωτέρω θα εξειδικευθούν στη δημόσια πρόσκληση.
Διάρκεια και ποσό επιχορήγησης

Η διάρκεια της επιχορήγησης, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Μετά τη λήξη του δωδεκαμήνου οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους τρεις (3) μήνες.
Το ποσό επιχορήγησης, ορίζεται ως εξής:

α) έως δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000 €) για ατομικούς επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις) και μέλη νομικών οντοτήτων με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%,

β) έως εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000 €) /ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και

γ) έως οχτώ χιλιάδες ευρώ (8.000 €) /ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.

Τα ποσά ανά κατηγορία καταβάλλονται στους δικαιούχους σε τρεις δόσεις, ως εξής:

η πρώτη δόση, ύψους έως τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000 €), της περίπτωσης α) και έως τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000 €) για κάθε δικαιούχο των περιπτώσεων β) και γ), καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, η δεύτερη δόση, ύψους έως τέσσερις ευρώ (4.000€), της περίπτωσης α) και έως τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000 €) για κάθε δικαιούχο των περιπτώσεων β) και γ), καταβάλλεται μετά τη λήξη του α΄ εξαμήνου από την υπαγωγή και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος το ενδιάμεσο διάστημα, στον οποίο διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης, και iii. η τρίτη δόση, ύψους έως τέσσερις ευρώ (4.000 €) της περίπτωσης α), έως τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000 €) για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης β) και έως δύο χιλιάδες ευρώ (2.000 €) για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης γ), καταβάλλεται μετά τη λήξη του β΄ εξαμήνου από την υπαγωγή και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος το ενδιάμεσο διάστημα, στον οποίο διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.

Οι ατομικοί επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις) και μέλη νομικών οντοτήτων δύνανται να υποβάλουν, πριν τη λήξη της τρίμηνης δέσμευσης, αίτηση για επέκταση του διαστήματος επιχορήγησης για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες μετά το δεκαπεντάμηνο διάστημα του προγράμματος (επιχορήγηση και δέσμευση).

Το ποσό επιχορήγησης για τους δώδεκα (12) μήνες της επέκτασης του προγράμματος, ορίζεται ως εξής:

α) έως οχτώ χιλιάδες ευρώ (8.000 €) για ατομικούς επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις) και μέλη νομικών οντοτήτων με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%,

β) έως πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €) /ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και

γ) έως τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000 €) /ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.

Τα ποσά ανά κατηγορία καταβάλλονται σε δύο δόσεις στους δικαιούχους, ως εξής:

Η πρώτη δόση, ύψους έως τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000 €) της περίπτωσης α), έως δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500 €) ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης β) και έως δύο χιλιάδες ευρώ (2.000 €) για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης γ), καταβάλλεται μετά τη λήξη του α΄ εξαμήνου της επέκτασης και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος το ενδιάμεσο διάστημα, στον οποίο διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης και η δεύτερη δόση, ύψους έως τέσσερις χιλιάδες ευρώ €) της περίπτωσης α), έως δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500 €) για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης β) και έως δύο χιλιάδες ευρώ (2.000 €) για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης γ) καταβάλλεται μετά τη λήξη του β΄εξαμήνου της επέκτασης και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, στον οποίο διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.
Άρθρο 5

Διαδικασία αίτησης υπαγωγής

Η αίτηση υπεύθυνη δήλωση επιχειρηματικό σχέδιο για υπαγωγή στο πρόγραμμα υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).
Μετά την καταχώριση της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα, εμφανίζεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία υποβολής της.
Οι δικαιούχοι [επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις) και μέλη νομικών οντοτήτων] οι οποίοι θα έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας μετά την προέγκρισή τους από την Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, υποχρεωτικά υποβάλλουν συμπληρωματική αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα εντός της οριζόμενης προθεσμίας, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).
Άρθρο 6

Διαδικασία υπαγωγής στο πρόγραμμα

Η διαδικασία υπαγωγής στο πρόγραμμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία στάδια:

Α. 1ο στάδιο: Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης υπαγωγής επιχειρηματικού σχεδίου στη σχετική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ.

Πριν την υποβολή της αίτησης, πρέπει να έχουν προηγηθεί κατά σειρά:

α. η εξατομικευμένη προσέγγιση από εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ,

β. η έναρξη νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας στη ΔΟΥ κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

Εντός δύο (2) μηνών από τη γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης του επιχειρηματικού τους σχεδίου (προέγκριση) από την Επιτροπή Αξιολόγησης, οι δικαιούχοι ενδιαφερόμενοι προβαίνουν σε έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και υποβάλλουν ηλεκτρονικά, συμπληρωματική αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα (εντός της ανωτέρω προθεσμίας).

Β. 2ο στάδιο: Αξιολόγηση

Β.1. Τα προς χρηματοδότηση επιχειρηματικά σχέδια αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Ομάδα Α: ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ

α. Χρήση της τυποποιημένης αίτησης, με συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία.

β. Ο δικαιούχος να έχει την ιδιότητα του ανέργου κατά την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ και να έχει ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.

Ομάδα Β: ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (βαθμολογούμενα κριτήρια)

α. Σαφής περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του σχεδίου ως προς τα βασικά, τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά θα εξειδικευθούν στην πρόσκληση.

β. Συνάφεια και επάρκεια του δικαιούχου με το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και επαρκής τεκμηρίωση με ύπαρξη τυπικών προσόντων ή/ και επαγγελματικής εμπειρίας.

γ. Οικονομοτεχνική επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου (εξέταση πιθανής ύπαρξης επιπλέον χρηματοδοτικών πόρων, π.χ. μέσω τραπεζικού δανεισμού).

δ. Ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παραγωγικές και άλλες διασυνδέσεις με υφιστάμενες επιχειρήσεις και/ή συμπράξεις μεταξύ δύο ή περισσότερων ανέργων για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης. Εξετάζεται και βαθμολογείται η ύπαρξη δικτύων (οριζόντιες επιχειρηματικές συνέργειες ή κάθετες παραγωγικές συνέργειες), καθώς και η ύπαρξη εταιρικών, συνεταιριστικών ή κοινοπρακτικών σχημάτων.

ε. Συνάφεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας με τομείς οι οποίοι προσδιορίζονται από τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (RIS) του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ενδεικτικά:

αγροδιατροφή, βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, περιβάλλον, τουρισμός, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, υλικά κατασκευές, υγεία-φάρμακα). Β2. Σχετικά με τα κριτήρια της ομάδας Α, που αφορούν την πληρότητα της υποβαλλόμενης αίτησης, η Επιτροπή είναι υπεύθυνη να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων του δικαιούχου.

Β3. Σχετικά με τα κριτήρια της ομάδας Β, η Επιτροπή εξετάζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του υποβεβλημένου επιχειρηματικού σχεδίου, τα αξιολογεί και τα βαθμολογεί σύμφωνα με το κάθε κριτήριο όπως θα οριστεί στην πρόσκληση.

Β4. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα αναζήτησης πρόσθετων δικαιολογητικών που να αποδεικνύουν τα αναφερθέντα στο επιχειρηματικό σχέδιο του δικαιούχου (ενδεικτικά: δικαιολογητικά απόδειξης προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας, τίτλοι σπουδών).

Β5. Η συνολική αξιολόγηση όπως προκύπτει από τη ανωτέρω διαδικασία αποτελεί τη βάση για τη τελική έγκριση ή απόρριψη της αίτησης του ενδιαφερομένου για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Β6. Η Επιτροπή εξετάζει τα επιχειρηματικά σχέδια σε τακτά διαστήματα. Η αρμόδια υπηρεσία ενημερώνει τους επαγγελματίες των οποίων η αίτηση δεν επελέγη με απαντητικό έγγραφο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13.

Β7. Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας των δύο (2) μηνών από τη γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκρισης) του επιχειρηματικού σχεδίου από την Επιτροπή χωρίς οι δικαιούχοι να προβούν σε έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ, ανακαλείται αυτοδικαίως η προέγκριση.

Γ. 3ο στάδιο: Υπαγωγή

Γ1. Η υπαγωγή στο πρόγραμμα πραγματοποιείται, ύστερα από θετικό επιτόπιο έλεγχο (στον χώρο της επιχείρησης) από υπαλλήλους-ελεγκτές του ΟΑΕΔ.

Ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται:

α. εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία της γνωστοποίησης στον δικαιούχο της θετικής αξιολόγησης (προέγκρισης) της αίτησης-επιχειρηματικού σχεδίου από την Επιτροπή όταν η έναρξη δραστηριότητας προηγείται της ημερομηνίας αξιολόγησης και

β. εντός ενός (1) μήνα από την υποβολή της συμπληρωματικής αίτησης υπαγωγής, όταν η έναρξη δραστηριότητας πραγματοποιήθηκε μετά την ημερομηνία της θετικής αξιολόγησης.

γ. Ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος ορίζεται κατόπιν συνεννόησης των υπαλλήλων-ελεγκτών με τον δικαιούχο/ους. Οι υπάλληλοι-ελεγκτές ενημερώνουν τον/τους δικαιούχο/ους για το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που πρέπει να βρίσκονται στον χώρο της επιχείρησης.

δ. Συγκεκριμένα ελέγχονται τα κάτωθι:

δα. βεβαίωση έναρξης της δραστηριότητας της επιχείρησης από τη ΔΟΥ (η οποία πρέπει να συμφωνεί με την υποβληθείσα αίτηση – επιχειρηματικό σχέδιο),

δβ. εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας καταχωρισμένα στα επίσημα βιβλία της επιχείρησης σύμφωνα με τις αντίστοιχες κατηγορίες βιβλίων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, καθαρής αξίας ίσης με το ποσό που αναλογεί στην πρώτη δόση, όπως ορίζεται στο πρόγραμμα, που αφορούν δαπάνες (ενδεικτικά: λειτουργικά έξοδα, δαπάνες παροχής υπηρεσιών, αποσβέσεις παγίων, ασφαλιστικές εισφορές). Σε περίπτωση μελών νομικών οντοτήτων, ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος διενεργείται ταυτόχρονα για όλους τους δικαιούχους και από ένα ζεύγος ελεγκτών.

Κατά τον πρώτο επιτόπιο έλεγχο οι αρμόδιοι ελεγκτές υπογράφουν και αναγράφουν στα πρωτότυπα παραστατικά τον τίτλο του προγράμματος. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από την απόφαση υπαγωγής είναι επιλέξιμες εφόσον έχουν καταχωριθεί στα επίσημα βιβλία της επιχείρησης και καλύπτουν τις ανάγκες της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Εξαιρούνται οι δαπάνες αυτοπαράδοσης όπως αυτές θα εξειδικευθούν στην πρόσκληση,

δγ. καταστατικό σύστασης της εταιρείας, εφόσον πρόκειται για εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο δικαιούχος.

δδ. μισθωτήριο συμβόλαιο επαγγελματικής στέγης ή παραχωρητήριο χρήσης ακινήτου από συζύγους ή πρόσωπα α΄ ή β΄ βαθμού συγγένειας, υποβληθέν στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr σε ισχύ ή για τους συνεταιρισμούς εργαζομένων δωρεές ή/και παραχωρήσεις χρήσης περιουσιακών στοιχείων από τρίτους, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που τους διέπει ή τίτλος κτήσης ακινήτου και πρόσφατη βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης. Προκειμένου να δηλωθούν δαπάνες ενοικίου, πρέπει να υφίσταται νόμιμη σύμβαση μίσθωσης. Η μίσθωση πρέπει να έχει συναφθεί σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο το οποίο διέπει και τη διάρκειά της. Σε περίπτωση λήξης μισθωτήριων επαγγελματικών μισθώσεων που διέπονται από τον ν. 4242/2014 (Α΄ 50) και το άρθρο 5 του Π.Δ. 34/1995 «Περί Εμπορικών Μισθώσεων» (Α΄ 30), πριν την ημερομηνία λήξης χρηματοδότησης, δύναται να πιστοποιούνται οι δαπάνες ενοικίου, εφόσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι κάνει χρήση του νόμου και εξακολουθεί να στεγάζεται σε χώρο για τον οποίο έχει λήξει το μισθωτήριο συμβόλαιο ή ότι εξακολουθεί να στεγάζεται στον ίδιο χώρο με σιωπηλή παράταση. Οι δαπάνες ενοικίου δεν είναι επιλέξιμες εάν ο εκμισθωτής είναι σύζυγος ή συνδέεται με τον μισθωτή με συγγένεια α΄ ή β΄ βαθμού. Εάν ο δικαιούχος/μισθωτής είναι μέλος νομικής οντότητας, ο εν λόγω περιορισμός ισχύει για όλους τους εταίρους,

δε. άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος, εάν απαιτείται, καθώς και εγγραφή στο αρμόδιο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δύναται να διαθέτει είτε ο ίδιος είτε ένας τουλάχιστον από τους απασχολουμένους (με πλήρη απασχόληση) στην επιχείρηση και σε περίπτωση εταιρείας/συνεταιρισμού εργαζομένων του άρθρου 24 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205) είτε ο ένας τουλάχιστον από τους εταίρους που απασχολείται στην εταιρεία, είτε ένας από τους απασχολουμένους (με πλήρη απασχόληση) σε αυτή,

δστ. δραστηριοποίηση σε οργανωμένο αυτοτελή επαγγελματικό χώρο και σε μία μόνο επαγγελματική εγκατάσταση. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η λειτουργία της επιχείρησης σε χώρο (κατάλληλα διαμορφωμένο) εντός της οικίας της δικαιούχου στις περιπτώσεις:

α) μητέρας παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών,

β) γυναίκας που φροντίζει στην οικία της σύζυγο ή συγγενείς α΄ βαθμού με αναπηρία 80% και άνω.

Για τις περιπτώσεις αυτές οι δικαιούχοι απαιτείται να προσκομίζουν σχετικές βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, από δημόσιους φορείς.

Γ2. Μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα -υπεύθυνης δήλωσης ή/και της συμπληρωματικής αίτησης υπαγωγής, η επιχείρηση του δικαιούχου πρέπει να είναι έτοιμη να ελεγχθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή από υπαλλήλους-ελεγκτές του ΟΑΕΔ.

Γ3. Εφόσον δεν επιτευχθεί συνεννόηση μεταξύ του δικαιούχου και των ελεγκτών για τη διεξαγωγή του επιτόπιου ελέγχου εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας του ενός (1) μήνα των περιπτώσεων Γ1.α) και Γ1.β), οι υπάλληλοι-ελεγκτές ορίζουν ως ημερομηνία ελέγχου την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την παρέλευση είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας.

Γ4. Όταν ο δικαιούχος δεν διαθέτει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν μπορεί να είναι παρών κατά τον επιτόπιο έλεγχο, οι ελεγκτές προτείνουν τη διενέργεια δεύτερου ελέγχου εντός σύντομου χρονικού διαστήματος και εντός ενός (1) μήνα.

Γ5. Οι ελεγκτές εξετάζουν συνολικά τις προϋποθέσεις του προγράμματος. Όλες οι προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται οπωσδήποτε κατά την ημερομηνία του επιτόπιου ελέγχου.

Ως ημερομηνία έναρξης του προγράμματος ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης.

Τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο εξειδικεύονται στην πρόσκληση.

Τεκμηρίωση λειτουργίας – Παραστατικά

Ως τεκμηρίωση λειτουργίας της επιχείρησης θεωρούνται οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για την ικανοποίηση του στόχου του προγράμματος οι οποίες αποδεικνύονται σύμφωνα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.
Επιλέξιμες πραγματικές δαπάνες θεωρούνται οι δαπάνες οι οποίες έχουν πράγματι καταβληθεί και αντιστοιχούν σε πραγματοποιηθείσες από τους δικαιούχους πληρωμές, δικαιολογούνται από τους όρους και τους στόχους του προγράμματος, προβλέπονται στην απόφαση υπαγωγής και τεκμηριώνονται από εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά στοιχεία ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας.

Οι πραγματικές δαπάνες πρέπει να είναι εύλογες, τεκμηριωμένες και σύμφωνες με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Εύλογες χαρακτηρίζονται οι δαπάνες όταν υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δεν υπερβαίνουν τις τρέχουσες τιμές της αγοράς ή το σύνηθες κόστος του δικαιούχου για το φυσικό αντικείμενο στο οποίο αντιστοιχούν.

Επιλέξιμες θεωρούνται και οι δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά το τρίμηνο διάστημα της δέσμευσης για τους δικαιούχους οι οποίοι θα υποβάλουν αίτηση παράτασης για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες.

Ως «λογιστικό έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας» νοείται κάθε έγγραφο το οποίο υποβάλλει ο δικαιούχος και το οποίο αιτιολογεί ότι η λογιστική εγγραφή αποτελεί πιστή και ανόθευτη εικόνα των εργασιών που εκτελέστηκαν, σύμφωνα με αποδεκτές λογιστικές πρακτικές.

Ως επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος, λογίζονται οι εξής:

α. λειτουργικά έξοδα. Ενδεικτικά: ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες (εξαιρουμένων όσων βαρύνουν τον ιδιοκτήτη). Γίνονται δεκτές οι λειτουργικές δαπάνες που αφορούν αποκλειστικά τον επαγγελματικό χώρο. Επιλέξιμοι είναι μόνο οι λογαριασμοί που εκδίδονται στην επωνυμία της επιχείρησης,

β. δαπάνες για αμοιβές τρίτων. Ενδεικτικά: νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης, συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά / εφημερίδες / βάσεις δεδομένων / επιστημονικούς διαδικτυακούς κόμβους, κόστος παρακολούθησης ημερίδων/συνεδρίων. Οι προαναφερόμενες είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι εξυπηρετούν τη δραστηριότητα της επιχείρησης. Ειδικά η επιλέξιμη δαπάνη για επιχειρηματική αμοιβή που αφορά στη σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση του προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500)ευρώ. Οι συνολικές επιλέξιμες δαπάνες για αμοιβές νομικής και λογιστικής υποστήριξης δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Η επαγγελματική κατάρτιση μπορεί να αφορά είτε τον δικαιούχο είτε το προσωπικό της επιχείρησης και πρέπει να υλοποιηθεί από πιστοποιημένο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης,

γ. δαπάνες προβολής, δικτύωσης της νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας και συμμετοχής σε εκθέσεις. Ενδεικτικά: σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και αφισών, διαφημιστική καταχώρηση σε ημερήσιες ή οικονομικές εφημερίδες εθνικής ή τοπικής εμβέλειας ή κλαδικά και ειδικά / εξειδικευμένα για το αντικείμενο έντυπα ή σε ηλεκτρονικά μέσα, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις εσωτερικού ή του εξωτερικού με θέμα συναφές με τη δραστηριότητα της επιχείρησης (συμπεριλαμβάνονται το κόστος συμμετοχής στην έκθεση, η ενοικίαση και η κατασκευή περιπτέρου) προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση συμμετοχής από τον αρμόδιο φορέα διοργάνωσης της έκθεσης, σχεδιασμός και κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας. Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής για τη συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια και επαγγελματικές εκθέσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η επιλέξιμη δαπάνη που αφορά τον σχεδιασμό και την κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας και η συντήρησή της, στο πλαίσιο της προβολής και διαφήμισης της επιχείρησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

δ. προμήθεια αναλωσίμων. Ενδεικτικά: δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών που έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης. Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες αναλωσίμων για τις οποίες η αναγκαιότητα απόκτησης τους δεν συνάδει με το επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής του δικαιούχου και με τη φύση του επιχειρηματικού σχεδίου (π.χ. δαπάνες για αγορά μελανιών όταν η επιχείρηση δεν διαθέτει εκτυπωτή),

ε. ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματίαεταίρων). Αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία και των εταίρων σε περίπτωση σύστασης νομικής οντότητας (στον κύριο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης) αποκλειστικά και μόνο για την περίοδο επιλεξιμότητας του επιχειρηματικού σχεδίου,

στ. μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις. Περιλαμβάνει τις δαπάνες μισθοδοσίας του/των νέου/νέων εργαζομένου/νων (νέα πρόσληψη μετά την ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα) της επιχείρησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας (όχι απαραίτητα για συνεχόμενες περιόδους απασχόλησης) κατά τη διάρκεια επιλεξιμότητας του επιχειρηματικού σχεδίου. Στο μισθολογικό κόστος περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές (εργαζομένου και εργοδότη) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και οι υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τους φορείς του Δημοσίου, εξαιρουμένης της αποζημίωσης απόλυσης. Προκειμένου να είναι επιλέξιμο το μισθολογικό κόστος, πρέπει να έχουν εξοφληθεί οι καθαρές αποδοχές του εργαζομένου και να έχουν αποδοθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές (εργαζόμενου και εργοδότη) καθώς και να έχει αποδοθεί ο αντίστοιχος φόρος μισθωτών υπηρεσιών, καθώς και οτιδήποτε επιπλέον τυχόν προβλέπεται. Εξετάζεται επίσης η τήρηση των κατώτατων ορίων αμοιβών και το εύλογο του μισθολογικού κόστους.

ζ. Αποσβέσεις παγίων. Περιλαμβάνονται οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου) που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του προγράμματος και για την περίοδο επιλεξιμότητας αυτής. Οι δαπάνες απόσβεσης παγίων στοιχείων θεωρούνται επιλέξιμες όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

ζα. τα πάγια στοιχεία χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση του προγράμματος,

ζβ. δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για την αγορά τους δημόσιες επιχορηγήσεις, ενωσιακές ή εθνικές,

ζγ. υπολογίζονται με τους κατάλληλους λογιστικούς κανόνες και αποτυπώνονται στο λογιστικό σύστημα που τηρεί ο δικαιούχος,

ζδ. το ποσό της δαπάνης συνοδεύεται από τιμολόγια ή έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας και

ζε. οι δαπάνες απόσβεσης αφορούν αποκλειστικά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος και ειδικότερα τη χρονική περίοδο κατά την οποία τα πάγια χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του προγράμματος.

Διευκρινίζεται ότι είναι επιλέξιμες και οι δαπάνες ολοσχερούς (100%) απόσβεσης παγίων στοιχείων τα οποία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δύνανται να αποσβένονται πλήρως εντός του έτους στο οποίο αποκτήθηκαν [αξία αγοράς ανά τεμάχιο έως το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €) χωρίς ΦΠΑ].

η. Στις επιλέξιμες δαπάνες εντάσσονται και οι ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ, από προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα του δικαιούχου, όπως ορίζεται στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της περίπτ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3.

Τα ανωτέρω θεωρούνται ως τεκμηρίωση λειτουργίας της επιχείρησης και πιστοποιούνται με εξοφλημένα τιμολόγια, καταχωρισμένα στα επίσημα θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ βιβλία της επιχείρησης ή στις αντίστοιχες κατηγορίες βιβλίων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και συνάδουν με την ικανοποίηση του σκοπού του προγράμματος.

Όταν η ενίσχυση αφορά δικαιούχους μέλη νομικών οντοτήτων, η δαπάνη που είναι επιλέξιμη για έναν δικαιούχο δεν μπορεί ταυτόχρονα να είναι επιλέξιμη και για τους υπόλοιπους δικαιούχους.

Ο ΟΑΕΔ και οι δικαιούχοι τηρούν ειδικό φάκελο με το σύνολο των δικαιολογητικών και παραστατικών που αναφέρονται στην απόφαση. Ειδικότερα, τα παραστατικά που προσκομίζονται για την καταβολή των επιμέρους δόσεων της επιχορήγησης, είναι εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας καταχωρισμένα στις αντίστοιχες κατηγορίες βιβλίων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Σε κάθε παραστατικό που αφορά πληρωμές του προγράμματος, αναγράφεται ο τίτλος του, υπογράφεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους και τα αντίγραφα διατηρούνται στον φάκελο της επιχείρησης στην Υπηρεσία.
Πληρωμές δικαιούχων

Μετά τη θετική έκθεση του επιτόπιου ελέγχου, ο δικαιούχος επιχειρηματίας ή τα μέλη νομικών οντοτήτων καλούνται να προσέλθουν στην υπηρεσία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από την ημερομηνία γνωστοποίησης της ένταξής τους, και να προσκομίσουν α) αίτηση καταβολής της πρώτης δόσης, β) αντίγραφα εξοφλημένων τιμολογίων επιλέξιμων δαπανών με την αποτύπωση των υπογραφών των ελεγκτών, όπως αυτές έχουν τεθεί κατά τον επιτόπιο έλεγχο, και γ) αριθμό τραπεζικού λογαριασμού IBAN οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας για επιχειρήσεις και εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού IBAN οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας για εταιρικά σχήματα.

Κατά το δωδεκάμηνο διάστημα της επιχορήγησης, ο δικαιούχος δεσμεύεται με τη λήξη κάθε εξαμήνου, από την ένταξή του στο πρόγραμμα και μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, να προσκομίσει: α) αίτηση στην οποία δηλώνει ότι η επιχείρηση του λειτουργεί κανονικά και ότι το σύνολο της δαπάνης του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος είναι τουλάχιστον ίσο με το ποσό της δεύτερης ή της τρίτης δόσης που πρόκειται να εισπράξει, όπως αυτά εμφανίζονται σε εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας καταχωρισμένα στα επίσημα βιβλία του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, β) αντίγραφα εξοφλημένων τιμολογίων επιλέξιμων δαπανών με την αποτύπωση των υπογραφών των ελεγκτών, όπως αυτές έχουν τεθεί κατά τον επιτόπιο έλεγχο, και γ) αντίγραφα του βιβλίου εσόδων εξόδων του ελεγχόμενου εξαμήνου ή βεβαίωση καταβολής ΦΠΑ στη ΔΟΥ ή αντίστοιχες καταστάσεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Όταν η ενίσχυση αφορά μέλη νομικών οντοτήτων, η υποβολή της αίτησης για καταβολή της επιχορήγησης γίνεται ταυτόχρονα και η καταβολή της επιχορήγησης αφορά τα φυσικά πρόσωπα ως μέλη της νομικής οντότητας.
Λοιποί όροι υλοποίησης του προγράμματος

Ο δικαιούχος του προγράμματος υποχρεούται να ενημερώνει την υπηρεσία εγκαίρως και γραπτώς για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που έχει δηλώσει με την αίτηση υπαγωγής.

Η επιχείρηση δεν πρέπει να διακόψει τη λειτουργία της ή να προβεί σε μεταβολή των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, άλλως διακόπτεται η επιχορήγηση με επιστροφή του καταβληθέντος ποσού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.

Διακοπή επιχορήγησης Δημοσιονομική διόρθωση

Εάν διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων, μετά από οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση, για την απόδοση στον ΟΑΕΔ, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν.1262/1982 (Α΄70), οι διατάξεις των άρθρων 121 και 123 του ν.4270/2014 (Α’ 143) και του εδ. 1ου της παρ. 1 του άρθρου 91 του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974).

Μετά τη διαπίστωση παράβασης των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος, το αρμόδιο ΚΠΑ2 δεν καταβάλει και δεν συμψηφίζει κανένα ποσό επιχορήγησης.

Σε περίπτωση διακοπής, το αναλογούν προς επιστροφή ποσό υπολογίζεται αυτοτελώς με βάση τη χρονική περίοδο στην οποία εμφανίζεται ο λόγος διακοπής (είτε κατά το αρχικό 15μηνο του προγράμματος είτε κατά το 12μηνο της επέκτασης).

Όσον αφορά στους επιτόπιους ελέγχους (επιτόπιες επαληθεύσεις) που διενεργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, οι αρμόδιοι υπάλληλοι-ελεγκτές του Ο.Α.Ε.Δ. συντάσσουν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων, εκθέσεις επιτόπιας/διοικητικής επαλήθευσης με βάση τη λίστα ελέγχου, καθώς και τον διοικητικό έλεγχο, σε συνεργασία με τους υπαλλήλους του Γραφείου Απασχόλησης του ΚΠΑ2.

Η έκθεση επιτόπιας/διοικητικής επαλήθευσης εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2, και κατόπιν κοινοποιείται εγγράφως εντός δέκα (10) ημερών από την σύνταξή της στον δικαιούχο προκειμένου να ενημερωθεί για την προτεινόμενηδημοσιονομική διόρθωση και την ανάκτηση του ποσού.

Η μη συμπλήρωση του αρχικά εγκριθέντος ποσού ενίσχυσης λόγω έλλειψης σχετικών παραστατικών από τους δικαιούχους δεν αποτελεί λόγο διακοπής του προγράμματος και παραγραφής της αξίωσης για καταβολή της επιχορήγησης.

Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους νομικών οντοτήτων, το πρόγραμμα δεν διακόπτεται στο σύνολό του, αλλά μόνο για τον δικαιούχο που αποχώρησε και εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 9.

Για τους υπόλοιπους εταίρους το ποσό της αρχικής εγκριθείσας ενίσχυσης δεν μεταβάλλεται ανεξάρτητα εάν το ποσοστό συμμετοχής του αποχωρήσαντα καλυφθεί από τους ίδιους ή από άλλους εταίρους, με την υποχρέωση να τηρούνται οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος.

Ο νέος ή οι νέοι εταίροι δεν υποχρεούνται να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 3.
Παραγραφή Αξίωσης

Εάν ο δικαιούχος καταθέσει εκπρόθεσμα δικαιολογητικά για την καταβολή επιμέρους δόσης, η αξίωσή του για το συγκεκριμένο ποσό παραγράφεται χωρίς διακοπή της επιχορήγησης, με απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΠΑ2, εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι του προγράμματος.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση των προθεσμιών του άρθρου 4 κατά τριάντα (30) ημέρες, με απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΠΑ2, μετά από αίτηση του δικαιούχου.
Παρακολούθηση και έλεγχος του προγράμματος

Ο ΟΑΕΔ μπορεί να πραγματοποιεί ελέγχους στους δικαιούχους του προγράμματος οποτεδήποτε, προκειμένου να διαπιστώνεται η τήρηση των όρων του προγράμματος.
Οι επαληθεύσεις του προγράμματος διενεργούνται από υπαλλήλους-ελεγκτές του ΟΑΕΔ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Οι δικαιούχοι παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω επεξεργασία (από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) των προσωπικών τους δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος προγράμματος προκειμένου να εξάγονται στατιστικά δεδομένα στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών μέσω ερωτηματολογίων για την αξιολόγηση του προγράμματος. Οι ωφελούμενοι έχουν τα δικαιώματα που κατοχυρώνουν για το υποκείμενο των δεδομένων οι διατάξεις του ΓΚΠΔ (άρθρα 12επ.) και συγκεκριμένα: δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και εναντίωσης, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις του νόμου και τις νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας.
Για τους επιτόπιους ελέγχους που διενεργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, συντάσσονται σχετικές εκθέσεις τις οποίες διατηρεί στον φάκελο της επιχείρησης.
Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται:
α. να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους υπαλλήλους-ελεγκτές του ΟΑΕΔ σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4144/2013,

β. να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή σε αυτά όλων των δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται,

γ. να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης δυνάμει του Κανονισμού.

Δυνάμει του Κανονισμού (άρθρο 6 παρ. 4), τα κράτη μέλη καταγράφουν και συγκεντρώνουν όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την εφαρμογή του εν λόγω Κανονισμού. Τα εν λόγω αρχεία περιέχουν όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να αποδειχθεί ότι έχουν τηρηθεί οι όροι του Κανονισμού. Τα αρχεία που αφορούν καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας πρέπει να διατηρούνται επί δέκα (10) οικονομικά έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος. Η ανωτέρω δεκαετής υποχρέωση τήρησης των αρχείων και εγγράφων δεν αφορά μόνον στις ελεγχόμενες επιχειρήσεις αλλά αποτελεί και αντίστοιχη υποχρέωση της χορηγούσας Αρχής (ΟΑΕΔ) να παράσχει τα εν λόγω αρχεία και έγγραφα, για όλες τις επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, σε περίπτωση που αιτηθούν σχετικά οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Επίλυση Διαφορών Διαδικασία Ενστάσεων

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαιούχων και των ΚΠΑ2 επιλύεται με απόφαση της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου: 635/8.3.2016 Β΄ 1708, όπως ισχύει).
Όλες οι ενστάσεις υποβάλλονται, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από το ΚΠΑ2.
Όλες οι υποβαλλόμενες ενστάσεις με τα τυχόν προσκομιζόμενα δικαιολογητικά ελέγχονται από τον Προϊστάμενο και τον αρμόδιο υπάλληλο του Γραφείου Απασχόλησης του ΚΠΑ2. Μετά τον σχετικό έλεγχο γίνεται εισήγηση η οποία αποστέλλεται στο αρμόδιο τμήμα της αντίστοιχης Περιφερειακής Διεύθυνσης του Οργανισμού, το οποίο θέτει το αίτημα της επιχείρησης υπόψη της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών.
Η Γραμματεία των Επιτροπών Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών μετά την εξέταση των ενστάσεων γνωστοποιεί τις αποφάσεις τους εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο τόσο στους προσφεύγοντες όσο και στο Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2.
Πληροφόρηση

Με Δημόσια Πρόσκληση που εκδίδεται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση του προγράμματος.
Η πρόσκληση δημοσιεύεται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτάται στην ιστοσελίδα ΟΑΕΔ. Επίσης, συντάσσεται δελτίο τύπου το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και αποστέλλεται στον ημερήσιο τύπο.

Όλοι οι φορείς του προγράμματος αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφόρησης στα κοινά-στόχος που απευθύνονται και, υπό την έννοια αυτή, δύνανται να χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στη διάχυση λεπτομερών πληροφοριών.
Τελικές διατάξεις

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη της κατανομής. Μετά την αυτόματη λήξη της προθεσμίας συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων για αριθμό που αντιστοιχεί μέχρι το 30% της αρχικής κατανομής. Στην περίπτωση αυτή οι αιτήσεις παραμένουν σε στάδιο αναμονής και ικανοποιούνται με βάση την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εφόσον δεν καλυφθεί ο αριθμός των δικαιούχων.
Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ δύναται, με απόφασή του, να αναστείλει, να παρατείνει και να διακόπτει την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε περίπτωση μη κάλυψης της κατανομής που είχε αρχικά προκηρυχθεί.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΗΓΗ

Οικονομικά

«Εμπλοκή» με το επίδομα των 800 ευρώ, σε τρεις φάσεις η καταβολή του

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

«Εμπλοκή» με το επίδομα των 800 ευρώ, σε τρεις φάσεις η καταβολή του 12

Επίδομα 800 ευρώ

Αναζητά λύση το υπ. Εργασίας

Ενα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα αναδείχθηκε κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το επίδομα των 800 ευρώ.
Αυτές τις ημέρες, χιλιάδες εργαζόμενοι από επιχειρήσεις που πλήττονται ή ανέστειλαν τη λειτουργία τους υποβάλλουν τις αιτήσεις για το επίδομα των 800 ευρώ. Το υπουργείο Εργασίας έδωσε στη δημοσιότητα αναλυτικά τις ημερομηνίες καταβολής του επιδόματος 800 ευρώ, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις.

Ανάμεσα σε αυτούς τους δικαιούχους, ωστόσο, υπάρχει μια ομάδα που δεν κατάφερε να υποβάλει αίτηση. Πρόκειται για τους εργαζόμενους -μεταξύ αυτών, αρκετοί εργαζόμενοι σε ΜΜΕ που έβαλαν «λουκέτο» τα προηγούμενα χρόνια- που βρίσκονται σε φάση επίσχεσης εργασίας, από προηγούμενο εργοδότη τους.

Καρούζος: Να λυθεί άμεσα το ζήτημα, ώστε να λάβουν το επίδομα των 800 ευρώ που δικαιούνται
Οπως εξηγεί στο iefimerida.gr o εργατολόγος Γιάννης Καρούζος, «είναι μια πολύ άδικη συνθήκη γι’ αυτούς τους εργαζόμενους. Πρόκειται για περιπτώσεις εργαζομένων οι οποίοι απασχολούνταν σε επιχειρήσεις που πτώχευσαν. Οι εργοδότες τους, ωστόσο, δεν προέβησαν στις απαιτούμενες, νόμιμες ενέργειες με συνέπεια οι εργαζόμενοι να εμφανίζονται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ως ενεργοί στην προηγούμενη επιχείρηση.»

Ο Γιάννης Καρούζος επισημαίνει ότι «πρέπει να λυθεί άμεσα το ζήτημα, ώστε να λάβουν και αυτοί οι εργαζόμενοι το επίδομα των 800 ευρώ». Σύμφωνα με πληροφορίες, για το θέμα έχει πλήρη ενημέρωση το υπουργείο Εργασίας, το οποίο αναζητά λύση. Να σημειωθεί ότι αρκετοί από τους εργαζόμενους που εμφανίζονται λαθεμένα ότι είναι σε επίσχεση, απασχολούνται σε άλλες επιχειρήσεις που τους έχουν ήδη θέσει σε καθεστώς προσωρινής αναστολής σύμβασης εργασίας.

«Αυτό εν ολίγοις σημαίνει ότι αν δεν βρεθεί λύση, δεν θα λάβουν ούτε τον μισθό τους, από τη νυν επιχείρησή τους, ούτε και το επίδομα των 800 ευρώ. Και αυτό θα είναι απαράδεκτο» λέει καταλήγοντας ο Γιάννης Καρούζος

Γράφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΗΓΗ

Συνέχεια ανάγνωσης

Οικονομικά

Τρίμηνη αναστολή δόσεων στα δάνεια! Ποιοι δικαιούνται;

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Τρίμηνη αναστολή δόσεων στα δάνεια! Ποιοι δικαιούνται; 13

Αναστολή δόσεων στα δάνεια

«Ανάσα» σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις που πλήττονται το τελευταίο διάστημα από τον κοροναϊό, καλούνται να δώσουν οι τράπεζες, με λύσεις που φτάνουν στο προσωρινό «πάγωμα» των δανείων.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εργάζονται πυρετωδώς προκειμένου να είναι σε θέση να δεχθούν τα αιτήματα όσων πλήττονται από την πανδημία του κοροναϊού και τίθενται σταδιακά υπό την «ομπρέλα» της κυβέρνησης.

Ο λοιμός της Αθήνας το 430 π.χ. – «Αποκαμωμένοι παρατούσαν τα μοιρολόγια…»
Μέσα στην εβδομάδα θα αποσταλούν στις τράπεζες τα ΑΦΜ των δανειοληπτών προκειμένου να προχωρήσουν σε εξέταση των αιτήσεων τρίμηνη αναστολή δόσεων.

Η διαδικασία προβλέπει διάστημα επτά εργάσιμων ημερών εντός του οποίου ο οφειλέτης μπορεί να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να σταλεί το ΑΦΜ του τις τράπεζες μέσω μιας ειδικής πλατφόρμας στο website της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Η πλατφόρμα άνοιξε την 1η Απριλίου και θα λειτουργεί έως την Πέμπτη 9 Απριλίου.

Όταν παρέλθει η προθεσμία της εναντίωσης, τα ΑΦΜ των οφειλετών θα σταλούν στις τράπεζες για διασταύρωση.

Ήδη, όσοι πληρούν τα κριτήρια για την ενίσχυση των 800 ευρώ, αλλά και όσοι εντάσσονται άμεσα ή έμμεσα στους ΚΑΔ των επιχειρήσεων που πλήττονται από τον κοροναϊό έχουν ξεκινήσει να υποβάλλουν αιτήσεις προς τις τράπεζες για τρίμηνη αναστολή των δόσεών τους.

Συνέχεια ανάγνωσης

Οικονομικά

Δείτε τι έρχεται στην Ελλάδα μετά το τέλος του κορονοϊού

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Δείτε τι έρχεται στην Ελλάδα μετά το τέλος του κορονοϊού 14

Οικονομία μετά το τέλος του κορονοϊού

Αργή ή γρήγορα, με την προϋπόθεση ότι οι πολίτες δεν θα χαλαρώσουν και οι κυβερνήσεις θα μείνουν πιστές στα σκληρά μέτρα, η κρίση με τον κορωνοϊό θα ξεπεραστεί. Πίσω της, όμως, θα αφήσει μια άλλη, για πολλούς ακόμη πιο επικίνδυνη. Το αποτύπωμά της στην διεθνή οικονομία η οποία θα βρεθεί σε σοκαριστική και δεινή θέση.

Οι περισσότεροι οικονομολόγοι παραμένουν ιδιαίτερα φειδωλοί και διστακτικοί ως προς τις προβλέψεις τους καθώς θεωρούν πολύ σωστά ότι η εικόνα δεν είναι ακόμη ολοκληρωμένη, αφού η πανδημία βρίσκεται σε έξαρση, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δείχνει να επανακάμπτει μέχρι και σε χώρες που είχαν εμφανίσει σημάδια ύφεσης.

Προφανώς το παζλ έχει ακόμη κομμάτια που δεν έχουν μπει στις θέσεις τους, ωστόσο όλοι οι αναλυτές συμφωνούν σε ένα πράγμα. Ο κόσμος, από άποψη οικονομικών μεγεθών, θα είναι εντελώς διαφορετικός, όταν θα περάσουν τα κύματα του κορωνοϊού.

Τα πρώτα ανησυχητικά στοιχεία έρχονται από τα διεθνή χρηματιστήρια που ξεκινώντας από εκείνα της Ασίας παρέσυραν και τα υπόλοιπα σε ένα ντόμινο τρόμου, με «βουτιές» να καταγράφονται παγκοσμίως, τιμές μετοχών να κατρακυλούν και πολλές αγορές να αναγκάζονται να αναστείλουν ή να διακόψουν συνεδριάσεις προκειμένου να περιορίσουν –όσο αυτό είναι δυνατό- τις απώλειες.

Πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις ελλοχεύει ο κίνδυνος της επόμενης ημέρας, όταν δηλαδή η (μέχρι ενός βαθμού) εικονική πραγματικότητα των χρηματιστηρίων, μεταφέρεται στην πραγματική οικονομία και οι συνέπειες αντικατοπτρίζονται με σκληρά στατιστικά στοιχεία σχετικά με την ανεργία, τον πληθωρισμό, τις απώλειες εισοδήματος, τους μισθούς, τις συντάξεις. Σε επίπεδο κρατών η αναλογία αφορά τα ίδια κρίσιμα μεγέθη και το πώς αυτά θα αποτυπωθούν στους προϋπολογισμούς και την (αναμενόμενη) δραματική σε ορισμένες περιπτώσεις μείωση του ΑΕΠ που θα προκύψει.

Πριν καν εμφανιστεί στις ζωές μας ο Covid 19 τα σημάδια της ύφεσης είχαν κάνει την εμφάνισή τους σε μερικές από τις πιο δυνατές οικονομίες του κόσμου, την ώρα που ο κορωνοϊός έρχεται να λειτουργήσει ως επιταχυντής των εξελίξεων και να συμβάλει αρνητικά σε ένα μέλλον που ήδη έμοιαζε δυσοίωνο και γίνεται ακόμη περισσότερο αφού οι κυβερνήσεις πολλών χώρων, αλλά και θεσμοί όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, βρέθηκαν (για άλλη μια φορά) απροετοίμαστοι να αντιμετωπίσουν την κατάσταση ή επιχείρησαν να το κάνουν χρησιμοποιώντας τις ίδιες αποτυχημένες συνταγές του παρελθόντος. Ίσως πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από την πεισματική άρνηση της Γερμανίας για έκδοση ευρωομολόγου να μην υπάρχει για να περιγράψει την παραπάνω θέση. Μια στάση αντίστοιχη εκείνης που υιοθετήθηκε και τα προηγούμενα χρόνια όταν οι οικονομίες της Ευρώπης, ιδιαίτερα των χωρών του Νότου, δοκιμάστηκαν όσο ποτέ εξαιτίας της κρίσης χρέους.

Οικονομολόγοι που δημοσίευσαν μελέτη στο Harvard Business Review εμφανίζονται βέβαιοι για τις αρνητικές συνέπειες του σοκ που προκαλείται ήδη και θα γίνει μεγαλύτερο στο επόμενο διάστημα, χωρίς φυσικά να μπορούν να προσδιορίσουν με ακρίβεια το μέγεθός του λόγω της αβεβαιότητας που έχουν πάντα τα μαθηματικά μοντέλα, αλλά και του γεγονότος ότι σύμφωνα με όλες τις ιατρικές εκτιμήσεις, το φαινόμενο είναι ακόμη στην αρχή του και για την ώρα αντιλαμβανόμαστε μόνο την κορυφή του «παγόβουνου».

Την μελέτη υπογράφουν ο Φίλιπ Κάρλσον-Τσλέζακ, ο Μάρτιν Ριβς και ο Πολ Σβαρτς, όλοι υψηλόβαθμα στελέχη του Boston Consulting Group, οι οποίοι επιχείρησαν να κάνουν μια προσομοίωση της σημερινής (και αυριανής) κατάστασης συγκρίνοντάς την με την τελευταία μεγάλη κρίση που αντιμετώπισε ο πλανήτης πριν από περίπου μία δεκαετία, όταν έσκασε η «φούσκα» των στεγαστικών δανείων στις Ηνωμένες Πολιτείες, τράπεζες έβαλαν λουκέτο και στη συνέχεια συμπαρέσυραν τα πάντα, μετατρέποντας τις δικές τους αστοχίες σε διεθνές πρόβλημα που μεταφράστηκε σε κρίση δανεισμού και χρέους σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Παραθέτουν τρία διαφορετικά παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο επανέκαμψαν ή όχι διαφορετικές μεταξύ τους χώρες οι οποίες υιοθέτησαν διαφορετικού τύπου προσεγγίσεις, ανάλογα βέβαια με τη δυνατότητα παρέμβασης που είχαν.

Το πρώτο παράδειγμα αφορά τον Καναδά, στον οποίο τα απόνερα της κρίσης αποτυπώνονται με το σχήμα V. Όπως τονίζουν, η χώρα απέφυγε την τραπεζική κρίση. Η ρευστότητα δεν περιορίστηκε και η ύφεση δεν απέκτησε βαθύ χαρακτήρα. Προφανώς επηρεάστηκε αρνητικά το ΑΕΠ, αλλά με σχετικά φυσιολογικούς ρυθμούς και η οικονομία δεν άργησε να επανέλθει στην κανονικότητα και σε ρυθμούς ανάπτυξης.

Έχετε καταλάβει τι έρχεται στην Ελλάδα μετά το τέλος του κορονοϊού; - Εικόνα 2

Το δεύτερο σενάριο είναι εκείνο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που συμβολίζεται με καμπύλη τύπου U. Εκεί η άρνηση της κεντρικής κυβέρνησης να σώσει τράπεζες είχε άμεσο αντίκτυπο στη ρευστότητα. Μπορεί σταδιακά να επανήλθαν μέχρι ενός βαθμού οι ρυθμοί ανάπτυξης, αλλά το χτύπημα που δέχτηκε η οικονομία ήταν τέτοιο ώστε να μην υπάρξει πλήρης «ανάρρωση», ενώ ο χρόνος που απαιτήθηκε για αυτό ήταν αρκετά μεγάλος, με συνέπεια να αφήσει έντονα σημάδια στην αγορά εργασίας αλλά και στην παραγωγικότητα.

Έχετε καταλάβει τι έρχεται στην Ελλάδα μετά το τέλος του κορονοϊού; - Εικόνα 3

Και φτάνουμε στο τρίτο –και χειρότερο όπως επισημαίνουν- παράδειγμα, που δεν είναι άλλο από αυτό της Ελλάδας, το οποίο περιγράφεται ως L, και είναι αλήθεια πως δεν χρειάζεται ιδιαίτερη οικονομική ανάλυση, αφού το τι ακριβώς συνέβη το γνωρίζουμε δυστυχώς πάρα πολύ καλά όλοι μας. Η χώρα, όχι μόνο δεν ανέκαμψε επί της ουσίας, αλλά πήρε την… κατηφόρα, δημιουργώντας δομικά προβλήματα στην οικονομία και «πληγές» σε ό,τι αφορά στην ανεργία, την παραγωγικότητα και κατά συνέπεια στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, το οποίο κατακρεουργήθηκε παρά τη… σωτηρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πακέτα διάσωσης.

Έχετε καταλάβει τι έρχεται στην Ελλάδα μετά το τέλος του κορονοϊού; - Εικόνα 4

Οι υπογράφοντες την μελέτη τονίζουν ότι το σοκ του κορωνοϊού δεν θα μείνει μόνο στα χρηματιστήρια αλλά θα μεταφερθεί στην πραγματική οικονομία. Ήδη κεντρικές κυβερνήσεις και τράπεζες αποφασίζουν να προχωρήσουν σε γενναίες χρηματοδοτήσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα απαιτηθεί κάτι περισσότερο, υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο να απαιτηθούν προ δεκαετίας μέτρα όπως νέο τραπεζικό bail out για να αντιμετωπιστεί ενδεχόμενη κρίση ρευστότητας η οποία μοιραία θα χτυπήσει κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και ιδιώτες που πλέον δεν θα έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια για να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους. Εφόσον κάτι τέτοιο συμβεί, «λουκέτα», αύξηση της ανεργίας και μείωση της παραγωγικότητας είναι φαινόμενα αναπόφευκτα, που θα δημιουργήσουν νέες πιέσεις για νέες «ενέσεις», σε αυτόν τον φαύλο και καταστροφικό κύκλο.

Η κατάσταση γίνεται χειρότερη στην περίπτωση μιας πανδημίας, καθώς τα μέτρα περιορισμού και καραντίνας που έχουν ήδη επιβληθεί, έχουν επιφέρει από τώρα προβλήματα σε καθαρά οικονομικούς όρους, δυσπραγίες και αναστολή ή διακοπή παραγωγικών δραστηριοτήτων, με την πραγματική οικονομία να παραμένει «παγωμένη» και στο τέλμα που έχουν δημιουργήσει οι αναγκαστικού τύπου απομονώσεις του εργατικού δυναμικού.

Εάν αυτή η κατάσταση δεν ομαλοποιηθεί σύντομα, η ύφεση δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί. Και όσο περισσότερο διαρκεί, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το διάστημα που θα απαιτηθεί για εξομάλυνση και τόσα περισσότερα χρήματα θα χρειαστούν για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Εδώ μιλάνε τα απλά μαθηματικά αλλά και οι εμπειρίες της περασμένης δεκαετίας, που σε περιπτώσεις σαν αυτής της Ελλάδας, το «καλύτερο αύριο» στην ουσία αναζητείται ακόμα.

Πλέον το «παιχνίδι» παίζεται σε δύο άξονες. Τον ιατρικό και τον οικονομικό. Στο πρώτο επίπεδο καθίσταται απαραίτητη η ανάπτυξη μιας θεραπείας, αλλά κυρίως ενός εμβολίου, που θα επιτρέψει τον τερματισμό των μέτρων καραντίνας, την επάνοδο των εργαζομένων στα πόστα τους και το άνοιγμα των καταστημάτων ώστε να σταματήσει και να μην γίνει πιο βαθιά η ύφεση. Όσο αυτό δεν συμβαίνει, η κατάσταση απλά θα γίνεται πιο δυσμενής και ακόμη και τεράστια «πακέτα» από τις κεντρικές τράπεζες δεν θα είναι αρκετά για να αλλάξουν οτιδήποτε.

Ο δεύτερος άξονας είναι ο καθαρά οικονομικός, ο οποίος όμως έπεται. Στην έρευνα που δημοσιεύεται στο Harvard Business Review γίνεται λόγος για 2 τρις δολάρια τα οποία έχουν ήδη δαπανηθεί από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ, τις πολιτείες και τους δήμους προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση, ενώ στην πρόσφατη ενημέρωση από κυβερνητικά στελέχη μάθαμε ότι –μέχρι τώρα- το κόστος για την Ελλάδα υπολογίζεται στα 7 δισεκατομμύρια. Ακόμη κι έτσι, ακόμη και με τέτοια ποσά, το μέλλον δεν δείχνει ευοίωνο και επιπλέον ρευστότητα αλλά και νέες ιδέες θεωρούνται απαραίτητες.

Όπως τονίζουν, χρειάζεται η ρευστότητα να φτάσει μέχρι τις τσέπες των πολιτών, προτείνοντας «πάγωμα» των δανειακών υποχρεώσεων τους για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση, την παροχή άτοκων δανείων σε ιδιώτες αλλά πρωτίστως σε επιχειρήσεις ώστε να μην κλείσουν, αλλά και μια τεράστια αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος ώστε να παρέχει τα χρήματα που είναι απαραίτητα ώστε να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις σε τέτοιο βαθμό που θα είναι σε θέση να καλύψουν τη δική τους «υποχρέωση» στον τομέα της προσφοράς, την ίδια ώρα που και οι ιδιώτες θα μπορούν να στηρίξουν το «σύστημα» μέσω της ζήτησης αυτών των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Εάν ένας από τους δύο άξονες δεν στηριχθεί επαρκώς, μια νέα περίοδος ακόμη πιο βαθιάς οικονομικής ύφεσης είναι σενάριο όχι μόνο ορατό, αλλά αναπόφευκτο.

Πηγή

Συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Πρόσφατα Άρθρα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ